introduktionspass teracom boxer

PEACE OF MIND
Business
Software
for people
23.05.2015
2
KUNDEVENT MARS 2014…
HÄR SKULLE JAG PRATA OM VÅRA NYA ÄGARE OCH DET SOM KOMMER ATT HÄNDA FRAMÖVER
MEN…
PROCESSEN HAR TAGIT LÄNGRE TID ÄN PLANERAT
DÅ FLERA AKTÖRER HAR FLIRTAT MED OSS
SÅ…
NU MÅSTE JAG IMPROVISERA LITE…
5
SOMMAREN 2014 BLEV VI COSMO CONSULT
Vi är fortfarande de mest fokuserade NAV-konsulterna
23.05.2015
6
FAMILY BACK TOGETHER
… 1 team for 15 years
the same industries| the same market | the same business
… till this day
3
3
COSMO
CONSULT
years
7
years
years
TECTURA
TECTURA
8
years COSMO
since 1996 …
CONSULT
ASTON IT
Seite 7
TECTURA – LOCAL TOUCH, GLOBAL REACH
~5,000 Client Engagements
Advise
Consult
Implement
Integrate
Support
~1,200 Team Members
Strategic Alliance Partners
Local Service and Support
Worldwide Expertise
Industry Experts with Industry Solutions
Tectura Locations
Tectura® Products
Strategic Alliance Partner Locations
Life Sciences
Discrete
Manufacturing
Process
Manufacturing
Fashion
Retail
COSMO CONSULT TECTURA – LOCAL TOUCH, GLOBAL REACH - BUSINESS SOFTWARE FOR PEOPLE
~ 1.200 5.000 Client Engagements
Advise
Consult
Implement
Integrate
Support
~450 1,200 Team Members
Strategic Alliance Partners
Local Service and Support
Worldwide Expertise
Industry Experts with Industry Solutions
COSMO CONSULT Tectura Locations
CC|Products Tectura® Products
Strategic Alliance Partner Locations
Life Sciences
Discrete
Manufacturing
Process
Manufacturing
Fashion
Retail
PRESENTATION
Europe Demographics
COSMO CONSULT International
Founded 1996
Vertical focus (Manufacturing | Fashion | Retail)
20 offices around Europe
International partner network
450 employees
1 200 clients
Strong ownership, profitable business
Top 3 Dynamics partners in Europe
Top 5 Dynamics partner Globally
No 1 in Manufacturing Industry for Dynamics NAV
Seite 10
KÄNSLAN IDAG ÄR SAMMA SOM FÖR ETT ÅR SEDAN
OUR BUSINESS
People Business
What it’s all about
ERP Investment - life cycle
TOTAL SERVICES
LICENSES
YEARLY LICENSE FEE
Value
Risk
Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.05.2015
13
GREAT PARTNER TO WORK WITH
23.05.2015
15
EN KUNDS BERÄTTELSE
Urban Persson
Min roll
Varför började jag på Boxer?
NAV är ett av många system…
23.05.2015
16
VÅR RESA
Partners sedan sent 90-tal (Boxer/Senda)
BOXER + COSMO CONSULT
Väldigt bra samarbete, god förståelse för varandra med samma värderingar – Högt i tak, ärligt, hjälpa till att lösa
problem istället för att skylla på någon, ställa upp i tid och otid (inte alltid så bra)
Valet av system. Navision – Bra system för skruv och mutterföretag, d.v.s. 300 kunder och 7000 artiklar.
Boxer/Navision – Ställ det på högkant – 7000 kunder och 3 artiklar.
Navision (DÅ)
Digitaliseringen av TV – Boxer har på några få år fått 700 000 kunder och 300 artiklar.
En ständig kamp att utveckla nya funktioner för snabba marknadsidéer och dessutom lappa ihop systemet för att
orka hålla för att t.ex. skapa några hundra tusen fakturor åt gången.
23.05.2015
17
VÅR RESA
Beslutet att byta system
NAV är väldigt mycket ett lapptäcke. Vid upphandling väljer man ett stort och beprövat affärssystem som klarar
stora volymer och har alla möjliga fina funktioner som kan bli användbara.
Tar jättelång tid
Systembytesprojektet
Nya systemet är väldigt allmänt och kräver mycket konfiguration för att bli branschspecifikt. Leverantören har
ingen kunskap om Boxers bransch.
Projektet hamnar väldigt fort i en kamp mellan kund och leverantör om vems fel det är att det inte fungerar,
vilka resurser som ska behöva tillsättas etc. (alla värderingar ovan borta)
Vad är viktigast? VÄRDERINGARNA
Kovändning
23.05.2015
Slopa det nya systemet, fortsätt använda NAV, d.v.s. (viktigt!) fortsätt med Cosmo som leverantör, eftersom vi
delar värderingar. Viktigare än systemet!
18
ETT BRA SYSTEM ÄR INTE ALLT
Det finns massor med affärssystem
som kan användas. Men om inte
kunden och leverantören hittar ett
samförstånd i vad som ska göras, i
kultur och i värderingar så riskerar
det bara att bli ett skyttegravskrig
som ingen vinner på.
23.05.2015
19
FRAMGÅNGSFAKTORER I VÅRT SAMARBETE
Det som hände efter kovändningen…
Gör en nystart – Gör om och gör rätt!
Ta fram informationsmodell och begreppsmodell – Så att alla hos både kund och leverantör förstår exakt vad vi
pratar om när vi vill tillföra ny förändring. Idag har vi ett jättebra samarbete här där vi provtrycker varandra väldigt
ofta för att inte hamna utanför vår modell när vi gör något nytt.
Tydliga processer – Krav – Beställning – Design – Utveckling – Leverans – Dokumentation – Test – Driftsättning
Kunden bestämmer. Men en bra leverantör gör inte bara som kunden säger. De ifrågasätter kunden och försöker
förstå vad det verkliga behovet är. Kunden måste kunna försvara sina förslag.
Gemensam tid för eftertanke – Vad är bra, vad är dåligt – Hur blir vi bättre.
Bredda kunskapen för att minska personberoendet – Hos båda sidor
Felhantering – När vi lagar fel lagar vi också processerna där vi gjorde fel för att undvika samma sorts fel igen.
23.05.2015
20
OCH KANSKE DET VIKTIGASTE
VI
…HAR KUL tillsammans.
…HJÄLPS ÅT att lösa problemen, istället för att kräva det av
den andra parten.
23.05.2015
21
AVSLUTNING
NAV är idag Boxers hjärta bland alla systemen.
Vår relation har varit mall för flera andra systemförvaltningar inom Boxer.
Systemet är stabilt och fungerar jättebra!
Vi håller fortfarande på med ett ständigt flöde av totalt galna utvecklingspunkter, men det
håller ihop på ett helt annat sätt.
23.05.2015
22
FRÅGOR?
23.05.2015
23