Om NAVUG Sverige - NAB Solutions AB

Om NAVUG Sverige
Bakgrund
NAVUG står för NAV User Group (användarförening) och är en organisation som
främjar användandet av Microsoft Dynamics NAV. Föreningen är grundad i USA och
har sitt säte i Tampa, Florida. Det finns idag NAVUGs i USA, Canada, Danmark, Italien,
Storbritannien och Sverige. Moderorganisationen i USA har en handfull anställda men
allt arbete i NAVUG Sverige är helt ideellt.
Vår relation till Microsoft
Det är lätt att tro NAVUG är en del av Microsoft, men det är det inte. NAVUG är ett
initiativ taget av användare för att organiseras och hjälpa andra användare av NAV.
Microsoft sätter ingen agenda för våra möten och är inte med på möten om vi inte
ber dem. Däremot kan Microsoft vara en resurs för NAVUG om vi vill veta mer om
kommande produktnyheter, få tillgång till demos eller liknande.
Vår relation till Microsoft NAV partners
NAVUG Sverige är inte associerad med någon speciell NAV partner i Sverige. NAV
partners är en av NAVUG:s allra viktigaste tillgångar för kompetens, insikter om
produkten och möjlighet att nå fler medlemmar. För NAVUG är det därför viktigt att
ha alla partners förtroende för NAVUG Sverige.
Våra regler och uppförandekod
Just för att värna om integriteten i NAVUG Sverige har vi stiftat en uppförandekod och
regler som gäller för medlemskap. Uppförandekoden och reglerna i sin helhet finns i
separat dokument.
Syfte och målsättning för NAVUG Sverige
Syftet för NAVUG i Sverige är:
”att vara en resurs för användare och beslutsfattare som: använder, funderar på att
använda, eller vill lära sig om Microsoft Dynamics NAV”.
Vi tror att genom att samlas och utbyta kunskap och erfarenheter når vi ett antal mål:
-
Lära oss av varandra. Nyckeln till framgång tror vi är att dela med sig av sin
kunskap och att lyssna och lära av andra som har liknande utmaningar i sitt
arbete. Vi kommer få ut mer av NAV och bli ännu mer sporrade att lära.
-
-
-
-
Känna trygghet att köpa och investera i NAV. Våra medlemmar ska känna sig
trygga i att köpa NAV och dess tilläggsprodukter. Genom en kunskap innan
sina köp kan man ställa bättre krav på sin partner och vara en bättre köpare,
något som gynnar både köparen och säljaren.
Lättare att äga och förvalta NAV. Med större kunskap om systemet blir det
lättare att förstå sina alternativ och de lösningar som andra liknande företag
har valt, vilken typ av utbildning och kunskap som krävs.
Få igenom våra önskemål om produkten. Med fler användares synpunkter kan
vi engagera svenska partners att ta fram lösningar som är bättre för
användarna. Det finns också möjlighet att vara med och påverka i Microsofts
utveckling av NAV.
Ha kul. Till sist hoppas vi ha kul genom att lära känna likasinnade.
Q & A:
Hur mycket kostar det att vara med i NAVUG?
Det finns två olika sorters medlemskap, ”membership” och ”subscription”. Subscription
är gratis medan membership har en kostnad beroende på hur många användare ni
har. Tidiga medlemmar får membership gratis i ett år genom att använda koden
”NAVUG Sweden” (utan ”) när de registrerar sig på NAVUG.com.
Vad är nyttan av att vara med i NAVUG?
Först och främst tror vi att man kan ha ett produktivt kunskapsutbyte medlemmar
emellan. Därutöver har NAVUG ett brett utbud av utbildningar, webinarier och
konferenser. Tillsammans bidrar detta till att våra medlemmar lär sig NAV bättre och
får ut mer av systemet och sitt arbete.
Hur många möten har NAVUG?
NAVUG Sverige har fyra möten per år.
När är nästa möte?
För information om nästa möte kan du kontakta Magnus Ramfelt på
[email protected]
Hur registrerar jag mig för nästa möte?
Man registrerar sig via NAVUG.com efter det att man blivit medlem.
Jag har problem att signa upp för NAVUG, kan jag bara dyka upp på mötet?
Om ni har problem med registreringen, anmäl er till [email protected],
så ser vi till att ni kan vara med.
Vilka leder NAVUG Sverige?
Ledningsgruppen i NAVUG består idag av Elisabeth Wahlström som jobbar på
Polfärskt i Lindome utanför Göteborg, Magnus Ramfelt som jobbar på Ekonomi Klara
Papper i Stockholm och Christopher Carlander som jobbar på Rowsi i Stockholm.