Industriell projektledning - Civilingenjörsprogrammet i Miljö

Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
Industriell projektledning, 5 hp
Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14405, 33%, DAG, NML, vecka: 36 - 43 Termin: HT 2015
Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 54% (81/150) av studenterna.
Skriv gärna sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer för varje fråga innan du publicerar. Att redan ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar arbetet
med kursrapporten. Observera att granskning ur integritetssynpunkt ska ske om fritextsvar publiceras eller skrivs ut. Se Riktlinjer för kursvärderingar och
rekommendationerna för praktiska råd och tips.
Visa kurs och programfilter
1: Hur nöjd är du med kursen i stort?
Antal: 80
Svarsalternativ:
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,2 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
1 st.
1%
1. Mycket missnöjd
0 st.
0%
2. Ganska missnöjd
2 st.
2%
3. Varken nöjd eller missnöjd
5 st.
6%
4. Ganska nöjd
48 st. 59%
5. Mycket nöjd
24 st. 30%
Bra föreläsare, skapar stort intresse för vidare fördjupning!
Det har varit väldigt många schemakrockar, tråkigt
2: Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit:
Antal: 81
Svarsalternativ:
Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,0 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
0 st.
0%
1. Alldeles för låg(a)
0 st.
0%
2. För låg(a)
4 st.
5%
3. Lagom
76 st. 94%
4. För hög(a)
1 st.
1%
5. Alldeles för hög(a)
0 st.
0%
Är bra arbetsfördelning för en grundkurs, även bra för att det är en kurs som många olika program läser så det krockar ju med mycket annat man har på
schemat tex laborationer så då är det bra att man kan klara den ändå.
Svårighetsgraden på tentan var lagom. Svårighetsgraden på caset var lite för hög.
3: Det här var särskilt bra med kursen:
Antal: 71
Inspirerande och duktiga föreläsare. Väldigt bra kurslitteratur och ett verklighetsförankrat case. Trots att det är mycket teori så fattar man verkligen hur man
tillämpar det i verkligheten.
Marcus prestation som föreläsare
Marcus, föreläsaren
Markus engagemang.
Föreläsaren Marcus hade bra nivå och gjorde det lätt att följa med på föreläsningarna. Caset.
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 1 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
Marcus var riktigt bra föreläsare, gjorde kursen intressant och rolig att lära sig. Skulle kunna använda tavlorna mera. Gästföreläsarna var lite för säljande
överlag. Vore bättre om de la mer fokus på att lära oss om projektledning. Kvinnan från KTH som forskade i projektledning var intressant att lyssna på.
Jag tycker att kursen har varit inspirerande, har blivit väldigt sugen på att projektleda! Caset var väldigt givande och lärorikt! Tyckte att gästföreläsningen
med lektorn från KTH var RIKTIGT BRA! Men hade varit bra att gå igenom fackorden, typ program och portfölj, i början. Gillar gästföreläsningarna för att
få verklighetsanknytning, men de hade varierande kvalité. Synd att det var så dålig uppslutning på dem dock! Kurslitteraturen var bra och eftersom kursen
ofta krockade med mina andra kurser var det skönt att det som sades på föreläsningarna ofta var likt det som stod i boken.
Bra kursbok, och bra överensstämmelse mellan föreläsningarna & boken.
Caset
Inspirerande, bra med case-upplägget
Bra med ett riktigt case att ta sig an.
Jag tyckte om projektet, för det gav en mycket gratis eftersom man var tvungen att kolla upp en del i boken. Dock borde det vara mer tydligt vad som ger 2p
faktiskt, med tanke på att man la 20 timmar och gjorde det man hann men inte fick ändå.
Föreläsaren var bra och trots att casen var väldigt luddiga och svåra att komma igång med så lärde man sig mycket på dem.
Ganska roligt, om än utmanande projektarbete.
Caset gav bra förståelse.
Mycket duktig och kompetent föreläsare. Bra struktur och information.
Boken är superbra. En av de få kursböcker som jag tyckt om och haft nytta av!
Föreläsningarna
Jag tycker att Marcus föreläsningar har varit roliga att gå på och jag tycker att bemötandet från lärarhåll överlag varit väldigt bra. Projektet var en riktigt bra
övning för att ta in kursens material till tentan.
