LSS-lagen med tonvikt boendefrågor och de grundläggande

Tänk på att
alla inte tål
doften från
parfym,
deodorant eller
rakvatten.
Välkomna på Seminariedagarna den 24 och 25 oktober på Billingehus Skövde.
Seminariehelgen är som ni vet gemensam för alla FUB:are vilket betyder att en del
seminarier är gemensamt och andra är uppdelade.
Programmet ser ut enligt följande.
Start lördag 24 oktober
Klockan
12.00
13.00
13.10
Lunch
Välkomsthälsning
Riks FUB
14.00
Patienten i Centrum
15.00
15.30
Kaffe
LSS
Här kan ni
välja.
15.30
Hälsa för hela
kroppen
Här kan ni
välja.
17.30
19.30
Slut för dagen
Middag
Underhållning Tages 60-tal
med Ole Moe och
Dan Nerenius
Elaine Johansson
Kanslichef
Maria Sundström samt
ordförande
Thomas Jansson
Malin Nystrand
distriktsläkare
Göteborg
FUB idag och i framtiden
En vanlig dag på jobbet eller
inte? Att vara distriktsläkare
till patienter med
utvecklingsstörning.
Jesper Symreng jurist
Stefan Römer
rättsombud
LSS-lagen med tonvikt
boendefrågor och de
grundläggande behoven. Tid för
frågor och svar. Avslutningsvis
presenteras en föreläsning som
kommer att erbjudas till
lokalföreningarna under 2016.
Lena Larsson mentaloch
avslappningscoach
samt Jenny Lundkvist
hälsoutvecklare
Jenny Lundkvist hälsoutvecklare
från Lidköping. Jenny arbetar inom
omsorgen i Lidköpings kommun.
Jenny tycker det är roligt att träna,
hon tycker också om att äta bra och
god mat för att må bra.
Lena Larsson mental- och
avslappningscoach från Lidköping
som tycker mycket om möten med
människor. Lever nu ett liv där
Mindfulness är ett levnadsätt.
Med humor, ord och visor förmedlar
musikern Ole Moe och Tage Erlander
(skådespelaren Dan Nerenius)
Tage Danielssons drömmar om
en rimligare värld - och tron på
dessa trots allt....
Tänk på att
alla inte tål
doften från
parfym,
deodorant eller
rakvatten.
Söndag 25 oktober
klockan
09.00
TaSSeLs
Britt Nedestam
Taktilt signalsystem för personer med
flerfunktionsnedsättningar. Känseln utgör en
viktig kommunikationsväg för personer på
tidig kommunikativ nivå. I TaSSeLs används
beröring för att skapa effektiv kommunikation
med personer med omfattande och kognitiva
funktionsnedsättningar. Läs vidare på
www.penndraget.se
10.00
TAKK
Marie Frejinger
Tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation.
10.45
11.00
Kaffe
Syskonrollen
Astrid Emker
Ågrenska
Göteborg
Astrid Emker är pedagog, handledare och
föreläsare. Astrid arbetar som handledare och
föreläsare för olika typer av personal- och
föräldragrupper. Syskonrollen, där hon har
bred erfarenhet från många års arbete med
syskon på Ågrenska och medverkan i
projektet syskonkompetens, är ett av Astrids
specialområden.
Elenor Schutt
matkonsult samt
Margareta Frost
Johansson
projektledare
Matglad är en app som gör det enkelt och
roligt planera sina måltider. Matglad-appen
ger praktiska tips och råd och underlättar i
vardagen då man lagar mat. I Matglad-appen
finns läckra bilder på maträtter som kopplas
till pedagogiska recept.
Bjarne Sohlberg
Föreläsningen innehåller:
Vad är en god man? Varför har kommunerna
olika krav på goda män? Kan jag ställa krav
på god man? Kan jag byta god man? Hur
utbildas goda män? Exempel på kvalificerad
god man utbildning.
Fredrik Johansson driver ett företag som
heter HR-play med bas i Skara. Med hjälp av
bland annat musik inspirerar och coachar han
grupper oh enskilda människor i olika
situationer.
Ibland kan vi känna oss osäkra och
obekväma då vi hamnar i utsatta situationer.
Fredrik visar oss hur vi kan agera och tänka i
sådana tillfällen och han visar oss hur vi kan
hitta de krafter vi alla har.
Han tränar oss i konstruktiv kommunikation
och bemötande.
Han visar hur man kan bekräfta och förstärka
ett funktionellt beteende och hur man kan
fungera även utanför sin sk. trygghetszon.
Fredrik hjälper människor att upptäcka nya
förmågor hos sig själv och stärka känslan av
sammanhang och laganda i grupper.
Här kan du välja.
11.00
Matglad/Matappen
Här kan du välja.
12.30
13.30
Lunch
God man
14.15-15.30
Avslutning
Fredrik Johansson
HR Play