Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för LC Lomma

Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för Lions Club Lomma
Mötet hölls fredagen den 6/10 2014 kl 19:00 på Örestads Golfklubb, Lomma
§ 1: Mötet öppnas.
LP Bertil Petersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2: Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3: Upprop.
Närvarande 23 lions av 32 .
§ 4: Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll godkändes
§ 5: Kassarapport.
Kassarapport från 2014-10-01 genomgicks och godkändes.
§5b: Fastställande av budget för verksamhetsåret 2014 – 2015
Klubben Godkände förelagt budgetförslag
§6: Post
Faktura från Mårtensson, och Telenor
Bidragsansökningar med anledning av loppisen, Simklubben Hajen 5 600, Borgeby Fotbollsklubb 6 600, LC
Bjersund 300, Friskis å svettis 2 800.
Inbjudan Bjersund 30 år
Brev om utträde från Leif Jeppsson
Tackbrev från LCIF angående vår inbetalning dit
Sedvanliga nyhetsbrev via E-post
§ 7: Kommittéerapporter.
Aktivitet:
Haft Möte, Lars Barta uppmärksammade vikten av att regelbundet kolla sin mail.
Julmarknad blir det den 7/12 mellan 11-17 och vi kommer att stå mitt emot Doris. Vi behåller samma priser
på korven som tidigare och Kommittéen jobbar med Julgransinsamlingen.
Bidrag:
En sjukskriven dam i Lomma ansöker om bidrag till kläder till sina söner, kommittéen finner att vi inte
brukar ge denna slags bidrag, därför yrkas på AVSLAG Klubben Biföll förslaget
ENVIG önskar en hjärtstartare, vi har en i lager och kommittéen föreslår att vi skänker den till ENVIG,
Klubben Biföll även detta förslag Jan D ordnar det praktiska
Kommittéen föreslår även att vi som present till LC Bjersund på deras 30 års dag ger en gåva till Björn
Johnssons projekt i Vitryssland på 5 000 kronor. Klubben Bifaller kommittéens förslag
Medlem:
Vi hade två presumtiva medlemmar på besök idag, Gunvor Damsby och Elisabeth Hydén, de presenterade
sig själva på mötet.
Leif Jeppson har begärt utträde ur klubben, Klubben beviljade detta
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
2
PR-info och IT:
Möte den 21/10
En artikel om vad LC Lomma har för projekt ska författas och sändas till tidningen Spegeln som
kommer att delas ut även i Lomma under en begränsad tid. Detta ingår i arbetet med RM-15 och
kommer att inbringa c:a 100 000 till mötet Håkan Sundblad är kontakt och deadline är den sista dennes.
Vår Webbplats är tråkig nu p.g.a. ett databasfel förhoppningsvis blir det löst under veckan.
Program:
En härlig fisketur är inplanerad den 18/10 Anmäl senast den 13/10 om du vill åka med på denna
saltstänkta tur! Jan Dahlqvist är mannen att kontakta!
Det är fortfarande 3 biljetter kvar till Arlövsrevyn!! Missa inte denna vansinnigt roliga och trevliga
föreställning, räkmacka o vin i pausen ingår i priset! Kontakta Janne D snarast!
Ungdom och Drog:
Har haft Möte, kommittéen önskar förstärkning. Kommittéen har kontaktat piläng- och karstorps –skolan
angående Affischtävlingen, Karstorpsskolan är redan igång med 3 klasser Owe ska försöka fixa fler
Startpaket. Det kommer att behövas en konstnär som kan ställa upp i juryn. Det kom förslag om att Susanne
Lendemar kunde tillfrågas, Owe lovade kontakta henne.
Kommittéen tyckte att det kunde vara trevligt att ge ett extra pris till klasserna som ställer upp och klubben
höll med och beviljade ett bidrag på sammanlagt 6000 kronor som delas upp i tre pris.
Owe H har fått fram ett konto att betala in pengarna för narkotikahund och meddelade samtidigt att priset
gått ner så pass att våra budgeterade pengar nu räcker till två hundar! 
Loppmarknad:
Vi har fått ett brev från Linda Sundstrand som belyser vikten av att avrustningen verkligen fungerar!
Hon vädjar i brevet om att fler ställer upp, särskilt kvällar alla kan sätta av någon timme på kvällen efter
jobb.
Det har kommit in fler synpunkter angående Loppisen vilket är överlämnat till nästa Loppiskommitté. Den
gamla loppiskommittéen har haft summeringsmöte, på detta möte kom det upp en fråga om Möblernas vara
eller inte vara, denna fråga är väldigt komplex och handlar inte bara om krassa pengar utan även om hårt
arbete dyra kringkostnader men även mervärdet av att ha möbler, det blev en lång och givande diskussion på
mötet. Den nya loppiskommittéen kommer att diskutera kring detta ämne men även medlemmar utanför
kommittéen bör tänka på detta. En faktor i det hela är att vi inte vet om vi kan ha el och trädgård där det
brukar vara, eftersom kommunen ev. tänker anlägga park på den platsen… och då kommer hela frågan i en
annan dager… tiden får utvisa…
Arkiv och inventarier:
Intet Nytt förutom två A4 ark från Ungdom och drog att arkivera 
§8: RM 2015
Det fattas pengar för att komma upp i de 300 000kr som skulle ordnas. LC Lomma kommer att skriva en
motion om att varje klubb i Sverige bidrar med 600 kr till riksmötet det skulle motsvara dessa 300 000
kronorna, och är betydligt enklare att administrera. Denna motion måste vara inne innan den 31/10 Jan D
författar denna tillsammans med styrelsen
§ 9: Övrigt.
Zonmötet hade besök av en dam och en tjej som talade om LEO och var intresserade att starta en sådan här i
Zonen, de kommer gärna ut i klubbarna och talar om detta. Ungdom och Drog kollar på detta Owe har
tidigare erfarenhet av att starta LEO Klubb
Nästa Zonmöte är i Södra Sandby den 26/11 det kommer att vara utbildning för nya Lions samma dag
LS Anders påminner om partnerevenemanget som partner fest kommittéen har satt ihop, Se till att er partner
kommer med!
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
3
§10: Avslutning.
LP tackade de närvarande för visat intresse, och avslutade mötet.
Vid protokollet.
Attesteras:
-----------------------------------------Anders Edenfjord
--------------------------------------------Bertil Petersson
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !