Supreme tunnfilmspaneler

Sunnytek Solar Sweden
Supreme solpaneler
Page 1/4
2015 07 20
Suprerme solpaneler är baserade på tunnfilmsteknik och mycket lämpade för installationer i
Svenskt klimat. Ofta används kiselbaserade paneler i Sverige men nu kommer vi med ett klart
bättre alternativ som ger mer el och är mera robusta.
*
*
*
*
*
*
*
*
Tunnfilmspanel med fram och baksida av riktigt glas som tål tidens tand mycket bra
Laminerade i 2 lager glas med plast emellan ger en stryktålig panel som tål mindre grenar
Typiskt 8% mer effekt mätt över hela året då tunnfilm klarar moln och dis bättre än kiselpaneler
Inga problem med hot spots och problem med löv och skräp på panelen likt kisel
Snyggare och modernare design, finns i genomskinliga versioner liknande solskyddsfilm
Ramlös design ger enklare montage och snyggare infällning i taket
Tillbehör som gör att panelerna kan monteras som tätt tak varvid tegel, plåt eller papp ej behövs
Bra prislapp och som regel den billigaste lösningen i inköp men även mätt med life cycle cost
Tunnfilmspaneler är ingen ny teknik utan gammal och
beprövad sedan många år men har haft svårt att slå
igenom på mindre installationer. Detta mesta av
marknadsföringsorsaker mer än funktion och pris.
Helglaspanelen med laminerat glas är mycket robust
och tål en hel del stryk innan den spricker.
Det finns inga yttre plastdetajer som exponeras för
solens UV ljus som kan brytas ned efter några år.
Den ramlösa designen medger en mycket elegant
infällning i tak och väggar men även balkongräcken.
Sunnytek Sweden
Sunnytek Burundi
Web sites
Glimmervägen 8 187 34 Täby, Sweden
Avenue Ndora 3 No 27 Bujumbura, Burundi
www.sunnytek.se
www.sunnytek.nu
E-Mail
[email protected]
E-Mail
[email protected]
All Registered companies
Sunnytek Solar Sweden
Supreme solpaneler
Page 2/4
2015 07 20
Supreme kan användas som
byggelement ( BIPV) på olika
sätt. Panelerna finns i 3 olika
transparens- grader. Den ena
som bara är solpanel som
blockerar allt ljus. En som
släpper igenom 70% av ljuset
och en som släpper igenom 20%
av ljuset varvid de fungerar som
en solskyddsfilm. De kan även
lamineras som ett 3-glasfönster
Det finns alla typer av
montagetillbehör till dessa
paneler. De kan fällas in i ett
tegeltak på ett snyggt sätt. De
kan ligga ovanpå ett plåttak eller
till och med bilda ett eget tak i
t.ex en carport eller skärmtak.
Skall de vara en vägg eller ett
balkongräcke ? Vi fixar detta.
Det mesta finns för alla behov.
Laminerade glasskivor dämpar
yttre ljud mycket bra så är detta
ger detta stora fördelar.
Sunnytek Sweden
Sunnytek Burundi
Web sites
Glimmervägen 8 187 34 Täby, Sweden
Avenue Ndora 3 No 27 Bujumbura, Burundi
www.sunnytek.se
www.sunnytek.nu
E-Mail
[email protected]
E-Mail
[email protected]
All Registered companies
Photovoltaic Geographical Info
Ispra, Italy
Sunnytek Solar Sweden
Performance of Grid-connected
PV Performance of Grid-connected
Supreme solpaneler
Page 3/4 2015 07 20 PV
Total
uteffekt
över hela of
åretsolar
är en electricity
mindre vetenskap.
Våra tunnfilmspaneler ger klart mindre effekt än en
PVGIS
estimates
generation
PVGIS estimates of solar electricity generation
kiselpanel vid klart väder och ej hög yttertemperatur. Då skiljer detta en hel del mätt med den standardmetod
Location:
59°19'59"
North, 18°3'1"
East,
14 Location:
m a.s.l.,
North, 18°3'1"
East, Elevation: 14 m a.s
som
används
vid klassificering.
Detta gör
att Elevation:
Supreme panelen
är klart59°19'59"
större i dimensioner
än motsvarande
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
kiselpanel.
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Klassningsmetoden matchar ej verkligheten vi har i landet. Kisel celler tappar mycket effekt vid mulet väder
och
dis ochpower
skymning.
det en
helkW
del(crystalline
till SupremeNominal
panelens
fördel.ofDetta
balanserar
Nominal
of theHär
PVskiljer
system:
10.0
silicon)
power
the PV
system: upp
10.0 kW (CdTe)
årskapaciteten
mycket
till
vår
fördel.
