Vallersvikskyrkan Program Aug – Nov 2015

Det händer i församlingen:
Kontakt:
Stickcafé: Varannan måndag 11:00
(udda veckor) Kontakt: Lisbeth Jerresand
tel: 0340-65 36 93
Vallersvikskyrkan
Vallersviks Ekumeniska församling
Vallersviksvägen 29
439 61 Frillesås
tel: 0340-65 30 02
Bankgiro: 406-5454
Postadress: Box 64, 439 08 Frillesås
e-post: [email protected]
Hemsida: www.vallersvikskyrkan.se
Stavgång: Tisdagar 10:00
Kontakt: Lars-Gunnar Sundquist
tel: 0340-66 07 60
Morgonbön: Onsdagar 09:30
Förbön: Möjlighet till förbön finns i varje
gudstjänst.
Scout: Torsdagar 18:00 - 19.15
Kontakt: Anders Westman
tel: 0702-46 05 04
Pastor/Församlingsföreståndare:
Anders Westman tel: 0702-46 05 04
Tel. expedition: 0340-65 30 02
[email protected]
Pannkakskyrka: Varannan fredag 21:00
(jämna veckor) Kontakt: Jakob Ahlbom
tel: 0739-206760
Församlingens ordförande:
Henrik Thoursie tel: 0702-603097
[email protected]
Barnkyrka: Söndagar 11:00
Alla barn är välkomna till barnkyrkan.
Vi är med en stund i gudstjänsten och
samlas sedan i ett eget rum för sång,
bibelberättelser, pyssel och bus.
Kontakt: Catrin Westman
tel: 0729-132135
Församlingens kassörer:
Peter Falck tel:
0706-371725
[email protected]
Jon Wallner tel: 0733-13 01 90
[email protected]
Omsorgsgrupp: Kontakt: Lars-Gunnar
Sundquist tel: 0732-27 24 22
Servicegrupp: Kontakt: Bengt Edberg
tel: 0705-12 11 00
Vill du pga. din livssituation ha hjälp
i samtal och förbön? Har du frågor
om tron på Jesus eller vad medlemsskap i församlingen innebär?
Önskar du fira nattvard hemma?
Välkommen att ta kontakt med församlingens pastor
Anders Westman.
Tel. 0702-46 05 04.
Övriga i församlingens styrelse:
Lisbeth Jerresand tel: 0702-223544
[email protected]
”Dittordärenlyktaförmin
fot, ett ljus på min stig.”
Peter Ingerstam tel:
0704-85 80 23
[email protected]
Ps 119:105
Heidi Sjöstedt tel:
0704-82 53 58
[email protected]
Åke Lidbeck, suppl. tel: 0340-21 90 59
[email protected]
Arnold Arnesson, suppl.
tel: 0703-96 78 40
Jonas Johansson, adj. 0705-65 70 60
[email protected]
Vallersvikskyrkan
Aug- Nov 2015
Aug
9 Sö 16 Sö 23 Sö
30 Sö
Sep
6 Sö
11:00 Gudstjänst.
Anders Westman, Jon Wallner, Ivan Antblad
11:00 Gudstjänst. Anders o Catrin Westman, Gunnel Svedar
11:00 Gudstjänst. Anita Barker,
Lotta Bornö, Eva Edberg
11.00 Gudstjänst. Olle Alkholm Josefine Duveskog, Lotta Bornö, Anders WestmanApril
11:00 Nattvardsgudstjänst. An-
ders Westman, Bo Gärdhagen, Sune Hilmart
13:00 Församlingsmöte
10 To 18:30 Sommarutvärdering
13 Sö 11:00 Gudstjänst för alla åldrar. Anders o Catrin Westman, Martin Arnesson
20 Sö 11:00 Gudstjänst. Lennart o Jea-
nette Åkerlund, Lotta Bornö, Birgitta Drospe
27 Sö
11:00 Cafégudstjänst, Marie Lind-
holm, Jan-Åke o Siv RudenwallM
25 Sö 11:00 Cafegudstjänst. Anders Norlander, Ida Wallner, Lars- Gunnar Sundquist
Fyrtornet på Faros
Nov
Fyren utanför Alexandrias hamn byggdes omkring 280fKr på ön Faros. Den
kan ha varit 150 meter hög och räknades som ett av världens sju underverk.
Det är från Faros vi har fått ordet ”fyr”.
Elden i fyrtornes på Faros kunde om
natten ses av sjömän 1 mil ut på havet.
1 Sö
11:00 Nattvardsgudstjänst.
Anders Westman, Ulf Mörlid, Jacob Ahlbom, Ivan Antblad
8 Sö 11:00 Gudstjänst. Anders West
man, Lasse o Lotta Bornö, Josefi-
ne Duveskog
14 Lö 18:00 Missionsmöte. ”När kristendomen kom till Kina”.
Alice Rinell Hermansson,
Jon Wallner, Lars-Gunnar Sundquist
15 Sö 11:00 Gudstjänst. ”Vaksamhet och väntan”. Alice Rinell
Hermansson, Jon Wallner,
Anders Westman, kollekt till
Equmeniakyrkans internationella
mission
22 Sö 11:00 Gudstjänst. Sven-Olof Hå-
kansson, Henrik Thoursie
29 Sö 17:00 Adventsgudstjänst.
Anders Westman, Maria Blåberg
Okt
4 Sö
11:00 Nattvardsgudstjänst. Anders Westman, Berit o Ulf Hallqvist, Lars-Gunnar Sundquist
När en nutida människa i Sverige navigerar genom livet vet vi att det snarare
är undantag än regel att hon tar Bibeln,
Jesus eller församlingen till hjälp i sitt
sökande. Ändå är det många av oss
som fortfarande menar att Jesus Kris-
Stickcafé måndagar ojämna veckor 11:00
Stavgång tisdagar 10:00
Bön onsdagar 09:30
Scout torsdagar18:00-19:15
Pannkakskyrka fredagar jämna
veckor kl 21:00
Kyrkkaffe serveras i
anslutning till
gudstjänsterna.
11 Sö 11:00 Gudstjänst. Anders West
man, Jon Wallner,
18 Sö 11:00 Gudstjänst. Anna Sophia
Bonde, Kärntruppen, Anders Westman
Fyren Drogden som kan skönjas på
omslaget fungerar liksom andra nutida
fyrtorn fortfarande som hjälp i sjöfartens navigation.
Anna Sophia Bonde
Alice Rinell Hermansson
Välkommen med dina barn till
BARNKYRKAN som pågår under
gudstjänsttid.
tus verkligen är vägen, sanningen och
livet (Joh 14:6). Han och endast han
kan visa en sanningsenlig bild av Gud
och därför är det lika viktigt nu som då
att församlingen är en fyr, som har ett
tydligt och klart Jesus-ljus att erbjuda
alla människor. Fyren på ön Faros är
sedan länge borta, men ljuset från Jesus kommer aldrig någonsin att slockna. Ditt
vittensbörd om Honom
idag är viktigt och kan
ge medmänniskor livsavgörande hjälp i sin
navigering.
Jesus älskar just dig!
AndersWestman, pastor
Bön! Onsdagar 09:30 i
kyrkan. Välkommen med!
Stickcafét börjar 24 aug 11:00
Stavgången börjar 18 aug 10:00
Logmöte på Hasses Loge. 29/8
18:00. Kärntruppen, Lotta Bornö,
Anders Westman, fika.
Vi gratulerar:
Runi Drake af Hagelsrum 50år 6okt
Bengt Gullbrandsson 75år 21 okt