AllTele Växel – Softphone

AllTele Växel – Softphone
För att installera SoftPhone+:
Surfa till: http://bcs.alltele.se
Användarnamn: Se den information du fått
Password: Se den information du fått
Server: https://bcs.alltele.se
Börja med att ändra lösenord. Därefter kan du installera
Softphone och hjälpverktyg från menyn Applikationer.
Hänvisningsinformation spelas upp för inringande och interna
kontakter ser din status.
I noteringsfältet kan du skriva ett meddelande till dina kollegor.
När du installerat din SoftPhone+
Klicka på symbolen för att aktivera din Softphone, om
symbolen är grå har den inte kontakt med internet.
Svara/Avsluta samtal
Tryck för att svara
Tryck för att avsluta samtal
Ringa
Ange numret du vill ringa eller sök kontakt,
tryck
Flytta ditt samtal till mobilen
Voicemail
Välj Mobile i listan
Tryck
, det ringer i din mobil, Svara
Klicka på Inbox för att lyssna av dina inkomna meddelanden
eller ring numret som finns för Voicemail kontakten.
Genomför koppling
Tryck
Koder i huvudmenyn:
Tryck 2 – Lyssna på gamla meddelanden
Tryck 4 – Spela upp personlig hälsning
Tryck 5 – Spela in personlig hälsning
Tryck 6 – Radera personlig hälsning
Tryck * – Avsluta samtalet
Tryck 0 – Repetera menyval
, markera en kontakt, tryck
Pausa samtal
Tryck
- Återta tryck
Parkera samtal
Tryck
- Samtalet blir tillgängligt för alla, återta tryck
Trepartssamtal
Ring upp tredje part, ursprungssamtalet pausas
Koder under uppläsning av meddelanden:
Tryck 1 – Uppläsning av föregående meddelande
Tryck 2 – Upprepa meddelande
Tryck 3 – Nästa meddelande
Klicka på det aktiva samtalet, tryck
Växla över till det pausade samtalet, tryck
Spela in samtal
Tryck
för att starta inspelningen
Tryck
för att avsluta inspelningen
Det inspelade läggs i din Inbox
Tonval
Tryck på
En knappsats visas, där du kan trycka siffror
Lägg till kontakt
Sök den kontakt du vill lägga in i din kontaktlista
Markera och tryck
Aktivitet (Hänvisning)
Klicka på Tillgänglig och välj en frånvaroorsak
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
Kundservice, telefon
Kundservice, telefax
Kontakt kundservice
Internet
0910 - 79 80 10
0910 - 20 01 01
http://kundservice.alltele.se
www.alltele.se