ARENASTADEN nytt i

April 2015
En tidning om Arenastaden,
norra Europas mest spännande
och attraktiva stadsdel.
NR 3
nytt i
Första
IMAXbiografen
i landet
Hårt
arbete
bakom
Mellon
s.4
s.3
ARENASTADEN
Lätt att lägga
livspusslet
Vissa saker tröttnar man aldrig på. Som
när jag får möjlighet att berätta om nya
företag som flyttar in i Arenastaden.
Inför arbetet med det här numret av Nytt
i Arenastaden blev det klart att Siemens,
Sodexo, Särnmark och Varner-gruppen
tecknar avtal om nya kontorslokaler i
Arenastaden. Varje gång ett företag
väljer att etablera sin verksamhet här får
vi ytterligare ett bevis på Arenastadens
attraktionskraft. Moderna, miljöklassade
lokaler på en plats med väl utbyggda
kommunikationer och ett storslaget
serviceutbud är vad som efterfrågas just nu.
Årets stora händelse i Arenastaden lär bli
höstens efterlängtade invigning av Mall
of Scandinavia. Det kommer ge hela området ett svårslaget utbud av service, handel
och restauranger. Nyligen blev det klart
att varumärken som River Island, Peak
Performance, Tiger of Sweden och Superdry
bestämt sig för att öppna butiker i gallerian.
I och med invigningen kommer Arenastaden från den ena dagen till den andra
att ha ett högprofilerat utbud av mode och
restauranger. Dessutom i ett av Stockholms
bästa kommunikationslägen.
Inflyttning pågår
FOTO: FABEGE
ARENASTADEN De närmaste åren skapas tusentals nya arbetsplatser i Arenastaden när företag som SEB och Telia flyttar sina huvudkontor. Aktörerna
inom kollektivtrafiken i Stockholm följer utvecklingen noga för att veta när
sidan 3
extra resurser ska sättas in för att möta antalet nya resenärer.
STADSPLANERING.
Vindstudie bidrar till trevlig
utevistelse i parker och
uteserveringar s.4
PÅ GÅNG.
Arenastaden fortsätter
att växa med nya
inflyttningar av företag s.4
Ovanpå Mall of Scandinavia tar nu en
av Arenastadens högsta byggnader form.
Under 2016 flyttar TeliaSoneras medarbetare från Stureplan och Farsta in på
en kontorsyta som blir lika stor som
samtliga fem Hötorgsskrapor tillsammans.
Till grannar får de SEB som valt att flytta
sina verksamheter från Rissne, Sergels
Torg och Södermalm hit. Deras nya
kontor kommer att bli klara för inflyttning
under 2017 och 2018.
Visst finns det även problem som ska
övervinnas när man etablerar en ny stadsdel, det är naturligt. Men under 2015 tror
jag att vi alla på riktigt kommer börja ana
den sanna potentialen i Arenastaden. I
och med att både handel och boenden
färdigställs knyts arbete, boende och
fritid ihop på ett naturligt sätt. Det så
kallade ”livspusslet”, som inte minst
2000-talets föräldrar så ofta hänvisar till,
blir lätt att lägga i Arenastaden. Alla
vardagens nödvändigheter och mycket
mer därtill finns
samlat här.
Arenastaden är helt
enkelt anpassad
efter människornas
behov och inte
tvärtom som ofta
är fallet i äldre
bebyggelse.
Christian Hermelin, vd Fabege
spännande restauranger
s.4
2
T Tunnelbana
Nästa år påbörjas byggnationen av tunnelbanans
gula linje som kommer att trafikera sträckan
Odenplan-Arenastaden med start 2022.*
Tvärbana
Från Tvärbanans ändhållplats, Solna Station, nås
knutpunkter som Alvik och Gullmarsplan.
L
Friends Arena
B
B
ARENASTADEN
T
J Pendeltåg
Med pendeltåget nås bl.a. Stockholm central, Arlanda
och Uppsala. När Citybanan invigs 2017 kommer
pendeltågen att gå både oftare och mer tillförlitligt.
