Läsarbilden Minnenas television Kära besväret Blomsterkrysset

KAMPKONST
3
11
1
8
6
1
8
10
8
10
7
6
MÅNGA
I GOA
FARSGIFT
5
7
6
8
8
11
SPELAR
ÖVER
16
18
4
8
8
7
9
8
9
8
19
8
20
10
6
4
10
10
3
12
6
LUCKRARE
SLÅ
NER
16
5
9
9
4
8
11
TRE- 2
BENTA
STOLAR
NÄPEN
9
3
8
8
4
10
GRUNDAD
9
1
8
8
11
8
9
9
8
KÄNNER 7
OTRYGG
10
DEMON
5
8
10
3
6
1
5
10
8
5
8
18
17
IBLAND 9
I FASADEN
BUSFRÖ
BUSFRÖ
HARIGT
HARIGT
S
M
A
S
H
A
18
T
V
Ä
T
T
ÖPPNING
ÖPPNING
AUTOMATAUTOKARBIN
MATFALLA
KARBIN
11
STATION
21
PIPVERK
7
O
R
G
E
L
5
GÖRA
ÅVERKAN
GÖRA
PÅ
ÅVERKAN
PÅ
1
ELEVEN
BANDET
RÖVARBANDET
2
TAPETMOATJÉ
LÄNGD
TAPETLÄNGD
9
GRIPANDE ORD
GRIPANDE ORD
11
2
4
20
11
14
12
ÖKA
DEN
ÖKA
STÄLLER
DEN
FRÖKEN
STÄLLER
FRÖKEN
E 6F
E F
R R
R 14R
V Å
V Å
I G
I 1G
T A
T A
Ö N
Ö N
R
R
5
MUSIK
FRÅN
MUSIK
JAMAICA
FRÅN
JAMAICA
6
2SMÅ-
SJUNGA
SMÅSJUNGA
7
12
T7
T
I
I
G6
G
A
A1
4
5
7
17
9T
T
A
A
5
4
10
6
11
SPEGEL
TIDEN
GÅR MED
TIDEN
R
8 Å
R
Å
E R
E12 R
D E
D E
N
N
H
H
Ö
V
19
Ö V
N I
N I
O
11 L
O L
R A
R A
3
FORM
AV
FORM
VARA
AV
VARA
DRAS
TILL
DRAS
AS
TILL
11
AS
12
2
PIROG
PIROG
9
7
GNAGER
1
NÄRA
18
TEINT
VÄLAN
11
MOR TILL
ROLF
TILL
KRAKE
VIKTIG MOR
VICHYSROLF
I
SOISE
FLOTTA
VICHYS- KRAKE
SOISE FLOTTA
AFFÄRER
GÖRA
GNAGER
AFFÄRER
NÖDEN
11
NÄRA
TEINT
NÖDEN
20
VÄLAN
AVKOPPAVLING
KOPPLING
1
21VIKTIG
I
16
6
PULLOR
NALLETASS
NALLETASS
KÄNGA
19
GÖRA
LITTERÄR UPPLITTESATS
RÄR UPPSATS
OFTA
KURSANOFTA
SVARIG
KURSANTVIST
SVARIG
TVIST
TIDSFRÅGA
TIDS-
PULLOR
FRÅGA
SÄGER
FÖRSÄGER
VÅNAD
FÖRPETIG
VÅNAD
PETIG
4
15
2
BARFOTA
I SOMBARFOTA
MARTORI SOMPET
MARTORPET
11
16
TRÄD
KRUBBA
LUGNARE
TRÄD
VATTEN
LUGNARE
11
2
IBLAND VATTEN
SOM
IBLAND
PUDER
SOM
FÖRPUDER
SVANN
FÖR- I
SOPOR
SVANN
POLLARE
SOPOR I
POLLARE
KRUBBA
6
14
GÖRA EN
STRUT
GÖRA EN
ULL
STRUT
ULL
N E D K A S T
P Å L E
S T A
P Å L E
S T A
HA EN SVAG
FÖREHA
EN SVAG
STÄLLNING
FÖRESTÄLLNING
Blomsterkrysset
17
VATTENSPEGEL
VATTENGÅR
MED
SKRUVADE
SKRUBRÄNSVADE
LET
BRÄNSLET
E
E
T
T
A
A
N
N
O
O
N11 L
N L
O E
O E
G4 N
G N
A
A
KÄNGA
2
VISA
SITT
VISA
OGILSITT
LANDE
OGILLANDE
SKOGSFRUN
SKOGSFRUN
ÄR JURY
MED OÄR
JURY
LIKA
ÅMED
OSIKTER
LIKA ÅSIKTER
2
STRÖMSTYRKA
STRÖMSLENTSTYRKA
RIAN
SLENTRIAN
FÖRKYLD
FÖRKYLD
TORDES
2
RÖVARTORDES
ELEVEN
16
ACCRA
BOR I
ACCRA
VADARFÅGLAR
VADARAVFÅGLAR
HÅLLEN
AVHÅLLEN
HADE EJ
ÖGONEN
HADE
EJ
RIKTIGT
ÖGONEN
MED SIG
RIKTIGT
MED
SIG
MOATJÉ
SENARE
RETA
RETA
MJUK
OCH
MJUK
SKÖN
OCH
SKÖN
11
BOR I
H
O
B
B
Y
TITTA
I
TITTA
STJÄRI
NORNA
STJÄRNORNA
18
4
22
VET EJ
BUFFELN
VET
EJ
VENTIBUFFELN
LERA
VENTILERA
ÄR
BODEN
ÄR
BODEN
8
4
BLIR
TVÅ VID
BLIR
ALTARET
TVÅ VID
ALTARET
SNILLE- SAKTA
FALLA
BLIXT LÄMNAR
SAKTA
SNILLE- STATION
BLIXT LÄMNAR
FÅR DET
ATT
FÅR DET
FLAMMA
ATT
UPP
FLAMMA
ÄRUPP
BÄST
I FÖRÄR
BÄST
ENING
I FÖRENING
1
KOMMER
MED
KOMMER
MATEN
MED
MATEN
SENARE
5
H
H
G L
U
7 U 2
7
11
G L
U T
U T
F
21
1
2
F
T Ä
T Ä
21
16
23
A L
A L
S
23 S 7
10
11
S K
S K
P A
P A R T N E R
V Å D
A N A
V Å D
A N A
8
17
FODRAL
R Ä N S II K O F Å
I
U T LLR I K E ÄÄS
R
RK
S S
R LÅ T T
L
TA J G A N
GA
A
D
T
G
Å
A
Å
A
G
Ä R M A R N A MM
G
B L I
R O
T E
Y
Y
A
S
K
E
N
B
A
S P A R KR
G G
G G
S P A R K
H U S
E
K U R S A
HRU O
S
E DK Å
U R S AO
A
R
A L K O R
S T Y R M A N
A L K O R
S T Y R M A N
N D T
A R E Ä OLS Ä M T
J A
O
N D A RR
E
O S Ä M J AU OR
A G
K A
A R M O D E T
A G
K A
A R M O D E T
NLU Y
V I G K HAY J A A
L A LR
N U V I G
H Y
A L A R
E L A D E
S N Ö
N Ä
E
A D E
S NR
Ö
N ÄI
OTL G
MN A
R
N EA
R
E D K AK
S T
16
VINTER- 10
KVARTER
3
ANGER
VILKA
4
F
F
11
21
1
PERIODEN
PERIOEFTER
DEN
JOBBET
EFTER
JOBBET
SLÅ
HÅRT
SLAG
11
11
A
A
10
2
5
6
8
AMPERE- 8
TIMME
BARNFÅGEL?
