Fysikalisk vaskulär terapi BEMER®

Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
Fysikalisk vaskulär terapi BEMER®
Mikrokärlens ”pacemaker” för att förbättra mikrocirkulationen
Framtidens medicin - förebyggande och för behandling
Ralph Burger, läkare specialist inom hela området radiologi. Han
berättade att han har haft kronisk smärta under 30 års tid och var från
början mycket skeptiskt inställd till BEMER. ”Jag är en av de läkare som
är övertygad om BEMER”, men vi måste bli fler.
BEMER står till hösten inför ett 15 års jubileum. – presentationen idag
innehåller bakgrund och nulägesbeskrivning om BEMER. Vad gör
BEMER så enastående och så överlägsen gentemot andra likande
system på marknaden? Inom ramen av en period av 2 år kommer vi
med forskningens hjälp att kunna presentera resultat som ger svar på
frågan.
Termen informationsmedicin är inte relevant som begrepp inom BEMER´s plattform!
Är det någon av er som har hört om begreppet Informationsmedicin?
”Information som ges till kroppen som kroppen reagerar på”
Einstein - energi - om du går på djupet med hjälp av fysik är vi en del av detta, dvs. allt är uppbyggt av
energi. Och allt som är uppbyggt av energi kan påverkas!
Vi har en triangulär enhet av - Fysik, Biologi, Kemi - Inte svårt att förstå eller att ta till sig, men svårt
att vetenskapligt leda till bevis. Allt med informationsmedicin har ett problem och det är att det inte i
nuläget går att bevisa. Det finns problem med tillvägagångssätt avseende informationsmedicin, som
t.ex. att avläsa energi hos en person och sedan påtala att den blir sjuk om 5 år. Ett grundläggande
problem är sedan att specifikt tillföra information till kroppens celler för hud, hjärna, hjärta, organ
etc.
Svårt att kunna uppdatera kroppen. Det går inte att informera celler och utifrån det omprogrammera
celler. Vi blir inte friska på det sättet, utan vad är det egentligen som gör oss friska?
Vi kommer inte ifrån den triangelformade ramen:
FYSIK
BIOLOGI
KEMI
Det finns de som förespråkar olika frekvenser till kroppen, så att detta kan få kroppen att fungera.
Våra celler protesterar mot något men vad? Brist på energi, syre eller näring. Hur når alla
nyttoämnen våra celler? Om något produceras i cellen blir det avfallsprodukter.
Om jag programmerar om en icke fungerande information till celler som endast fungerar till 30 % och
inte har tillräckligt med försörjning och är belastade med en massa avfallsprodukter, t.ex. sätter in
ämnen i kroppen = informationsmedicin, så kommer det inte att fungera.
Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
BEMER har vetenskapliga bevis som backar upp allt vi säger om produkten.
VAD
FYSIK
Fysikalisk vaskulär terapi, registrerat medicinskt varumärke sedan 2011
EFFEKT
AKTIVITET
OMRÅDE
Mikrocirkulation, 75 % av kroppens kärlsystem
AKTIVITET
Vasomotion, hjärtats medhjälpare, största hotet är vårt åldrande
AKTIV SUBSTANS
RESULTAT
Signal och rytm
Förbättrar Mikrocirkulationen
Mikrocirkulation består av blodets komponenter som flyter i – arterioler, kapillärer, venoler, initiala
lymfkärl och vävnad emellan cellområden. Mikrocirkulationen är en helhetsdefinition av små kärl.
74 % av hela kroppens cirkulations system består av mikrocirkulation vilken är den del som
ombesörjer leveranserna till och från kroppens alla celler.
YOU CAN´T
YOU CAN´T
YOU CAN´T
FEEL IT
SMELL IT
SEE IT
Finns det problem i området för mikrocirkulation är det ofta redan försent. Det uppstår problem i
hjärta, hjärna, skelett etc. Har vi störningar så läker såren sämre. Vid diabetes avtar
mikrocirkulationen successivt. CVI Demens – uppstår pga brist på energi i nervceller. Skelettet
drabbas av Osteoporos, Osteoarthros etc.
VÅRA CELLER BEHÖVER SYRE FÖR ATT KUNNA PRODUCERA ATP!
Vetenskaplig publikation februari 2011 R K Pradhan and V. S. Chakravarthy, Informational dynamics
of vasomotion in microvascular networks: a review
Vasomotion, ”spontan förändring av kärlens diameter”.
Kärlrörelse som observerat svängning av den glatta muskulaturen hos små kärl i mikrocirkulationens
bädd som är oberoende av hjärtats puls, neurologisk eller hormonal reglering.
I en stressituation, som i kamp/flykt läge, påverkas puls och hjärta, men det har ingen som helst
inverkan på mikrocirkulationens vasomotion. Den lokala rörelsen hos finkalibriga arterioler och
venoler har endast att göra med produktion av kvävemonoxid, som bildas t.ex. genom fysisk
aktivitet. Muskler som arbetar lokalt får dessa kärl att vidga och dra ihop, ett cellulärt arbete sedan
urminnes tider.
Vi kan trigga dessa muskelceller genom, tryck, massage, värme, fysisk aktivitet och fysikaliskt genom
BEMER som har en direkt inverkan på vasomotion, bevisat!
Det är således en omfattande skillnad mellan BEMER teknologi som är vetenskapligt bevisat och den
s.k. informationsmedicinen. (Ej bevisad)
Fysikaliskt påverkar BEMER signalen biologiskt vasomotionen och kemiskt utlöses produktionen av
kvävemonoxid. BEMER signalen är vår aktiva substans!
Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
Hur är BEMER överlägsen i jämförelse med andra liknande system?
”I samband med jämförande forskning blev det uppenbart att den signal som används i
