Om argumentation (Filosofisk metod)

Om argumentation (Filosofisk metod)
Martin Kaså
FLoV
HT 2015
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Några viktiga begrepp från semantiken
Argumentation sker språkligen, så en god argumentationsanalytiker
måste vara bekant med viss semantisk elementa.
I
satser och påståenden
I
sanning och falskhet
I
analytiskt och syntetiskt
I
mångtydighet och vaghet
I
deskriptivt och stipulativt
I
tolkning och precisering
I
faktuellt och normativt
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Begreppet talsituation
Vad konstituerar en situation av ”språklig kontakt” – en möjlighet
för språklig påverkan av någon annans trosföreställningar och eller
värderingar?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Begreppet talsituation
Vad konstituerar en situation av ”språklig kontakt” – en möjlighet
för språklig påverkan av någon annans trosföreställningar och eller
värderingar?
Talsituationen byggs upp av:
I
avsändarens situation: bakgrund, kunskaper, syften, mm
I
adressatens situation: bakgrund, kunskaper, syften, mm
(Se Føllesdal-boken, samt mer i t.ex. Andersson & Furberg: Språk och påverkan)
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Två kommunikativa principer
I
Principen om adressatrelevans
I
Principen om avsändarvederhäftighet
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
I
Vilka argument förekommer?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
I
Vilka argument förekommer?
I
Hur är argumentationen strukturerad?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
I
Vilka argument förekommer?
I
Hur är argumentationen strukturerad?
I
Ger argumentationen oss goda skäl att acceptera tesen?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
I
Vilka argument förekommer?
I
Hur är argumentationen strukturerad?
I
Ger argumentationen oss goda skäl att acceptera tesen?
I
Har argumentationen några vidare implikationer?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Argumentationsanalys
Utgå från en argumenterande text:
I
Vilken är tesen (/teserna)?
I
Vilka argument förekommer?
I
Hur är argumentationen strukturerad?
I
Ger argumentationen oss goda skäl att acceptera tesen?
I
Har argumentationen några vidare implikationer?
Hur får vi stöd får olika sorters påståenden?
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Fundera över:
I
Det regnar i Göteborg idag.
I
Det kommer att regna i Göteborg imorgon.
I
16384 + 16384 = 32768
I
Det finns oändligt många primtal.
I
Mona Lisa är en vacker målning.
I
Mona Lisa är en dyr målning.
I
(tryck × volym)/temperatur är konstant för gaser.
I
Rökning orsakar cancer.
I
Löneökningar driver upp inflationen.
I
Den globala uppvärmningen är vår tids största utmaning.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Filosofi och relaterade ämnen har (kanske) en särart som gör
argumentationsanalys – och därmed besläktade färdigheter – extra
viktiga.
En central komponent i verktygslådan för kritiskt tänkande!
Och inte bara analys, utan även syntes!
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
De grundläggande begreppen
I
Argumentation: Tes och argument
I
Proargument och Contraargument
Beviskraft
I
I
I
Hållbarhet
Relevans
I
Argumentationens struktur
I
Sammanvägd värdering
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Ett (påhittat) exempel
ÄR DU VEGETARIAN?
De flesta tycker att kött är gott! Visserligen kan man tycka att
smak är underordnad frågor om liv eller död, men visst bör vi äta
kött! Låt mig först påpeka att kött är ett mycket bra födoämne.