ÄR DEN 1
LILLE
TRÖTTE
TVÅ LIKA
8
STYRPINNAR
9
12
10
11
S
S
FRUKT
POSTFRUKT
FÖRSÄNPOSTDELSE
FÖRSÄNDELSE
10
8
11
7
8
8
GLÄDJAS
VI-FORM 7
LIGGER
SVALBARD
VÄXER 10
GULT
HARMLÖST
KANA
6
10
10
6
7
21
3
4
KVALS- 7
TER
9
RUNDA 14
HÖRN
NÄT- 13
PRATA
10
GRILLA
10
BÄRHJÄLP
SPEJA
10
10
10
9
19
10
O
F
A
R
L
I
G
T
7
9
MOTSTÅ 9
8
8
T
Å
R
A
R
9
9
6
9
6
8
7
KAN
MUSIKER
GRÅT
ÅNGRA 15
FÖLJER 9
LUCIA
9
9
TUSAN! 8
NISSE
14
10
GRYNINGEN
17
10
4
FÖRA 5
IHOP
ATMOSFÄR
11
5
8
1
SKALDJUR
11
6
4
PÅ WC
4
INTE 7
ALLS
NYTTIGT
PARK
7
17
11
ALSTRA
2
10
9
5
3
8
7
SÄTTA
DATUM
4
SLUMP- 5
SPEL
VÄLGÖRARE
17
HARRY 10
POTTERS
KOMPIS
GENOM
NÄSAN
TOTALT
3
I
K
N
A
A
T
L
O L L
D I E
O S
O N
A S A
S
T
9
3
9
A
OMGER 10
OLJA
FÖR- 5
ENAD
I RADIORÖR
17
UPP- 20
MANING
VID MÅL
STÖDER
ÄLDRE?
8
8
10
N
E
E
14
R
R
E
5E
SSS TSS E VV N YYS O91:ans
P P kryss
5
O
O
E4 N
E N
T T
T T
U15
U
I N
I N
I
I
L10A
L A
E N
E N
GÖR
SLAG
GÖR
FODRAL
SLAG
KAN MAN
GÅ OCH
KAN
MAN
FARA
GÅ OCH
FARA
11
2
HÖRS
EFTER
TVI
12
N G A R E
A V E L
A P
A N
M I T
Ä
O
I
O GP RI A KF T TI
A N
K ARE OKNT A
A L A
S A FAA R
LIP
T A
G E N
A N A
H YI SRB A
N O T E R
I
E RN S EF K YV
S N Ö
V A
T AS G
E L
I K T A
S A KÅT ÖL R AE
11
20
7
6
13
17
14
16
11
4
1
10
14
BRUKAR
MAN
EKA
STERILT
RUM
PRAOADE
11
3
8ROMGISSA
LAND
6
TIDSPERIOD
1
ILSKNARE
HAFFAD
11
23
2
GRIPA
TAG I
16
17HÄST
I LOPP
BLÅÖGDA
MYCKET
FYNDIGA
HÄLSAT
PÅ
11
PLATS
FÖR
RODEL
12
1
5
2
8
FILMAVSNITT
SKOMÄRKE
TONTECKEN
11
10
VITT
FRÅN
HIMLEN
23
TSARNAMN
15
MINUTER
DYNA
12
PÅ
16
16
11 ICKE
AXEL
FLICKA
MÅSTE
SKYTT
9
RÖD
TRÅD
SOM
MÄN I
PJÄSER
L E
DRA UPP
MUNGIPORNA
SNATTA
Ö
V
E
P R
V
Ä
G
E
S E R
O R
R
B
T R A
I A L
S A
V A N
E N S
D D
T E M
R
U
Ä L A
ERFARNA
FÅS VIA
KONTAKTER
TVINGAT
SKOGENS
KONUNG
VÄGAR
SURRA GÖR DEN HELIGT
LÖFTE
SOM
SOM
MYGG GÅR UT
EDER
11
PÅBRÅ
HÅLLER
LÅDA
TUR
PÅ
SAVANN
22
12
FÖRMÅTT
MED
SNACK
S T J
TJUV
FRÅN
VETTET
KORREKTA
SÅGAT
STYCKE
UTSEDDA
KAN KO
EXPANDERA
V E
A N
L
E S
E
L G
A T
D
A D
U
O V
V A
A
N N
I
E R
K O
A
T Ö
S
FÖRR
FORNREALIS- NORDISK
ÄTER
SOM
TISKT RELIGION RENAR
TANDFYLLNING
K
R
A
S
S
T
BÄR
BARR
TRILLA
OMKULL
TRÖGT
ILSKNA
LOGE
RENÄGARE
ÖNSKAR
TRÖTT
ÄNDRAR
FÄRGENS
NYANS
ASAGUD
OLE …
DOFF
KUTTRAR
EXKLUSIV
OERFAREN
GIGANTISK
ROBERT
DE
ARG
GENLJUDIT
DRAGIT
IN LUFT
GO
FLANERAR
T A
S
N A
A T
T R
T O
R
O L
O
I K
S O
E
N O
S
S K
P A
A D
N D
A
R O
O
D
E
N
RINGA
GER
LIV ÅT
MOTIV
ÄNGSLAN
DEN ÄR
HAL
ARIOR
VERKLIG
FÖRBANNAD
UTAN
MEN
R
E
A
L
VIT
FÅGEL
SPEJAR
MAKARONER
RÄTT
R
A
K
T
SIFFRA
SLARVIGT
ISKONSTER
FÖR TVÅ
HAR
FLERA
SPÅR
FATTAR
PÅANFALLER HITTAD
PÅ
MYCKET
FLANKEN TÅLIG
STAD
EGGAT
DOLD
KRITIK
ENERGI
UTFÖRA
OSTDJUR
MUSKULÖS MAN
UNDERSÖKTE
FRAMFÖR DOLE
RYKA
LÖVTRÄDSVIRKE
PIKAR
IDELIGEN
HAR
LITEN
KÄRNA
FÄSTE
KÄNNER
SIG
HÅGLÖS
SKÄRP
L
I
V
R
E
M
SNYGGT
MOT
DET
YTTRE
FÄST UPP
VÄLINFORMERAD
HANDBOLLSLAG
BAILEYS
SPANKULERA
TVÅ
EFTER
NIE
S
TILL
FLERA
FÖRSIGGÅ
FINBESÖK AV ETT ANTAL SVANAR PÅ ETT FÄLT UTANFÖR BURTRÄSK.
E
M
O
T
T
A
FORM
AV VI
O
S
S
FURSTAR
PEPPA
L
A
D R
D E
A N
K
K O
ANGRIPAS
AV RÖTA
VAJA
BAKRULLE
UTDRAGBARA
ERHÅLLA
P
A
T
I
E
N
T
ÄR DEN
SOM NI
ÄGER
ANDEMÖTEN
SERVERING
S E
B E R
I G
S A R
T
A
R U T
O T T
G A
K A
A V E
R
T
MÖBELVARUHUS
STYRA
TROPISK
FRUKT
EDERADE
SJÄLSLIG
UTHÄRDA
PÅ
FLYGPLATS
HO
T
Å
L
A
2011
OCH
LATINSKT
DEN KAN
STICKA
TILL
BEMED
FULLSÖKER BORDAS
ONT I
KLINIK
SINNET
HÅRDKOKT
ELLER
OKOKT
N S
K
K E
R
A N
N A
I N
E
R T
I
G G
R
Å
E
L
A
K
A
SPÖA
SKALLAR
STÖTKÄPP
INDISKT
BRÖD
GORMADE
R
Y
A
D
E
I HATTEN
HÅLL
TYST!
SOVS
DET I
KONTANTER
SLÄPAS
AGENT
Ö
S
T
E
R
L
E
N
AGENT
FNISS
FNISS
INTE
LIKA
INTE
LIKA
TALAR
TRÄD
VÄL
I GÖTEBORG
HADE
STOR
MAKT
I ÖST
P
N
A
A
A
K
JE
H
AT
D
E
P
E
R
R
A
TÄCKER
VÄGAR
RÄVS
SPRIDER
UT
BOPLATS
P
A
S
N
A
KT
E
JA
A
T
D
EJ
E
R
U
R
A
S
T
F F
OO
FK O
K
U
R R
ER
E
S
ÖÖ
VÖ
V
A V
A
SKÅ- SKÅSKÅ- SKÅDISEN DISEN
DISEN DISEN
DELAR DELAR
DELAR DELAR
DAG MEDDAG
DAGMED
MEDDAG MED
YVONNE YVONNE
YVONNE YVONNE
VEDER- VEDERVEDER- VEDERVILJA VILJA
VILJA VILJA
TRÄFF TRÄFF
TRÄFF TRÄFF
INKASTAT
INKAINKASTAT
STAT
INKASTAT
PS
ST
A
K
T
Ö
E
A
N
TE
E
JT
R
U
A
S
P
TÅ
K
U
S
E
S
E
A
S
TA
S
Ö
TR
A
N
E
E
S
JT
UI
S
P
A
T
Å
N
U
S
S
E
R
I
SNOBBIGSNOBBIG
SNOBBIGSNOBBIG
SNUBBE?SNUBBE?
