Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag 6 november

VÄLKOMMEN TILL ANDRA
KULTURMILJÖMÖTET FÖR KOMMUNER 2015
2015
Fredagen den 6 november klockan 9–12
Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag möte nr 2
DATUM: 6 november 2015 klockan 9–12
LOKAL: Birgittarummet, Medeltidsmuseet,
Strömparterren 3, Norrbro i Stockholm
INGEN KOSTNAD
ANMÄLAN (70 platser): Anmäl dig på
Länsstyrelsens webbplats i kalendariet
senast den 23 oktober 2015.
MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
[email protected]
tfn 010-223 12 21
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Mötet är en fortsättning på vårens kommunträff. Även nu är
temat underlag och antikvarisk kompetens i planering och
lovhantering. Denna gång behandlas bland annat
beställarkompetens, skillnaden mellan olika underlag och
mer ingående om kulturmiljöprogrammets syfte och roll.
Under mötet deltar representanter från Stockholms
stadsmuseum, Stockholms läns museum och
Länsstyrelsen i Stockholms län samt kommuner.
Välkommen!