Framförallt möjliggörs snabbare byten vid
Stockholms central och Odenplan.
B Buss
Arenastaden trafikeras av cirka tio olika busslinjer.
På kort tid når du bl.a. Brommaplan, Mörby centrum
och Odenplan.
Solna Station
T
L
B J
* Den slutliga positionen för tunnelbanans uppgång är
ännu inte fastställd.
På kort tid har pendlingsmöjligheterna till och från Arenastaden förbättrats kraftigt.
Förberedda för fler resenärer
Allt fler företag och boende
flyttar in i Arenastaden.
Dessutom väntas många
shoppingsugna leta sig hit
efter höstens invigning av Mall
of Scandinavia. Inom några år
kommer därför antalet resenärer till och från den nya
stadsdelen öka kraftigt. Men SL
säger sig vara väl förberedda.
På Trafikförvaltningen och på Stockholms
läns landsting arbetar de just nu med
hur de ska möta behoven.
- Jag anser att vi är väl förberedda.
Redan nu finns det goda pendlingsmöjligheter och när Citybanan invigs 2017
kommer det att bli en stor förbättring
för de som reser till och från Arenastaden. Dels blir det lättare att byta från
de olika tunnelbanelinjerna till och från
pendeltåget vid Odenplan och Centralen, dels finns det förutsättningar för en
ökad punktlighet och turtäthet i pendeltågstrafiken, säger Manne Schmitz, som
är samhällsplanerare på Trafikförvaltningen.
Invigning
Efter Citybanans invigning väntas det ta
cirka sex minuter att resa mellan Arenastaden och Stockholms central. En av
de stora förändringarna som Citybanan
medför är att pendeltågtrafiken separeras från övrig tågtrafik och får helt egna
spår. Den stora tidsvinsten för resenärerna väntas dock bli vid bytet från pendeltåg till tunnelbanan vid Centralen och
Odenplan där det byggs två nya underjordiska stationer. Efter ytterligare några
år öppnas tunnelbanans gula linje som
kommer att trafikera Arenastaden. Manne
Schmitz menar att det finns många fördelar med att blanda olika trafikslag, inte
Jag anser att vi är väl förberedda. Redan nu finns det
goda pendlingsmöjligheter
och när Citybanan invigs 2017
kommer det att bli en stor
förbättring för de som reser
till och från Arenastaden.
Manne Schmitz, samhällsplanerare
minst om något av dem stöter på problem.
- Det är klart att kollektivtrafiksystemet blir mindre känsligt för förseningar eller stopp i trafiken om det
finns flera vägar till och från en stadsdel
säger han.
Det är Arriva som driver busstrafiken
i området. Där bevakar man kontinuerligt utvecklingen med antalet resenärer
särskilt i samband med förändringar,
till exempel hösten 2015 när Mall
of Scandinavia öppnar samt 2016 och
2017 när TeliaSonera och SEB flyttar till
Arenastaden.
- Inför hösten 2015 kör vi med nuvarande trafik i området. Men vi följer
utvecklingen och tittar på om det behövs
en utökning av trafiken under 2016,
säger Arrivas kommunikationsansvarige
Ola Insulander.
Även hos Fabege som äger ett flertal kontorsfastigheter i området följer
man utvecklingen med stort intresse
och känner sig trygga med att kollektivtrafiken succesivt ökar i takt med att fler
människor besöker Arenastaden.
- Vår erfarenhet är att de som driver
kollektivtrafiken snabbt möter behoven.
När det finns ett tillräckligt resenärsunderlag är de snabba att anpassa sig
till den nya efterfrågan säger Fabeges
affärsutvecklare Charlotte Liliegren.
Kollektivtrafik lockar
till nyetablering
Få områden i Stockholmsregionen har en så väl utbyggd
kollektivtrafik som Arenastaden.
På Fabege, som äger över 90
procent av kontorslokalerna i
stadsdelen, är det tydligt att de
goda möjligheterna till pendling
är en av de centrala frågorna
för företagen som etablerar sig
här.
