på att bli kontakt- person?

barn , ungdom & familj
VILL DU VARA
VIKTIG?
Kontakta oss på
Barn, ungdom & familj för en träff.
Läs mer och gör en intresseanmälan på
www.vardochbildning.uppsala.se
> om oss > arbeta hos oss
Välkommen!
Helena Flygt
Telefon 018-727 80 64
E-post: [email protected]
Jennie Visén
Telefon 018-727 80 74
E-post: [email protected]
Barn, ungdom & familj
Fyrisborgsgatan 1
753 75 Uppsala
barn , ungdom & familj
Ny
fik
en
på att btlikontak
person?
a
k
s
,
s
i
p
m
o
k
”– Hej
”
?
t
å
n
å
p
a
vi hitt
Alla behöver en kompis. Någon att prata, umgås, skratta
eller gråta med. Gärna någon i ungefär samma ålder.
Men vi har alla olika förutsättningar att knyta sociala
kontakter. Lever man med en funktionsnedsättning kan
det vara så att man inte har speciellt många kontakter
utöver anhöriga och personal. Då kan en kontaktperson
vara en hjälp och en väg ut i livet.
Den som har en funktionsnedsättning (psykisk eller fysisk) kan enligt
Lagen om Stöd och Service (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL) ansöka
om en kontaktperson.
Syftet är att den som har en
funktionsnedsättning ska få möjlighet att umgås och leva som andra,
bryta isoleringen och få känna delaktighet och jämlikhet i samhället.
Vad är en kontaktperson?
En kontaktperson är främst en vän,
en kompis. Uppdraget kan innebära
att vara någon att prata med, någon
att hitta på roliga saker med eller
bara vara ett stöd i vardagen. Ni
träffas 1-2 gånger per vecka och
hörs även via telefon.
Hur blir jag kontaktperson?
Vi har inget formellt krav på utbildning utan söker dig med ett stort
engagemang och intresse för andra
människor. Du är en person som
blir glad av att göra en viktig insats
för någon annan. Du måste ha fyllt
18 år och kunna uppvisa utdrag ur
Misstanke- och belastningsregistret
(beställs via polisens hemsida,
www.polisen.se, blankett HVB-hem).
Det är till sist familjen och barnet/
ungdomen som avgör vem de vill
ha som kontaktperson.
När du blivit godkänd som kontaktperson kan du få erbjudande om
uppdrag. Det tar olika lång tid eftersom det är viktigt att matcha rätt
barn/ungdom med rätt kontaktperson. Vi skriver en överenskommelse med mål och förväntningar
på dig som kontaktperson. Det
dokumentet ligger även till grund för
den ersättning du får. Varje månad
får du ett skattepliktigt arvode utbetalt och en omkostnadsersättning
för att täcka dina utgifter.