Fredrik Hieronymus - Statistikkonsulterna

Akuta effekter av antidepressiva
läkemedel – hur bör de utvärderas?
Nathan S. Kline
Roland Kuhn
VMAT
• MAO bryter ned serotonin OCH noradrenalin
• Imipramin hindrar återupptaget av serotonin
OCH noradrenalin
• VMAT sköter den vesikulära transporten av
serotonin OCH noradrenalin
• Selektiva serotoninmanipulationer har effekt
vid depression.
• Selektiva noradrenerga manipulationer har
troligen något sämre effekt vid depression.
• Kombinerad påverkan på båda är eventuellt
överlägsen enbart serotonerg påverkan.
Can. J. Psychiatry, 2007
Can. J. Psychiatry, 2007
BMJ, 2003
BMJ, 2003
BMJ, 2003
NEJM, 2008
NEJM, 2008
NEJM, 2008
Nathan Shachar
Nathan Shachar
En mängd olika skalor för att mäta samma sak:
– Hamilton Depression Rating Scale
– Beck Depression Inventory
– Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
– Newcastle Diagnostic Depression Scale
– Raskin Depression Scale
– Zung Self Rating Scales
– Bech-Rafaelsen Melancholy scale
• Multidimensionell
Drog-/placebo-separation
• Multidimensionell
• Mäter SSRI-biverkningar
• Multidimensionell
• Mäter SSRI-biverkningar
• Dålig överensstämmelse med
sjukdomsdefinitionen
•
•
•
•
•
•
Alla relevanta studier inklusive opublicerade
Paroxetin, sertralin och citalopram
18 kliniska prövningar
32 jämförelser SSRI vs placebo
n=6669 (2186 placebo)
N >= 50/grupp
Skäl att fokusera på "depressed mood":
Centralt symptom vid depression
Ett av två kardinalsymptom i DSM
Vanligt sekundärt utfallsmått (FDA)
Ofta inklusionskrav
Högst prevalens vid baseline i vårt material
18/32
studier
negativa
(=56%)
18/32
studier
negativa
(=56%)
3/32
studier
negativa
(=9%)
Effect sizes
HDRS-17-sum (0-52)
Individual items
Depressed mood (0-4)
Feelings of guilt (0-4)
Suicide (0-4)
Insomnia, early (0-2)
Insomnia, middle (0-2)
Insomnia, late (0-2)
Work and activities (0-4)
Retardation (0-4)
Agitation (0-4)
Anxiety, psychic (0-4)
Anxiety, somatic (0-4)
Somatic symptoms, gastrointestinal (0-2)
Somatic symptoms, general (0-2)
Genital symptoms (0-2)
Hypochondriasis (0-4)
Loss of weight (0-2)
Insight (0-2)
HDRS-17 subscales
Bech (0-22)
Maier-Phillips (0-24)
Santen (0-26)
Gibbons (0-30)
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
• Tolkningen helt beroende av utfallsmåttet:
– HDRS-17: 44% signifikanta
– Depressed mood: 91% signifikanta
• Depressed mood mer sensitivt mått för SSRI-effekt.
Är högre SSRI-doser mer effektiva än
lägre?
• 11 fixdos-studier
• n=2859 (735 placebo)
• Publicerade och icke-publicerade studier