Pop med aktivitetsdag för äldre

Studerande Sanna Holmkvist, Hannele Lundy, Adil Ait Yadine och Emma Bonn ordnade en aktivitetsdag på Folkhälsans
boende i Vasa. Bland annat var kompishundarna på besök.
Foto: Sara Mannsén
Pop med aktivitetsdag för äldre
Det var idel leenden bland de boende vid Folkhälsans seniorhus i Vasa då en grupp
studerande vid Yrkesakademin i Österbotten ordnade aktivitetsdag.
P
å programmet stod bland annat besök av kompishundar, sittgymnastik och handmassage.
– Vi har planerat och ordnat allt själva som
en del av vårt slutarbete vid YA. Vi funderade länge
på vart vi skulle åka för att hålla den här aktivitetsdagen och då Folkhälsan i Vasa adopterade vår idé kom
vi hit, säger Adil Aitydaine, en av de studerande som
varit med och genomfört projektet.
Aktivitetsdagen ordnas som ett kompetensbaserat
projekt inom yrkesutbildningen, eller istället för ett
skriftligt lärdomsprov efter avslutad utbildning.
– Jag tycker det är mycket bättre att studerande
praktiskt får visa upp vad de lärt sig istället för att
skriva det till pappers och mina studerande har tyckt
om det också. Alla tjänar på ett praktiskt slutarbete
– de som bor här, studerande och jag som bedömare som verkligen får se vad de lärt sig, säger Johanna
Nyby, utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten.
Förutom Adil är också Hannele Lundy, Sanna Holmqvist och Emma Bonn med i gruppen som ordnade
aktivitetsdagen för boende vid Folkhälsan. De har
alla studerat till närvårdare vid
YA:s vuxenutbildningscenter
med inriktning på äldreomsorg.
m
– Tanken bakom projektet är förutom att vi har det
som slutarbete också att lyfta fram frågor gällande de
äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det har inte
varit lätt att sy ihop projektet, men vi är glada över att
vi lyckades och att vi är här i dag, säger Hannele.
– Vi hoppas verkligen det blir en fortsättning på det
här projektet. De som bor här tycker om det, det är
bra för studerande och vi har chansen att ytterligare
fördjupa vårt samarbete med utbildningsanordnaren,
fortsätter Westerlund.
Gruppen har planerat dagen själva och kontaktat olika föreningar och samarbetsparter för att hjälpa dem
genomföra programmet.
– De som bor här har fått information om aktivitetsdagen genom veckobladet som delas ut i huset. De
får själva välja vilka programpunkter de deltar i och
intresset har varit stort, speciellt för kompishundarna
och handmassagen, säger Adil.
Förutom aktivitetsdagen vid Folkhälsans seniorhus
i Vasa ordnade närvårdarstuderanden vid vuxenutbildningscentret också liknande aktivitetsdagar på
andra ställen i regionen.
Från Folkhälsans sida är man glada över att studerande vill komma och ordna program för dem som bor i
huset.
– Det är otroligt viktigt för de äldre att ha sociala
nätverk och att delta i olika aktiveter. Lika viktigt är
det för de yngre att lyssna på de äldre och ta lärdom
av dem och att som studerande få träna på att vara
med äldre i olika situationer. Sådana här dagar är också bra sätt för de som bor här att lära känna varandra,
säger Camilla Westerlund, som jobbar med ensamma
äldre och organiserar verksamheten i Folkhälsans seniorboende i Vasa.
Text: Sara Mannsén