BLANKETT FÖR SENT OMVAL

BLANKETT FÖR SENT OMVAL
Val efter den 12 maj 2015 hanteras separat. När du lägger till nya val eller när du byter
plats på val, placeras de i en sen grupp.
Du antas om ledig plats finns utifrån betyg och behörighet, efter att behöriga elever som
gjort sina val i tid har blivit antagna. Detta sker vid reservantagningarna i slutet av juli
och framåt.
Den här ansökan ersätter din tidigare ansökan. Du måste rangordna alla val, både gamla och nya, i den ordningen du önskar att söka. Vi strävar efter att du ska nå ditt förstahandsval och lägre val blir då inte aktuellt, om du blir antagen på ett högre val.
Om du blir antagen till en ny plats i den nya rangordningen, lämnar du direkt den plats du
haft.
Tilltalsnamn och efternamn
Personnummer
Telefonnummer
E-post
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Val 5
Sökt program + ev. inriktning eller profil
Skola
Ev. språkval
Kommun
Sökt program + ev. inriktning eller profil
Skola
Ev. språkval
Kommun
Sökt program + ev. inriktning eller profil
Skola
Ev. språkval
Kommun
Sökt program + ev. inriktning eller profil
Skola
Ev. språkval
Kommun
Sökt program + ev. inriktning eller profil
Skola
Ev. språkval
Kommun
* Om du har fler val fyller du i ytterligare en blankett.
Datum
Sökandes namnteckning
Blanketten sänds till Antagningsenheten Sjuhärad
POSTADRESS
BESÖKSADRESSTELEFON
Antagningsenheten Sjuhärad
Stora Brogatan 45
033-357770 Utbildningsförvaltningen
Borås
033-357785 501 80 Borås
033-357766
E-POST
[email protected]
Fax
033-353433