OBSERVERA ATT DETTA ÄR ETT ARBETSDOKUMENT

OBSERVERA ATT DETTA ÄR ETT ARBETSDOKUMENT
Nästa stormöte äger rum onsdagen den 4 november kl 19.00 i Stora konferenssalen
Gotland Grönt Centrum. Före det kommer ett coachingmöte att utlysas-för dem som
behöver ytterligare hjälp inför slutmötet 4 november.
Tematiska grupper samt ansvariga för dessa efter stormöte 16 september
Stormötet 16 september på Gotland Grönt Centrum
Utflyktsansvariga Mats, Lars, Riina
Nya rolluppen För ett land i balans
1
Vi har strukit, rensat bort och strukturerat samt lagt in förslag till förändringar. Det finns en
”papperskorg” i slutet av dokumentet, där det som av olika anledningar ”valts bort” hamnat..
Har vi missat något? Hör av er omg till Lars ([email protected], tel 0703 88 54
47 eller Riina ([email protected] 070 775 76 30)
Vi har nu 22 utflykter som vi arbetar med som kan bli säljbara. Utflykterna är numrerade i
följd vartefter de presenteradesunder kvällen, med en eller flera namngiven kontaktperson
med kontaktuppgifter, flera av de tidigare förslagen hamnade i papperskorgen eftersom deras
innehåll fanns med i andra förslag. Om det skulle vara fel uppfattat av oss kontakta Riina
eller Lars omgående. Behövs det kompletterade uppgifter kom in med dem.
Vill du vara med i en grupp kontakta kontaktpersonen!
Input kan fås av Riina och Lars om det finns funderingar kring hur något ska lösas.
Som bilaga finns även Checklistan med villkor och ramar för utflykterna (sist i dokumentet)
samt kartan över Textil Gotlands medlemmar i länken nedan om ni behöver något ytterligare
besöksmål i er resa http://www.textilgotland.net/medlemmar/textilrundan/
Tänk på att
Rubrikerna bör vara på svenska med möjlighet att få dessa översatta av Gutamålgillet till
Gutniska. Kontakt Eva Gahnström.
inspel från mötet: på samtliga resor måste något ”sticka ut” viktigt att det inte blir för lika i
utflykterna; behöver ses över.
Tänk också på att göra en säljande beskrivning av din resa på ca 10 rader med en bra bild
som illusterar temat eller besöksmålet.
Gör en kontaktlista till alla inblandade personer i din resa så att du kan ha dialog med dem
kring medverkan, tider etc Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och alla
grupper är inlagda som studiecirklar under planeringen. Mer info om det kommer.
Inspel från Östergarn: de erbjuder helgrillat lamm till 4 bussar i Prästänget, först till kvarn att
samarbeta kring lunchen gäller. Kontakt Susanne Welin-Berger och Gunnar Bendelin. Efter
mötet 16 september är detta klart.
Textil Gotland mfl konsthantverkare på plats; besök hos medlemmar kan läggas in i flera
utflykter eftersom medlemmar finns över hela ön. Kontakt Ulla Johansson
Inspel från Uppsala Universitet: det finns möjlighet att ha resurser med på fler utflykter.
Kontakt Karin Bengtsson Uppsala Universitet tel 0498 108353, [email protected]
Gunilla Rosenqvist, fiske, Östersjö etc [email protected]
Har du något bra seminarietema kopplat till utflykterna tar vi emot dessa m öppna armar
snarast. Flera inspel fick vi in under mötet 16 september som vi tar med till mötet med
Hela Sverige ska leva Riksorganisation 22 och 23 september.
2
1. Nyskapande livsmedelsförädling och nya samarbeten (Lokal
matproduktion) kontakt Susanne Welin Berger susanne.welin-berger
@livstek.se tel 0707 26 28 88
Gotländsk matproduktion utmärker sig i Sverige. Denna resa rör sig över ett relativt litet
geografiskt område med korta transporter mellan stoppen och beskriver hur man arbetar i
olika branscher avseende livsmedelsproduktion och förädling.
Avfärd kl 8.00
På bussen ut berätta om samverkan som kom fram under matlandshuvudstadsåret. Lyfta att
offentliga kök jobbat bra men haft svårt att nå ut tidigare. Berätta om den ekologiska
mjölken.
8.30 Samarbeta inom livsmedelsförädling – Stafva gård visning av produktion, presentation
inkl fika. På Stafva samarbetar numer åtta olika livsmedelsföretag som drar nytta av
gemensamma förpackningslokaler, gårdsbutik, kylar och frysar.
11 Ejmunds gård Märta Norman (Odd årets marknadsförare i Sverige 2007) visning av gården
inkl lunch. Ejmunds producerar en variant av Kobe kött. Sveriges första nötköttsgård som har
klimatcertifierat sig.
13.30 Widegrens gård ekologisk odling av morötter och potatis. Samarbete kring packning.
Ett Innovativt generationsskifte genomfördes nyligen där bröderna Ansén gradvis har tagit
över verksamheten.
15.00 Gotland Grönt centrum om ett år inkl fika – eget kött i restaurang, centrum för hela
gröna näringen på Gotland, Matverkstad där man kan tillverka livsmedel småskaligt.
Återresan till Visby berätta om något bra samarbete tex kulinariska Gotland eller andra
samarbeten. Berätta om paketerad matupplevelse tryffelsafari el liknande. Ha med kock
eller krögare.
17 Åter i Visby
nyckelord
förädling, gårdsbutik, Småskalig livsmedelsförädling, Regional profilering av livsmedel,
Varumärke Gotland, Tryffel, tryffelsafari, lokalproducerat, Matresan – publik, offentlig,
upplevelse och krav! Samverkan Marknadsföring Klimatcertifiering rådgivning
Kommentarer: det går att anpassa besöket på Grönt Centrum om fler besök skulle kollidera,
eftersom besöksmålen ligger nära varandra geografiskt.
Samtliga företag ännu ej kontaktade avs. deras medverkan.
Seminarieideer: småskalig livsmedelsförädling och nya samarbeten genererar jobb på
landsbygden
2. Helt enkelt en resa som ger energi; rubriken behöver omformuleras
ett nytt förslag betr. körtider etc kommer. Innehåll behålls.