SNUBBE?SNUBBE?
S
A
S
T
Ö
R
E
N
ET
E
ST
TE
R
I
P
A
Å
N
SA
E
R
V
O
I
G
HINDER
YTBEHANDLA
FÖRE
NIRO
LIVSTRÄD
HISTO-
RIERNA
VÄL
I GÖTEBORG
FÖRE
NÅD
SI SA
I
A
R
E
NE
N
E
TT TT
E
S
TE T
ET
E
RE
R
S
R
M
I R
M
A
AE ET
NZ Z
AZ A
ZT
R
V
OV
O
A
O
I O
R
G
EG
ET
L LA
P PI PR
I
B
F F
R F
RI
OO
F
K K
A K
AF
FÖRE
FÖRE
NÅD
NÅD
FÖRE
NÅD
FLEMINGFLEMING
FLEMINGFLEMING
A
I
N
T
E
E
T
R
S
M
A
E
TE
ZD
Z
TE
O
A
R
R
A
E
T
L
A
B
R
I
B
R
RE
I
O
FF
A
FE
R
C C
E
UTGE
FLYK- FLYKFLYK- FLYKTIG
TIG
TIG
TIG
T
V
I
R
I
S
Ä
O
E
U
I
O
K
N
T
O
K
A
Å
G
K
D
S
T
H
G
L
M
Z
D
T
E
R
O
V
T
A
M
O
E
V
O
L
U
T
I
O
N
R
B
N
R
A
G
N
U
S
N
A
B
B
H
E
T
O
I
E
D
EFTER
MI I
SKALAN
EFTER
MI I
SKALAN
ALLEHANDA
TING
ALLEHANDA
TING
PRÄKTIG
PRÄKTIG
F
F
A
A
Ä
Ä
R
R
B
B
T A
T A
E R
E R
SKA STÅ
OCH DRA
SKA STÅ
OCH DRA
HAR FÖR
ÖGONEN
HAR FÖR
ÖGONEN
A
N
G
R
E
P
P
S
B
E
N
Ä
G
E
N
R
A
1
8
ATMOSFÄR
KLÖS
1
8
4
5
8
20
17
14
6
18
8
18
A V I
R E D O
B A D
A
A
L Å S
S N Å R
T Ö R S T
U T
D U
A P A
S
I G E
P Ö L
K
Ä R
J E
D A T O R
16
E
T
S
A
T
E
R
D
A
T
E
K
A
R
R
A
S
TP
A
B
E
RL
B
R
A
E
D
I
FF
E
F
E
R
E
C
E
R
FINNS FINNS
FINNS FINNS
JAVA PÅ JAVA
JAVAPÅ
PÅ JAVA PÅ
20
8
15
14
22
14
4
5
18
16
24
22
11
14
18
8
24
8
17
12
5
12
6
LÄNGDMÅTT
ÖNSKA
OGJORT
HITTILLS
RIERNA
STAT I
AFRIKA
2015-08-04 11:49
DJÄRVHET
DJÄRVGRUS
HET
GRUS
SPRUNGTRATTEN
IT
7
RUSADE
UGGLA
INTE
INLÅST RUSADE
RÅS
INTE
UNGE
INLÅST
RÅS
UNGE
F
O 1970
R
M ÄH
T J SU
A M
L U
G HS
KRING
GARDIN
SOM
MATJORD
SAKNAR
STORAÖVERSPELARE
GRÖT HUS-
MEDLEM
DRUMMEL
MOCKAR
ART1536-049-064.indd 49
Å
S
K
T
A
RS
O
TE
M
A
N
B
LI
O
G
L
A
D
IE
A
D
G
D
LA
O
R
I
T
Å
K
A
S
E
T
E
R
A
NI
LK
I
G
AE
D
EL
A
DL
G
E
D
A
R
R
I
L
HINNA
6
2
3
4
9
10
5
13
11
O M
S Y L
T J
R
U
I S D
D U A
Å R
F R
R A
A
S
S L Ö
Ö D
A K E
L
R
A P U
R O T
M T
T I
H A L
OAVOAVOAVOAVBRUTET BRUTET
BRUTET BRUTET
HEJAR HEJAR
HEJAR HEJAR
FOLK PÅ FOLK
FOLKPÅ
PÅ FOLK PÅ
BERÖM BERÖM
BERÖM BERÖM
ALLAN ALLAN
ALLAN ALLAN
POE
POE
POE
POE
ALSTRA
ALSTRA
FICK EN FICK
FICKEN
EN ALSTRA
FICK
EN ALSTRA
SALT
SALT
SALT
SALT
HUSTRU HUSTRU
HUSTRU
LAMMATHUSTRU
LAMMAT
LAMMAT LAMMAT
MMM
E
B
UB
U U
R
N
I N
G
I N
G G
A
O
IK O
K KB B
R
KB B
OB
O
RO
R
D
A
RA
R
MR
M
EM
E
E
L
OO
LG O
G G
A
LG
I G
IE G
E
NE
N
L
E
RE
R R
OO
E
E
N
EN
E
RE
R
ER
E
R
RV V
Ä V
ÄL Ä
LS
FE F
EL E
L LT
L
SA
Ä
NÄ
N
SN
S
MM
NÖT
ERBJUDA
2
3
4
KATTLÄTE
5
KATTLÄTE
J
J
A
A
M
M
HÖRS
FRÅN
STEGEN
HÖRS
FRÅN
STEGEN
6
7
8
BÅL
BÅL
D E
D E
L
L
D
D
9
ÄR
MISSEN
10
ÄR
MISSEN
O
O
T
T
U
U
R
R
L
L
I
I
G
G
11
ÄR NOG
DEN
SOM
ÄR
NOG
IRRAR
DEN
SOM
IRRAR
V
V
I
I
L
L
S
S
E
E
12
13
16
14
4
18
8
18
16
8
15
14
19
18
14
18
8
4
5
14
16
4
17
12
8
4
2
14
8
24
6
10
7
8
14
3
5
12
12
17
12
10
8
13
6
6
24
2
14
24
8
6
23
2
18
6
23
10
5
2
1
9
7
11
18
14
8
4
21
6
7
A
11
12
22015-08-04 11:27
B
14
8
12
19
8
7
14
2
16
14
2
H
4
8
I
20
J
10
17
12
23
15
18
4
6
10
14
17
4
24
16
5
5
2
5
L
N
4
14
2
20
6
5
8
2
5
8
10
8
10
10
ÄR
PULTRON
SPÖKE
L
A
B
A
N
K
H Å
L A NN O S
A
G
P Ä R
M
Ä T E
A N A
Ä G
S T E
T J A L
Ö
B
I N P Å
U T
E D
T R O
S T A N
A
D
LED
PÅRÅ OM
BENET
KLÖS
B
ÖNSKA
OGJORT
KOMMA
AN
MED HEJ
KAN
MAN
SOL
SKALLAR
KORT
ARRANGEMANG
LUKTAT
O
HUNVDENS
O
ÄNÄSA
R K O M M
STAD I
ÄR
BLÅSSAM- N INSKADA
ARBETE Ö STRU- MED
SVAMP T MENT FÖRBAND
N
O
R
T
HIT-
I TILLSO
S
K
A L
STAG
PÅ
BÅT
SÄTTS
FRÄMST I
SJÄLVISK
ISM
R
G
E
L
KAN
VISAS
I BAR
BEFÄL
L
A
G
D
HA
A
J
O
R
SOM EN
STRUT
MÅTT
FÖRR
RUBBET
KONST
MED
TRYCK
KRONA
IBLAND
NÅGOT
ATT
RÄKNA
MED
HJÄLPTE
RIDDARE
LUGNT
SKÅRA
ÖPPNAS
FÖR PARKERING
O
A
H
B
R
Ö
R
D
S
ET
A
S
N
O
O
E
N
E
R
A
L
ST
TE
M
A
N
INTE
KONTANTA
SPÅR
NÖT
NÖT
INKOR- INKORINKOR- INKORREKT REKT
REKT REKT
NÖT
VATTENDRAGET
2015-08-04 11:49
R
A
L
L
Y
Å Å ÅP P PV V V
U U
T U
T TS ST S
TÄ T
Ä
DÄ
D
AD
A
DA
D
ED
E
STYV
E EI EN
I N
IA N
A
RA
R R
GG
AG
A
P A
P
C C
AC
A
S A
S
A S
A
B A
BL B
LA L
A
NA
N
CN
C
AC
A
T TA T
A AB B
A B
A
DA
D DK K K
E E
B E
B
B B
B
E B
E EA A
B A
B
E B
EL E
L
K K
A K
A
MM
AR M
R
ER
E
RE
R RS S
K S
K
E K
E EA A
LITEN
