WORKSHOPS & SEMINARIER Kontakt och information

Kontakt och information
Välkomna till CEDs program för workshops och seminarier
höstterminen 2015! I denna folder presenteras workshops
som vänder sig till dig som undervisar vid Lunds universitet.
Våra workshop har olika fokus:
LUVIT
Kontakt kring workshops och lärplattformen LUVIT
Sidika Basic, [email protected]
Kenneth Johansson, [email protected]
MOOC-projektet vid LU öppnar i höst upp portarna för en del
av de workshops som tidigare enbart riktade sig till de lärarlag
som gett MOOCs (Massive Open Online Courses). Kontakta
oss gärna om de slutna workshopparna väcker intresse - vi ger
även kurser ”on demand”. LU EduMedia vänder sig till dig
som vill använda rörlig bild i din undervisning. Vi håller även
workshops kring hur man skapar kurser, designar läraktiviteter
och administrerar i lärplattformen LUVIT. Till Learning Lab
kan du som lärare anmäla dig om du är nyfiken på eller vill
ha hjälp med läraktiviteter inom eLärande som t ex hur man
arbetar med olika medier i undervisningen som rörlig bild,
bloggar, e-böcker - lärplattformar. Vi har ett team sammansatt
med olika kompetenser för att inspirera och hjälpa dig igång!
MOOCS
Kontakt kring workshops och MOOC-projektet vid LU
Marita Ljungqvist, [email protected]
Läs även mer här: www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/moocs
TA DEL AV MER INFORMATION, TIDER OCH ANMÄLAN
VIA CEDS WEBBPLATS:
http://ced.lu.se/cedworkshopsht15.aspx
Lunds Universitet | Workshops och seminarium HT 15
Höstens program 2015
LU EDUMEDIA/LEARNING LAB
Kontakt kring workshops samt lärande med rörlig bild
Maria Hedberg, [email protected]
Staffan Lindström, [email protected]
KURSEN OPEN NETWORKED LEARNING
Känns ett antal workshops för lite? Nu erbjuder CED i samarbete med Karolinska institutet och Linnéuniversitet en hel
kurs om olika aspekter av eLärande. Läs mer här:
http://ced.lu.se/open-networked-learning.aspx
Kontakt:
Lotta Åbjörnsson, [email protected]
Maria Hedberg, [email protected]
RESURSER OCH LÄNKAR
Läs Lunds universitets handlingsplan för eLärande (2016-18): http://tinyurl.com/pt2oero
MOOCs-projektet vid LU: En halvtidsrapport:
http://tinyurl.com/plhrq6n
Ta del av slutrapporten om eLärande och
MOOCs vid Lunds universitet här:
http://tinyurl.com/ppyosnj
LUNDS UNIVERSITET
Flippa klassrummet - något för dig?
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
WORKSHOPS &
SEMINARIER
VID CED HÖSTTERMINEN 2015
CEDs workshops & Seminarier HT 15
29
SEPTEMBER
7
OKTOBER
8
OKTOBER
9
OKTOBER
MOOC-PROJEKTET: CREATING AN INTERACTIVE
LECTURE Learn how you can make your Coursera
video lectures more interactive and find out how
your course participants are doing by adding in-video
quizzes, polls or questions for reflection. (For MOOC
-teachers only)
LUVIT FÖR LÄRARE Kom till workshopen och få svar
på dina frågor om hur du kan använda LUVIT i din
undervisning, som t ex hur du skapar engagerande
läraktiviteter på denna lärplattform.
MOOC-PROJEKTET: CREATIVE COMMONS Learn
about Creative Commons licenses, copyright and
Lund University graphic profile for your MOOC or
online course. Where can you find pictures and
visuals to use in your video lectures/online presentations? How do you brand them with the LU logo?
How can you share your own content with others?
LU EDUMEDIA: FLIPPED CLASSROOM bygger på
att du visar en inspelad föreläsning innan din fysiska
träff med dina studenter. Välkommen till en hands-on
workshop där vi diskuterar det pedagogiska konceptet och provar att skapa en enkel inspelning från din
dator.
19
OKTOBER
20
OKTOBER
23
OKTOBER
6
NOVEMBER
9
NOVEMBER
Prova på att spela in en föreläsning i workshopen Acting in front
of the camera!
MOOC-PROJEKTET: ACTING IN FRONT OF THE
CAMERA Experience what it is like to film a video
lecture. Learn what to think about when writing a
script and when presenting in front of a camera.
We offer a limited number of persons access to this
workshop (read more online).
MOOC-PROJEKTET: ACTING IN FRONT OF THE
CAMERA Experience what it is like to film a video
lecture. Learn what to think about when writing a
script and when presenting in front of a camera.
We offer a limited number of persons access to this
workshop (read more online).
MOOC-PROJEKTET: ACTING IN FRONT OF THE
CAMERA Experience what it is like to film a video
lecture. Learn what to think about when writing a
script and when presenting in front of a camera.
We offer a limited number of persons access to this
workshop (read more online).
LEARNING LAB: HJÄLP OCH INSPIRATION Ta med
dig din dator och dina funderingar så hjälper vårt
team dig inom områden som LUVIT, Rörlig bild eller
andra läraktiviteter inom eLärande/blended learning.
LEARNING LAB: HJÄLP OCH INSPIRATION Ta med
dig din dator och dina funderingar så hjälper vårt
team dig inom områden som LUVIT, Rörlig bild eller
andra läraktiviteter inom eLärande/blended learning.
18
NOVEMBER
26
NOVEMBER
2
DECEMBER
9
DECEMBER
16
DECEMBER
LUVIT FÖR LÄRARE Kom till workshopen och få svar
på dina frågor om hur du kan använda LUVIT i din
undervisning, som t ex hur du skapar engagerande
läraktiviteter på denna lärplattform.
LUVIT: FLIPPED CLASSROOM är en workshop där
conceptet Flipped classrom och rörlig bild diskuteras
och demonstreras på lärplattformen LUVIT.
LU EDUMEDIA: SKAPA EN KANAL PÅ YOUTUBE
I denna hands-on workshop går vi igenom hur du
gör för att skapa en kanal för din undervisning på
YouTube. Vidare ser vi över enkla redigerinsfunktioner och vad man ska tänka på vid publicering.
LEARNING LAB: HJÄLP OCH INSPIRATION Ta med
dig din dator och dina funderingar så hjälper vårt team
dig inom områden som LUVIT, Rörlig bild eller andra
läraktiviteter inom eLärande/blended learning.
LEARNING LAB: HJÄLP OCH INSPIRATION Ta med
dig din dator och dina funderingar så hjälper vårt team
dig inom områden som LUVIT, Rörlig bild eller andra
läraktiviteter inom eLärande/blended learning.
Anmälan/tider finns på
http://ced.lu.se/cedworkshopsht15.aspx
Observera att antalet platser på respektive
workhop är begränsat och att du behöver
ta med egen dator/ipad.