Väldigt bra kurslitteratur, engagerade lärare
Föreläsningen om hälsoproblem iom projektledning, bra att få se "båda sidor av myntet". Intressanta gästföreläsningar.
Casen var kanon! Bra sätt att lära sig på och utmanade oss till att använda modellerna. Gillade även alla exempel från företag på hur det verkligen var, vilket
samtliga föreläsare hade!
Projektet
Bra föreläsningar, både "internt" och gästföreläsare. Fint med så pass mycket verklighets/braschkoppling. det har varit av väldigt sällsyn art inom kandidaten
på civilingenjörsprogrammet (W). Caset va frustrerande i början, men nu i efterhand insåg man att man nog ändå lärde sig en hel del.
Boken är väldigt lättläst
Den har hög verklighetskoppling och det känns som om det som gås igenom är sådant som man kommer att ha användning av i arbetslivet.
Caset
Marcus var bra! Casen var bra för inlärningen, lite kluriga och otydliga men med diskussioner och arbete lärde man sig bra. Är dock tveksam till att en eller
två stycken ensamt ska vara ansvariga för presentationen. Blir orättvist (snedfördelad arbetsbörda) om alla i gruppen ändå blir godkända på arbetet, alla
slipper ju helst genomföra presentationen..
Caseprojektet var mycket bra! Ett effektivt sätt att få studenterna att börja plugga i tid. Det var lärorikt och en bra förberedelse inför tentan.
Kul med så många olika perspektiv på projektledning
The main lecturers
Mycket kopplat till verkliga arbetslivet med bra exempel. Bra kursupplägg och bra föreläsningar! Nästan alla gästföreläsningar var bra med konkreta
exempel på projektledning i arbetslivet. Rolig och lärorik kurs!
Håkans föreläsning.
The group work. Pedagogical teaching.
Tyckte presentationerna var givande, bra feedback fick man också!
Jag tycker att det var ett roligt case. det var bra att för en gångsskull inte behöva skriva en lång rapport.
Bra föreläsare, med goda kunskaper och duktiga på att förmedla dessa.
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 2 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
Caselösningen, den var riktigt rolig, utmanande och lärorik. Frågestund om caset. Duktiga föreläsare. Inspirerande gästföreläsare, speciellt Anna från KTH.
Bra kurslitteratur som var lättläst. Ekonomiföreläsningen var riktigt bra.
Caset var bra, man lärde sig mycket. Dock lite väl oklara instruktioner.
Föreläsningarna.
mycket bra och pedagogiska föreläsningar, bra upplägg på kurs.
Mycket bra och intressanta föreläsningar. Gick att läsa ikapp bra i boken.
Föreläsningarna var bra. Marcus var inspirerande.
Föreläsningarna
Caset var kul!
Kursboken (innehållet och upplägget i boken), att caset presenterades muntligt och inte i form av en rapport samt att kursen, trots att den är på enbart 5 hp,
lyckades behandla många olika delar inom området projektledning, vilket gjorde att man lärde sig lite om mycket.
tydligt vad man skulle kunna
Case-uppgiften var väldigt bra man lärde sig jättemycket i samband med detta.
Grupparbetet
Bra ämne, känner att man kan komma att få bra nytta av det i framtiden.
Fick chans att öva sig på en verklig redovisningssituation.
Projektet, har lärt mig mycket på det!
Kurslitteraturen!
Caset
Skön föreläsare som inte är för seriös.
Väldigt bra kursbok, vilket var till stor hjälp till tentan Tentan var rättvis och tog upp lagom stora/svåra saker. Ekonomiföreläsningen var bra, då föreläsaren
verkligen fick med studenterna
Caset, tyckte jag var särskilt bra och speciellt redovisningen av den. Jag lärde mig mycket av att praktiskt göra det som gåtts igenom i teorin.
+ Kursboken var väldigt relevant och användarvänlig. Både som ett hjälpmedel vid projektarbetet, samt vid framtida projektarbeten. + Projektet gjorde att
man "tvingades" läsa under tiden och därmed slapp mycket av tentapluggandet. Alltid en bra sak att sprida ut arbetet under kursens gång.
Kul med casepresentation!