- I vår kontakt med företag som letar
nya lokaler märks det tydligt att detta
är en av de viktigaste om inte viktigaste
frågan vid etablering av nytt kontorsläge.
Det är till och med så att många väljer att
undersöka personalens resmönster för att
i tidigt skede säkerställa bra resande för
de anställda ur ett tid-, miljö- och hälsoperspektiv. säger Charlotte Liliegren.
Det faktum att kollektivtrafiksresandet
blivit en allt viktigare fråga för Stockholmarna gör att ämnet har hög prioritet hos
politikerna. Enligt Charlotte Liliegren
har Fabege en bra dialog med Solna stad
kring exempelvis framkomlighet för
kollektivtrafik samt planering för gång
och cykelstråk i stadsdelen.
- Som fastighetsägare i Arenastaden
har vi så klart arbetat aktivt för att få hit
så många kollektivtrafikslösningar som
möjligt. Jag måste verkligen ge en eloge
till både SL och Solna Stad, som också
visat ett stort engagemang i frågan. Det
här samarbetet kommer gynna alla, framförallt de framtida resenärerna men även
miljön och näringslivet i Stockholmsregionen.
Charlotte Liljegren, affärsutvecklare på Fabege.
FOTO: MIKAEL SJÖBERG
3
Sanna Nielsen vinnare av Melodifestivalen 2014 och programledare i årets Melodifestival som sändes i SVT.
Mellon bakom kulisserna
Det började 1958 med Alice
Babs som lycklig vinnare av den
allra första Melodifestivalen.
Över ett halvt sekel senare har
musiktävlingen vuxit till en mångmiljonindustri. Finalen i Friends
Arena är ett av landets största
evenemang. Med ett stort antal
åskådare på plats och miljonpublik hemma i tv-sofforna är
kraven på arenans ansvariga
skyhöga.
Finalen i Melodifestivalen har anordnats i Friends Arena sedan 2013.
En gigantisk produktion med många
inblandade. När årets programledarpar
Robin Paulsson och Sanna Nielsen tog
plats på den upphöjda scenen inleddes
de sista timmarna av en årslång förberedelse bakom kulisserna.
- Jag tror inte att tevetittarna förstår
vilket enormt arbete som ligger bakom den här typen av evenemang. Den
största skillnaden för oss som arena är
så klart att allt tv-sänds, live dessutom.
Det ställer höga krav på alla inblandade.
Schemat är nere på sekundnivåer, säger
Martin Englund, Commercial director
på Friends Arena.
Under arbetets gång har det funnits
ett tätt samarbete mellan de tre inblandade
parterna. Friends Arena har ansvarat för
lokalen medan företaget Live Nation
och Sveriges Television ansvarat för
arrangemanget och tv-sändningen.
- Vårt arbete går ut på att se till att
arenan lever upp till arrangörernas förväntningar. Det handlar om allt från att
det finns tillräckligt med ström till att
Jag tror inte att tevetittarna
förstår vilket enormt arbete
som ligger bakom den här
typen av evenemang. Den
största skillnaden för oss som
arena är så klart att allt tvsänds, live dessutom. Det
ställer höga krav på alla
inblandade. Schemat är nere
på sekundnivåer,
säger Martin Englund.
publiken intar sina stolar i tid. Trots att
det är många kockar inblandade har det
FOTO: Olle Kirchmeier/SVT
faktiskt aldrig skett något missöde, säger
Martin Englund.
På måndagen före finalen påbörjades
arbetet med själva anpassningen av arenan.
I god tid före finaldagen fanns allt på
plats och scenen stod färdig. Men redan
på torsdagen fick artisterna tillgång till
arenan och på fredagen genomfördes
det första genrepet inför publik. Trots
det detaljerade schemat och de många
inblandade var Martin Englund aldrig
nervös, det är han aldrig inför de stora
evenemangen.