3
kontakt Kickan Karlsson; 073 184 09 22 [email protected]
Hur kan vi behålla makt och pengar på landsbygden? Gotland Grönt
Centrum Lövsta möter framtiden. Kan en socken bli självförsörjande på
energi? En resa om kunskap, motsättningar, stad och land. Solel, Elbilar,
Fastbränsle, Belysning, Biogas, Vindkraft.
08.00 Avfärd Bussvärd för Grönt Centrum Landsbygdsgymnasium i förändring, att
bygga ett kluster, möta framtida utbildningsbehov Grönt Centrum av och för vem?
Vad innehåller stoppet? Kunskap ger energi?
9.40 avfärd mot Gotfire, bussvärd kliver på, Fikapaus i Vänge. Ett innovativt företag
inom fastbränslehantering, framgångar och motgångar vid export, marknadsföring,
bemanning.
Vänge socken fixade egen gatubelysning med solel. (Prästen Henning Herrmann? )
11.10 Avfärd med värd ”Produkt Gotland” och ”Gangvidefarm” m Lunch.
Ett lantbruk i förändring, alternativa energikällor, hur funkar det, kan en socken bli
självförsörjande på förnybar energi?
Elbil Gotland; hur enkelt det blir när det finns snabbladdare på olika platser. Produkt
Gotland på väg mot ett hållbart samhälle för våra barn och barnbarn. Hur funkar det?
Känna prova ekonomi framtid.
13.40 avfärd värd ”Biogas Gotland” Vilka möjligheter och problem när man bygger
biogas eller biogasmack. Storskaligt eller gårdsnivå, uppvärmning eller bränsle eller
båda.
14.40 Avfärd värd ”Näsudden vindkraftpark” kaffepaus
Vattenfall ger sin syn på storskalig vindkraft tillsammans md politiker och
vindkraftsamordnare. En förnyelsebar energikälla som diskuteras, är det en möjlighet
eller finns motsättningar?
Näsudden kan komma att ersättas med NÄR.
16.00 avfärd mot Visby längs Ekstakusten och vy över Stora Lilla Karlsö
Kommentar efter 16 sept:
allt behöver inte besökas; man kan prata om det på bussen under färd, det finns
transportsträckor;
Tänk över tider och stopp, ev revidera och få tema att ”sticka ut”
tighta upp, sväva inte ut för mycket, smala av mer
Det finns vindkraft i När också, så är det nödvändigt med Näsudden?
Glöm ej elbilar (Sven Sandström?)
Nyckelord
Gotland Grönt Centrum, Gotfire, Produkt Gotland, Gangvidefarm, Biogas Gotland,
Vattenfall Geab, Vindkraftsamordnare, alternativa energikällor, elbilar,
framtidscenario, självförsörjning av el,
Seminarieideer: väderkraft, energi, etc
4
3. Fiber i praktiken- Gotland främst i Sverige?
Vad kan fiber användas till? Fiber på Gotland, hur har vi gjort?
Kontakt Tommy Andersson 070-211 69 85, [email protected] och Tommy Gardarfve 0735 073 004
[email protected], Eva Gahnström 070 697 52 02
[email protected] mfl. jobbas vidare med
Startade med Leaderprojekt. Gotlands digitala agenda. Hejde bygdegård, danskurs via fiber.
Eskelhems skola prisad för IT användning. Användning av fiber.
1. Avfärd till ? besök Leaderprojekt Väte Hejde
2. Hejde Bygdegård. Visning av danskurs, prova på, utställning info om fiberarbetet på
Gotland etc
3. Eskelhem skola. Användning av ny teknik i undervisning (Plattor)
4. MAT i Eskelhem skola eller i Hejde ?
5. UU campus Gotland
Eva Nypelius tankar om fiberutbyggnaden på Gotland kan passa här samt Presentation av
Gotlands digitala agenda, fiber i det offentliga rummet etc
Bjuda in fler repr från speldesign UU, arbete med smarta hem, sjukvårdsövervakning,
tokapp via i-pad, etc nya sätt att använda fiber på forskningsstationen i Ar.
Fiber på Gotland- ett Sverige i miniatyr? Gotland som testområde.Nyckelord:
Att arbeta på distans, Fibern 2,0: sockenmodellen, hur använda i offentlig miljö, streama i
bygdegården, ny teknik i skolarbetet/undervisningen, fritidsaktivitet, fortbildning, speldesign,
hållbart lärande, innovatörer i fiberns spår,
Seminarietema lördag? JA Sveriges digitala agenda, sårbarhet i kristid? Vad händer om
fiberkabeln skadas?
Kommentarer:
risk att programmet är för smalt, bygg på med något mer allmänt i utflykten
5
4. Längst bort i Sverige ligger Fårö- hur Ingmar Bergman påverkat
utvecklingen av Fårö
kontakt Lennart Lindgren [email protected] tel 27 81 11,
Inger Ahlberg, Kerstin Kalström, Lisa Blochmann, mfl
08.15 Start från Wisby Strand
färja till Fårö
Fårölamm slakteri m fika
Bergmancenter
Lunch bygdegården
Eva Darpö Lauters konsthantverk
Fika Langhammarse v Darpös lada
Färja tillbaka
17 åter i Visby
5. Entreprenörskap på landsbygden- från kor till konferens
kontakt Lennart Lindgren [email protected] tel 27 81 11, Inger Ahlberg mfl
08.15 start Wisby Strand
Färja till Fårö
Sylvis Döttrar m fika
Reningsverket Sudersand
Stora Gåsemora från kor till konferens
Lunch gemensamt den andra bussen på Bygdegården
Bergmancentret m fika
Bergmans grav
Färja tillbaka
17.00 Åter i Visby
Arbetar på utveckling i avfolkning. Trots 300 000 turister sommartid.
Bergmancenter, Gabrielsson lammnäring, Gåsemora- från lantbruk till konferens,
Utvecklingsbolaget. Fiber. VA. Äldreboende. Vända en nedåtgående befolkningstrend uppåt.
Kontakt Lennart Lindgren, Kerstin Kalström, Lisa Blochmann, Inger Ahlberg
Kommentarer: Gruppen jobbar på
Från fiber till avlopp och äldreboende. Turism, fritidsboende/åretruntboende. Privat dagis.
SEMINARIEIDEER till lördag Kooperativt dagis, kooperativ äldreomsorg, bro eller färja?
