Margareta Normell 2013

Margareta Normell
2013
4 årtal på väg från lydnadskultur
till ansvarskultur
1920 Förbud för bönder att aga sin anställda
1958 Förbud för lärare att aga elever
1979 Förbud för föräldrar att aga sina barn
2006 Förbud att kränka barn och elever i skolan
ž  Krav
på lydnad - disciplin
ž  Auktoriteten
bygger på fruktan
ž  Värderande
attityd (guldstjärna – skamvrå)
ž  Konsekvent
bristperspektiv
ž  Samtal,
förhandling, samförstånd
ž  Auktoriteten
bygger på förtroende
ž  Rätt
och fel, bra och dåligt ersätts av frågor
om meningsfullhet, alltså en icke-värderande
attityd
ž  Fokus
på det som fungerar
Normerna för hur man ska vara och
leva är inte enhetliga, vilket ställer
större krav på en stabil inre struktur
hos människor.
Lärare är viktiga förebilder och
identifikationsobjekt.
ž  Episteme,
den teoretiska kunskapen (jorden
är rund)
ž  Techne,
den hantverksmässiga,praktiska
kunskapen (hur man bakar ett bröd).
Kan manualiseras
ž  Fronesis,
den praktiska klokheten.
situationsbunden, kontextuell
- Var har du varit?
-  Min lille pojke var sjuk, så jag har varit
hemma med honom.
-  Hoppas han dör!
- 
Vad svarar läraren?
Att tolka människors beteenden som uttryck
för mentala tillstånd t ex
tankar, känslor, avsikter, behov,
önskningar, föreställningar mm.
Att se sig själv utifrån och
andra inifrån
Vad händer här?
ž  Att
intressera sig för vad man själv och andra
tänker, känner, vill ogillar, behöver, menar.
ž  Därtill
behövs en attityd av nyfikenhet på
vad som sker i psyket hos en själv och andra.
ž  Mentalisering
innehåller alltid ett visst mått
av osäkerhet. (ex Du är skolans…)
ž  Genom
att bli mentaliserad
ž  Mentalisering
ž  Viktigt
= psykets immunförsvar
för mentaliseringsförmågan är:
goda anknytningserfarenheter dvs
upplevelser av att känna sig förstådd,
lyssnad på och respekterad.
ž  Psykisk
ekvivalens
Det jag vet, vet alla ( ex pistolhot)
ž  Låtsasläge
Inre och yttreverklighet åtskilda
ž  Teleologiskt
förhållningssätt
Att agera i stället för att refklektera
ž  Grupphandledning
är ett bra sätt att öva upp
sin mentaliseringsförmåga
ž  Utvecklingspsykologi
och modern neurologi
hjälper oss att närmare förstå hur det
komplicerade samspelet människor emellan
fungerar.
(Ex hjärnans utveckling)
• 
Ett informationssystem
• 
Ett motivationssystem
• 
Ett kommuniaktionssystem
• 
• 
• 
Positiva: intresse
glädje
Neutrala: förvåning
Negativa: Rädsla
sorg/ledsnad
vrede
avsky
avsmak
skam
ž  Identifikation
att kunna identifiera känslor hos sig själv och andra
ž  Expressivitet
att kunna uttrycka känslor kroppsligt och verbalt
ž  Tolerans
att stå ut med att uppleva känslor (särskilt negativa)
ž  Förmåga
att använda som information
att kunna härbärgera känslan så länge som det behövs för att tillgodogöra sig den
information som känslan förmedlar
ž  När
jag blir rädd finns det alltid någon som
kan hjälpa mig.
ž  När
jag söker upp andra blir jag välkomnad.
ž  Om
jag gör mitt bästa uppskattas det
av andra.
ž  När
jag blir ledsen får jag tröst.
ž  När
jag blir rädd väcker det andras vrede.
ž  När
jag söker upp andra drar de sig undan.
ž  Om
jag gör mitt bästa får jag ändå kritik.
ž  När
jag blir ledsen möts jag av andras hån.
Vi blir till i andras ögon i berättelsen om oss
själva
ž  Du
kommer att få underkänt i jul!
ž  Vad
ž  Nu
ska du läsa på universitetet?
har jag tagit studenten!
ž  Skam
(Filip på promenad)
ž  Meningslöshet
ž  Brist
(Varför ska vi läsa detta?)
på sammanhang
(Kanske menade du…)
ž  Grundaffekten
intresse främjar lärande
ž  Grundaffekten
skam hindrar lärande
(men skambeläggande behövs i
socialisationsprocessen)
(ex datorerna har kommit)
är ett uttalande eller en handling som
gör det svårt för den andre att upprätthålla
en positiv självbild.
ž  Intresse
ž  Begriplighet
ž  Hanterbarhet
ž  Meningsfullhet
ž  Berätta!
Jag vill lyssna.