- Vi har ju en organisation som är
framtagen för att klara den här typen
av evenemang. Vi var också många på
plats under själva finalkvällen, men jag
skulle inte säga att jag var nervös. Det
värsta som skulle kunna hända är att
strömmen går men faktum är att vi har
en nödlösning på det problemet också.
Dags för inflyttning på galleriataket
Vid årsskiftet var det dags för
de första nyblivna radhusägarna att flytta in i sina nya
hem på taket av gallerian, Mall
of Scandinavia. Under året
kommer även resterande
radhus att stå inflyttningsklara.
- Sista etappen väntas bli klar lagom
till jul i år. Efterfrågan har varit stor och
den har ökat sedan vi fick de första husen
färdigbyggda. Projektet är unikt i sitt
slag och jag tror att många har haft svårt
att föreställa sig hur området kommer se
ut när allt är färdigt, säger Kamjar Shahi,
som är ansvarig mäklare för försäljningen av radhusen.
Totalt kommer 52 bostadsrätter att
byggas på taket. Storleken varierar från
fyra till fem rum och kök. Trots att det
fortfarande finns ett fåtal radhus kvar till
försäljning tycker Kamjar Shahi att efterfrågan varit överraskande stor.
- Det är främst barnfamiljer som köpt
de här radhusen. Jag vet att många lockas
av det faktum att de får ett tryggt boende
som ligger avskilt på taket samtidigt som
de har nära till shopping och nöjesliv.
Arenastaden växer så det knakar och
totalt planeras över 800 lägenheter i området samt de 52 takradhusen. De första
flerbostadshusen stod klara i början av
2014 och runt årsskiftet 2017/2018
väntas de flesta nu planlagda bostadsprojekt vara färdiga.
BILD: PEAB
Siemens och Sodexo
till Arenastaden
Arenastaden fortsätter att växa och nu står det klart att både teknikjätten Siemens och serviceföretaget Sodexo väljer att flytta sina
svenska huvudkontor hit.
- En flytt till Arenastaden är en satsning på framtiden. Vi får ett hållbart kontor i
linje med våra värderingar, utrustat med Siemens teknologi och produkter. Samtidigt
säkrar vi en bra infrastruktur för våra medarbetare, säger Ulf Troedsson, koncernchef
för Siemens i Sverige.
Sodexo och Siemens kommer att bli grannar på Evenemangsgatan.
- Den senaste tidens stora uthyrningar har verkligen befäst Arenastadens ställning
som en attraktiv stadsdel för framgångsrika företag och det är vi oerhört stolta över,
säger Klaus Hansen-Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef Fabege.
Familjerestaurangen Egon flyttar in i Mall of
Scandinavia.
FOTO: EGON
På gång i
Fler spännande
butiker och
restauranger
till Mall of
Scandinavia
I höst öppnar Mall of Scandinavia upp portarna till det som
kommer att bli Nordens största
shoppinggalleria. I takt med att
den guldskimrande huskroppen
i Arenastaden byggs färdigt står
det allt mer klart vilka butiker
som kommer att flytta in.
Sedan tidigare är det känt att varumärken
som Michael Kors, Superdry och Hugo
Boss kommer att öppna egna butiker här.
Nyligen presenterade fastighetsbolaget
Unibail Rodamco, som kommer att äga
och driva gallerian, att man även tecknat
avtal med flertalet kända restaurangkedjor.
Ett av de företag som väljer att öppna
upp nya restauranger i Mall of Scandinavia
är PDF Brasserie Group, som ligger bakom
bland annat Restaurang Prinsen, Wienercaféet och Zink Grill i Stockholm.
- Läget och infrastrukturen runt Mall
of Scandinavia och Arenastaden kommer
att göra det lika enkelt och självklart att
åka hit för att äta middag och se en film
eller shoppa som att åka till Söder eller
Stureplan, skriver Peter Nordin, kulinarisk chef på PDF i ett pressmeddelande.
I den nya gallerian ska besökarna kunna
ta del av mat från kända restaurangvarumärken som Vigårda, Indian Garden och
Vapiano. För turkiska cafékedjan Simit
Sarayi och norska familjerestaurangen
Egon är det dock Sverigepremiär.
