Nyhetsbrev SAMFOR_Mars_2015

NYHETSBREV
NYHETER FRÅN SAMORDNAT FÖRÄLDRASTÖD MARS 2015
SAMORDNARE
Arbetet som samordnare har snart pågått i ett
halvår. När vi började i projektet hade vi två huvudsakliga mål. Det första var att så fort som möjligt
börja träffa föräldrar i behov av samordning. Det
andra målet var att nå ut med informationen om vår
samordningsfunktion till samarbetspartners inom
intresseorganisationer, kommun, landsting och
privata aktörer.
Vi har vår arbetsplats på Familjecentrum i Västerås vilket
har varit mycket positivt bland annat för att vi via familjevägledarna har kommit i kontakt med flera familjer i behov
av stöd och samordning. I slutet av oktober arrangerade
SAMFÖR en föräldrakväll på Mälardalens högskola där vi fick möjlighet att knyta kontakt
med flera föräldrar.
NÄTVERKSKARTA
Första gången vi samordnare träffar föräldrarna gör vi tillsammans en nätverkskarta. Det
innebär att vi frågar om och skriver ner de personer som finns nära barnet eller ungdomen i
familjen, bland släktingar, vänner, i skolan, på fritiden och de som finns i det professionella
nätverket. Många familjer har från 20 upp till 80 kontakter.
HUR GÅR DET TILL?
Några föräldrar har vi träffat en gång för ett lotsningsuppdrag vilket innebär att vi berättar
för föräldrarna vilka kontakter man själv kan ta eller att vi samordnare kan ta enstaka kontakter utifrån en frågeställning som föräldern har. Många av de föräldrar som vi kontaktas av
har vi en längre kontakt med. Vi kan hjälpa föräldrarna med samordning vad gäller kontakt
med till exempel dagis, fritids och skola. Vår erfarenhet är att många föräldrar behöver stöd
på möten av oss samordnare. Det kan gälla i kontakt med myndigheter, skola och förskola.
TEMAKVÄLLAR UNDER VÅREN
All vår kontakt är utifrån förälderns och barnets eller ungdomens önskemål. Flera familjer
som vi har träffat har barn och ungdomar som inte kommer iväg till skolan. I förra veckan
hade vi en temakväll tillsammans med leg. psykolog Viktoria Konstenius. Viktoria har under
många år har arbetat med barn och unga med skolproblematik, mer info om föreläsningen
hittar du på SAMFÖRs hemsida.
Vi upplever att vi som samordnare har en viktig roll och att de föräldrarna som vi har träffat
uppskattar det stöd och hjälp som de har fått. Vi vill att så många föräldrar och samarbetspartners som möjligt nås av SAMFÖRs Nyhetsbrev så läser du detta får du gärna hjälpa oss
att sprida vårt Nyhetsbrev. Om du inte redan är prenumerant och vill prenumerera på vårt
Nyhetsbrev, gå in på www.samfor.se och anmäl dig via vårt formulär.
Vill ni veta mer och har några frågor? Kontakta oss gärna!
Åsa Malmros
Samordnare & Föräldralots SAMFÖR Västerås
Tfn. 016-15 32 44
E-post: [email protected]
Spännande
Forskningscirklar
SAMFÖR genomför och söker deltagare till
forskningscirklar där barn och ungdomar
med funktionsnedsättning arbetar tillsammans med akademiska forskare. Arbetet i
forskningscirklarna drivs utifrån deltagarnas
intresse och förutsättningar. För mer information kontakta: [email protected]
Engagerande
Kunskapscirklar
SAMFÖR driver kunskapscirklar för
föräldrar och betydelsefulla personer kring
barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt med unga vuxna med
funktionsnedsättning. Kunskapscirklarna
fokuserar på erfarenhetsutbyte och att
omsätta forskning och beprövad kompetens
till vardagsrelevant kunskap. För mer information kontakta: [email protected]
SAMFÖR
Almedalen 2015
Boka redan nu sommarens Almedalsvecka
28 juni - 5 juli. SAMFÖR arrangerar två seminarier på Campus Gotland (tisdag & onsdag)
samt har tältplats med utställning på Hamnplan (måndag, tisdag & onsdag). Samordnat
föräldrastöd i fokus, debatt, dialog och
samtal. För mer information kontakta:
[email protected]
KORT OM...
På vår hemsida hittar du bland annat aktuell
information om:
m Ny rapport - diagnostisering av ADHD
m Förstudie Samordning inom LSS
m Skolbarns hälsovanor
m Riksdagsmotioner - funktionsnedsättning
m Konferens: Barnrättsdagarna 2015
m Konferens: EU - Barnets bästa
m Konferens: Jämlik hälsa & vård
För mer information: www.samfor.se
SAMFÖR har ett familjecentrerat perspektiv där hela familjens välmående är i fokus genom att samordna och stärka familjens egna resurser. SAMFÖR finansieras finansierats av Arvsfonden, Samhällskontraktet, Mälardalens
högskola, Västerås stad och Västmanlands läns landsting. Kontakta oss gärna! SAMFÖR Akademin för hälsa, vård och välfärd Box 325, 631 05 Eskilstuna EPOST [email protected] HEMSIDA www.samfor.se