N
N
E
N
E
S
E
S
L
S
L
I
L
G
I
G
I
T
G
T
T
K
K
L
K
L
I
L
I
FEL PÅ
ORT
LINJEN V VI V
N
I N
IK N
KL K
LA L
A AR R
AR
A
V A
V
E V
EL E
L
TALKA
T T TO O
AO
A
NA
N
GN
G
EG
E
NE
N
ÄN
Ä
MM
ÄA M
A
LANDSA
H H U U
RU
R
AR
AL A
L L ÖÖ
BÖ
B
OB
O ODEL
R
Ö
AÖ
A
RA
R RA A
NA
N
ON
O
RO
R
AR
A
K A
K
E K
E
RE
R RANLÄNDE
D
S
B S
B
ÖB
Ö
NÖ
N N
GG
RG
R
OR
O
RO
R R
HÅLLER
TATÄTT
T
A
NA
NI N
G
ISPAG
IA G
A AS ST S
T T
INTILL
A
S
K
S
K KK NANDE
KI KN
I N
IE N
E
S E
S
A S
A A
1
O
UO
U
VU
V
E V
E
RE
R
T R
T TE E
DE
D D
ÄGGLIK
E
N
S
N
S
E
S
E
E
Y
Y
L
Y
L
L
L
L
E
L
E
E
HELIGT
R
ALÖFTE
AD D
AD
A
RA
R
RR
R
ÅR
ÅL Å
L L VÄLDIGT
ELAK
S
TE T
E
K E
KT K
TA T
A AR RI RS
I S
I S
T
E
MM
EA M
AT A
T T
MM
EM
E
NE
N
YN
Y Y
VIRVELA
NP P P
NVIND
GG
EG
E
NE
NI NI I
LUCKA LUCKA
LUCKA LUCKA
GAMMALGAMMAL
GAMMALGAMMAL
GRUVORTGRUVORT
GRUVORTGRUVORT
I NORR I INORR
NORR I NORR
NERMAN
TERMER TERMER
TERMER TERMER
EPSTEIN, EPSTEIN,
EPSTEIN, EPSTEIN,
LATA
MANA- MANAMANA- MANAGER
GER
GER
GER
FÖRSTA FÖRSTA
FÖRSTA FÖRSTA
MORD- MORDMORD- MORDOFFRET OFFRET
OFFRET OFFRET
GÅR PÅ GÅR
GÅRPÅ
PÅ GÅR PÅ
MARSMARSMARSMARSFÖR
EN
FÖR
FÖR
EN
FÖR
EN
EN
MÄN- PERSON
MÄNMÄN- MÄNTANKEN
PERSON
TANKEN TANKEN
PERSON TANKEN
PERSON
NISKA
NISKA
NISKA
TILLEN FÖR
FÖR
EN FÖR
TILL
FÖR
TILL
TILL
EN
EN NISKA
BANKEN PERSSON
PERSSON
BANKEN BANKEN
PERSSON
BANKEN
SKADA PERSSON
SKADA
SKADA SKADA
RUGGIGARUGGIGA
RUGGIGA
RUGGIGA
KAN
KAN
KAN
KAN
PARTISK PARTISK
PARTISK PARTISK
FORN- FORNFORN- FORNREPOR- REPORREPOR- REPORNORDISKNORDISK
NORDISKNORDISK
TAGE BÄRSÄRK
TAGE
TAGE
TAGE BÄRSÄRK
BÄRSÄRKBÄRSÄRK
GRÄNS- GRÄNSGRÄNS- GRÄNSBERG KULBERG
BERG BERG
KULKULTING?
TING?
UPPUPP- TING?
UPPUPPTÄCKT TÄCKT
TÄCKT TÄCKT
VINDTÄTAVINDTÄTA
VINDTÄTAVINDTÄTA
PLAGG PLAGG
PLAGG PLAGG
SEGER- SEGERSEGER- SEGERSYMBOL SYMBOL
SYMBOL SYMBOL
STIGER STIGER
STIGER STIGER
UR
UR
UR
UR
SÄNGEN SÄNGEN
SÄNGEN SÄNGEN
LOVORD? LOVORD?
LOVORD? LOVORD?
GUTE
GUTE
GUTE
GUTE
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
NÅGOT NÅGOT
NÅGOT NÅGOT
SIG VÄL SIG
SIGVÄL
VÄL SIG VÄL
STORA STORA
STORA STORA
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
KARTAN KARTAN
KARTAN KARTAN
LIGGA LIGGA
LIGGA LIGGA
ÖVER
ÖVER
ÖVER
ÖVER
SÅGAS SÅGAS
SÅGAS SÅGAS
MED
MED
MED
MED
MAINE MAINE
MAINE MAINE
APTIT- APTITAPTIT- APTITRETARE? RETARE?
RETARE? RETARE?
FOSFOSFOR
FOR
SÅGS SÅGS
SÅGS SÅGS
FOSEINSTEINEINSTEIN
EINSTEINEINSTEIN
FOR
SOM
SOM
SOM
SOM
SKOR
L
Y
F
T
A
L
A
N
G
U N D
L A
L I S
V Å
S A R
T
A
E T T
R I S
E G
O R P
E
E R
G A T
O D
E L
Q V I S T
U
N I T
O R N A
R
E T T
N A
E
E X E R
E R S T R
O
S I
O D D
E
A R
D R
N O S A
S M U L A
A
O
N
D
M O N
E G I
1
2
5
W
I
E
N
3
3
K
N O S
M Ä T E
Ä G
S T E
T J A L
Ö
B
I N P Å
U T
E D
T R O
S T A N
A
D
ARM
ARM
ARM
TAR
MÅTT
TÄTT
INTILL
HA
VATTENDRAGET
LITEN
ORT
TALKA
HÅLLER
SPANANDE
1
KORT
FÖR
STADEN
E
P
A
L
A
I
L
A
2015-08-04 11:53
ARM
4
4
5
6
7
6
7
8
DEN
ÄR
MÖRK
LÄGGS
UPPSKJUTET
PÅ
RYMDORGANISATION
SURA
I
J
8
K Ö A
M A S K
E M I R
R I G A
N
K
C E R A
A N D
L
M Ä
L D
A R
S
S Ä C K
G R I
Å L A D
T A Z A
S
Y R
ÄGGLIK
VÄLDIGT
ELAK
SKOR
TILLSAMMANS
TILLSAMMANS
TILLSAMMANS
TILLSAMMANS
MED MAKEN
MED
MEDMAKEN
ROBERTO
MAKEN
MEDROBERTO
MAKEN
ROBERTO
ROBERTO
FICK HON
FICK
FICK
ENHON
DOTTER
HON
FICK
EN
ENDOTTER
HON
DOTTER
EN DOTTER
SOM FÖLJDE
SOM
SOMFÖLJDE
IFÖLJDE
SIN
SOM IFÖLJDE
ISIN
SIN I SIN
MORS FOTSPÅR.
MORS
MORSFOTSPÅR.
FOTSPÅR.
MORS FOTSPÅR.
A V
N Ä R
S E
A T A
R E N
E R
A G G
Ö R
I T E
F L Y
Ö A
N Å
D D S
A
K
N S A
S Ö T
E N
R D E
A N
I G A
DEN
FYNDAS
PÅ
DÅ
ROP I
RETUR
GÅ TILL
VARDAGS
PÅLÄGG
FÅR
PUBLIK
YTSTORLEK
VID VÄG
GÖR
SOM
LOKET
ÄR TE
MED
EARL
GETPÄLS
MÄTTA
SIG
DET ÄR POPULÄRT ATT LÅTA DEN HÄR VÄXTEN ERSÄTTA
SOMMARBLOMMORNA I KRUKA FÖR ATT BEHÅLLA LITE AV
FÄRGGLÄDJEN. VAD HETER VÄXTEN OCH VILKET LANDSKAP
HAR DEN SOM SIN LANDSKAPSBLOMMA?
GRUS
BYGGER
KAR
PIANO
EJ PÅ
VERS
BESEGRA
BEST
DÅNAT
BLAD
KANYL
VALS &
BUGG
CHANSER
BJÖRNBOET
TORFTIGA
EFTER
LÖRDAG
KAN
VALSA?
