Rensa i leksakslådan Enkel guide till en giftfri

Rensa
i leksakslådan
Gamla plastleksaker
Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker bättre än gamla. Mjuka
plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 kan innehålla ftalater som är förbjudna
inom EU idag och även bly.
Plastleksaker som luktar eller känns klibbiga
Leksaker som luktar starkt, antingen kemiskt eller parfymerat, ska undvikas eftersom de kan innehålla
ämnen som är allergiframkallande. Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut. När de släpper från plasten
kan det kännas klibbigt eller halt.
Gamla leksaker/kuddar av skumgummi
Produkter av skumgummi kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Eftersom några sorter bromerade
flamskyddsmedel har förbjudits är det bättre med nyare kuddar än gamla från 80- och 90-talet. Äldre
skumgummi kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly.
Icke-leksaker
Saker som inte är tillverkade för att vara leksaker är inte tillverkade med lika hårda miljökrav som äkta leksaker och kan därför innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik som t ex mobiltelefoner och tangentbord.
Titta efter märkningar
För att leksaker ska få säljas till konsumenter ska produkten vara CE-märkt. CE-märkningen innebär att
varan uppfyller de regler om säkerhetskrav som ställs inom EU. Ändå dyker icke CE-märkta leksaker upp
då och då och bör rensas bort.
Tänk på att tvätta nya textiler och tygleksaker innan de används och håll
borta dammet – det är i dammtussarna som miljögifterna samlas!
Linköpings kommun
linkoping.se