Översiktsplaner, hur hanteras dessa LIS områden, strandskydd etc
Hur hantera nedlagda verksamheter typ KA3, skolor, fabriker, hur använda kändusar som
Ingmar Bergman för att utveckla Fårö?
6.Utvecklingsbolag i centrum
NÄRKAR SOM SAMVERKAR- i nutid, för framtiden med kulturarvet
kontakt: Kristina Olsson [email protected]; tel 073 962 18 97
Virudden utveckling mm
Varför nio utvecklingsbolag på lilla Gotland? Varför och hur. Område. Nätverket.
Framgångsfaktorer. Är AB en bra form. Hur samverka med föreningar och privatpersoner.
Utvecklingsbolag och lämpliga besöksmål på vägen.
6
Resan går till När. Samverka med När-gruppen. Hattstugan? Föreningsägd ICA,
Föreningsdriven Bank, Närsakar
Kontakt Kristina Olsson, Anders Lindström,mfl
kl 08.30 avresa från Wisby Strand
09.30 Närsakar-amfiteater byggd av sockenbor på naturskör plats
09.45 Klucku tei Intervjuer etc på Närsakar, Tommy Wahlgren medverkar
10.30 Buss till Skolu-aktivitets och företagshuset, passerar Hattstugan och Bodi som
presenteras senare
11.00 Genom Närs historia finns en stark tradition att samverka och hjälpas åt genom ideellt
arbete i olika föreningar, presentation av ett axplock samt Virudden Utveckling AB –
utvecklingsbolaget i När.
12.30 Lunch i Skolu
13.15 Presentation och samtal om några unika företag/verksamheter. Hattstugan, det
privata demensboendet; Bodi, den föreningsägda affären; Närs Sparbank, Sveriges minsta
fristående Sparbank; Finab, ett samägt fastighetsbolag, medverkar Tommy Wahlgren
14.15 Rundvandringar och studiebesök i Skolu samt Församlingshemmet som är ombyggt till
lägenheter
15.00 Otendag-eftermiddagskaffe på Närsholmen-naturupplevelse där ev Adam och Eva
blommar
16.00 avfärd mot Visby
Ankomst 17.00
Nyckelord:
Lokal mötesplatsers betydelse, Livskraftiga företag, Nyetablering,regelverk, företagare, Lokal
kapitalförsörjning Utvecklingsbolagen, Gubis, Bodi , Att arbeta på distans, Företagshotell
Socialt företagande, medborgarengagemang från Golf till löpartävling
Kommentar:
Gör det som är ”NÄR”. Visa När.
Seminarieideer: Naturreservat, Natura 2000, anläggningar ägda av Fortifikationsverket,
hur använda etc fyrar, hur hålla liv i när de läggs ner?
Tema lokalsamhället Östergarn med utvecklingsbolaget Nygarn som motor,
tre bussar tre teman
Kontakt Gunnar Bendelin [email protected], tel 0708 366165
detaljprogram nedan
Har 4 bussar till lunch. 22. Tema skog skog skog kommer och äter hos er
7. Mat och utveckling, Samarbete och livsmedel som utvecklingsfaktor
Kl 8 fr Visby Gunnar prata om Nygarn på vägen ut
Kl 9 – 10.15 Skags gård inkl kaffe Johan Hellgren
Kl 10.30 Rommunds Björn och Monika visa vallning och berätta om gården.
Kl 12 – 13.30 Lunch i prästänget - Gutniska lekar, ev Magnus Martinsson prata ängen mm
7
Kl 13.30 Presentera Nygarn & Gubis i skolan – ta fram en folder. Gunnar Bendelin
Kl 14.15 VA projektet - Ulla Lindblom
Kl 14.45 Katthammarsviks rökeri Ullis och Johannes berätta om sina planer.
Kl 17 åter i Visby – ev Susanne WB prata på vägen in om mat på Gotland
Få foldern i bussen.
8. Fiske och vattenbruk, fiskenäringen en resurs på många sätt
Be att Allan Pettersson är med och pratar på bussen ut
Kl 8.45 Kräftodling – Kjell Gustavsson – Eva Lundborg
Kl 10 Sysne – Monika och Sten Nordin inkl kaffe
Kl 12 – 13.30 Lunch i prästänget - Gutniska lekar, ev Magnus Martinsson prata ängen mm
Kl 13.30 Hembygdsföreningen på Rodare - fiskeengagemanget – Adolf Bratt, fyrarna,
segeltävling inkl kaffe – Jan Åberg
Kl 15.30 Gäddfabrik – Magnus Staflin
Kl 17 Visby – ev Campus Gotland prata Ar på vägen in
9. Turistföretagande på Östergarnslandet/Hur utveckla landsbygden mhjav
turism?
Kl 9 Bondestugor – Tarras berätta om bondestugor på vägen ut fr Visby i bussen och visa på
deras stugor.
Kl 9.15 Det gotländska fiskeläget – Sjaustre – vandringsleder – Be Sven Norberg berätta inkl
kaffe. Galleri Sjaustru
Kl 10.15 Östergarn Strand –- Gunnar Bendelin
Kl 12 – 13.30 Lunch i prästänget - Gutniska lekar, ev Magnus Martinsson prata ängen mm
Kl 13.30 Presentera Nygarn & Gubis i skolan – ta fram en folder. Gunnar Bendelin
Kl 14 Östergarnsberget visa aktivitetsbana - skolhuset klättring o aktivitetsbana – Gunnar
Bendelin
Kl 15.30 Annas nöje Kalkpatrongårdar på Borgvik inkl kaffe – Björn Håkansson.
Kl 17 Visby
Vi kan erbjuda lunch för minst fyra bussar i Östergarns prästänge (alt plats vid regn).
Förrättsbuffé på lokala fiskprodukter
Huvudrätt Helgrillat lamm lokala leverantörer inkluderande gratängen
I samarbete med Föreningen Gutnisk Idrott kommer de olika gutniska idrotterna att
presenteras i samband med lunchen.
