Förbättringskunskap

Förbättringskunskap
16 september 2015
www.skane.se/kvalitetsutveckling
Se på din verksamhet med andra ögon…
• W. Edwards Deming
Gjorde kvalitet till en
ledarskapsfråga
Fick stor betydelse
för utvecklingen i
Japan
Vad vill vi uppnå?
Utgå från kundens behov
-kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet
Aktivt medarbetarskap
-alla vill i grunden göra ett bra jobb
Aktivt ledarskap
-stödja och skapa förutsättningar för innovationer
Systemförståelse
-medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet
Källa (urval): The Deming Management Method
(Mary Walton/Edward Deming)
Professionell kunskap
Förbättringskunskap
 Ämneskunskap
 Personliga färdigheter
 Värderingar, etik
Förbättring av
diagnos, behandling,
administration,
handläggning etc
 Systemförståelse
 Förståelse för variation
 Förändringspsykologi
 Kunskap om förbättring
och lärande
+
Förbättring av
processer och system
Ökat värde för dem vi finns till för
Utvecklat efter Batalden
Grundläggande kunskap för
utveckling
Källa: Deming School
”Kunskapen om hur vi minskar gapet
mellan det vi vet, och det vi gör”.
Var vill vi vara?
Var är vi nu?
Göra saker rätt
Efficiency
Göra rätt saker
Effectiveness
tid
Skillnaden i att kasta en sten eller en fågel
Källa: Memeologen
Traditionellt
förändringsarbete
Lärandestyrt
förändringsarbete
Planera
Göra
Agera
Studera
Göra
Nuläge
(”Är”)
Önskat tillstånd
(”Bör”)
Studera
Planera
Agera
tid
Offensiv kvalitetsutveckling
Ledningens engagemang
Ständiga
förbättringar
Arbeta med
processer
Sätt kunden
i centrum
Låt alla vara
delaktiga
Basera beslut
på fakta
Skapa helhetsbild
Källa: Chalmers
Avdelningen för verksamhetsutveckling
Systematiskt förbättringsarbete
Nolans förbättringsmodell
Vad vill vi åstadkomma?
Syfte/Mål
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Mått/Mätning
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
Idéer
PGSA-hjul
A
S
P
G
Test
Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to
Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)
Många små tester ger stora effekter
Verksamhetsutveckling/kvalitets
säkring
Förändringspsykologi – en del
av förbättringskunskapen
Organisationers mognad
Förstå
Kunna
Veta
Lärandestyrning
Målstyrning
Dialog
Budskap
Regel- och metodstyrning
Direktiv
70-tal
90-tal
2000-tal
”Alla vill ha utveckling,
ingen vill ha förändring”
Søren Kirkegaard (1813-1855)
Alla reagerar olika på förändring!
Förändringsvilja och förändringstryck
3%
Innovators
13 %
Early adopters
34 %
Early majority
34 %
Late majority
”Hitta påare”
”Hoppa påare”
”Komma förstare”
”Komma sistare”
Källa; Everett Rogers
16 %
Laggards
”Över min döda kroppare”
Förändringskurvan
Förändringskurvan
I förändringar som kräver mycket av de inblandade och som
kräver anpassning till nya situationer tenderar man att följa
ett visst utvecklingsmönster:
Detta berör
inte mig så
varför bry sig!
Förnekelse
Ni har tagit helt
fel och har inte
fattat något om vad
vi gör.
Uppslutning
Omställning
Ilska
Hur ser framtiden ut?
Får jag behålla mitt
jobb?
Förhandling
Oro
Jag orkar inte engagera
mig och jag kan ändå inte
påverka något.
Acceptans
Apati
Sorg
Det är förfärligt att vi
inte får fortsätta som
förr. Har vi verkligen
varit så dåliga?
”Let’s go!”
Sätter nya mål
”What’s in it for me
(and all of us) ?”
OK, nu är det som det
är. Vi får göra det bästa
av situationen.
Förändringskurvan
Information
Chock
Delegerande
Utforskande
Förnekelse
Stödjande
Ser möjlighet
Ilska
Accepterande
Coachande
Passivitet
Källa: Airole Kommunikationscoaching
Optimism
Platåer
I mål!
Här skall jobbas!
Det ska nog gå?
Ljuset i tunneln
Värre än
väntat
Entusiasm
Nä!!!
Det tar tid
Blir vi nånsin klara?
Tveksamhet
Pessimism
Tid
Det funkar
Den som känner förändringens vind,
bör inte bygga vindskydd utan
väderkvarnar. (Mao Zedong)