R Östman Invest AB jämte Reidar Östman har ökat sitt

R Östman Invest AB jämte Reidar Östman har ökat sitt sammantagna innehav i
NGM-noterade ASTG ( Advanced Stabilized Technologies Group AB till cirka 33%,
vilket föranleder budplikt
14 juli 2015
R Östman Invest AB kontrollerat av huvudägaren Reidar Östman tillika med Reidar Östman
privat har genom kvittningsemissioner tecknat 64 267 640 respektive 10 267 640 nya aktier i
Advanced Stabilized Technologies Group AB ( ASTG ) . Efter detta förvärv av aktier innehar
Östman Invest samt Reidar Östman tillsammans totalt 74 537 865 aktier i ASTG. Östman
Invests samt Reidar Östmans aktieinnehav i Bolaget har därmed ökat från omkring 0 % av
aktierna och rösterna till omkring 33 % av aktierna och rösterna. Detta innebär att Östman
Invest jämte Reidar Östman är skyldiga att lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i
ASTG.
I en kommentar till kvittningsemissionen säger Reidar Östman – Jag ser ägandet som
långsiktigt. Med föreslagen styrelseförändring, där ärlighet och öppenhet är ledord ser jag
goda möjligheter för Bolaget att ta till vara på såväl dess unika produkter som dess nuvarande
samt presumtiva kunder. Min avsikt är att inom gällande fyraveckorsperiod för budpliktsbud
minska Östman Invests samt mitt privata sammantagna ägande i Bolaget till strax under 30%
av aktier och röster. Minskningen kommer att ske utanför ordinarie handel och meddelas
separat när den skett.
Ystad den 14 juli 2015
R Östman Invest Aktiebolag
Reidar Östman, R Östman Invest Aktiebolag
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2015 kl. 9.00