Nyckelord: nydanande nya projekt, utvecklingsbolages betydelse, livsmedelsproduktion/
lantbruk/trädgårdsodling lammproduktion, gutniska lekar, VA projekt; fiske, natur-kulturfisketurism, vattenbruk, fiskförädling, mat på Gotland, kräftodling, allmogebåtar, fyrar,
gäddfabrik, bondestugor, gotländska fiskelägen, gallerier, aktivitetsbana klättring,
kalkpatroner
Seminarietema:
vattenbruk, VA lösningar, natur och kulturturism, strandnära byggande, Lantbrukets
utmaningar
8
Ull-Sten-Turism Tre bussresor Landsbygdsriksdagen fredag 27 maj 2016
Mait Juhlin 0703-423213 Slite Utveckling; [email protected]; Arne
Bingström 0498 220770 [email protected]
10. Ullindustri på Gotland 2020
På Gotland finns fler lamm än människor. Hantverkarna gör kläder, tomtar, tvålar, mattor
osv. Vi säljer slut på allt lammkött och på alla lammskinn, men ull har vi mängder av och nu
försöker vi utveckla industriell produktion. Nu finns det ett tvätteri, vilket gör att gotländska
företagare ser möjligheter att utveckla nya produkter.
Gunilla Lexell Länsstyrelsen?
Guide Barbro Lomakka
kl 9 avresa (ev tidigare)
kl 9.30 Besök på Graute gård hos Jenny och Kjell Nilsson. Vi tittar på lammen och
prisbelönade skinn. Kjell berättar om skinnen och varför de har blivit så eftertraktade samt
om företaget Silvercurls of Gotland. Butik och servering. Ägaren driver också kalkongård
med butik. Kaffe
10.45 Avfärd
11.15 Besök hos Jenny Andersson och Hans Bulthuis på Mallas Stenstugu. Arkitekt och
byggare av ekologiska hus. De visar sitt ulltvätteri och berättar om sin verksamhet samt hur
det ser på utveckling av ullindustrin på Gotland.
12.30 Lunch på Mallas Stenstugu
13.30 Avresa till Strumpfabriken
14.00 Gotlands Strumpfabrik, Ulrika Ek sadlade om från chefsjobb på stora industriföretaget
för att driva egen fabrik.
15.00 Slite Utveckling med Studio GRASP. Presentation av textilformgivare Barbro Lomakka
och hennes sätt att utveckla produkter av det gotländska råvaran. Ev lägga till besök i Boge
kyrka se på kyrkotextil?
Ev stopp på Lomakka studio N Kyrkog 3 Visby
11 Storskalig kalkindustri till småskalig turism i samförstånd
Slite, med Nordeuropas största cementindustri och badort med det mest idealiska platsen
för segling och båtsport på Gotland. Hit åker konstnärer, formgivare och produktutvecklare
från när och fjärran för att besöka Slite Stenhuggeri, Skulpturfabriken och
industriromantiken. Samtidigt är kalkstensindustrin är omdiskuterad med tanke naturen,
vattnet osv. Slite har i förhållande sin folkmängd flest företag på Gotland. Här är det möjligt
att förena industri med turism och design.
kl 8.30 Avgång Visby (ev tidigare)
kl 9.15 Entrén Cementa - visning av kalkstensbrottet, tornet med utsikt över den gotländska
skärgården och information om industrins verksamhet. Kaffe och kaka.
kl 11.15 Promenad till Slite Stenhuggeri
kl 11.30 Slite Stenhuggeri - visning
kl 12.30 Lunch på Slitebaden
kl 13.30 Avresa via brottet, ishall
9
kl 14.00 Skulpturfabriken. Kaffe
kl 15.30 Avresa
kl 16.30 Åter i Visby
Cementas Slitefabrik är en av Europas mest moderna och energisnåla cementfabriker med
avancerade mätnings- och övervakningssystem. Fabriken sysselsätter på årsbasis 430
personer varav 225 anställda hos Cementa. Fabriken har löpande anpassats för största
möjliga hänsyn till miljön. Fabriken har av-ancerade reningsanläggningar för att minimera
emissioner till omgivningen och arbete pågår ständigt med att minska lokal miljöpåverkan
som damm, buller och vibrationer.
Kapaciteten är 7 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 2,5 miljoner ton per år. Årligen
genererar fabriken 20 500 MWh el och fjärrvärmeproduktionen är 15 600 MWh.
Slitefabriken har under åren levererat fjärrvärme och elenergi från överskottsvärmen
motsvarande cirka 13 procent av fabrikens elförbrukning.
Slite Stenhuggeri, ett familjeföretag i hamnen av Slite som grundades 1907. De utbildar
själva personal för att kunna arbeta med hela kedjan från brytning, bearbetning och
tillverkning. Deras fasad- och golvsten är spridd över världen; svenska ambassaden i Berlin,
Clarion Hotel, Högskolan på Gotland osv.
Skulpturfabriken med ägaren och formgivaren Stina Lindholm. Hon är representerad i många
länder och har i flera år fått utmärkelsen årets betongformgivare. Butik, utställning och
visningsträdgård i en gotländsk välbevarad gård där också merparten av tillverkningen
genomförs
Seminarieämne: konflikt industri kontra naturskydd? Etc natura 2000, etc
12 Rusta upp, rusta ner, rusta av, rusta på
Militären på Gotland har varit en betydelsefull inkomstkälla. De har byggt vägar, bunkrar,
fästningar, hinder och de har haft 100-tusentals män på ön. Historiskt så har tekniken
sprungit ifatt försvarets planering och byggande. Idag finns på ön några få spanare kvar som
spanar på möjliga fienden. Målgruppen för militärturism är stor. Alla män som har gjort sin
värnplikt på ön och som inte hittade sin käresta på ön samt deras barn och barnbarn. Våra
tidigare och nuvarande fienden. Vad som händer under 2016 är osäkert; Försvarsministern
har budgeterat för ny bataljon på Gotland.
Vi vill visa dig något av de möjligheter vi ha att dra nytta av vår militäriska historia eller om
det är nutid:
kl 9 avresa från Visby skydds- och stadsmur. (ev tidigare)
kl 9.30 Försvarsmuseet Tingstäde, reglementsordinerat kaffe
10.30 Promenad till Tingstäde fästning
11.30 avresa mot Slite. Passera brottet, till hamnen i Slite
12.30 Hemvärnet lunch ärtsoppa
14.00 Avresa. Stopp vid raukar och stridsvagnshinder
15. Lärbro Krigssjukhus . Kaffe ?
16.15 Avresa till Visby
Nyckelord:
ull och sten, design, utveckling nya produkter och tekniker, samarbete, marknadsföring
10
försäljning, export, centrumbildningar
Seminarietema: försvarshistoriska lämningar i turistiskt syfte, NATO medlemskap,
militären etablerar sig åter på ön etc Flyktingmottagning
design ? mer
13.Konsthantverkstur i naturmaterial(”ULLARESAN”)
kontakt Ulla Ahlby; [email protected]; tel 070 531 94 38
Ulla Johansson [email protected]; 070-672 48 20
Vi bidrar till sockenutveckling, Gotland känd keramiker-ö sedan 1960-talet verkstäder på
landet bidrar till landsbygdsutveckling. Koppla till småskaligt företagande inom konst och
hantverk? Ej riktigt färdigtänkt finns potential. Ev konstkonsulent, kulturarbete som inslag
Butiker i Sthlm, gemensam marknadsföring, utställningar etc bofasta, försörjning, nätverk
hur överlever man år efter år?
