Hille församlingsblad - Svenska Kyrkan i Hille

Vägvisaren
Hille församlingsblad
Nr 2-3, 2015 – Årgång 80
Insidan
Gott
och
blandat
En tår på kinden
Har du tänkt på att en tår på kinden
liknar Jesu liv på jorden? Tåren börjar
som en stjärna i ögonvrån där den
gnistrar. Det är märkligt men nästan
ingen missar att se tårens födelse,
hur den glänser när den blir till. Den
glänser fram. På samma sätt som
Jesus kommer från Gud och är Gud,
kommer tårarna från vårt inre där
också Gud bor.
Dagträff med kaffe och samvaro ibland i Hille kyrka och
ibland i Hille församlingsgård.
Kl 10-12.
När tåren rinner över kinden är den
genomskinlig och sann. Den liknar
Jesus.
När tåren runnit klart över kinden
tar vi emot den i en näsduk. De kan
se olika ut, ofta använder vi pappersservetter, men förr i tiden var det
vanligt med fina broderade näsdukar.
Jag leker med tanken på att det var
för att fånga upp tårarna i. Enligt
vad traditionen berättar kommer
en kvinna, Veronika, fram till Jesus
när han bär korset. Hon har en duk
som hon torkar Jesu ansikte med och
då blir bilden av hans ansikte kvar
på duken. Det andra som liknar
näsduken är när Jesus är död och
hans kropp blir svept. Det berättas
att när Jesus uppstår ligger bindlarna
kvar i den tomma graven. Så kan vi
tänka på tåren i näsduken som hela
tiden bär detta hopp inom sig om
uppståndelse i sin genomskinlighet
och klarhet.
Jag kommer ihåg hur det var att gråta
som barn. En del glömda minnen
kommer tillbaka ibland. Det jag skriver nu är mina minnen. Du kanske
minns din skolgård annorlunda.
På skolgården var det lek och spring.
Ibland blev man ovänner. Det kunde
vara någon liten sak som utlöste
det. Och det blev ofta en stor sak
av något som inte var så stort från
början, men det var mycket känslor.
Det slutade ofta med att någon varit
dum och att någon grät. Men då
hände något. När barnet började
gråta. Något smärtsamt hade börjat,
men ledde till slut över i en befrielse
och inte bara för den som grät utan
också för den som varit dum, och
för hela klassen, ja hela skolan.
När gråten började blev den större
och större, för det fanns mycket på
insidan som kom ut genom tårarna.
Barnen samlades omkring den som
var ledsen och de tröstade. Sedan
kom också den som varit dum fram
efter en stund och sa att han inte
menade det, att han var ledsen. Då
var det som om vi alla delade gråten,
och att den renade oss alla som ett
regn. Och det kändes som om hela
skolan blivit ny och hela världen
hade blivit försonad genom någons
tårar och hela klassens tröst. Vi blev
så starka tillsammans. Men det var
något jag kände. Jag vet inte om de
andra kände som jag, att världen var
ny efter tårarna.
11 mars i kyrkan
25 mars i kyrkan
15 april i församlingsgården
29 april i kyrkan
2 juni VÅRFEST i församlingsgården
10 juni i församlingsgården
24 juni i kyrkan
Dropin när du kan och vill!
Välkommen!
”Stugmöte i fastan”
och orgelmusik
Torsdag 19 mars kl 18.30 i
Hille kyrka.
FÖRSAMLINGSLÄGER
för alla åldrar även 2015.Första
eller andra veckan i augusti.
Men jag ser att vi liknade Jesus genom tårarna och när vi blev vänner
igen. Vi var själva som klara tårar
som kom fram, blev större, och till
slut var redo att falla på kinden. Då
kom gråten. Efteråt blev vi starkare
och kom varandra närmare.
Så enkelt. Så svårt. Som en tår på
kinden.
Henrik Forsman
Andakter på Hilleborg
onsdagar 18/3, 29/4, 27/5 kl 11.00
söndagar 12/4, 3/5, 7/6 kl 14.00
2 Vägvisaren nr 2/2015
2-3 dygn på lägergård. Planering av plats och datum pågår.
Är du intresserad redan nu
maila gärna:
[email protected]
[email protected]
www.hilleforsamling.se
VÅRENS GUDSTJÄNSTER
8/3 KL 16 MÄSSA I HILLE KYRKA
MED UNGDOMSKÖREN KRAM.