Bra föreläsningar och kurslitteratur, kul med projektet också
Överlag var det bra upplägg på caset
Bra föreläsningar.
Bra med Case
Case:t var riktigt nyttigt. Ett bra sätt att lära sig alla verktyg i kursen.
Föreläsningarna med Marcus, samt föreläsningen inom ekonomi där vi fick medverka genom att frågor ställdes med svarsalternativ. Gör en mer engagerad
och lättare att lära!
att man fick jobba själv och utnyttja boken, man lärde sig jättemycket hela tiden genom projektarbetets utförande.
Bra upplägg på delmomenten. Speciellt bra var det att få prova på att redovisa på "riktigt". Väldigt lärorikt!
föreläsningar med Marcus
Hängiven föreläsare, tillika kursansvarig. Case-uppgiften var givande och gav bra förståelse för de olika begrepp och metoder som kursen innefattade.
Tyckte föreläsningarna var bra
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 3 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
4: Det här kan förbättras i kursen: (Ge så konstruktiva förslag som möjligt!)
Antal: 61
Lite mer tydliga instruktioner i caset möjligtvis. Gästföreläsarna var lite för mycket inriktade på att sälja in sina företag snarare än att prata om vad
projektledning egentligen är.
Instruktionerna i Casen. Ha mer relevant fakta i gästföreläsningarna och mindre insäljande.
Lite mer jobb på tavlorna
Kanske ha gästföreläsningarna tidigare under kursen.
Tydligare instruktioner på Casen. Inte lika säljande gästföreläsningar som vissa va utan mer kursinformativa som den om företagsekonomi.
Använda tavlan mer, annars fortsätt som nu. Gästföreläsare lägga mer fokus på projektledning än att sälja in sitt företag.
Tydligare instruktioner till projektet. För jag tycker att caset var bra, men det är synd att det ska krävas så mycket frustration och funderingar kring vad
uppgiften egentligen är. Gästföreläsningen från GE var inte så inspirerande, kändes väldigt rörig och lite väl specifik. Hade varit bättre om hon hade pratat
lite mer övergripande och inte så mycket just om Life Science-biten, för det har jag som ES-are lite svårt att ta till mig.
Informationen om vad som betygsattes för projektarbetet kunde ha varit bättre. Det var även lite konstigt med schemat några gånger under kursen.
Bättre gästföreläsare eller med relevanta.
Om de är möjligt skulle de vara positivt med gästföreläsningar tidigare i kursen och inte så nära in på tentaperioder då alla är stressade över olika tentor.
Gästföreläsarna var lite väl inriktade på sina egna jobb ibland kändes det.
Var väldigt förvirrande på tentan. Iochmed att kurslitteraturen var på engelska (fick veta först efter att jag köpt min bok att det fanns en svensk version).
Därmed massa termer som man inte hade någon aning om vad de betydde när det stod på svenska, inte alltid helt enkelt att översätta rakt av. Så hädanefter
bör de utformas som en utav de omtentorna som låg på portalen, med alla termer både på engelska och svenska.
Projektet hade jag kunnat vara tydligare. Vi mailade ledningen och frågade specifikt huruvida vi var inne på rätt spår efter många timmars diskussion i
gruppen och fick till svar att det såg ganska bra ut och att uppgiften skulle vara svår att tolka. Sedan fick vi rest på projektet för att vi tolkat det på fel sätt.
"Scope creep!" - fick vi höra efter vår redovisning. "Inte så konstigt när vi ges otydliga projektmål" - svarar vi på det (i efterhand). :)
Samvetenskapliga föreläsningar med pp är tråkigt och ett dålig sätt att få in information. Seminarium hade varit bättre.
Gästföreläsningarna har tyvärr inte varit givande får jag säga. De har varit för fokuserade på att presentera företagen istället för hur de faktiskt jobbar i
projekt. Jag tror att man skulle få ut mer av inbjudna föreläsare om de väljer ett specifikt projekt de varit ledare för och mer detaljerat berättar om det
projektet. Kanske vilka svårigheter och utmaningar de stött på och hur det löste dem. Får man se kanske tre olika sådana exempel från olika branscher så
kommer man få en bättre bild av hur projektledning som yrke fungerar.