Rutt avgränsad i Norrlanda området
Roma Viklau Norrlanda- trä, glas, textil, skinn, keramik, smide
Kommer in med en specad rutt
Nyckelord:
keramikerön, konsthantverkare i samverkan, konsthantverk som utvecklingsfaktor,
textilnätverk, öppna ateljeer? Gunilla Pontén, Förr Mah Jong- NU- Vamlingbolaget
Problem; behövs guider, övertala Philip Willners som är en bra landsbygdsrepresentant att
guida!
Försöka hitta fler som kan bli konsthantverksguider från medlemskåren.
Seminarieämne: konsthantverkare på landsbygden, nätverk, marknadsföring
etc
14.Natur och kultur som regional utvecklingsfaktor/tillväxtmotor
Kontakt Rune Hallviden [email protected] 0498 48 50 32; Åke Berglund, Hogrän HSsl
styrelse [email protected]; tel 070 823 67 70, Anders Svensson [email protected]
Karin Bengtsson Uppsala Universitet resurs.
11
08.30 Avfärd från Wisby Strand, Karin Bengtsson talar om det gotländska natur- och
kulturlandskapet och änget
09.00 Mästerby änge- Allan Lingström, Hbf om änget, bulhusen och utgrävningarna
1361, Karin Bengtsson om ängshävdens betydelse för floran, turism och
landsbygdsutveckling
10.00 Avfärd fr Mästerby
10.15 Visning av Norrbys Gårdsmuseum i Väte- fika vid ankomst, visning av gården och
dess byggnader
11.45 Avfärd från Norrbys
12.00 Besök på gården Gräne i Väte- Lunch från gårdens ”Food-truck” , info av gårdens
ägare Tomas B om äggproduktion och förädling samt gårdens ”pratkvarn” en
restaurerad kvarn för uthyrning till mindre konferenser
13.45 buss till Roma Järnvägsstation
14.15 Resa med museijärnvägen till Hesselby station/Dalhem via Tule
14.45 Ankomst Hesselby stn, Fika, info om föreningen Gotlandståget, hur järnvägen
kom till och vad den betytt(betyder för utvecklingen
15.45 Avfärd till Dalhems kyrka, en av öns vackraste kyrkor
16.30 Avfärd mot Visby
17.00 Åter i Visby
Upplägg:
Mästerby änge/Bulhus, året i änget, Norrbys kulturgård, Väte/Gräne
konferenskvarn och food truck med äggwraplunch, tåg från Roma Till Hesselby, mer
natur efter det
Kontakt Rune Hallviden mfl sedan tidigare Karin Erixon Anders Svensson Mona
Eneqvist Veronica Magnusson Thomas Gustafsson Catharina Björkqvist
Kommentarer:
Åk tåg – kul idé. Kontakta Magnus Martinson Länsstyrelsen (naturvård), Jim
Sundberg, att starta företag med inriktning på naturguider mm..
Nyckelord:
Natur och kultur, bevarande-turism, tjäna pengar på natur-kultur, lyckade
Leaderprojekt/Gotlandståget, unika ängen på Gotland, Museigårdar, Norrbys – Väte,
kulturreservat, orkidéer, temaresor, bo i kulturhus (?), kulturens värde för bygden,
vandringsleder, besöksplatser, naturreservat.
Seminarieämne:
15.Njutningsresan
från noll till 60 %
Oskar Björkqvist [email protected]; 070-754 30 19, fler behövs som jobbar
med denna resa, Johan Spedrup intresserad knyta till sig fler, Lauri Pappinen,
Stafva företagshotell, Johnny Warg Barlingbo öl, Halfvede Musteri, Stafva
matkluster?
En resa som tar oss från öl till brännvin.
12
Förslag på rutt:
Visby bryggeri
Ekstakusten, Vinodlingar
fika Kronvalls fiskeläge TC
Hablingbo visning och Lunch möjlighet köpa smakprover starkvaror
Gotland Whisky
Stafva Barlingbo öl mm drycker
Visby
Ev snustillverkning när man ändå besöker Roma sockerbruk
Kommentarer:
Denna resa kräver bearbetning av sponsorer. Bra om Gute Vingård kan tänka sig sponsring
av visning och lunch, smakprover ingår inte, dessa får man betala själv på plats. Utnyttja
tiden i bussen. Ca 55 min från Visby till Eksta.
Seminarieämne: Gårdsförsäljning-en het potatis.
16.Sudret – en himla tur
Tre medborgarstyrda projekt
kontakt Jan Larsson Heligholm [email protected]; Telefon:
0498-498000 Per Åke Ekelöf 070-521 49 21 [email protected]
Innehåll:
Under resan från Visby till Storsudret berätar vi om det gotländska samhället och våra nu nio
lokala utvecklingsbolag på den gotländska landsbygden
Vi stannar vid Burgsvikens trand och ser på vårt stora pågående projekt Rädda Burgsviken och
tar en förmiddagskaffe
Burgsviks hamn. Fyra ideella föreningar och fyra företag har bildat ett gemensamt
utvecklingsbolag som köper och utvecklar hamnen.
Lunch på Grå Gåsen: Här stiftar vi bekantskap med den välkända inspelningsplatsen av
programmet ”sp mycket bättre” Maria och Håkan Ahlsten
Vamlingbo Prästgård. Vi kan vandra i den meditativa atmosfären och se på fågelmålaren LLars
Jonssons utställning, njuta av Vamlingbo Trädgård och lära oss om den gotländska naturen i
Naturum.