15/3 KL 11 GEMENSAM GUDSTJÄNST I STAFFANS KYRKA (INGET
I HILLE).
22/3 KL 16 RASTPLATS ”HERRENS
HUS SKA VARA MITT HEM” I
HILLE KYRKA.
29/3 KL 16 PALMSÖNDAG MED
BARNKÖREN DECIBELLEN I HILLE
KYRKA.
Foto: Frank Jansson
Rastplats – Temamässa kl 16.00
Tänkvärt och njutbart i Hille kyrka
En söndag i månaden är det
Rastplats i Hille kyrka. En annorlunda gudstjänst på det viset
att vi bjuder in personer som på
predikans plats delar med sig av
sina tankar och musiker med olika genrer som spelar sin musik.
26 april kl 16.00 ”De(a)la livet”
Roland Söderberg föreståndare
på Hela människan (Ria) berättar. Trion Tre tenorer sjunger.
22 mars kl 16.00 ”Herrens hus
ska vara mitt hem”. Kerstin
Berglund diakon, Sandra Groth
och Eva Larsson-Westin musiker
leder oss i en nyskriven mässa.
Vi vill belysa olika ämnen och
omsluta dem med ljuständning
och bön i mässan.
Har du förslag på teman i höst
är vi öppna för tips!
Kom och lyssna!
31 maj kl 16.00 med ungdomstema.
AUGUSTANA COLLEGECHOIR
Söndagen den 7 juni och måndagen den 8
juni får Gävle och Hille besök från USA.
Det är Collegekören från Rock Island, Illinois som återigen befinner sig på turné i
Sverige.
Augustanas historiska koppling till Hille
församling gör såklart att kören kommer
att besöka oss under dessa dagar.
Bland annat ges en konsert i Hille kyrka
8/6, på några sånger kommer även Hille
kyrkokör att medverka.
Mer information kommer längre fram så håll ögonen öppna och missa
inte gratis konsert i Hille kyrka med en kör i världsklass!
2/4 KL 14 SKÄRTORSDAG PÅ
HILLEBORG SAMLINGSSALEN.
2/4 KL 19 SKÄRTORSDAGSKVÄLL I
HILLE KYRKA.
3/4 KL 11 LÅNGFREDAG I HILLE
KYRKA. MUSIK AV ANNA OCH
THOMAS JONSHULT CELLO OCH
GITARR.
5/4 KL 11 PÅSKDAG TILLSAMMANS I BJÖRKE MISSIONSKYRKA.
SÅNG PIMI FRANK.
12/4 KL 16 MÄSSA MED
MISSIONSFÖRSAMLINGEN I
HILLE KYRKA.
19/4 KL 16 GUDSTJÄNST I HILLE
KYRKA.
26/4 KL 16 RASTPLATS I HILLE
KYRKA. ROLAND SÖDERBERG
HELA MÄNNISKAN.
3/5 KL 16 MÄSSA I HILLE KYRKA.
10/5 KL 16 MÄSSA MED KÖREN
HILLETONERNA I HILLE KYRKA.
17/5 KL 16 MÄSSA I HILLE KYRKA
24/5 KL 16 PINGSTDAGEN MED
HILLE KYRKOKÖR.
31/5 KL 16 RASTPLATS
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren nr 2/2015 3
Asylkommittén i Gävleborg
Ingrid Thyr och Maud Lindgren
Sitter på ett café i Gävle och lyssnar till berättelser om de förfärligaste människoöden. Det handlar om barn,
kvinnor och män som befinner sig närmare än vi tror, här i Gävleborg. Ingrid Thyr och Maud Lindgren är engagerade i Asylkommittén i Gästrikland. De berättar om människor som har flytt för sina liv och söker skydd i Sverige,
men som har kommit i kläm i det svenska rättsystemet.
En kvinna kom för ett par år sedan till Sverige med sina fyra barn
och gravid med det femte. Hon
kom från ett land där hon hade blivit bortgift i unga år. Maken hade
misshandlat henne svårt och även
barnen. Kvinnan försökte förhindra att hennes dotter skulle bli omskuren. Kvinnan blev så förtvivlad
över sin situation att hon försökte
ta självmord. Skulle hon ha gått till
polisen för att anmäla sin man, riskerade hon att bli våldtagen. Chansen att fly såg hon när maken tillfälligt var gripen och anklagad för
att vara med i en otillåten politisk
organisation. Kvinnans mor sålde
allt de kunde och skrapade ihop
pengar så att kvinnan och barnen
kunde fly via en ambassad, där de
fixade pass. På olika vägar kom de
till Gävle och höll sig gömda i 1,5
år. Intervjuer pågår nu. Blir kvinnan trodd eller anses hon inte trovärdig?
