Jesus till barnen! - Evangeliska Frikyrkan

htrine
las
id
FÖRSAMLINGSPROGRAMMET 2015
Evangeliska Frikyrkan
Spara och sätt upp
på anslagstavlan!
VARSÅGOD information från Församlingsprogrammet i EFK! Se vad som är på gång framöver av
ledardagar, samlingar… med mera! Gör ditt bästa för att också sprida information och uppmuntra
ledare omkring dig att ta del av vad som erbjuds.
Maria
Øyvind
Susanne
Markus
Cahtrine
AKTUELLT FÖR LEDARE
Jesus till barnen!
Barnledarkonferens 6-8 mars i Jönköping
Detta är vårens stora inspirationstillfälle dig som
ledare, pastor, förälder med engagemang för barn i
församling och samhälle! I
nuläget finns ett fåtal platser
kvar. Vi kommer bli närmare
1500 deltagare!
EFK är med som arrangörer och
finns också på plats med en
monter, så passa på att träffa
oss! En hel del EFK-are finns
också med som medverkande i seminarier och på
andra sätt.
Info och anmälan: www.barnledarkonferens2015.se
HEART FOR MUSLIMS
Lördagen den 21 mars blir det en heldag om att
uppmuntra och utrusta alla som vill bygga relationer
med muslimer. På programmet finns en rad
seminarier som bland annat: Att möta unga muslimer,
Svart på muslimers frågor, Jesus och Koranen.
Tid och plats: 21 februari i Elimkyrkan i Örnsköldsvik
Info: Markus Sand. I samband med konferensen finns också
möjlighet att vara med på samlingar under fredag och söndag
TRÄNING FÖR FÖRSAMLINGSGRUNDARE!
Den 13-14 mars börjar en ny omgång av M4 vårt
träningsprogram för församlingsplanteringsteam. Det
hålls på Liljeholmens Folkhögskola. Missade du detta
tillfälle och vill ha kontakt är du givetvis välkommen
att ta kontakt.
Läs mer på www.efk.se/forsamlingsplantering eller kontaktaDavid
Cahtrine Nygren.
David
Niklas
Margareta
Sune
RETREAT PÅ BJÄRKA SÄBY –
Välkommen med på vår årliga retreat speciellt riktad
till dig pastor och församlingsledare. Unna dig några
dagar av vila, andlig vägledning och värdefull
återhämtning. Har du inte tidigare varit med på någon
retreat så ta chansen i vår. Retreatledare är Josef
Bergdahl, Inga-Märtha Isacson och
Kjell Söderblom – alla med god
Hög tid att
erfarenhet av andlig vägledning.
anmäla sig!
Tid och plats: 13-17 april på Bjärka Säby
Info och anmälan: Susanne Olofsson
Pris: 3500 kr inkl helpension och personlig vägledning.
FÖRSAMLINGSUTVECKLING
VÄXANDE FÖRSAMLING – nu på fler orter!
Idag är 24 församlingar i tre regioner redan igång!
Under 2015 är vi är beredda att starta upp i
ytterligare en eller två regioner. På gång nu är en
omgång i Skövde, med start i höst. Växande
församlingar är vårt nya processtöd som vänder sig
till församlingsledare och andra nyckelledare. Syftet
är att få stöd för och utmanas vidare i det ni redan
står i så att ni växer.
Detta sker genom större nätverksträffar
där ni tillsammans bland annat får tid att
bearbeta och göra handlingsplaner. Varje
församling får också en handledare som
följer er och kan ge stöd. Varje termin möts
också pastorerna för att få input för sin roll i
processen. Grunden för Växande församlingar är de
utmaningar som beskrivs i EFK 2020 och
Sverigestrategin.
Läs mer på www.efk.se. Satsningen Växande församling eller
kontakta Øyvind Tholvsen för mer information.
VERKTYG & MATERIAL
DIAKONI
99 kr
PANGPRIS PÅ VÅRT
SÖNDAGSSKOLMATERIAL!