Turen går till Holmhällar och vi förflyttar oss 400 miljoner år tillbaka i tiden och bekantar oss
med fossil och raukar, eftermiddagskaffe
Sedan till Hoburgens sydspets hejar på Hoburgsgubben och styr kosan mot Visby. På
återresan frågor och svar om landsbygdsutveckling och möjlighet för en ”hynsblund” för den
som önskar.
Värdar under resan Jan Larsson och Per Åke Ekelöf; glada pensionärer och styrelseledamöter i
Heligholm Utveckling AB.
Resurs: Gunilla Rosenqvist, UU [email protected]; tel 0703-768 158
Nyckelord:
Utveckling på Storsudret, lantbruk, utvecklingsbolag, projekt, Östersjön, Natur-kultur-konst,
Seminariekoppling:
Seminarieideer: Rädda Burgsviken projekt med Åland och Ösel t ex, översiktsplaner.
LIS områden, vad betyder kändisar för utveckling av ett område?, TV inspelning gott
13
eller ont?
17. Gotland i ett globalt perspektiv. På förra Landsbygdsriksdagen i
Sandviken diskuterades behovet av mångfald på landsbygden. (arbeta
m rubrik o innehåll)
Globala företeelser på lokal nivå.
Kontakt HSSl styrelse repr Maria Larsson Lärbro HSsl styrelse;
[email protected]; tel 0733 43 91 13 Gunilla Rosenqvist UU
Gunilla Rosenqvist, [email protected]; 0703-768 158
Nya gotlänningar- internationella företagarföreningen Elias Eldenblom,
flyktingförläggningar- integration hur tänker vi på Gotland
Seminarieidé?
Nyckelord:
internationella sommarkurser Universitetet inspel, integration, mångfald året runt,
låna en gotlänning, Provgute;
Eftersom inte någon fanns på plats ges möjlighet att arbeta vidare med detta tema.
18.. Gotlands Besöksnäring en av Gotlands största näringar
Kontakt Mats Jansson [email protected]; tel 0708 291597
Gunilla Rosenqvist, [email protected]; 0703-768 158
Kommentarer från mötet:
Cykla, vandra, klättra, ornitologer, fiska, GGN, Gotland Ring, Veckorna, golf,
Kryssningskaj, Kongresshall, Världsarv, Ringmur, Landsbygden
Bondestugor Fotspårsturism Crime Time, Upplevelseturism Öppet Gotland etc
Kryssningskaj i Visby 2018 och hållbar besöksnäring UU
Furillen, bondestuga, Så mycket bättre vackra Gotland, Kulturens värde för bygden –Hide,
Närsakar, Roma, Bergmans-Fårö. Tingstäde med försvarsmuseum mm. Vikingatiden –
internationell turism året runt, Bergmanscentret, Medeltidsveckan/Almedalsveckan,
Matresa Kultur och idrottsresa, Gåsemora, Stavgard, Museirunda – gårdsmuseer
(Väte/Norrbys, Kattlunds mm) , Fotspårsturism, pilgrimsvandring, vandringsleder,
Gotlanståget, temaveckor – turism, Nära till vatten, varumärket Gotland, kulturarv, 92
medeltida kyrkor. Infocenter, Kalkpatronsgårdarna i Katthammarsvik
Kommentar
detta är viktigt att det finns med! Fortsätt hitta fler att jobba med.
14
19. Vård av gamla byggnader
Att vårda landsbygdens äldre bebyggelse
Kontakt; Lars Bäckman [email protected] tel 0703 885447
Nyt program kommer

Restaurering som resurs för boende och turism
Byggnader – utveckling – Iregård, kakelugnsmakeri, vad göra med gamla ladugårdar. Kyrkor,
Tingstäde fästning (militära byggnader), museigårdarna, kalkpatronsgårdarna i
Katthammarsvik, kyrkorenovering. Kulturpengar till landsbygden, bo i kulturhus,
Byggnadshyttan, byggnadsantikvariska utbildning på Uppsala universitet. Gotlands museums
byggnadsantikvarier, Länsstyrelsen och ”k-märkning”, överloppsbyggnader, miljöer,
trädgårdar, helhetstänk.
Universitetet, Kyrkan, Byggnadshyttan Byggnadsvårdsföreningen etc
Ett gigantiskt intresse för detta finns i Sverige, inte minst på landsbygden..
Koppla till seminarieämnen!
Seminarieämnen:
20. Kyrkturen. Gotland har 92 landsbygdskyrkor - hur arbetare vi på
landsbygden? En resa för kyrkfolk, hur gör man?
Kontakt;
Görel Robsarve Malmros/Tinta Lenberg , Martina Åkesson Wollmann,
[email protected]
Förslag kommer
nyckelord:
medeltida kyrkor, kyrkan mitt i byn, kyrkans organisation, verksamhet,
bevarande, restaureringar, små församlingar, sekularisering,
användningsområden, turism, finansiering etc
Seminarieämne:
21. Hästnäringen
Från embryo till VM
kontakt:
Maria och Stefan Johansson, Marias hästeri ihop m lämpliga partners
maria Johansson [email protected]
073-637 49 65
Förslag
Gotland är hästtätast i Sverige med 10 000 hästar
Lye Mannergårda- stuteri
Änggåde Rone lunch, mat-boende-häst
Marias Hästeri från kor till hästar på heltid, och VM i körning
15
Kattlundsgården- träff med Torneamentum, våra världsberömda Riddare
ev ett specialsnickeri som bonus
Lojsta hed, film i bussen

Travet, Lojsta hed, Hovleden, jobba vidare, hitta samarbeten
”Från blocken”
Hovleden, hästföretagare, turridning, hästturism, hästuppfödning, gotlansruss – Lojsta
Russ Trav uppfödning etc paketering
Seminarietema: häst som utvecklar företagandet på landsbygden, specialinriktningar som
ger intäkter året runt
22. Tema skog skog skog- en osågad stock?
råvara-bygg-energi-kolsänka
Kontakt Eva Gahnström [email protected] ; 070-6975202 + Arvid Mickelåker 073-972 96 32
[email protected],
Börje Bendelin, Lars Olsson, Sture Gardell, Arvid Mickelåker, Eva Gahnström
Upplägg
Starta i Fole, värme av skogen, smaitning till Sojde samt kyrkan besöks
Skogsbruk i stor och smått
Lunch i Östergarn med gutniska lekar
Produktionsskog med naturvårdsinslag
Fältmässig eftermiddagsfika på skogen
Specialsnickeri
Ett bättre program kommer
Kommentarer:
LRF, LF bank, Mellanskog, Gotländskt kärnvirke, GAD – förädla, Historia Nutid framtid
Natur- och kulturvärden i skogen, Natura 2000, Bygga bulhus (trähusproduktion).