Visst finns det studier som visar att cancerrisken ökar något jämfört
med en helt vegetarisk diet men trots att detta är statistiskt
signifikant så är ökningen så liten att det i praktiken är
betydelselöst. Viktigare är att kött är en bra proteinkälla, vilket få
födoämnen är. Hör jag någon nämna att köttproduktion släpper ut
växthusgaser? Global uppvärmning är förvisso ett stort hot, men i
så fall säger jag: välj kyckling! Dessutom är djur ändå
underordnade människor.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Den beskrivande analysen
I
Hitta tesen
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Den beskrivande analysen
I
Hitta tesen
I
Pro- och contraargument riktade direkt mot tesen
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Den beskrivande analysen
I
Hitta tesen
I
Pro- och contraargument riktade direkt mot tesen
I
Pro- och contraargument av högre ordningar
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Den beskrivande analysen
I
Hitta tesen
I
Pro- och contraargument riktade direkt mot tesen
I
Pro- och contraargument av högre ordningar
Detta ger oss argumentationen som ett träd där roten är tesen och
de andra noderna är argument som anförs i syfte att (direkt eller
indirekt) stärka eller försvaga stödet för tesen.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Beviskraft
Kom ihåg att den beviskraft ett argument har gentemot ett
påstående beror både av argumentets hålllbarhet och av vilken
relevans argumentet har gentemot just det påståendet.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Relevansargument
I
Så vi måste komplicera bilden lite. Alla argument berör ju inte
hållbarheten – vi uttalar också för eller mot relevansen hos
andra påståenden.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Relevansargument
I
Så vi måste komplicera bilden lite. Alla argument berör ju inte
hållbarheten – vi uttalar också för eller mot relevansen hos
andra påståenden.
I
Vi kan säga att vi får själva skelettet av de grundläggande
hållbarhetsargumenten, och sedan är relevansargumenten
riktade mot själva pilarna i trädstrukturen – kopplingarna
mellan påståendena.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Exemplet igen
ÄR DU VEGETARIAN?
De flesta tycker att kött är gott! Visserligen kan man tycka att
smak är underordnad frågor om liv eller död, men visst bör vi äta
kött! Låt mig först påpeka att kött är ett mycket bra födoämne.
Visst finns det studier som visar att cancerrisken ökar något jämfört
med en helt vegetarisk diet men trots att detta är statistiskt
signifikant så är ökningen så liten att det i praktiken är
betydelselöst. Viktigare är att kött är en bra proteinkälla, vilket få
födoämnen är. Hör jag någon nämna att köttproduktion släpper ut
växthusgaser? Global uppvärmning är förvisso ett stort hot, men i
så fall säger jag: välj kyckling! Dessutom är djur ändå
underordnade människor.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Exemplet igen
ÄR DU VEGETARIAN?
De flesta tycker att kött är gott! Visserligen kan man tycka att
smak är underordnad frågor om liv eller död, men visst bör vi äta
kött! Låt mig först påpeka att kött är ett mycket bra födoämne.
Visst finns det studier som visar att cancerrisken ökar något jämfört
med en helt vegetarisk diet men trots att detta är statistiskt
signifikant så är ökningen så liten att det i praktiken är
betydelselöst. Viktigare är att kött är en bra proteinkälla, vilket få
födoämnen är. Hör jag någon nämna att köttproduktion släpper ut
växthusgaser? Global uppvärmning är förvisso ett stort hot, men i
så fall säger jag: välj kyckling! Dessutom är djur ändå
underordnade människor.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Syftet
Vi genomför (normalt) den beskrivande analysen för att sedan
kunna gå vidare med en värdering. I korta ordalag så vill vi bedöma
hur hållbar tesen är. För att komma åt detta börjar vi längst ut på
trädets grenar och arbetar oss mot roten med hjälp av successiva
bedömningar av hållbarhet och relevans hos argument.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Översiktligt angreppssätt
1. Börja längst ut i trädet – hållbarheten där måste bedömas
”externt”.
2. Beviskraften för varje ”pil” är en sammanvägning av det
överordnade argumentets hållbarhet och dess relevans längs
just denna koppling.
3. I det fall flera argument är riktade gentemot ett påstående
måste deras beviskraft ”aggregeras” för att få en värdering av
hållbarheten hos påståendet.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Slut för idag . . .
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)
Slut för idag . . .
. . . och tack för idag.
Martin Kaså
Om argumentation (Filosofisk metod)