Estimated losses due to temperature and low irradiance:
7.3% (using
temperature)
Estimated
losseslocal
dueambient
to temperature
and low irradiance: -0.3
Alla solpaneler har en temperaturkoefficient som sänker uteffekten om cellerna blir varma. Kisel tappar kraft
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%
dubbelt så snabbt som en tunnfilmspanel. Detta gör att varma dagar så kroknar kisel mycket mer än tunnfilm
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Other
losses
(cables,
invertertunnfilmspanel
etc.): 14.0% ca
och detta syns över året. Summan av detta blir då att i Svensk
klimat
så ger
en Supreme
Combined
PV
system
losses:
22.5%
8-10% mer el än en kiselbaserad panel mätt över hela året.Combined PV system losses: 16.2%
Month
Fixed system: inclination=43 deg.,
Fixed system: inclination=43 deg.,
orientation=-1 deg. (optimum)
orientation=-1 deg. (optimum)
Ed
Em
Hd
Hm
Month
Ed
Em
Hd
Hm
Jan
7.44
231
0.87
27.1
Jan
7.83
243
0.87
27.1
Feb
15.70
440
1.87
52.4
Feb
16.30
457
1.87
52.4
Mar
35.30
1090
4.30
133
Mar
36.80
1140
4.30
133
Apr
43.00
1290
5.47
164
Apr
46.00
1380
5.47
164
May
45.90
1420
6.04
187
May
50.10
1550
6.04
187
Jun
45.30
1360
6.08
183
Jun
50.00
1500
6.08
183
Jul
41.70
1290
5.68
176
Jul
46.40
1440
5.68
176
Aug
37.50
1160
5.03
156
Aug
41.50
1290
5.03
156
European
Sep
30.90
926
4.01
120
Sep
33.70
1010 Commission
4.01
120
Joint Research Centre
Photovoltaic
Information
Oct
18.20
564Geographical
2.26
70.0
Oct System19.50
605
2.26
70.0
Ispra, Italy
Nov
8.73
262
1.06
31.8
Nov
9.32
280
1.06
31.8
Dec
5.22
162
0.63
19.4
Dec
5.64
175
0.63
19.4
Photovoltaic Geographical Information
Year
30.30
923
3.62
110
Year
28.00
850
3.62
110
Total for
11100
1320
Total for
10200
1320
Performance
of Grid-connected PV
year
year
Sys
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Performance
of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Location: 59°19'59" North, 18°3'1" East, Elevation: 14 m a.s.l.,
Hd:
daily of
sum
ofgiven
global
irradiation
per square meter received by th
PVGIS
estimates
solar
electricity
generation
Hd: Average
sum ofused:
global
irradiation per square meter received
byAverage
the
modules
of
the
system
(kWh/m2)
Solar
radiationdaily
database
PVGIS-CMSAF
Location:
59°19'59"
North,
18°3'1"
East,
Elevation:
m a.s.l.,
Hm:
Average
sum
ofgiven
global
irradiation
per square14meter
received by the mo
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by
the modules
of
the
system
(kWh/m2)
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 10.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 7.3% (using local ambient temperature)
Nominal power of the PV system: 10.0 kW (CdTe)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%
Estimated losses due to temperature and low irradiance: -0.3% (using local am
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%
Combined PV system losses: 22.5%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 16.2%
Tabellerna
soldata
i Stockholm
med ett
Fixedvisar
system:
inclination=43
deg.,
standardiserat
kalkylprogram
orientation=-1
deg. (optimum) (Från EU).
Fixed system: inclination=43 deg.,
Temperatur
i
Stockholm
kalkylen. Här ser vi att tunnfilm
ger 11 100 KWH / år medan Kisel
Month
Ed
Em
Hdmed i Hm
orientation=-1 deg. (optimum)
Jan
231 Skillnaden
0.87
27.1 är då 8.8% mer el ur vår panel.
bara
ger 10 7.44
200 KWH.
här
Month
Ed
Em
Hd
Hm
Feb
15.70
Mar
35.30
Apr
43.00
May
45.90
Jun
45.30
Jul
41.70
Aug
37.50
Sep
30.90
Oct
18.20
Sunnytek
Sweden
Nov
8.73
Dec
5.22
Sunnytek
Burundi
Year
28.00
Web
sites
Total for
year
440
1.87
52.4
Jan
1090
4.30
133
Feb
1290
5.47
164
Mar
1420
6.04
187
Apr
1360
6.08
183
May
1290
5.68
176
Jun
1160
5.03
156
Jul
926
4.01
120
Aug
564
2.26
70.0
Sep
Glimmervägen
8
187
34
Täby,
Sweden
262
1.06
31.8
Oct
162
0.63
Avenue
Ndora
3 19.4
No 27 Bujumbura, Burundi
Nov
850
3.62
110
Dec
www.sunnytek.se
www.sunnytek.nu
Year
10200
1320
7.83
16.30
36.80
46.00
50.10
50.00
46.40
41.50
33.70
19.50
9.32
5.64
30.30
243
0.87
27.1
457
1.87
52.4
1140
4.30
133
1380
5.47
164
1550
6.04
187
1500
6.08
183
1440
5.68
176
1290
5.03
156
1010
4.01 [email protected]
120
E-Mail
605
2.26
70.0
E-Mail
[email protected]
280
1.06
31.8
175
0.63
19.4
All Registered
companies
923
3.62
110
11100
1320
Värdet av producerad el är en annan faktor som måste beaktas. En solig dag är alltid enkel och
man får oftast så man kan sälja överskottet. Men en dag då det ej räcker så köper man el och just
dessa dagar är Supreeme panelen klart bättre.