GLIDER
GULLEFJUN
HEMLIGHUSET
ACCEPTERADE
NÅGRA
GER
BEFÄL
ANNAT
ÄN SÅ
GÖR
CHEF
LÄT
FÖRFATSOM EN TANDE
TUPP
MCBAIN
PAPPA
G E L
O D J U
L
U R
A N N
A R G A
N T
N
N O S
A N T O
R
I R
S V A R
E N E
LIK
KRUKAN
FÖRLÅTELSE
6 PÅ
KVÄLLEN
EJ DET
HÄR
I ÖVRIGT
PÅGÅR
STÄNDIGT
SOBOET
PEP
HÖNSFÅGEL
RIKE
MED
DUBLIN
ACK
BUSKMATERIAL
F
F
A N A L O
R
L O K
S Ä K T
A T
S T
T S A R
U E T
O
G N Y D D
G
G A D
L A N D
A R
D U
K N A R
LEDA
RÄTT
I LEDEN
ROVFÅGEL
BARS
PÅ
AXEL
HÖRS
TUPPEN
G
A
L
A
HÄLSOBRUNN
KLANEN
BLIR
ÄRLIG
I VÄG
DEL AV
SÖM
STYRDE
FÖRR
VÄRDEPAPPER
UV
LUKT
I KÖKET
BARNVAKT
S
E
D
L
A
R
STICKER
BI MED
BLAD
HAR
VISARE
TILLTALA
MOTORCYKELSLANG
Svåra krysset
F
F L Y G F Ä
R I N R A N
A N D E R N
M N
A M U
L E A S A
Ä
D E K I
N G E
A N
G A L
G
E L S E G E
S O P R A N
P R I S
S P I K
S
T E V A G N
A N I
L Ö
R
L
U
E R E S T
Ö G A T
U S I N
T
S T U D E R
B A M A
E
SOMMAR- ÅT RÄTT FÖREMÅL
PLÅGA
HÅLL AV VÄRDE
AV LITET SÅ ATT EN VONFORMAT? SÄGA
CARL
FORMELL
ANMÄRKNING
1
E
2
LÅNGSTRÄCKT
KEDJA
KORT
FÖR
MANGAN
3
BRUKA
UTAN ATT
KÖPA
4
GLI
U
5
GÖR
GÖK
6
D
7
HEATUTBYTE
FLOD I
SIBIRIEN
VAR SÄTERI ETT
GLID
DEN FATTAS VID
INSIKT
UTGÅ
IFRÅN
BÅTSMAN
GER
ENERGI
JANUARIDAM
TAR
VISAR
PÅ ETT- SNUSARE
STRUKNA I MUN
C
FÅGEL
8
VÅGAT
FÖR
TIPPARE?
9
FIKAMÖBEL
NÖRDS
VURM?
M
10
SOM
GLOBETROTTER
11
B
12
GÖRS
NOG HELHJÄRTAT
TITT
TRÄD
GÖRA
SIN
MENING
HÖRD
MINSKA
RISKEN
VINTERTID
BLÅBÄRSPOJK
VAR DET
SOM
HELL- FARLIGT
NÄRA?
SINGS
VITAMIN F. MINNE
K
13
GÖR
ÅTTOR
BLIR EJ
OMVALD
K
O
2015-08-04 11:48
TRALÄKEVOLTAMUSIKAL MEDEL
LITET
TAL
SAGOVÄSEN
KAMP
MELLAN
KÄMPAR
N
SOM
TYNGDLYFTARE
A
R
M
S
T A
A L J O
R
E L
K L A V
I N O
A T S N
E
N N
K
I
S I
P U T T
P
Å S
R O L L
A R
I
N V I G
SES
NÄRA
VATTEN
PLAGG
KAPRIFOLVÄXT
PLAN
NAPOLEONÖ
OANSENLIG
TALAT ENTONIGT
DEN ÄR
TALANDE
FÖRE UTGÅNGEN
AV
BLIR
LÄTT
SUR
FNATT
SVÅR ATT
FÖRSTÅ
HÅLLER
SAMMAN
ÄR
STARKT
KALLAS
KANSKE
OXE
FÄRSKT
KYRKORUM
STRÅLGLANS
MINDRE
ÄN HÄST
LIESKAFT
BLIR DET
SNART
TILL
GALA?
VERKA
HÄNGIVET
G
F I
S
Ä S
L A
G
S T
T
E
K O
A
T S
A
N O
MAN
HATT- KAN
UTAN
ONKEL ATT VETA
N S
B A
M
M
I N
M Y
I T
K T
E
N A
U
V R
A
POSITIVA
ELEKTRODEN
BIS HAR
FLUSTER
VÄRDSHUS
POLISORGAN
VILT PÅ
BORDET
ÄR SVERIGES
FLAGGA
DELVIS
HÅLLARE
KARPFISK
SÅDAN
VEDERKVICKER
STEN
KÄNNETECKEN
I PÄLS
VILL
MR
BEAN
G
Ä
S
T
G
I
V
A
R
G
Å
R
D
K
U R
P O
A T
E
U L
K
A S
S P
Ä
A T
L T
O A
E N
DOMSTOLSAVDELNING
PÅBUD
FRÅN
HÖGRE
ORT
DEN
LIGGER
PLATT PÅ
BOTTEN
MEDICINALVÄXT
Finn fem fel
D E
I N
A T
A
Ö L
R
T
R R
I
K Y
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
P E
L
M I
A T
YTSTORLEK
F
I
S
S K
M
Å
T A S
E N
N A R
T R A
A
N
R E N
LAND
DÄR
BAGDAD
LIGGER
FÖR
SVERIGE
HANDTAG
L
L Ä N
K I K
O V A L
M B
Y
O R O
O J O R
BOTA
LANDSDEL
ANLÄNDE
RÄVBON
KAN MAN
BÅTEN
MED
ÅRORNA
PIRR I
MAGEN
2015-08-04 11:49
2015-08-04 11:50
L
M
N
O
9 10 11 12 13 14 15
MUTBARA
R
A
L
L
Y
LÄGGS
AV
SKYTT
DEN
SUGER
ART1536-049-064.indd 51
K
9 10 11 12 13 14 15
BILTÄVLING
FÖR
DET
MESTA
GÖR
SKOLPROV
O F
Y
Ö R
TOKYOPENG
STORA
ROVFÅGLAR
HEKTAR
ÄR
INTE
TVÄTTAD
LAGT
PÅ HÖG
MATTRÅG
H
O
DE TRE
SISTA
TROR
TRÄD M.