Jag tycker att caset var väldigt svårt att förstå, även efter att vi fått det förklarat. Det kändes som att vi inte förstod om vi skulle göra en förstudie, en
projektplan för förstudien, en projektplan för ett projekt, en förstudie för en förstudie... Allt blev väldigt abstrakt. Jag kan tänka mig att det kanske är så
ibland "på riktigt" att kunden inte ens vet vad den vill ha, men det hade varit bra om man tydligare kunnat greppa uppgiften. På vår projektredovisning hade
de fyra grupperna tolkat uppgiften väldigt olika men det kändes synd om grupper som gjort det jättebra men tolkat uppgiften fel och därmed fått mycket
kommentarer på saker som de kanske inte ens fattat skulle ingå. Pappret som vi fick utskickat sa emot sig själv lite på den punkten.
En del föreläsningar krockade med moment i andra kurser, i alla fall för de studenter i miljö- och vattenteknik.
Vissa föreläsningar kändes som tagna direkt ur boken, men samma exempel som fanns i boken, vilket gjorde att de inte gav något extra.
Tycker de vore bättre med större projekt/workshops istället för så mycket föreläsningar o tenta, IOM att de känns som ett väldigt praktiskt ämne.
Att kurslitteraturen finns på engelska och svenska gjorde att vissa nyckelbegrepp blev kluriga att översätta. Jag läste litteraturen på engelska, så blev lite
förvirrad på tentan när allt är på svenska. Iof är det mitt fel för jag visste ju att tentan skulle va på svenska. Med detta sagt hade det varit trevligt att få nån typ
av lista med översättning av nyckelbegrepp så det blir lite enklare att rumsetrera runt i den engelska boken. (Ps. hade den engelska boken för det var den som
fanns på UB)
Vissa gästföreläsningar har inte handlat om kursen, utan mer som reklam för företag
Lite tydligare instruktioner i inledningen av projektet så att man kan komma in på rätt bana. Det var bra att man inte fick för mycket information och ta egna
beslut men det kändes svårt att sätta igång då man inte riktigt förstod vad som förväntades.
Det framgår tydligt att beroende på hur man har tolkat caset så har man gjort det olika svårt och lätt för sig vilket också påverkar presentationen. Antingen
borde caset då kunna bedömas som godkänt eller icke godkänt och inte ha några bonuspoäng eller så ska kriterierna för bonuspoängen vara tydligare. Jag har
pratat med andra kursare och det verkar som att en bra presentation gav extra poäng oavsett hur relevant den var ämnet och eftersom det här var en kurs i
projektledning och inte presentationsteknik känns det som att syftet med caset har förskjutits.
Casets omfattning kan vara lite bättre definierat. Eller erbjud tydligare handledningstillfällen och tryck på att de är bra att utnyttja. För jag upplevde att dom
hjälpte. Det kändes som att case-presentationen och case-rapporten hade lite olika syften. Själva presentationen var ju ett sales-pitch. Ställ krav på att
gästföreläsningar anpassar sitt material så att det blir ändamålsenligt med kursen och hur det är relevant för oss och inom kursens ramar. Vissa
gästföreläsningar var bra, vissa var företagsreklam.
Caset: Även fast en del av charmen med case är att lista ut vad man egentligen ska göra hade vi uppskattat ett förtydligande - med tanke på att det är en
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 4 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
examinerande del av kursen. Kanske genom nått exempelcase med en skissad uppstart på föreläsning? Föreläsningar: Föreläsningarna kan (alltid / i 9 av 10
kurser) bli mer interaktiva. Flipped classroom är en metod jag fastnat för just nu, nosar man lite på den så dyker det säkert upp spännande tankar!
Examinationen: Kan göras mer verklighetskopplad och mer frågor av casekaraktär (i stil med sista frågan). Nu kändes det lite som en uppslagstenta som
krävde att man visste vad centrala begrepp betydde.
It's to spread out, making it more concentrated would benifit the course alot.
Caset kan antingen vara tydligare skrivet eller så kan ramarna för att man har gjort "rätt" större. Det var väldigt lite information på caset, omfattning och hur
det skulle presenteras. Vi gjorde som vi hade tolkat det (med hjälp av svar på era frågor) men när vi presenterade fick vi ändå känslan att vi gjorde "fel".