Page 1/2Total for
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
year
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Page 1/2
Mounting plan
S V E R I G E S E F F E K T I VA S T E S O L C E L L E R
Sunnytek Solar Sweden
SolTech Supreme
Supreme solpaneler
Page 4/4
2015 07 20
Tekniska specifikationer Supreme solpaneler
Profile Plandach5
Längd
1200 mm
122001-001
Bredd
600 mm Custom cut
122001-006
Tjocklek
6.8 mm 6 m
Celltyp
Cd-Te
Temperaturkoefficient vid PM
- 0,214%/ Rubber
C
129032-000
underlay Plandach5 for the bearing profile of laminate modules
Temperaturkoefficient vid VOC - 0,321%
/
C
129033-000 4QBDFSSBJM1MBOEBDIBUIPSJ[POUBMKPJOUTGPSMBNJOBUFNPEVMFT
Temperaturkoefficient vid Isc
+ 0.060 % /C
essional solar mounting systems
[email protected] carport systems
En storskalig installation av vårt system.
Panel typ Supreme 77W-92
Nominell effekt
Spänning öppen Krets VOC
Kortslutningsström Isc
Spänning max effekt
Strömstyrka maxeffekt
Semi transparenta paneler
129034-000 Plandach5 anti-slide kit for laminates
Paneltyp Supreme 80W-47
Sveriges effektivaste solceller från SolTech Energy! SolTech Supreme är tunnfilm
på ett annat sätt än traditionella solcellspaneler med kristallina kise
136201-040 Middle clamp Plandach5 kituppbyggda
for frames
to 40 mm
andra egenskaper vid omvandlingen
77W 136201-052 Middle Nominell
effekt revolutionerande konstruktion får solcellen
80W
clamp Plandach5 kit for frames to 52 mm
HögKrets
verkningsgrad
117 volt
Spänning öppen
59 volt effekt och verkningsgrad anges a
136101-0xx End clamp Plandach5 custom
kit for frames XX mm
Alla förstår att vid starkt solljus s
SolTechs Supreme har en verkningsgrad på 12 %,
0.96A
Kortslutningsström
Isc 1.92lensAtemperatur sällan 25 grader
vilket är en av de högsta i världen för tunnfilmssolhögre, eller mer. SolTechs tunnfi
celler och i nivå med kristallina kiselsolceller.
92 Volt
Spänning max effekt
48 volt 0,21 % för varje grad och ger där
136202-012 Middle clamp Plandach5 laminate
kit for
höga temperaturer.
Bättre i diffust
ljus frames to 12 mm
0.85A
Strömstyrka maxeffekt
1.69A
I Sverige har vi ca 1 500 timmar med solljus, dvs. klart
136004-001 End clamp Plandach5 Laminate
kit 6 and 8 mm
väder och direkt solinstrålning. Vi har även ca 2 500
timmar med diffust ljus när det t ex är mulet, gryning
eller skymning. SolTech Supreme tunnfilmssolceller
har ett bredare optiskt spektrum för vilket ljus som kan
omvandlas till el än kristallina kiselsolceller. Detta gör att
SolTechs tunnfilmssolceller även kan producera el vid
diffust ljus.
129035-000 Sealing washer Plandach5 molded component
For utilization when mounting rails on the roof covering
Flest kWh/W i Sverige! – B
Kombinationen av hög verknings
i diffust ljus och mindre känsliga
ger att tunnfilmssolceller produc
installerad watt i effekt än tradition
Tester visar att i så skilda reg
Tyskland och södra Kina (samma
afrika), producerar SolTech Supre
per installerad Watt än ett traditio
motsvarande effekt. Detta borga
installationen.
Panelerna finns i halvgenomskinliga modeller som släpper igenom en del ljus medan de generera
943000-004 Sealing screw 4.9x35 for wooden substructure
Mindre känsliga för höga temperaturer
elektricitet. Fråga oss om ett förslag943000-002
av dessa Sealing
modeller.
screw 6.5x50 for wooden substructure
En traditionell solcell tappar ca 0,48 % i effekt för varje
grad som temperaturen på solceller stiger. Solcellens
6
S O LT E C H S U P R E M E
#J1WQSPKFDUTQFDJöD
The new Schletter in-roof system fulfils all requirements for full integration of
frameless modules. The system has been officially approved in France.
Product sheet and mounting instructions BiPv 2-11
Quelle: juwi AG
| 49
Sunnytek Sweden
Sunnytek Burundi
Web sites
Glimmervägen 8 187 34 Täby, Sweden
Avenue Ndora 3 No 27 Bujumbura, Burundi
www.sunnytek.se
www.sunnytek.nu
E-Mail
[email protected]
E-Mail
[email protected]
All Registered companies