DARRANDE LÖV
FLÖT
SÄGA
NEJ
Naturrutan S T E N S O P P
5
2015-08-04
11:49
ÄR FALL
SOM
LADE
FÖR
AMBULANS
1
A L A
R A K
E
U
A F T
R A
Ä Ö
T
S
A S P
T E
V A T
E K A
E N
SÄTTS I
JORDEN
SÄTTS
LJUS I
ACK
SOM
ETT
12
4
5
7
17
7
8
9
4
10
11
2
12
2
14
6
12
5
11
13
12
16
2
9
1
1
11
4
5
15
1
R Ä N S
I
U T R
S S
R Å
A J G A N
Ä R M A
B MUTL I
R
A BARAS K E
R LAND
O A R
DÄR
T R Ä L
BAGDAD
LLIGGER
Y
K A
O FÖR
G A
M
5
5
11
18
10
11
4
3
2
20
11
11
7
2
21
16
14
21
19
9
1
2
3
16
6
11
20
23
7
10
11
SVERIGE
6
11
17
11
20
14
1
7
10
14
8
A L A
R A K
E
U
A F T
R A
Ä Ö
T
S
A S P
T E
V A T
E K A
E N
4
2
16
11
12
6
11
23
19
4
7
5
21
11
2
7
17
K O F Å N G A R
I K E S
A V E
T TYT- K A P ÄR FALL
A
SOM
FÖR
STORA D ALADE
M I AMBUT
LEK
LANS
R N A
O G I F
O
T E K A K A
N B A R
A L
D Å
O H Y R A
T U R E R
F
J A L
T A G E
A R K ISÄTTS
S I Å L
2
F
I
S
S K
M
Å
T A S
E N
N A R
T R A
A
N
R E N
21
22
H
O
B
B
Y
BLAD I
MUGGEN
1
6
4
3
1
HON
ÄR
MAGER
3
14
1
KÄKA
T
V
Ä
T
T
2
13
SOLGUD
Stora familjenöjet
1
12
11
2
1
15
18
11
16
11
2
6
6
11
7
22
23
2
12
2
1
11
14
5
6
11
11
16
2
11
E
L
N
Ä
T
3
1
17
P
8
23
10
12
16
9
16
11
Y
L
A
JORDEN
I II I K KK KA AA A S SS SO O
O OV VV V
A B C D E F
V VVI VIN
FN
L F
AL
SA
KS
AK
T O
LO
KL
AK
DA
D
ED
FF
LL
AA
SS
KK
AA AT TO
TO
LL
KK
AA
D
EE E ANVÄND
I N
IN
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
3-5
AV NEDANSTÅENDE:
1 Å N G A R E
FLYTVÄST
FLYTVÄST
FLYTVÄST
FLYTVÄST
I IN
I N
TN
ET
RE
R
NR
N
EN
TE
M
ÅM
NÅ
N
GN
G
AG
LA
EL
NE
NN
IN
TT
EE
R
N
EE
TT TM M
ÅÅ
N
G
AA
LL
EE
N
KROKKROK
KROK
2 KROK
L E O N A R
RULLE
RULLE
RULLE
RULLE
S SS
TS
ET
NE
N NN N
N
TN
M
AM
TA
KT
AK
SA
AS
RA
RR
TT
EE
N
TT TM M
AA
TT
KK
AA
SS SS
AA
R
STÖVLAR
STÖVLAR
STÖVLAR
STÖVLAR
3
E K
E J
VISSELPIPA
VISSELPIPA
VISSELPIPA
VISSELPIPA
E EE
RE
R
AR
TA
T O
UB
U
LU
E HANDNI NIISOLGUD
R
AA
TO
TO OB BB
U
LL LL
L
EE ES SS SN N
I
ÅRETÅRET
ÅRET
RUNTÅRET
RUNT
1536RUNT
15361536
RUNT
1536
4 N A L K A T
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
A AA AN N
N NÄ ÄÄ
RÄ
R
TR
AT
L LO
L O
RO
R RS SS KÄKA
R
TT
AA AV VVI VILI LITAG
LO
R
S
5
TEMA:
TEMA:
UTETEMA:
OCH
UTEFISKAR
OCH
FISKAR
TEMA:
UTE
OCH
UTEFISKAR
OCH FISKAR
D Å D
V
B
ÅB
TÅ
AT
RA
R RI IN
I N
TN
T O
GO
G GE EE
RE
R
OR
O
SO
AF
SA
Ä6 V
R
R
KR
K
AO
ÅÅ
TT
AA
R
IN
TO
TO
G
R
O
SS SF FF
AA
SS SV VV
ÄÄ
R
K
K
AA TA E
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
NEDANSTÅENDE:
AVNEDANSTÅENDE:
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
AV NEDANSTÅENDE:B B
DÄ
E
N
DE TRE
AGN AGN
AGN AGN
FÖR
HON
GÖR
NN
N N T TO
T O
TO OR R
R RV SISTA
VV
DV
D
D DS SS
ÅS
ÅÅ
LÅ
LL LL LT TT
VT
VVI VII7 IU
U
RU
R
RR
EU
A
T E N
BÅTAR
BÅTAR
BÅTAR
BÅTAR
BOTA
DET
ÄR
SKOLDYKARDRÄKT
DYKARDRÄKT
DYKARDRÄKT
DYKARDRÄKT
FISKEKORT
FISKEKORT
FISKEKORT
FISKEKORT
E
F FFI FIS
I MESTA
S
IS
KS
KK
EK
EE
KE
KK
OK
O
O
RO
R
R
TR
TT TF FFI FIS
I S
IS
KS
KK
AK
AA
RA
R
R RY YY YÖ Ö
Ö ÖS SS8 SLLMAGER
LO
L O
LR
O
MO
M
MS
MN
PROV
FLUGBINDNING
FLUGBINDNING
FLUGBINDNING
FLUGBINDNING
TROR
HUMMER
HUMMER
HUMMER
HUMMER
E
L L
OO
O
SO
TS
RT
R
OR
O
NO
N N I ID
I D
NS
N
ÖN
Ö ÖA AA
KA
TK
I V
I LIL
K
ES
SS
TT
R
O
N
ID DS SS
N
Ö
KK
TTI TIV
IV VS SSI9 SIL
KK
K
EE TE E
INTERNET
INTERNET
INTERNET
INTERNET
KNUBBSÄL
KNUBBSÄL
KNUBBSÄL
KNUBBSÄL
10
G
E
N
O
A
MACKA
MACKA
MACKA
MACKA
RR
R R A AA
NA
N
N
AN
AA
TA
TT TM M
MI MIS
I S
IS SS
AS
AA A R R
RI RIV
I V
IV
AV
AA
LA
LL SÄTTS
LE EE
NE
N
N
EN
EE ED D
DD
NAPPNAPP
NAPPNAPP
11 A V A N S E
NÄT NÄT
NÄT NÄT
NN
N
ÄN
ÄÄ
TÄ
TT T L LL
AL
AA
RA
R
R
MR
M
M
EM
EE
NE
N
N ND D
D
UD
U
U
NU
N
N NL LL
ÄL
ÄÄ ÄA AA
L LJUS
A
LL LL
AI L
AA A A AA A
OSTRON
OSTRON
OSTRON
OSTRON
SPÖNSPÖN
SPÖNSPÖN
12 T E R A
N
STENSTEN
STENSTEN
T
T
T
R
T
R
R
Ä
R
Ä
Ä
D
Ä
D
D
D
L
L
L
L
H
H
H
E
H
E
E
T
E
T
T
T
R
R
R
E
R
E
E
N
E
N
N
A
N
A
A
R
A
R
R
R
S
S
S
I
S
I
R
I
R
I
R
A
R
A
A
P
A
P
P
P
A
A
A
R
A
R
R
R
R
R
TRÄDTRÄD
TRÄDTRÄD
TRÄD M.
13
R A S T A
VINFLASKA
VINFLASKA
VINFLASKA
VINFLASKA
WOBBLER
WOBBLER
WOBBLER
WOBBLER
I II IC TOKYOC
C CO O
O
AO
AA
SA
SS SR R
R RH H
H
AH
AA AS SS
V
S
VV
EV
EE
TE
TT TT T V VVI VIN
I N
IN
G
N
G
G
EG
EE
NE
N
NN
DARRANRÄVA B C D E F
ÅLARÅLAR
ÅLARÅLAR
BON
PENG
D
YD
YY
KY
KK
AK
AA
RA
R
R
DR
D
D
RD
R
R
ÄR
ÄÄ
KÄ
KK
TK
TT TD D
D
ÅD
ÅÅ Å DEPLÖV
PP
AP
AA AS SS
KS
KK
AK
AA
PA
PP
AP
AA A A AA A
TÄNKTÄNK
TÄNK
PÅ ATT
PÅINTE
ATT
KÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTETÄNK
PÅ
ATT
PÅINTE
ATTKÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTE- D D
NYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
NYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
FLÖT
E EE E S SS
KS
EK
R
OR
O
AO
DA
D
ED
O
VO
G
VA
AV
NA
NN
KK
EE ER R
O
AA
D
EE EO O
VVI VILI LIL LLI LG
II G
I GA AA
VV
AA
N
UNDVIK
UNDVIK
DEN
ALLRA
DENALLRA
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENUNDVIK
UNDVIK
DEN
DEN
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENBLAD I
STORLEKEN
STORLEKEN
I NYCKLARNA,
NYCKLARNA,
OM MÖJLIGT.
OMMÖJLIGT.
MÖJLIGT.
STORLEKEN
STORLEKEN
I INYCKLARNA,
I NYCKLARNA,
OM
OM MÖJLIGT.
