Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna!
Basala hygienrutiner
• Varför gör vi inte som man
ska och vilka konsekvenser har
det fått?
• Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och
chefer våren 2015.
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
VAD STYR?
Socialstyrelsens föreskrifter
om basal hygien inom hälso- och
sjukvården m.m.;
SOSFS 2007:19
Föreskrifter är bindande regler!
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
Basal hygien
1. Handhygien
2. Skyddsutrustning
3. Arbetskläder
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
1. Handhygien
• Handdesinfektion
• Handtvätt
Hur, var och när???
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
1. Handhygien
Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och
smycken.
Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,
eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter
varje direktkontakt med en patient.
Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och
flytande tvål innan de desinfekteras.
Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas
med vatten och flytande tvål före desinfektion.
Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
2. Skyddsutrustning
• Vad är skyddsutrusning?
• Finns det skyddsutrustning i er
verksamhet?
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
2. Skyddsutrustning
Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas,
om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med
kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med
eller risk för kontakt med kroppsvätskor (eller annat biologiskt
material.)
Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och
bytas ut mellan olika arbetsmoment.
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
3. Arbetskläder
• Vad har ni på er?
• Vad gäller?
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
3. Arbetskläder
Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
Tvättas i 60 grader
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Nilsson
Vad kan gå snett?
• Utbrott och
utredningar
45 st sedan 2009
ESBL, ESBL Carba,
MRSA
2014-02-13
Smittskydd/Vårdhygien namnmarkering
• Miljöodlingar
• Hygienronder
Mikroorganismer från Verkligheten
Soffa
Riklig växt utav KNS och mögelsvamp
Blodtrycksmanchett
Övervägande stafylokocker samt lite bacillus
Engångsdisktrasa
stafylokocker, bacillus
och lite gramnegativa stavar
Tummar
stafylokocker, bacillus och
(gramnegativa stavar på otvättad hand)
• 1 – Tvättad hand
• 2 – Desinfekterad
hand
• 3 – Otvättad hand
• 4 – Tvättad hand
Sax från sjuksköterska
Stafylokocker
Stasband
Överväxt av bacillus, syns även stafylokocker
Tvålhandtag
Stafylokocker och Streptokocker
Nyckelkedja och nycklar
stafylokocker, bacillus och mögelsvamp
Sittring personaltoalett
KNS
Personalkläder, framtill
stafylokocker, bacillus och mögelsvamp
Utmaningar!
Utmaningar!
Utmaningar!
Utmaningar!
Dags att jobba i grupper
• Det finns inte
handdesinfektion i
nära anslutning till
vårdtagare,
tvättstuga och förråd
• Inte möjligt att tvätta
händerna hos
vårdtagaren
• Arbetskläder tas hem och
tvättas i det egna hemmet
Ta med tvål och
torkpapper i
ryggsäcken
Placera ut
handdesinfektion på
ställen som det
krävs att man ska
kunna sprita
händerna Handsprit
inte tillgänglig
Tydlighet från chef
att detta inte är okej
Information på APT
om varför och när
förkläden ska
användas.
Förkläden placeras
på ställen där de
lätt kan nås
• Personal använder
inte förkläden när
det behövs
Arbetskläder
• Hur ser möjligheten kring
arbetskläder i vår verksamhet ut?
• Vad har vi för hinder att följa
klädreglerna?
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Spångberg
Handhygien
• Hur ser möjligheten ut att utföra
korrekt handhygien i vår
verksamhet?
• Vad har vi för hinder för att fullfölja
god handhygien?
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Spångberg
Skyddsutrustning
• Hur ser möjligheten ut att använda
skyddsutrusning i vår verksamhet?
• Hur och när används denna och på
vilket sätt?
2015-04-14
Smittskydd/Vårdhygien Anna Lejdegård, Karolina Spångberg
Jobba med frågorna och
ta lite fika! 
2014-02-13
Smittskydd/Vårdhygien namnmarkering