Prospekt - Fastighetskonsult

STORT MARKOMRÅDE MED BYGGRÄTT
Vesterkalmare, Jomala
Bild
Två outbrutna områden med åker– och skogsmark bildar
försäljnigsobjetket om ca 3,76 hektar.
En del av marken kan användas som en tomt, för att uppföra ett
bostadshus, enligt Jomala kommuns generalplan för
Vesterkalmareområdet.
Tomten ligger med bra läge endast 4,5 kilometer från stan, men
ändå avskilt.
El och vatten finns nära rågränsen.
AREAL:
3,76 HA
TILLTRÄDE:
ENLIGT
ÖVERENSKOMMELSE
UTGÅNGSPRIS:
135 000 €
HANDLÄGGARE:
MARKUS FELLMAN
TEL. 291 497
Markus Fellman
Tel. 291 497
E-post: [email protected]
Dennis Antfolk
Tel. 291 495
E-post: [email protected]
Åker och skogsmark i Vesterkalmare, Jomala
Fastighet:
Två outbrutna områden från fastigheterna Öfverströms 8:0
(170-431-8-0) och Nybonds 2:14 (170-431-2-14)
Adress:
Vesterkalmarevägen, 22150 Jomala. Närmsta adress:
Vesterkalmarevägen 188
Beskrivning:
Tillsammans bildar de två outbrutna områdena en totalareal om ca 3,76 ha.
Markområdet består av skogsmark och ca 0,7 ha åkermark. Kommunen har fastställt en
generalplan för området som ger rätt till att stycka en tomt på området. Byggrätten som
gäller i området är max 15% av tomtens areal. Man måste stycka en tomt om minst 2000
kvm. Platsen där man kan stycka finns utsatt i kartan.
Åkermarken lämpar sig för diverse gårdsbruk. Väg finns till området men de sista 20
metrarna kan vara bra att gå till fots.
Ingen anslutning till vatten eller elnät, men det finns draget bredvid fastighetsgränsen.
Tomten är lämplig ifall man vill ha betesmark. På den del som detaljplanen inte ger lov till
byggrätt på kan man ansöka om byggnader som förknippas med gårdsbruk, såsom stall, etc.
Ändringar av delgeneralplanen är svåra att få igenom. Däremot kan man ansöka om lov att
flytta på den befintliga byggnadsrutans plats. Styckningen skall annars ske enligt
delgeneralplanen.
Andel i samfällda ingår inte.
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Köpkostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), områdets utbrytning
(lantmäteriet), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), sökande av lagfart samt för
utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Tillträde
Enligt överenskommelse
Utgångspris
135 000 €
Allt som syns på bilden hör till området.
Väg ner mot området. Gränsen går ungefär vid granarna till höger.
Området är lite högre på norra kanten annars rätt jämnt.
Hela åkern hör till, samt skogen runtomkring.
Vägbeskrivning:
Kör ut från Mariehamn mot Lemland, kör ca 1,3 km, sväng vänster mot Vesterkalmare. Kör ca 1,8 km och där är
ni i höjd med området.
Ut mot Vesterkalmarevägen tagen ungefär vid tomtgränsen.
Ålands Fastighetskonsult Ab
Torggatan 3
PB 2
AX-22100 Mariehamn
Telefon: 018-29066
Fax: 018-15344
E-post: [email protected]
www.fk.ax
Gilla oss på Facebook och ta del av intressanta objekt.
www.facebook.com/fastighetskonsult