BEMER systemet leder till optimala resultat i fråga om mikrocirkulationen.” R.C. Klopp, sid 420
A: BEMER 3000
B: Elektromagnetiskt terapi system
C: Terapi system med statiskt magnetfält
D: Elektromagnetiskt terapi system
E: Elektromagnetiskt terapi system
F: Elektromagnetiskt terapi system
B, D, E och F utnyttjar sågtandade, kvadratiska
och triangulära vågformer
Fysikalisk förklaring, jämför vågform och antal toppar samt hur många gånger per sekund som
signalen sker. Stimuli, dvs effekten får du fram genom att räkna antal toppar i vågformen x antal
inslag/sek.
T.ex. en enklare vågform med 4 pikar (topp med högsta amplitudvärde
och topp med lägsta amplitudvärde) x 200 Hz (antal signaler/sek) = 800
Denna vågform fanns redan 1980
talet.
BEMER 3000 signalen avancerad vågform med 40 pikar x 30 Hz =
1 200
Lågfrekvent är således mer effektivt än högfrekvent.
Många amplitudtoppar kräver inte lika många inslag/sek.
BEMER 3000 kom ut 1998 på marknaden
BEMER signalen polariserar efter 2 minuter och vår organism får på så sätt ingen tillvänjning av detta
utan responderar på dess stimuli.
Med förändring av vågform och frekvens ökade effekten med 50 %
R.C. Klopp vid Institutet för Mikrocirkulations i Berlin, genomförde under 2005 – 2007 en omfattande
forskning i syfte att undersöka olika komplementära metoders inverkan på mikrocirkulationen. I den
forskningen var BEMER vida överlägsen alla övriga terapier. Även i jämförelse med medicintekniska
produkter i liknande genre.
Denna forskningsinsats ledde även i sin tur till utveckling av BEMER signalens inverkan på kärlens
vasomotion. En vasomotion som tilldrar sig naturligt var 20 sek i våra kärl. Detta blev också
utgångsläget för BEMER 3000 Plus, där en plus-signal utvecklades så att det var 20:e sekund blev 5
inslag i signalen där intensiteten (amplituden) gick upp till steg 10, vilket påverkade de finkalibriga
delarna i kärlen före kapillärerna.
BEMER 3000 till BEMER 3000 Plus gav en resultatökning på 100 %
Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
BEMER Classic & BEMER Professional, har en modifierad signal avseende en växling mellan två
rytmer, dvs signalen växlar med 31 sek med 10 Hz, 3 sek paus, 83 sek 32 Hz, 3 sek paus osv….
Den lägre frekvensen 10 Hz, för att stimulera de grovkalibriga kärlen före och efter kapillärerna, som
styrs via det autonoma nervsystemet, hjärtat och hormoner. Den högre frekvensen 32 Hz, för att
stimulera de finkalibriga kärlens aktivitet (vasomotion)som styrs via kvävemonoxid. Genom denna
modifiering av signalen med växling mellan två olika frekvenser och med en 3 sek tystnad (paus)
mellan varje växling uppnås en riktad stimuli till respektive kärldel, som skapar samarbete mellan
dessa kärl trots dess olika styrmekanismer.
BEMER Classic och BEMER Professional resultatökning på 150 %
För varje utvecklingsskede av BEMER har det skett en 10 % resultatökning och efterverkan i kroppen
om minst 12 timmar eller mer.
EFFEKT
BEMER 3000
BEMER 3000 Plus
BEMER Classic &
BEMER Professional
ACCELERATION AV
VASOMOTIONEN
12 %
20 %
28 %
BÄTTRE FÖDELNING AV BLOD
I DET KAPILLÄRA NÄTET
10 %
25 %
30 %
BÄTTRE VENÖST ÅTERFLÖDE
10 %
20 %
31 %
BÄTTRE SYREUTNYTTJANDE
8%
15 %
29 %
Under 15 års tid har BEMER utökat sin effektivitet med 300 %
Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
Sömnprogram
Under sömnen ändras mikrocirkulationen till fördel för organen som fått stå tillbaka för den
blodförsörjning som krävts under ett vaket, aktivt tillstånd och det sker framförallt en ökad
mikrocirkulation i de organ som eliminerar slaggprodukter i kroppen.
Människor av idag lider ofta en störd livsrytm och har en vila av sämre kvalitet. Vilket på sikt skapar
en sämre möjlighet för kroppen regenerativa processer och detox.
Sömnprogrammet är aktivt 2 timmar under insomningsfasen samt 2 timmar under
uppvakningsfasen. BEMER signalen arbetar under sömnprogrammet utan plussignal på
steg 2 med en frekvens av 10Hz under 120 minuter. Under djupsömnsfasen är BEMER
systemet på men utan aktivitet.
Kundundersökning
I de tysktalande länderna och numera även i Finland medföljer i varje BEMER-Set 2 st frågeformulär.
Att fyllas i ett före start av BEMER användningen och sedan ett efter 6 veckor med användning av
Basplan 2 gånger om dagen.
Över 800 svar har returnerats för databearbetning för en oberoende sammanställd statistik utförd av
tredje part. 2 av 3 rapporterar markant förbättrat sömnmönster. Varannan rapporterar minskad
smärta. 2 av 3 bättre livskvalitet.
Undersökningen utgår från ett brett spektra som inte relaterar till någon specifik ålder, kön eller
symptom. 75 % av dessa rapporterar smärta i muskler/skelett. 70 - 80 % rapporterar kronisk smärta
sedan 2 – 10 år tillbaka. Efter 6 veckor redovisar 50 % en förbättring!
Arbete är på gång för att resultat på sikt ska komma att publiceras i en artikel i en relevant medicinsk
publikation.
Schematisk bild av BEMER´s kundnytta
Artär
grovkalibrig
finkalibrig arteriol
Kapillärer
finkalibrig venol
grovkalibrig
Ven
BEMER stimulerar kroppsegna reglerande mekanismer, avseende kroppens självläkande system och åldrande processer.
Ralp Burger, Medicinsk information till BEMER Partners 2013-03-10, Haninge
Forskning inom de närmaste 2 åren