Tentan var också ganska svår, svårare än de tidigare tentorna och det är dumt då att gå ut med att man inte behöver mer än 1,5 - 2 timmar eftersom de flesta
satt i 3 timmar.
Föreläsningarnas innehåll. Var tog applicering av alla verktyg vägen, och tips på hur man använder de på ett bra sätt etc.? (För mycket tid spenderades istället
exempelvis på utbrändhet för projektledare). Studera Håkans föreläsning(hade många moment som funkade riktigt bra i en så stor klass), finns många ideer
där som kan användas i övriga föreläsningar.
Kändes som att gästföreläsaren från NCC pratade mycket om vad deras verksamhet var snarare än att prata projektledning. Speciellt NCC föreläsningen.
Gästföreläsarnas presentationer kändes inte så relevanta.
Bättre casebeskrivningar. För att få bättre närvaro på gästföreläsningarna kan närvaron vara obligatorisk och då i samband med att man kräver att dessa
föreläsare håller sig till det som är relevant för kursen istället för att spendera en stor del av tiden till att försöka "sälja in" sitt företag.
Det vore bra med ett mindre övningscase på ett par timmar (en för-/eftermiddag) som uppladdning inför gruppcaset. Gärna caseinstruktioner som inte är
motsägelsefulla (ska man göra en förstudie eller för-förstudie). Det vore bra med ordlista med centrala begrepp på både svenska och engelska.
Lägg gästföreläsningar tidigt i kursen för att få fler personer att gå på dem. I slutet på kursen har alla fullt upp med tentaplugg.
Instruktionerna inför Caset kunde varit lite tydligare. Bättre att lägga gästföreläsningarna tidigt i kursen, så nära inpå tentaperiod blir det svårt att hinna med.
casen var väldigt svår att tolka och under redovisningarna när man skulle "tävla" mot en grupp med samma case så kunde man ha tolkat uppgiften helt olika.
Lite oklara case-uppgifter. "Öppet för fri tolkning" var inte riktigt det då det ledde till kompletteringar i vissa fall.
Case-uppgifterna var alldeles för otydliga. Lärarna verkade inte heller ha en gemensam bild av vad som skulle göras. Exampelcase/mer genomgående
instruktioner bör införas.
Kanske färre men obligatoriska föreläsningar.
Tydligare case. 80% av tiden gick åt till att förstå uppgiften. Och tolkningen av den var olika inom gruppen samt mot andra gruppen.
Bättre administration (Har varit fel i schemat ett flertal gånger), mer strukturerade, innehållsrika och konkreta föreläsningar (Flera gånger har föreläsningar
inte känts givande och det har varit svårt att ta till sig innehållet) och caseuppgiften bör preciseras mer. Det tog mycket tid att förstå vad man skulle göra och
det hade nog varit bättre om det var lite tydligare riktlinjer för caseuppgiften. Sedan kändes tidsuppskattningen på 80-100 timmar något liten mot den tid man
skulle kunna lagt på uppgiften för att göra den så bra som möjligt. Antingen borde omfattningen av uppgiften förminskas eller tiden för uppgiften ökas.
Få möjlighet med någon form av avstämningsmöte under tiden man arbetade med casen för att få möjlighet att reda ut vissa frågetecken samt få lite feedback
om man är på rätt spår.
Instruktionerna till grupparbetet var väldigt öppna, men det kanske också var hela poängen. Men kändes som att olika grupper hade uppfattat uppdraget olika
Caset tyckter jag var lite otydligt, specifiera gärna bättre vad ni vill ha ut av det.
Ge bättre och tydligare bild av caset. Visa ett gammalt arbete och presentation så man vet vad som bör göras. Om det ska komma gästföreläsare så bör de tala
mer om att jobba i projekt än att bara marknadsföra deras företag.
Gästföreläsningarna. Det fanns ju klagomål på att vi inte var så många på plats. Jag gick på några men inte alla, mest pga de jag gick på inte kändes som att
de gav mig något användbart för kursen. Dock var den om multiprojektledning riktigt bra. Ett alternativt upplägg skulle vara att be varje föreläsare inkludera
och berätta om sin syn på ett antal punkter kopplade till kursen (ex planeringsverktyg, kvalitetskontroll och överlämnande) någon gång under sin föreläsning.