Skogslunch
seminareämne: se ovan
Papperskorgen:
Små industrier på landsbygden. Hur kan dessa utvecklas och bidra till tillväxt?
Eva Gahnström HSsl Gotland styrelse, [email protected]; tel 0706 975202 söker
kontakt m ALMI, ex vis Magnus Larsson
Hur många sysselsätts där idag och hur kan det utvecklas?
Gummiindustri, strumpfabrik i Boge, stenindustrin/Sundre slipsten brynen, Slite Stenhuggeri,
16
ullspinneri, Cedergrens mekaniska, Siltbergs smide SWEPROD, årets gazell 2012?, Gotlands
gummifabrik i Havdhem
Kommentarer
jobba vidare med lämpliga partners
Nyckelord:
småskalig industri finns den?
seminarieämne:
Vatten – bara vatten, vatten för vem?
kontakt Ulf Sojdeslund [email protected] tel 0498 22 58 49
Gunilla Rosenqvist, [email protected]; 0703-768 158
Bäste Träsk. Vatten som resurs. Ar forskningsstation. Lergrav. Restaurera viken.
Lergravsporten, fisk. Länsfiskerikonsulenten Rolf Gydemo? Ojnareskogen – stennäring och
vattennäring i samspel eller konflikt?. Snabbkurs i fiskrensning. Träffa en fiskare? Lite
spretigt upplägg behöver specas.
Mat i Lergrav?
Kontakt Ulf Sojdeslund, Gunilla Rosenqvist, Rolf Gydemo, Anders Nissling
Kommentarer:
Kontakta Rolf Gydemo (kan planera men ej delta i resan), odla fisk, äta alger, fiskarkvinnor,
engagera Roland Pettersson Kappelshamn visserligen fiskare i Rone skarpsill
Forskare UU
Tona ner konflikten Bästeträsk och kalkbrytningen, fokusera mer på
utvecklingsmöjligheterna
Nyckelord:
dricksvatten, avsaltning, vattenbruk, östersjöns hälsa, tillåtna fiskar kring Gotland, utveckling
av nya arter, Östersjö miljöproblematik
Seminarietema:
UU arbete m vatten, fisk, etc
Vikten av mötesplatser/träffpunkter? hitta bättre rubrik
Visby- Lärbro- Slite –Fårösund. Hur lyckas vi?
kontalt Leif Ortman, [email protected] tel 070 570 27 40
Maria Larsson, Lärbro [email protected];073-34 39 113 kontaktar Leif
Goda exempel. Träffpunkten i Fårösund. Vill ha fler exempel. Möjlighet för småkommuner.
Samarbete med Utv bolagen kring innehåll.
Kontakt Leif Ortman tidigare intresse från Krister Hultberg, Björn Jansson, Tomas
Björkqvist
Utvecklingsbolagens och dess olika verksamhetsinriktningar, Lokala mötesplatsers betydelse,
Nyetablering, Lokal kapitalförsörjning, Streama i bygdegårdarna, församlingshemmen, När
utvecklingsbolag, När företagstätt, Röda korset, kyrkan,
17
Ungdomsprojekt, Hur bevara och utveckla föreningslivet? Att jobba på distans,
Skola – attraktiv boendemiljö, Livsmedelsbutikens betydelse för landsbygden,
Företagshotell –Östergarn
Nyckelord
Lokal service, utvecklingsbolagens roll, låna en gotlänning, provgute, integration, mångfald?
Nyetablering, lokal kapitalförsörjning att jobba på distans, lanthandelns betydelse småskolor
etc
Kommentar: ta de tre utv bolagen Lärbro Slite Fårösund (olika karaktär och inriktning), men
även Röda korset träffpunkter och utv centra bygdegårdar. Karin Farinder på Regionen kan
ev prata om mötesplatser. Finns den forskare från Universitetet-campus Gotland, som kan
hålla ett kort seminarium om mötesplatsers betydelse i svensk glesbygd. Behövs input. Anmäl
er till Leif Ortman. Smala av innehållet. Ta hjälp av forskare på UU?
Vatten, kust, hav och fisk, finns med som ett alternativ nr 11.
 Från hav till bord
 Fiskförädling
 Vattenresan: ytvatten, grundvatten, havsvatten, vattenrening
Östersjöfrågorna, Gäss och skarvar, Gäddfabrik, Ar, Maritima nysatsningar,
Från hav till bord, Energi – vatten, VA-projekt, Vattenresan, Livskvalité – Nära till vatten
Fisketurism.
Kontakt Uppsala Universitet, Karin Bengtsson, Karin Farinder, Ulf Sojdeslund, Robert
Ström
Möjligt ämne:
Kryssningskaj och hållbar turistutveckling
Konflikt eller inte?
Östersjön- vårt gemensamma avlopp?
Hur kan vi arbeta med att hålla vårt gemensamma innanhav friskt?
Vård – lokalt socialt engagemang
Catharina Björkqvist
Bonde söker flykting, När – socialt företagande, Föräldrakooperativ, Hattstugan,
Röda korset, Ungdomsprojekt i bygden, Hur bevara föreningsliv (föreningsdöd!),
Nära till vård, Nytt äldreboende – Östergarn, Medborgarkontor, Skola – attraktiv
boendemiljö, Lokala mötesplatsers betydelse.
18
Behöver ev utvecklas eller bakas ihop med annat tema.
Bygdebutiker och handelsföreningar
”Från blocken”
Butiken på landsbygden, Gothemshandelshus, gårdsbutiker, mötesplats, medborgarkontor.
Tema sten







Kalk – hot eller möjlighet
Kalk – industri eller hantverk
Kalk – sten eller natur
Robert Ström
Björn Dahlström
Mait Juhlin j
Karin Erixon
”Från blocket”
Skulpturfabriken, Kalk – bruka eller förbruka? intressekonflikter, Blå lagunen
Nya avloppslösningar
 Ann Jakobsson, Virudden
 Thomas Gustafsson
”Från blocken”
Biologiskt reningsverk, vattenverksamhet, vattenråd, grönt centrum
Närutvecklat. (denna grupp hänger i luften?)