En familj i ett land med djävulsk
diktatur gömde en oppositionell
kusin. Pappan i familjen greps och
man flydde till Europa via Polen
till Sverige. Familjen med fyra barn
förföljs av regimen i hemlandet. Nu
har de varit i Sverige i tio år. Den
pojke som var två år när de läm-
nade sitt land, är nu fjorton. 12
år på flykt! Man har fått flera avslag och väntar återigen på besked.
Det finns ett misstroende mot deras berättelse. Asylkommittén har
hjälpt familjen med pengar att betala sjukhusräkningar och besök
på hälsocentraler. Man har ordnat
med psykologhjälp. När nu barnen
har gått så länge i svensk skola vill
man vädja för familjen att de faller under ”särskilt ömmande omständigheter”.
Maud visar en handskriven anteckningsbok hon har fört över
människor som de har mött och
4 Vägvisaren nr 2/2015
www.hilleforsamling.se
arbetat för. Den är verkligen fullklottrad. Hon har respekt för att
Migrationsverket gör sitt arbete utifrån de direktiv de har fått.
Hon påstår inte att alla har rätt
att stanna i Sverige bara för att de
kommer hit. Men det finns alltför
många exempel på människor som
inte blir trodda. Ett grundläggande
problem är att man tror att asylsökande friserar sina berättelser
för att få stanna. Asylansökningar
avslås ofta med formuleringar som
”att deras dokument är av för enkel beskaffenhet och saknar bevisvärde” och att de asylsökande har
gett olika versioner i sin berättelse
så att man inte tror att de talar
sanning. Men Asylkommittén som
tar hjälp av jurister och advokater
kan många gånger se att personer
har blivit feltolkade vid förhör. De
dokument som krävs för att bevisa
den sökandes bakgrund, finns ofta
inte tillgängliga. I Asylkommittén
möter man så mycket förtvivlan. I
många fall som de sätter sig in i,
finns verklig fruktan för livet.
Man säljer inte allt
man har och riskerar
livet för att ta sig till
Sverige och leva på 61
kronor om
dagen.
Vill du stödja
verksamheten?
Ingrid säger: Man säljer inte allt
man har och riskerar livet för att
ta sig till Sverige och leva på 61
kronor om dagen! Det är inte lycksökare som offrar så mycket för
att lämna sitt hemland. Hon berättar att Asylkommittén försöker
att hjälpa människor på alla plan.
I julas fick man julklappar till 60
barn från en second handbutik.
Varannan vecka får de pengar av
Korskyrkan för att handla mat till
de gömda. Asylkommittén söker
pengar från församlingar, föreningar och fonder och får även gåvor
av enskilda. Tyvärr fattas det ändå
vid varje månadsmöte pengar till
behövande. De besöker människor
på Förvaret där personer sitter som
har fått avslag på sin asylansökan
och ska skickas ut ur landet. Man
samarbetar här med Amnesty och
kan ibland upptäcka att det går att
lämna ett verkställighetshinder,
men ofta kan de bara trösta.
Varför arbetar ni i Asylkommittén med allt detta?
Det är en ödesfråga. Det handlar
om mänskliga rättigheter. Man ska
kunna få skydd i ett land om man
flyr för sitt liv. Världen är en och vi
människor hör ihop över gränserna
när man är i nöd. Det är också intressant att möta andra människor.
Så är det en stor glädje när någon
får stanna och vi har kämpat tillsammans. Vi pratar med varandra
i gruppen och delar båda sorg och
glädje.
Clara Bergel Jansson
Medlem i Asylkommittén 200 kr/år för
arbetande. 100 kr för arbetssökande,
studerande, pensionär .
Skriv ”Medlemskap” på inbetalningen
Bli Stödmedlem 300 kr eller valfritt belopp.
