Informationsblad jan 2015

Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
JANUARI 2015
Verksamhetsåret 2015
Förbundet finansierar/medfinansierar
under 2015 följande aktiviteter:
Bengtsfors


Säffle

En väg in ; Kommunens och arbetsförmedlingens gemensamma
satsning för unga arbetslösa . Förbundet bidrar med del av samordnare och KBT terapeut Kontakt:
Ulrika Moberg
Individ samverkan.; Rehab koordinator i samverkan. För de som
har flera myndigheter inblandade i
sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Kontakt Anna-Karin Gustavsson
Kontakt Inga-Lill Tellskog
Individ Samverkan (se ovan)
Kontakt Pelle Norlin/Inga-Lill
Tellskog

Praktikcoach med inriktning mot
unga nysvenska, stöd att hitta en
praktikplats, stöd till arbetsgivare.
Kontakt Camilla Johansson

Individ samverkan (se ovan)
Kontakt Susanne Eriksson


Tillsammans gör
vi
skillnad!
Unga Vuxna mottagning Psykiatrins satsning att nå fler unga med utbildning 2015
psykisk ohälsa, ökad tillgänglighet,
bättre samverkan. Kontakt AnnKUR psykisk ohälsa och arbete
Marie Eriksson
4 februari
Individ samverkan (se ovan)
Neuropsykiatrisk baskurs med
Kontakt Birgit Rainer Johnsson
dr Christian Johansson Åmål
Unga F Hjälp att komma igång,
kunskap om arbetsmarknad, grupp- 
verksamhet, stöd att hitta en praktikplats, stöd till arbetsgivare. Kontakt Carina Svärd

Integrerad socialmedicinsk och Struktur påverkande insatser
ungdomshälsa, Kommunen och

Arbete för att öka former för
vården samlokaliserar personal
integrerad samverkan. Ett arbete
Förbundet bidrar med samordnare
är att hitta bättre samverkan kring

Individ Samverkan (se ovan)
personer som är sjuka men inte
Kontakt Weronica Danielsson
har sjukpenning och därför får
försörjningsstöd av kommuner
Dals-Ed
Praktikcoach Hjälp att hitta en
praktikplats som kan fungera för
just mej. Stöd till arbetsgivare för
att skapa en fungerande praktik.
Kunskapsutveckling
och effektivisering av
rehab för personer med
psykisk ohälsa . Insats
gemensam med övriga
förbund i Värmland
Årjäng
Åmål



Eu koordinator. Gemensamt
med övriga förbund i Värmland
för att öka kunskap kring hur ESF
kan förmera förbundens insatser
15 april
Metoddag SIP, GK, MI, Åmål
9 september
Integrerad samverkan Åmål
Anmälan till Ulrica Sandzen
Styrelse och Beredning
Ny styrelse för 2015
Ordförande från Försäkringskassan
Dan Rodahl
Vice Ordf från Årjängs kommun
Daniel Schützer
Ledamot från Arbetsförmedlingen
Peter Stenebjer
Ledamot från Landstinget i Värmland
Jonny Lundgren
Ersättare:
Ledamot från Bengtsfors kommun
Christina Lundqvist
Ledamot från Dals-Ed kommun
Kenneth Gustavsson
Ledamot från Åmåls kommun
Göran Ekman
Ledamot från Säffle kommun
Agneta Pettersson
Ledamot från Västra Götalandsregionen
Ann-Sofie Alm
Försäkringskassan Monica Klar
Arbetsförmedlingen Göran Eriksson
Mötesdagar 2015
13/3, 25/5, 13/9 och 13/11
20 februari inbjuds styrelse, beredningsgrupp, ägarerep och revisorer till gemensam uppstart /inspirationsdag i
Trollhättan tillsammans med övriga
förbunden i ”Fyrbodal”
Förbundschef Ulrica Sandzen, 0531-526929, [email protected] Mer info på Samverkanvg.se
Från vänster:
Agneta Pettersson, Jonny Lundgren,
Christina Lundqvist, Göran Ekman,
Kenneth Gustavsson, Ann-Sofie Alm,
Monica Klar, Göran Eriksson
Saknas : Dan Rodahl, Daniel Schützer