Mina livsmål - Natur och Kultur

Mina livsmål
Formulera dels långsiktiga livsmål, dels konkreta delmål i ”göra”-termer.
Vad skulle du vilja göra, som du inte kan göra nu?
1. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 2. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 3. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 4. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 5. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 6. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 7. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: 8. Långsiktigt mål: Delmål 1: Delmål 2: Bilaga ur Fri från tvång av Asplund & Rosengren, Natur & Kultur 2012. Kopiering tillåten.