NN
N
AN
PA
H
AH
J A
J K
R
ER
DE
DI DG
G
BA
CB
C CI ID
I D
OD
O
LO
AA
PP PP P H H
AA
JK
JK KR R
EE
D
II G
IA G
AAMUGGEN
AA AA
BB
C
ID
O
LL L
RR
R
UR
U UG G
G
RG
R
ÖR
Ö
NÖ
N
AN
H
AH
NA
N
DN
D
LD
AL
DA
D
ED
E
H
H
Ö
Ö
G
G
R
RR
U
R
Ö
N
AA AH H
AA
N
D
LL
AA
D
E
E
H
H
Ö
Ö
G
G
R
ACK
W
W
O
O
B
B
B
L
L
E
E
R
R
N
N
I
A
I
A
A
A
S
S
E
E
S
S
A
A
O
O
D
D
E
E
S
S
S
A
AA
W
W
O
O
B
B
B
L
L
E
E
R
R
N
N
I
A
I
A
A
A
S
S
E
E
S
S
A
A
O
O
D
D
E
E
S
S
S
A
LAGT
KAN MAN
OO
O O STORA
OO
OO
OPÅ
Å ÅÅ ÅL LLJ LJU
J U
DU
D DE EE
VE
PS
ÖP
Ö
KÖ
EK
RE
RI RIE
I E
RE
RR
O HÖG
JU
D
VV VS SS
PP
Ö
KK
EE
R
IE
R
BÅTEN
ROVMED
MATN
U
R
N
N
R
N
N
K KK
NK
UFÅGLAR
BU
SB
ÄS
LÄ
AL
TA
ET
RE
NR
AN
PE
NE
AN
RA
NR
AN
N
U
BB BB
SS
ÄÄ
LL LL LL
AA
TT
EE
R
N
AA AE EE
PP PE EE
N
AA
R
N
AA A
I DEN I DEN
I DEN I DEN
TEKÄRL TEKÄRL
TEKÄRL TEKÄRL
KORBUT KORBUT
DANSASDANSAS
DANSASDANSAS
KORBUT KORBUT
GER MARTIN
GER
GER
GER
TAS I TAS
TASI I TAS
MARTINMARTIN
MARTIN
ÄR IEN ÄR
ÄREN
EN ÄR EN
INRE
INRE
INRE
INRE
ÅTSMAK
SMAK
ÅTSMAK ÅT
ÅT
SAMLARSEJDEL
SAMLARSAMLAR
BETAL- BETALBETAL- BETALSAMLAR
DEL AV DEL
DELAV
AV GRANN
DEL
AV GRANN
BORD- BORDBORD- BORDOCH SMAK
OCH
SÄTT SÄTT
SÄTT KRETSEN
SÄTT
SEJDELSEJDEL
SEJDEL
GRANN
GRANN
OCH
OCH
USA- USAUSA- USAKRETSENKRETSEN
KRETSEN
DET
DET
DET
DET
SKOL- SKOLSKOL- SKOLNINGS- NINGSNINGS- NINGSHAMLETHAMLET
HAMLETHAMLET
TENNISTENNIS
TENNISTENNIS
JAMES JAMES
JAMES
SAM SAM
SAM SAM
RÖKTA JAMES
RÖKTA RÖKTA
RÖKTA
EJ
EJ
EJEJ
FOLK FOLK
FOLK FOLK
STÄLLENSTÄLLEN
STÄLLENSTÄLLEN
ART1536-049-064.indd 64
L
L Ä N
K I K
O V A L
M B
Y
O R O
O J O R
PIRR I
MAGEN
J
ÄR DE
SOM
LÄCKER
HELIGT
LÖFTE
LATA
BAGGE BAGGE
BAGGE BAGGE
NYTTIGT NYTTIGT
NYTTIGT NYTTIGT
SKAL
SKAL
SKAL
SKAL
RÄKNAS RÄKNAS
RÄKNAS RÄKNAS
BAKÅT BAKÅT
BAKÅT BAKÅT
MAN
MAN
MAN
MAN
MED
MED
MED
MED
BOLERO BOLERO
BOLERO BOLERO
URFÅGELURFÅGEL
URFÅGELURFÅGEL
INGÅR I INGÅR
INGÅRI I INGÅR I
PAELLANPAELLAN
PAELLANPAELLAN
FOSFOR
LATA
LATA
FÖRSIGGÅ
I
P P G
Å
E
K E L
K N
R O
Ä N D
K
R
O S A
S P R
T I
S P
L A R
Ö
O
V I S
D A
K E
A T T
S
O
A S A
R I N
KÄPP
ART1536-049-064.indd 55
2
VIRVELVIND
PLUGG
PLUGG
FÖRFÖRFÖRKAN
FÖRKAN
KAN
KAN
LÄR PLUGG
LÄR
LÄR
LÄR
SUP
SUP
SUP
SUP
GÅR
GÅR
GÅR PLUGG
GÅR
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
KNIPPAS KNIPPAS
KNIPPAS
KOPPLASKNIPPAS
KOPPLAS
KOPPLASKOPPLAS
VARA
VARA
VARA VARA
TRILLA TRILLA
TRILLA TRILLA
SÄLLANSÄLLAN
SÄLLAN
THALIASSÄLLAN
THALIAS
THALIAS
THALIAS
MED EN MED
MED
TILLEN
EN MED
TILL
TILLEN
EN TILL EN
GRODA GRODA
GRODA GRODA
ENVIS
ENVIS ENVIS
IDIOTENIDIOTEN
IDIOTEN
BARN IDIOTEN
BARN
BARN ENVIS
BARN
FEJD TRAKTOR
FEJD
FEJD TRAKTOR
TRAKTOR
FEJD TRAKTOR
NERNERMAN
MAN
G
1
STYV
FIKAR
MAN
PÅ
SKÄMD
I
H
FEL PÅ
LINJEN
SNÖRE
ATT
GARNERA MED
COWARD COWARD
COWARD COWARD
FÖRFÖRFÖRFÖRFÖRSPELFÖRSPEL
FÖRSPELFÖRSPEL
SÄKRAN SÄKRAN
SÄKRAN SÄKRAN
DIAKONI-DIAKONIDIAKONI-DIAKONIDEN MEDDEN
DENMED
MEDDEN MED
SÄLL- SÄLLSÄLL- SÄLLVEDEN VEDEN
VEDEN VEDEN
SKAP
SKAP
SKAP
SKAP
INTE
INTE
INTE
VARMA I ISTYR
VARMA
VARMA I VARMA
STYR ISTYR
STYR
KONKONKONKLÄDER
KLÄDER
KLÄDER KLÄDER
INFINI- INFINIINFINI- INFINITANTA
TANTA TANTA
ATLANT- ATLANTATLANT- ATLANTTIV
TIV
TIV FARARE
TIV
SPÅR
SPÅR
SPÅR
FARARE
FARARE
FARARE
FIRRE FIRRE
FIRRE FIRRE
BRUKAR BRUKAR
BRUKAR BRUKAR
SOM GERSOM
SOMGER
GERSOM GER
JUNTA- JUNTAJUNTA- JUNTASTÖTAR STÖTAR
STÖTAR STÖTAR
MEDMEDMEDMEDLEMMAR LEMMAR
LEMMAR LEMMAR
TÄVLING TÄVLING
TÄVLING TÄVLING
RÖDA RÖDA
RÖDA RÖDA
TRÅDEN TRÅDEN
TRÅDEN TRÅDEN
ÄR LÅNG
FIRAS
SJUTTON- 2015-08-04 11:50
DE MAJ
STYRDE
HÅRT
ÖSTERUT
MUNTLIG
SAMLAS
MINDRE
GRÖNA I
BELÄGGA
Snipp snapp
BÖNA
STOPPAT
ETT
ANFALL
VISA
H
F
LED
PÅ
BENET
H
R
B
G A R E
A
A K U S
Å N
R
B E
K
A P E
BILC K
G A N S
TÄVLING
O O P E R
T
O N
P E K A
L T
O R A L
T O G R A F I
R U T T E N
BESÖKS NAMN
SLUMP- KANSKE
PÅ ETT
MÄSSIG
FÖR
LÅN
G
C
E
VASSRÖR
2015-08-04 11:50
F
A
D
ÄPPELTRÄD
GUL
SLANT
K Ö R A
O
O R
R I N G
S I
L A N D
A T
I
S T Å L
K A D E
E
E T
N E R T
A N A
R R
N
E L I T
B
U
T
A P
R
B E
S
S
N
I
N
G
SKYDD
SAMMANKOMST
E
R D
Ö
T S
V A
E R
N
N O
E G
I
E N
N A
A
HUNDENS
NÄSA
P
F E G
ÄR DE
E SOM
R O
LLÄCKER
D
S A T
T R Y
E R C
G
K
A L
L I
Ä N G
TVÅ
SNED- KOM
EFTER
SPRÅNG ÅR
GUDRUN
E
HOTBROTT
FÖRE
VÅR
HAGE
SKIFTNINGAR
G A R
O N A
E J
L K A
Å D
N O T
A T E
R
S
S T
N O A
A N S
R A
A S T
K
M
7
1
D
LÄSK
ORD
MASK
N
E
K
A
D
D E
E
L E
E L
G E
A V
T E
R
F
G
14
7
10
4
E
8
22
8
D
10
10
16
C
11
12
22
17
10
10
10
5
E K
G O
A
L Ä
L
L G
A K
S O
S
A
R V
I G
N Å
K
S
O V
T A
A L
L L
11
C
FORDON
Allmänbildaren
5
S T
Ä
Ä R
R
A G
Ä
F L
U
R O
U R
A
S L
L
I S
T T
R
B E
O T
A
17
FÖGA FÖGA
FÖGA FÖGA
ÄRO- ÄROÄRO- ÄROFULLT FULLT
FULLT FULLT
NORDISKNORDISK
NORDISKNORDISK
ADAM ADAM
ADAM ADAM
INTE
INTE
INTE
INTE
BLODIGABLODIGA
BLODIGABLODIGA
HÖLL ORDNING
HÖLL
HÖLLORDNING
ORDNING
HÖLL ORDNING
PÅ LANDSPÅ
PÅLANDSLANDSPÅ LANDSBYGDENBYGDEN
BYGDENBYGDEN
ERBJUDA
4
14
SKADET
DET SKA DET
SKA DET SKA
PÅDET
DET PÅ DET
PÅ DET PÅ
TREDJE TREDJE
TREDJE TREDJE
EN ÄR VÄRLDENS
EN
ENÄR
ÄRVÄRLDENS
VÄRLDENS
EN
MEST
ÄR VÄRLDENS
MEST
MEST MEST
KÄNDA OCH
KÄNDA
KÄNDA
EN OCH
IOCH
KÄNDA
SAMARBETE
EN
ENIOCH
ISAMARBETE
SAMARBETE
EN I SAMARBETE
MED INGMAR
MED
MEDINGMAR
INGMAR
BERGMAN.