Ta chansen att riktigt billigt köpa in Välkommen till
Söndagsskolan - ett mycket uppskattat, bra och
bibelnära material! Det finns totalt åtta terminshäften
över både Gamla - och Nya testamentet inklusive
dramamanus och smågruppsamlingar för tre olika
åldersgrupper.
Läs mer på www.efk.se/webbshop. Här kan du också göra din
beställning. För mer info Susanne Olofsson
Handledning för kurser och
samtal om äktenskap och
relationer
Vi vill slå ett slag för
äktenskapskurser och samtal
utifrån boken Dela livet hela
livet av Lars-Göran och
Christina Sundberg. Den finns
nu åter att fåtag på i ny upplaga
från Libris.
Till boken finns också en praktisk handledning
med undervisning och metoder för dig som
ledare. Materialet kan användas i samtal med ett
eller flera par inför vigsel – eller i friskvårdskurser under äktenskapets gång.
I DÖDENS NÄRHET MITT I LIVET – en dag om
döende och sorg ur ett familjeperspektiv
Detta är en fortbildningsdag i syfte att utrustar oss för
att möta sorgen i våra familjer och församlingar.
Medverkar gör läkaren och prästen Agnete Kinman
med ämnet Döende, död och sorg i ett familjeperspektiv. Elina Wetterud är pedagog och
sångerska och delar egna erfarenheter av att som
småbarnsmamma möta sorg, depression och
utmattning. I sitt föredrag Från förtvivlan till förtröstan,
bjuder hon också på sånger som växte fram ur
sorgen.
Tid och plats: lördag 25 april, Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa.
Sista anmälningsdag 15 april. Anmälan på www.liljeholmen.nu/
diakonidag. För ytterligare info: Margareta Mörling.
TORPKONFERENSEN
Den 15-22 juni välkomnar vi till årets Torpkonferens
under temat Älska alla folk. Vi har ett riktigt bra
program på gång med både svenska och
internationella talare.
Campingbokningen
öppnar lördagen den 28
februari kl 20.00. Du kan
följa vad som är på gång
och boka plats på
www.torpkonferensen.nu.
Gör en insats på Torp! Vill du hjälpa till med två
arbetspass à 4 timmar så kan du redan från den
13 februari kl 20.00 förboka en campingplats.
Beställ Dela livet hela livet (deltagarboken) på www.libris.se.
Beställ handledningen på www.efk.se /webbshop. .
FAMILJELIV I FÖRSAMLING
Du är alltid välkommen att kontakta
oss i Församlingsprogrammet!
Øyvind Tholvsen [email protected]
LEVA FÖRSAMLING – en handledd process i
arbetet med barn, unga och familj!
Vill din församling ha hjälp att hitta driv, vision och
engagemang i arbetet bland barn, unga och familj?
Vi erbjuder en handledd process med fokus: Hur är
man en relevant församling bland barn och unga?
Hemmet som kyrka och Kyrkan som hem? Vi möts
för tre heldagar under en period av ca ett och halv år.
Programledare/församlingsutveckling 100%
Läs mer på www.efk.se / Familjeliv i församling eller kontakta
Niclas Ljung, Maria Furusand eller Susanne Olofsson
Barn, unga & familj 40%
TEOLOGIDAG OM BARN OCH FRÄLSNING
Brottas du och din församling omkring frågor som rör
barn, tro och frälsning? Då ska du boka in den 6 maj
på Örebro Missionskola.
Vi planerar för en heldag
speciellt riktad till dig pastor eller
ansvarig för barn och unga.
Håll utkik efter mer info!
Diakonifrågor, barn, unga & familj 50%
Mer info: Maria Furusand
Cahtrine Nygren [email protected]
Församlingsgrundande, församlingsutveckling 100%
Niclas Ljung [email protected]
Barn, unga & familj 30% (t o m februari)
Susanne Olofsson [email protected]
Fortbildning/material/barn & familj 80%
Maria Furusand: [email protected]
Margareta Mörling [email protected]
Markus Sand [email protected]
Mångkultur och religionsmöte 40%
Sune Nordin [email protected]
Mentorskap/handledning 20%
David Lindé [email protected]
Samordnare för Torpkonferensen 50%