Tjalf Ziemssen // Manja Reiman, Dresden technical university
The effect of BEMER pulse configuration of the autonomic vascular function. (Klar, ska
publiceras)
Dessa två har tidigare undersökt BEMER signalens inverkan på centrala nervsystemet.
2012: Manja Reimann; Heinz Rüdiger; Markus Schlaich; Tjalf Ziemssen; Mark .... Effect of
BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with MS ….

Tjalf Ziemssen // Manja Reiman, ska nu fortsätta med att undersöka hur BEMER signalen
specifikt påverkar och kan regleras för unga människor.

Tjalf Ziemssen arbetar nu även med en pågående studie där man undersöker BEMER
signalens inverkan vid Högt blodtryck.

Niels Cordes, The effect of Physical vascular therapy before and after cancer treatment
I sin forkning undersöker han känslighet vid BEMER terapi, huruvida celler blir mer
mottagliga för övriga insatser avseende behandling av cancerceller.

Pilipp Drees // Kristina Kästel Mainz university
Undersöker i en studie rehabilitering efter kirurgi.
Kan bli av stort intresse avseende socialt skydd för patienter med egen rehabilitering med
hjälp av BEMER som kan reducera tid för läkning och sjukkostnader

Karl Werdan, Halle University (Kardiolog)
The effect of Physical Vascular therapy BEMER impact of disturb microcirkulation in
connection of MODS (multiple organ dysfunction syndrom) due to septic chock.

Tamas Bender, University of Szeged, physical therapy, Hungary// Soltez Pal Polen
Undersöker blodtryck.
Hans Ziegenthaler, Tyskland. Moritz Klinik, sjukhus för brännskador
Pågår diskussion för ev. studie hur BEMER påverka allvarligt brännskadade och
hudtransplantationer.
Ivan Sandor Bernat, Ungern. Har undersökt förändringar av histolic syretryck i
vasokonstriktion patienter som genomgår BEMER terapi
Blanka Rihova,Tjeckien Har undersökt BEMER´s inverkan vid cancer.
// Mikaela Kluge