Då är det ju bra om ni ser till att de olika företagen skiljer sig åt på dessa! Vi studenter får reda på att dessa punkter kommer att besvaras någon gång under
varje föreläsning, och att de olika perspektiven kan vara användbara för att exemplifiera på tentan. På det sättet får man åtminstone en konkret nytta av
föreläsningarna, för det kan annars vara svårt att prioritera "det är bra att känna till lite allmänt om olika företag"-föreläsningar över de andra kurserna.
Föreläsningarna har känts lite spretiga, inte känts så sammanhängande. Därför har det oftast slutat med att man läst i kurslitteraturen istället för att gå på
föreläsningarna.
Gästföreläsarnas föreläsningar kunde göras mer relevanta. Som det var nu var halva delen av vissa gästföreläsningar bara reklam för företaget (som ett
lunchevent) och andra halvan berörde faktiska delar i kursen. Om de bara står och snackar om hur stora de är, vilka avdelningar de har, deras utveckling över
åren osv så tröttnar man, och jag skulle vilja säga att huvudanledningen till att färre och färre gick på gästföreläsningarna var att man fann de ointressanta för
kursen. De hade som sagt lika gärna kunnat vara lunchföredrag. Ett undantag var gästföreläsaren från KTH som pratade om multiprojektledning, den
föreläsningen var mycket givande, men var som sagt inte kopplat till något företag.
Svårt att hänga med på föreläsningarna, måste aktivera studenterna. Ekonomiföreläsningen va bra på så sätt.
använd tavlan mer. Det är många som saknat det under den här kursen. Lektioner är också värdefulla, vilket också saknades Mycket prat om annat än
föreläsningen, vilket gjorde att det kändes trögt och inte så givande, även om föreläsaren är riktigt skön som person Caset var väldigt otydligt och man fick
inte mycket hjälp när man frågade om det
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 5 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
Om ni har möjlighet att bättre synka schemat med Time-edit så att det stämmer där.
- Gästföreläsningarna kändes rätt så irrelevanta för mig och min utbildning (var inte på alla, så ska inte dra alla över en kam). Mer anpassade mot
projektledning, eventuellt fler konsultfirmor. - Projektuppgiften var väldigt luddig. Ja, det kan vara bra om det är luddigt så att man får ut lite olika resultat
och får göra antaganden som ger helt olika resultat, men uppgiften i sig bör vara klar. Alltså, att vi inte har så mycket data på företaget vi ska jobba mot etc är
bara bra, men vad det är som ni vill att vi ska göra bör vara så tydligt som möjligt. Jag vet att det inte alltid är så när man jobbar ut mot företag, men då har
man både erfarenheten (t ex genom denna typ av kurser) och möjligheten att fråga företaget exakt vad det är de menar och vill ha fram.
Att komma igång med projektet var svårt då det var väldigt otydligt vad som skulle göras. Misstänker dock att detta var meningen? Tog lite tid men det var
säkert nyttigt. Marcus var till väldigt bra hjälp då kring projektarbetet
Det hade varit bra om man hade något slags uppstartsmöte på caset. Det blev konstigt att sätta sig in i det. I verkligheten hade man haft mycket mer kunskap
och varit mer insatt så man hade förstått vad målet var. Nu jobbade vi i tre veckor utan att ha en aning om vi var på rätt spår.
tentan, upplägget kan förbättras.
Det skulle vara bra om man fick se ett arbete/case som lede till en 5:a i förväg så att man visste vad som förväntades.
göra en mycket tydligare uppgiftsbeskrivning till projektet. Det är jättebra att det är öppet för guestimates och att man får tolka mycket själv, men det måste
vara solklart vilken roll man har gentemot företaget, huruvida man ska göra en förstudie eller projektplan eller plan till en förstudie.
Caset kan förklaras tydligare. Det var jobbigt att inte veta om man gjort rätt eller inte.
Projektuppgiften. Det borde finnas en godkäntnivå så att alla kan få poäng extrapoäng, istället för tävlingsupplägget.