- Precis som med allt i Mall of Scandinavia har vi sökt efter koncept och
entreprenörer som vågar ta ut svängarna
och bjuda på en restaurangupplevelse utöver det vanliga och vi har fått ett enormt
gensvar. Jag tror att det som lockar är
miljön, sammanhanget och inte minst
affärsmöjligheterna. Alla lokaler utom en
är redan signade. Den sista ytan sparar vi
för att kunna presentera något alldeles extra
inom ett par månader, skriver Lars-Åke
Tollemark, Managing Director Nordic på
Unibail Rodamco i ett pressmeddelande.
BILD: thorbjörnsson+edgren arkitektkontor AB
- läs mer på www.arenastaden.se
Ny biograf får IMAX-salong
FOTO: SF BIO
SF Bio gör sin största satsning i företagets historia när de öppnar
ny biograf i Arenastaden. IMAX-salong och VIP-avdelning är bara
några av nyheterna.
I höst öppnas SF Bio:s nya biograf i Arenastaden. Modern teknik kommer att kombineras med traditionell bioupplevelse, allt för att locka så många besökare som
möjligt.
- Det är lättare än någonsin att titta på film. I dag räcker det med att ha en mobil.
Det gör att biobranschen måste arbeta ännu hårdare för att locka till sig besökare.
Just därför har vår nya biograf i Arenastaden den modernaste tekniken som finns
tillgänglig just nu, säger Thomas Runfors, informationschef på SF Bio.
Den nya biografen kommer att ha 2 000 stolar fördelade på 15 salonger. En
av salongerna kommer att vara utrustad med IMAX-teknik vilket gör biografen i
Arenastaden till den första kommersiella IMAX-biografen i landet.
Förutom traditionell filmunderhållning kommer biografen att vara tillgänglig för
konferensbokningar. Enligt SF Bio:s informationschef Thomas Runfors har efterfrågan på konferensanläggningar med bra möjligheter till att visa bilder och filmer
ökat i takt med den digitala utvecklingen.
- Vi ser en stor efterfrågan på den här typen av tjänster. Många kombinerar dessutom sin konferens med en filmvisning.
Produktion: Progress PR
Design: E.F.L Studio
Ansvarig för innehållet: Elisabet Olin, Fabege
Har du frågor om innehållet eller Arenastaden?
[email protected], eller telefon: 08-555 148 00.
Se även www.arenastaden.se
FOTO: MIKAEL SJÖBERG
Vindstudie
ska locka till
utevistelse
Att göra solstudier inför stora
byggnationer har varit vanligt
i fastighetsbranschen under
många år. Genom att veta var
solen kommer att lysa mest
under dagen genomförs exempelvis
fasadoptimeringar
och förslag till uteplatser tas
fram. Men det är inte enbart
solen som spelar roll när utomhusytor tas fram. När fastighetsbolaget Fabege, som äger
90 procent av kontorslokalerna
i Arenastaden, planerade utemiljön i Arenastaden genomförde de en vindstudie.
- För oss är det viktigt att skapa
en så hållbar stadsdel som möjligt. Som ett led i det arbetet vill
vi skapa trivsamma utemiljöer
oavsett om det handlar om uteserveringar eller torgytor. Allt
för att locka till utevistelse. Om
vi exempelvis placerar en restaurang på en plats med mycket
sol men även mycket blåst så
vet vi att det inte blir bra, säger
Mia Häggström som är miljöoch teknikchef på Fabege.
Resultatet av studien kommer
också att användas för vidareutveckling av områdets gatumiljöer och torgytor.
Arenastaden ligger endast sju minuter från Stockholm Centralstation. Här finns Friends Arena, som är Sveriges nationalarena.
Men här kommer också finnas bostäder för över 3 000 personer och
30 000 arbetsplatser. Dessutom byggs här Skandinaviens största
shoppingcenter med hela 250 butiker. Med sitt unika läge i Solna är
Arenastaden helt enkelt en tårtbit av det bästa från Stockholm City.