Skriv ”Stödmedlemskap” på inbetalningen
Plusgiro 1210453-5
Ge ett bidrag. Skriv ”Gåva” på inbetalningen.
www.hilleforsamling.se
Fakta
Asylkommitten
i Gävleborg
•
Hjälper och stödjer asylsökande
•
En partipolitisk och religiöst obunden
organisation
•
Vill verka för en human, rättsäker
och rättvis asylpolitik
•
Hjälper asylsökande i kontakt med
myndigheter, läkare, advokater
•
Ser till att människor som väljer att
gå under jorden inte svälter
•
Hjälper barn att få vård och skola
Asylkommittén anordnar
kurser om mänskliga rättigheter. Man
arrangerar manifestationer och kampanjer för att föra fram viktiga frågor
som t.ex. att Sverige aldrig ska utvisa
någon till tortyr och förföljelse eller
att barnkonventionen bör antas som
svensk lag.
Man kämpar för att bevisbördan ska
flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. I all annan rättspraxis ska
en persons historia anses trovärdig
tills motsatsen bevisats.
Dublinförordningen
säger att man ska söka asyl i det land
vilket man först kom till i Europa. Därför skickas många tillbaka till t.ex.
Italien och Grekland.
Ingrid och Maud är starkt kritiska till
Dublinförordningen. Människor kommer i kläm och blir omänskligt behandlade under processen. De flesta flyktingar kommer till de europeiska länder
som ligger nära gränserna mot omvärlden. De länderna blir så överhopade
av asylsökande att situationen där blir
helt omänsklig för de inblandade.
Vill du komma i kontakt
med Asylkommittén?
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.asylkommitten.se
Vägvisaren nr 2/2015 5
VÅRFEST FÖR
BARN OCH
VUXNA
2 juni kl 17.00 i Hille församlingsgård.
Servering och aktiviteter för barn
Promenadgrupp
Vi promenerar tillsammans, i
den takt vi vill. Samtidigt får
vi prata med varandra. Avslutar i församlingsgården där vi
kan fika tillsammans. Om du är
intresserad, hör av dig till mig.
Annelie Ekholm 026-63 50 45
[email protected]
café i ngsgård
k
i
s
Mu
mli
Oslättfors kyrkostiftelse
a
Förs
e
l
l
i
H
…
Till förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete.
Lördag 25 april kl 14-16.
Årsmöte den 25 mars kl 18.30
i Oslättfors kyrka. Servering!
Välkommen!
Lokala musiker • Lotterier • Servering
Sopplunch i Hille
Församlingsgård
”12 steg för hopplösa”
En samtalsgrupp kring Olle
Carlssons bok.
Urnnedsättningshögtid
Fredag 8 maj kl 15
i Hille kyrka.
18 mars kl 12.30 ”I väntan på våren”
Musik med Maria Svanberg sång,
Berith Welander klarinett och
Mari Dahl piano.
22 april kl 12.30
Egons kvartett
underhåller
Vill du vara med,
hör av dig till diakon
Anneli Ekholm.
Servering efteråt i
församlingsgården.
Tel. 026-63 50 45
6 Vägvisaren nr 2/2015
www.hilleforsamling.se
Minnen kring ett konfirmationskort
Jag sitter med mitt konfirmationskort
i handen. Jag försöker komma ihåg
namnen på mina kamrater. Pojkarna gick det lätt, där kom jag ihåg
namnen, men med flickorna var det
svårare, de var dubbelt så många.
Minnena trängde på. Jag såg tydligt i
mitt minne den soliga söndagen då vi
samlades i Hille kyrka för att skriva
upp oss för konfirmationsundervisningen för prosten Bohlin.
Året var 1927. 35 flickor och 16
pojkar anmälde sig. Prosten Bohlin
framhöll sin glädje över så många
konfirmander. Samtidigt fick vi veta
att vi skulle ha skilda läsdagar, det
kallades för att vi gick och läste. Vi
pojkar skulle samlas på torsdagarna
i det nyuppförda församlingshemmet med komminister Rudbäck från
Oslättfors som konfirmationslärare.
Flickorna skulle få en annan veckodag. Prosten Bohlin skulle bli deras
lärare.
