2015-05-11 Newsletter #4 (SE)

#4
NYHETSBREV
RUNWAY SAFE MAJ 2015
VD HAR ORDET
”Det är mycket nu.” Sällan har väl Stefan Sauks klassiska
replik passat bättre in. 2015 började med det fokuserade
arbetet med en offert till flygplasten i Zürich. För att vi skall
kunna offerera, leverera och installera krävs också att vi
hittar en bra samarbetspartner. Och då inte bara en partner
som passar oss utan som också kan upplevas av kunden
som ett positivt tillskott i Runway Safes erbjudande. Valet
av Kibag AG har inte bara visat sig positivt i offertarbetet i
Schweiz, utan också som en potentiell partner inför andra
affärsmöjligheter framför allt inom EMEA.
Sammanfattningsvis har vårens arbete med försäljning varit
mycket framgångsrik och jag hoppas snart kunna komma
tillbaka med besked från några av de offerter vi levererat till
potentiella kunder.
Parallellt pågår upphandling av resterande banor på
Chicago Midway. Vi har genom Ruway Safe LLC levererat
allt underlag som kunden behöver för ett slutgiltigt beslut.
Med en EMAS levererad och därmed också ett byte av
befintlig installation har vi mycket höga förhoppningar
att denna affär skall kunna slutas inom kort. Vi kan också
konstatera att den greenEMAS® vi installerade i
oktober/november klarat vintern väl och därmed motsvarat
förväntningarna.
Anders Lundmark, VD
Runway Safe Sweden
NYHETSBREV
#4
RUNWAY SAFE MAJ 2015
MARKNADSLÄGET
Som vi tidigare berättat har vi glädjande nog fått propåer
och offertförfrågningar inom alla våra tre marknader.
Americas, EMEA och APAC. Det är ju inte bara glädjande
i sig utan också ett erkännande att Runway Safe snabbt
etablerat sig som en global leverantör.
Varje offert kräver dock ett unikt konstruktionsarbete,
det finns få generiska komponenter som kan återvinnas
mellan varje installation. Varje greenEMAS® tas fram
baserat på de geografiska/bantekniska omständigheterna,
klimat och mixen av flygplan som trafikerar flygplatsen.
Typen av däck och landningsställ, ex för en Boeing
737, kan ställa helt olika krav på EMAS-konstruktionen
beroende på just konfigurationen av ställ och däck.
För att kunna leverera, installera och garantera en
greenEMAS® krävs också som sagt en lämplig partner.
Med Kibag AG och våra inarbetade partners i Chicago står
vi väl rustade för de affärsmöjligheter vi ser på kort sikt.
Men arbetet med att hitta partners för både produktion av
skumglas och installation av greenEMAS® är en ständigt
pågående aktivitet.
Två nyligen genomförda resor till länder inom APAC visar
på att behovet är minst lika starkt i den regionen. Många
flygplatser med begränsande geografi, i kombination med
hård och ökande trafikbelastning, skapar ett behov för
greenEMAS®-lösningar.
2014 – ETT FRAMGÅNGSRIKT STARTÅR
Runway Safe delar mycket av utmaningarna med
mer traditionella start-up bolag. Ändå visar bolagets
första verksamhetsår att mycket är unikt.
Produkten greenEMAS® är redo för marknaden genom
att utvecklingsarbetet är gjort. Så brukar det sällan vara.
Behovet från marknaden är väl definierat, i många fall akut
och konkurrensen begränsad. Därmed får Runway Safe
propåer från potentiella kunder över hela världen.
Detta är i det närmaste unikt för ett nybildat bolag.
Till detta kan man lägga det faktum att vi har en
logistikutmaning vid varje installation, då den i
princip alltid kommer att vara långt borta. Vi saknar
en lokalmarknad. Detta är en utmaning i sig då
det både binder stora resurser och kräver snabba
beslut. Även detta ovanligt för nya bolag.
Chicago Midway,
oktober 2014.
Men klaga är det sista man får göra. Detta är de utmaningar
som vi strävat efter. Runway Safe har under 2014 mejslat
fram våra kärnvärden Safety, Sustainable och Straight
Forward. Det är precis vad vi känner karaktäriserar oss.