Gästföreläsningarna borde spridas ut över hela kursen istället för att alla vara i kursens slutskede. För att skapa incitament att gå på dessa skulle de även
kunna inkluderas i tentamen. Vid redovisningen av vårat case kändes det som att hen som höll i redovisningen var dåligt påläst om caset
Inte ha grupparbetet i den form som det är nu, tycker främst att det var för "lösa" instruktioner. Mindre grupper hade också varit bra
Var en hel del krångel med schemat, skulle vara bra om det förbättrades. instruktioner för caset kan förbättras.
5: I vilken grad har du ansträngt dig för att tillgodogöra dig kursinnehållet?
Antal: 80
Svarsalternativ:
Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
1 st.
1%
1. Inte alls
0 st.
0%
2.
4 st.
5%
3.
24 st. 30%
4.
38 st. 47%
5. I mycket hög grad
13 st. 16%
Första gången jag har läst en hel bok, gjort frågor i slutet på varje kapitel och sammanfattat boken. och tycker det borde ge mer än godkänt på tentamen.
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 6 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
6: Kursens mål framgick i början av kursen.
Antal: 80
Svarsalternativ:
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
14 st. 17%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
1 st.
1%
3.
20 st. 25%
4.
18 st. 22%
5. Instämmer helt
27 st. 33%
Deltog inte första veckan så vet inte.
Va inte aktiv på föreläsningar och sådant.
7: Läraren/-na som vi har haft mest på kursen har varit bra på att förklara sådant som är svårt att förstå i kursen.
Svarsalternativ:
Antal: 81
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,3 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
6 st.
7%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
2 st.
2%
3.
10 st. 12%
4.
30 st. 37%
5. Instämmer helt
33 st. 41%
Har inte varit på så många föreläsningar pga schemakrockar, men tycker att de jag var på var väldigt tydliga.
De två som hade kursen var bra medan gästföreläsarna inte var lika duktiga men det är förståeligt.
Föreläsaren var fantastiskt. Anledningen till att det var dålig uppslutning på många föreläsningar beror med stor sannolikhet på att många läser
parallellkurser som är betydligt tyngre och måste prioriteras.
Har inte känt att något varit svårt att förstå utan har varit lätt att ta till sig
Särskilt Håkans föreläsning om projektekonomi var väldigt bra.
Va inte aktiv på föreläsningar och sådant.
Bra och engagerade lärare! Bra och strukturerad kurs!
lite väl mycket undervisning som utgick ifrån ppt..
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 7 av 8
Industriell projektledning, 5 hp , Studentportalen - Uppsala universitet
2015-11-24 13:44
8: Examinationen/-erna krävde att man verkligen hade förstått kursinnehållet.
Antal: 80
Svarsalternativ:
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
2 st.
2%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
3 st.
4%
3.
11 st. 14%
4.
36 st. 44%
5. Instämmer helt
28 st. 35%
Tycker att tentan var väldigt representativ för kursens innehåll vilket var bra. Gillade "casefrågan" på slutet, där man fick tänka sig in i en projektledarroll.
Också caset krävde att man hade förstått olika verktyg som kursen tar upp, även om en person lätt skulle kunna glida med där om resten av gruppen jobbar.
Men det har man väl som grupp ansvar för att se till att det inte händer.
Tentan var en curve ball jämfört tidigare tentor vi fick att öva på!! Dock bra för visar på faktiska kunskaper när man måste vara kreativ och inte bara rapa upp
betydelser
Jag tyckte om upplägget med mer resonerade frågor istället för kortare och mer precisa frågeställningar. Det känns som om man på ett tydligare sätt kan visa
vad man har lärt sig då.
Tentan var inte särskilt svår men krävde ändå att man deltagit aktivt i undervisningen vilket var bra! När exempeltentor lämnas ut bör det dock bifogas svar
så man vet hur omfattande svaren förväntas vara.
Jag anser att tentamen kunde varit mer omfattande, den hade kunnat inbegripa en större del av kursinnehållet än vad den gjorde utan att det känts för
omfattande. Caseuppgiften var en bra uppgift/examination för att praktiskt få öva på att tillämpa kursinnehållet.
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval…-courses&toolAttachmentId=340073&mode=tool-evaluation&toolMode=view
Sida 8 av 8