Under vår konfirmationstid skrevs
det historia i Hille. Det vackra församlingshemmet var färdigbyggt och
invigt för sitt ändamål. 1927 reste
Gustav V med sitt flaggprydda tåg genom Hille på nyinvigda ostkustbanan
som gav Hille socken tre järnvägsstationer. 1928 påträffades i Björke
ett av Nordens äldsta båtfynd, den så
kallade Björkebåten. Av ekonomiska
skäl kunde den inte friläggas och bevaras av Länsmuseet i Gävle tidigare
än 1948.
Vi var några läspojkar som beslöt oss
för att prova det nya färdmedlet att
åka tåg. En torsdag när vädret inte var
det bästa gick vi till Oppala järnvägsstation. Ett tåg skulle gå tillbaka i
lämplig tid. Vi löste tur- och returbiljetter till Hillebyn för 50 öre. Det var
med nyhetens behag vi stod på perrongen och såg tåget komma. I tågets
vagnar var det bänkar av trä. På en
hylla stod en skvimpande vattenkaraff
med ett glas upp och ner på karaffen.
På återresan glömde konduktören av
någon anledning att ta upp min biljett.
www.hilleforsamling.se
Jag har den kvar som minne från min
första tågresa, resan till konfirmationsundervisningen.
Våren och pingsten kom med konfirmation och nattvardsgång. Vi
samlades i kyrkan på pingstlördagen
på reserverade platser. Vi pojkar på
ena sidan och flickorna på den andra.
Vi var ju två grupper. När förhören
skulle hållas med oss meddelade
prosten Bohlin att det inte gick att ha
förhören samtidigt med båda grupperna framme i kyrkan. Komminister
Rudbäck höll förhöret med oss pojkar
i andra kvarteret.
På Pingstdagen kunde församlingens
präster tala till en nära fullsatt kyrka.
En ovanlig händelse inträffade den
pingsten vid Hille kyrka. Där stod tre
bilar parkerade. Bilen började göra sin
tjänst även vid gudstjänstbesöken.
Erland Olsson, Björke
Född 1913. Död 2001.
Vägvisaren nr 2/2015 7
HILLE FÖRSAMLING
Träffpunkter
– som gör livet rikare
BARNEN
Kyrkis - Måndagar 9.00 – 12.00. Kyrkans
barntimmar, en grupp för 3-5åringar. Lek, andakt
med bibelberättelser och sång, pyssel.
Ledare Eva Wikman och Ewa Åberg.
Anmälan 026-635040
Miniorer – Torsdagar 15.30-17.30. Grupp för
barn som går i årskurs 1 – 3. Pyssel, andakt med
bibelberättelser och samtal, sång, lek m.m. Ledare
Eva Wikman och Sara Kreft. Anmälan 026-635040.
Juniorer – Tisdagar 15.30 – 17.30. För barn
i årskurs 4 och uppåt. Läger, pyssel, andakt,
diskussioner, sång m.m. Ledare Eva Wikman och
Sara Kreft. Anmälan 026-635040.
BARN OCH FÖRÄLDRAR
Öppen förskola Tisdagar och onsdagar 9.00 –
14.30. Här kan du träffa andra föräldrar, barnen får
leka, fika till självkostnadspris. Ledare Eva Wikman
och Marianne Hein-Nordström. Ingen anmälan.
Barnsång för små barn och föräldrar. Sånger och
ramsor.
Onsdagar 9.45 – 10.15. Barn 0 - c:a 1 år
Fredagar 9.15 – 9.45 och kl 10.00 – 10.30. Barn
0 år och uppåt. Ledare Marianne Hein-Nordström,
Eva Wikman och Ewa Åberg.Ingen anmälan.
UNGDOM
Onsdagar 18.00 – 20.00. Ungdomskväll i Hille
församlingsgård. Ledare Ewa Åberg 026-635043
KONFIRMATION
För dig som går i årskurs 8. Konfirmation den 21/6.
VUXNA
Öppet hus på Eskön varannan tisdag kl 14.00.
Anna Wedin tar emot i Eskö gamla skola för en
stunds gemenskap över en kopp kaffe.Datum: 10/3,
24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5
Sopplunch i församlingsgården
Onsdagar 12.30
Datum: 18/3, 22/4
Gott och blandat onsdagar kl 10-12.
Samtal kring en kopp kaffe. Varannan vecka.
Datum: se annons på sid 6.
Litteraturcirkel torsdagar 18.00.
En gång i månaden i församlingsgården.
Ledare Henrik Forsman tel 026-635033
Musiklyssnarna kl 18.30. En måndag i
månaden i församlingsgården.
