Klicka här för att ladda ner Pejlo Uppstart

Matematik åk 7
träning
Uppstart
Lärarinstruktion
Digital diagnos
Matematik Åk 7
1
Matematik åk 7
Till läraren
Diagnosen Pejlo Uppstart i matematik för åk 7 är framtagen för att ge dig
som lärare överblick över elevernas kunskaper i matematik. Diagnosen är
noga utprövad så att den mäter det innehåll och de förmågor som
kursplanen anger. Uppgifterna är utprövade och validerade tillsammans
med Bureau ICE, ett holländskt företag som har stor erfarenhet av att
konstruera och analysera digitala test.
Syftet med diagnosen är att du som lärare på ett smidigt sätt ska få
information om dina nya elevers grundläggande kunskaper och vid
behov kunna sätta in extra åtgärder redan från början av terminen.
Det blir också tydligt för eleverna vilka styrkor och svagheter de har
och vad de bör fokusera på för att utvecklas.
Pejlo Uppstart mäter de matematiska förmågorna begrepp, metod och
problemlösning. Diagnosen mäter också de väsentligaste delarna av det
centrala innehållet som utgör en viktig grund att bygga vidare på.
Pejlo
• ger dig överblick av kunskaperna i din nya klass.
• indikerar vilka elever som har kunskapsluckor.
• ger dig och eleverna tydliga kunskapsprofiler.
• tydliggör för dig och eleverna vilka deras styrkor och svagheter är.
• är helt självrättande och frigör tid.
2
Matematik åk 7
Kom igång
1. Följ instruktionerna och länkarna som du fick i mejlet från oss.
2. Klicka på ”Lägg till klass”.
3. Klicka på ”Skapa ny klass”.
4. Klicka på ”Lägg till”.
5. Klicka på ”Din klass”.
6. Lägg till elever, antingen genom ”Lägg till elev” eller genom
att ”Ladda upp klasslista”.
7. Markera de elever som ska tilldelas en diagnos.
8. Klicka på ”Tilldela diagnos till elev”.
9. Välj önskad diagnos och klicka på ”Tilldela diagnos”.
10.Eleven kan nu logga in och påbörja sin diagnos.
3
Matematik åk 7
Genomförande
Diagnosen består av 50 uppgifter och ska genomföras utan räknare.
Eleverna behöver papper och penna för beräkningar. Uppgifterna
besvaras antingen genom att välja ett av fyra alternativ eller genom
att skriva svaret med siffror i en lucka. Eventuella enheter är utsatta.
Bråkform skriver eleverna med snedstreck, exempelvis 1/3. Uppskattad tidsåtgång är ca 60 minuter, men ingen tidsbegränsning
finns. Eleverna kan när som helst pausa diagnosen och senare ta vid
där de slutade. De har möjlighet att gå tillbaka till uppgifter och ändra
sina svar innan de lämnar in.
4
Matematik åk 7
Resultat och kunskapsprofil
Elevernas svar rättas automatiskt och redovisas i en resultatvy där
de korrekta svaren är synliga. För varje elev skapas dessutom en
individuell kunskapsprofil som ger en tydlig överblick. Eleverna kan
klicka på tränaknappar för att få formativ feedback. Alla delområden
sorteras in under en av tre rubriker: Dina styrkor, Träna på samt
Om du hinner.
5
Matematik åk 7
Klassöversikt Som lärare erhåller du en tydlig klassöversikt med alla elevresultat
sammanställda genom att gå in på startsidan och klicka på aktuell
diagnos. Du kan också gå in på varje elev och se deras resultat på
detaljnivå. Elevresultat som understiger 70 % av någon förmåga
och/eller något centralt innehåll kommer att indikeras med ett rött
utropstecken i klassvyn. Eleverna har inte tillgång till den informationen.
Det är bra om eleverna reflekterar över sina felaktiga svar. Därför
rekommenderar vi att de loggar in igen vid ett senare tillfälle och
använder informationen som har framkommit, gärna genom att
diskutera och förklara för varandra.
Du kan spara elevernas kunskapsprofiler i pdf-format och sedan
skriva ut dem.
Kontakt
Om du har frågor om tekniken kontakta teknisk support: 08-587 642 30.
Om du har synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra Pejlo kontakta oss
gärna på [email protected]
6