Kan en liten by bli självförsörjande på energi. Grönt Centrum Framtida energilösningar i
bygden. Närsakar vill vi visa.
Fika – Lövsta grönt centrum. Skola i förändring. Kluster
Berätta och visa. Hattstugan. Virudden. Föreningsägd ica. Föreningdriven bank.
Per & Kickan
Gangvide lunch. Fika på Närsakar.
Tillägg 2.
Inspel från Uppsala universitet
Hur kan Universitetet Campus Gotland involveras?
Områden som kan vara aktuella är
1. Hållbar utveckling, där finns olika saker på G
2. Digitala agendan -fiberutbyggnaden på Gotland, där jobbas det vidare med olika
projekt m bl. a. Regionen
3. Turism-Besöksnäringsutveckling, mångvetenskapliga projekt inom digitalisering,
höjning av besöksnäringens kvaliteteter etc. inför den kommande kryssningskajen
19
4. Arkeologi
5. Byggnadsvård/Kulturvård
Det finns stora möjligheter att göra olika aktiviteter tillsammans.
ser gärna att en Universitetsrepr. finns i styrgrupp/arbetsgrupp tillsammans med kyrkan och
andra aktörer.
Universitetet erbjuder möjligheter att förlägga möten i Campus lokaler, hörsalar etc med
studiebesök tex för sockengrupper och andra involverade inför Landsbygdsriksdagen, med
studiebesök
Kontakt Olle Jansson
Vatten, kust, hav, fisk, Östersjön,
Kryssningskaj - Turism
Checklista
genomförande av utflyktsdagen fredagen den 27 maj 2016
Samtliga turer utgår kl 08.00/08.30 eller senare från Wisby Strand åter Wisby Strand kl 17.00
Upplägg:
20
Avfärd, guide/bussvärd medföljer från start
info under färd om Gotland, landsbygdsutveckling etc
ca 10.00 fikapaus, WC och studiebesök, ev stiger någon ny presentatör ombord på bussen fram till
nästa stopp
ca 12.30-13.30 LUNCH med lokalt program kring temat för resan
ca 15.00 fika o WC paus på sista stoppet för resan
kl 17.00 åter i Visby
Budget:
Bussarna är betalda av projektet
alla turer erhåller 5 000 kr i stöd för genomförandet (20 st)
alt. 100 kr per resenär, minimiantal 30 p, då övervägs andra och tredjehandsvalda utflykter
Det gäller för den lokala arrangörsgruppen att hitta så många lokala sponsorer av lokaler, förtäring,
studiebesök, föredragshållare etc som möjligt mot att få synas tex under lunchen.
Omkring 1 mars 2016 vet man om resan har tillräckligt många anmälda och blir av
Projektet kommer att söka Leadermedel för en utbildning i värdskap och lokala guider som genomförs
kostnadsfritt för totalt 100 pers. under våren 2016 vid 5-8 tillfällen samt för medverkan/deltagande i
Landsbygdsriksdagens övriga programpunkter då det även behövs lokala värdar för att hitta rätt
lokaler etc
Nästa möte är bestämd till onsdagen den 16 september kl 19.00. Ett avslutande möte äger rum
onsdagen den 4 november kl 19.00.
Följ arbetet via mail och via www.helasverige.se Gotland , där resultaten från arbetet också kommer
att finnas under fliken Landsbygdsriksdagen 2016
Arbetsgruppen Landsbygdsriksdagens utflykter
Bengt Wickman, Riina Noodapera, Lars Bäckman
Fyll på
WC finns på Vägverkets rastplatser
Fide/Björklunda
Ljugarn/Hallute backe
Rute Ringkors/intill kyrkan
Högklint
Vissa kyrkor
Östergarn (1)
Annars gället TC på många platser, ängen, kyrkor, sevärdheter
Hamnarna har numera kort/kodlås till sina användare
Något att tänka på när man planerar
BILAGA
Förslag på Guideutbildning inför Landsbygdsriksdagen 2015
21
”Auktoriserad Landsbygdsriksdagsguide”.
Värdskap
Allmänt, service, transfer, välkomnande, avsked etc.
Busskunskap
Mikrofonteknik, första hjälpen, utrymning mm
Allmän Gotlandskunskap
Gotlands historia. Gotland i dag- befolkning, näringsliv . Natur. Kyrkorna på Gotland,
Lantbruket/landsbygden på Gotland. Visby – historia.
Övrigt
Specialinläsningar av ”ditt” geografiska område och vägen dit från Visby.
Information om lokaler som används i samband med Landsbygdsriksdagen/Högskolan/Wisby
Strand, olika boenden, taxi, transfer mm
Syfte
Det här ska vara en bra utbildning först och främst för Landsbygdsriksdagen 2016, men även
för övrigt arbete inom Gotlands besöksnäring, inte minst med tanke på den kommande
kryssningskajen som kommer kräva många fler bussguider. Kursens innehåll ska vara
relevant med det som kommer att uppmärksammas under utflyktsdagen och vad som kan ses
frånbussfönstret. Vad frågar folk om? Är en utgångspunkt.
Intyg utfärdas efter genomgången kurs
Upplägg
Fyra kvällar med start februari 2016 och en lördag förmiddag i april.
Sammanlagt ca 16 timmar.
Möte 1. Allmän Gotlands kunskap, natur, historia, kyrkor, byggnader
Möte 2. Gotland i dag – landsbygden – lantbruket, skogen
Möte 3. Värdkunskap, första hjälpen
Möte 4. Information om landsbygdsriksdagen, genomgång, upplägg
Möte 5. Halvdag, Visby. Guidad tur i Visby innerstad. Bussintroduktion. Besöka
lokalerna. Eventuellt en kortare busstur.
Lägg till:
horisontella mål
Mångfald, jämställdhet och hållbarhet
4-5 möten + 2 lördagar varav en stadsvandring och en busskunskap
Vuxenskolan står som anordnare i samverkan med Landsbygdsriksdagsgruppen och
HSsl Gotland
Förslag på lärare: Lars Bäckman, Ulrika Holm (?), Jan Luthman, någon från LRF, Riina N.
Helene Viotti (?), Mats Jansson (?) fler, andra?
Inspel önskas till mötet 16 september som alla kallas till.
22
23