Information Anna Wedin 026-635030
KÖRSÅNG
B a r n k ö re n D e c i b e l l e n (för de födda
2009 och 2010) Onsdagar kl 16.30-17.15.
Körsång med rörelse, musiklek och skapande.
Ledare: Marianne Hein-Nordström och Ewa Åberg
026-635042
Barnkören Hilletonerna
Måndagar 17-17.45. Årskurs 1-4
Ledare: Ellen Weiss och Elisabet Östrand Jackson
Ungdomskören Kram
Måndagar 15.30-16.30. Årskurs 5-6
Ledare: Ellen Weiss och Elisabet Östrand Jackson
Ungdomskören Hoppet
Måndagar kl 18.15-19.15. Från högstadiet och
uppåt.
Ledare: Ellen Weiss och Elisabet Östrand Jackson
Kören ”Sjung av hjärtat” (för vuxna)
Varannan tisdag kl 17.30. Sång, fika och
samtal. Ledare: Marianne Hein-Nordström och
Anneli Ekholm
Hille kyrkokör
Onsdagar kl 19-21. Ledare: Ellen Weiss
Endast föranmälan. Damstämmorrna är fullbelagda.
För att läsa mer om kören besök:
www.hillekyrkokor.se
SJÄLAVÅRD
Kontakta någon av prästerna eller diakon för
samtal. Se telefonlista.
Jourhavande präst för akuta samtal kl. 21-06.
Ring 112. Öppen för alla – män och kvinnor i alla
åldrar.
S a m t a l s a k u t e n Beställ tid för samtal
tel. 026-17 04 38.
Kyrkans familjerådgivning tel. 026-18 73 90
LEVA VIDARE-GRUPP
För dig som har mist en nära anhörig. Samtalgrupp
som träffas sju gånger. Ledare Anneli Ekholm och
Henrik Forsman
BESÖKSGRUPP
Församlingsbor som gör besök hos människor. Bl.a.
hos äldre vid födelsedagar, till jul och inför de äldres
kyrksöndag. Om du önskar ett besök, kontakta
Anneli Ekholm 026-635045.
SINNESROGUDSTJÄNST
i Staffans kyrka den sista fredagen i varje månad
kl 19.00. Församlingarna i Gävle turas om att
vara värdar. Präst Jan-Erik Isaksson.
ÖPPET I HILLE KYRKA
vid gudstjänster och olika evenemang. Vill du
besöka kyrkan vid andra tider kontakta
Sara Kreft 026-635036.
HILLE FÖRSAMLINGS HEMSIDA
www.hilleforsamling.se
Facebooksida Svenska kyrkan i Hille
FLER MÖTESPLATSER
www.hillekyrkokor.se - Hille kyrkokör
Tel. expeditionen
63 50 30
Tel.tid och besökstid: måndag – onsdag, fredag
kl 10-12
Fax
16 71 33
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hilleforsamling.se
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Anna Wedin
tel 63 50 30
[email protected]
Kerstin Kreft
tel. 63 50 35
[email protected]
PRÄSTER
Clara Bergel Jansson
tel. 63 50 32
[email protected]
Henrik Forsman
tel. 63 50 33
[email protected]n.se
Marie Söderquist – tjänstledig t.o.m. 31/8 2015
DIAKON
Anneli Ekholm
tel. 63 50 45
[email protected]
MUSIKER
Ellen Weiss
tel. 63 50 34
[email protected]
Marianne Hein-Nordström
tel 63 50 42
[email protected]
BARN OCH UNGDOM
Ewa Åberg
tel. 070-9948399
[email protected]
Eva Wikman
tel. 63 50 40
[email protected]
FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman
tel. 63 50 37
[email protected]
KYRKVÄKTARE
Sara Kreft
[email protected]
KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE
Nicklas Lindblom
tel. 63 50 38
[email protected]
OSLÄTTFORS KYRKA
Bokningar: Margrét Gudmundsdottír
[email protected]
HILLE FÖRSAMLINGSBLAD
Redaktör och ansvarig utgivare:
Clara Bergel Jansson
Omslagsbild:
Foto: Marie Söderquist
Nästa nummer av Vägvisaren kommer i
september 2015
Tryck: Strålins Grafiska AB 2015
Med reservation för ändringar.
tel 63 50 36