MED INGMAR
BERGMAN.
BERGMAN.
BERGMAN.
S
E
B
E
RI
N
O
I
K
I
G
A
EL
E
LI
D
LE
G
E
N
A
R
RF
LÄ
F
F
O
O
R
R
HINNA
5
8
5
NORPA NORPA
NORPA NORPA
NÅ
S
IK
L
TA
E
R
N
O
T
M
A
U
BL
R
O
LIA
D
I
AA
R
E
LD
N
OI
A
T
UGGLA
TRATTEN
17
10
TAR
MÅTT
N
RS
I
A
LT
K
E
R
N
O
S
M
P
U
B
E
R
O
LIL
AI
D
A
E
R
EL
E
N
O
R
AT
T
T
R
R
A
A
M
M
P
P
H Y
H Y
H Å L
H Å L
L
L
L Ö
L Ö
K E R
K E R
O R
O R
N
K
N
K
E
I
E
I
N O D
N O D
21
7
KORT
FÖR
STADEN
ART1539-Losningar1536.indd 2
7
15
8
6
10
5
20
U V
A
V G
A
K R
A
G G
I G
L
L A
E P
P
4
23
5
16
8
15
FÅR
FÅR
FÅR
FÅR
FARA
FARA
FARA
FARA
DELTA DELTA
DELTA DELTA
MAKENS
MAKENS
MAKENS MAKENSTRE VIKTIGA
TRE
TREVIKTIGA
FILMER.
VIKTIGA
TRE FILMER.
VIKTIGA
EN
FILMER.EN
FILMER.
EN
EN
UTGE
UTGE
UTGE
TILL
SLUTTILL
TILL
SLUT
SLUTTILL
SLUT
FILM
MEDFILM
FILMMED
MEDFILMTOG
MED HENNE
TOG
TOGTILL
HENNE
HENNE
TOG
HOLLYWOOD,
TILL
TILL
HENNE
HOLLYWOOD,
HOLLYWOOD,
TILL HOLLYWOOD,
ÄRLIG ÄRLIG
ÄRLIG ÄRLIG
INGRID INGRID
INGRID INGRID
ART1536-049-064.indd
ART1536-049-064.indd
62-63
62-63
LÄNGDMÅTT
Å
L
E
N
1
Minnenas television
ÖVERHUSMEDLEM
UPPUPPUPPUPPMUNT- MUNTMUNT- MUNTRAR
RAR
RAR
RAR
ERBIUM ERBIUM
ERBIUM ERBIUM
JEAN, JEAN,
JEAN, JEAN,
REGIS- REGISREGIS- REGISSÖR
SÖR
LITEN LITEN
LITEN SÖR
LITEN SÖR
LÄPPLISA
LÄPPLISA
LÄPPLISALÄPPLISA
INGRID INGRID
INGRID
INGRID
MED FAR
MED
MEDFAR
FAR
MED FAR
OCH MOR.
OCH
OCHMOR.
MOR.
OCH MOR.
GETT
SIG AV
BRYGGA
GER
BLÖTBRYGGA
SNÖ
GER
BLÖTSNÖ
15
F
Å K A
T T
D
E
E D
H I T
U S I G
S
O R
A P E
E N
K
O D E
N
T O
B Y K
L Ä D
NERMAN
N
E
RI
D
AL
E
K
E
R
N
A
S
P
U
B
E
R
LI
R
A
E
D
A
F
E
R
EE
R
E
N
E
R
A
INTE
SÅ
OFTA
INTE
SÅ
OFTA
GETT
SKUR
SIG
AV
VILT
LÄTE
FÖRDJUPNING
FÖRDJUPSPRUNGNING
IT
A
A
V
V
S
S
K
K
Y
Y
B
ÄNDRAR
RIKTNING
PRONOMEN
Kluriga krysset
A
ART1536-049-064.indd 57
MED HEJ
KAN
MAN
SOL
STAT I
AFRIKA
DRAS
LÄNGS
BOTTEN
DRAS
LÄNGS
BÖR
BOTTEN
MAN
VÄXT
BÖR
MAN
VÄXT
MOTVILJA
N
N
Ä
Ä
SKUR
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
RENT
RENT
RENT
RENT
HUS
HUS
HUS
HUS
HÄNVI- HÄNVIHÄNVI- HÄNVISAT TILL SAT
SATTILL
TILL SAT TILL
BLOT
2
10
8
4
ANSIKTSUTSLA-
RÅ OM
B
A
K
Å
T
19
A
K
N
E
Ö D E N
A R E R
SPRIDER
UT
URDJUR
BATTERIPOL
7
GEN
A
F
BITER I
K
Å
L OSR A HGRÄSET
HINDER
N M Ä L A N
Y
T T
AG
E T S YTBEA
FÖRE
A AR HANDLA
N
P ÄBR
NIRO
LIVSHISTO- G H A N A
KRING
GARDIN
URDJUR
S A
S A
M
M
Ö
Ö
B
B
A
A
TYR SIG
BABY
TILL
TYR SIG
BABY
DEN
TILL
ÄR I
VATTEN
DEN
ÄR I
VÄNDA
VATTEN
SIG
UPPÅT
VÄNDA
SIG
UPPÅT
BATTERIPOL
ART1536-049-064.indd 61
A
VIOLETT VIOLETT
VIOLETT VIOLETT
UTMÄRKT
UTMÄRKTUTMÄRKT
PISKAS PISKAS
PISKAS UTMÄRKT
PISKAS
AV
AV
AV
AV
TILLTALA VÅGOR
TILLTALA
TILLTALA TILLTALA
VÅGOR VÅGOR
VÅGOR
BLOT
BLOT
VIRA
KVICKT
NEJ
Y
Y
T
I
T
I
O
B
O
B
R Å L
R Å L
K A
K A
T T N
T T N
Ö
D
Ö
D
AREOR
LEASADE
ART1536-049-064.indd 58
RÄVS
BOPLATS
Å
Å
S
S
LANDRYGG
A
A
LISTIG
TYP
LISTIG
AREOR
TYP
MOTVILJA
Stora kryptot
JÄMT- JÄMTJÄMT- JÄMTTIDIG FILM
TIDIG
TIDIGFILM
FILM
TIDIG FILM
PJOSKA PJOSKA
PJOSKA PJOSKA
VAR
VAR
VAR
VAR
LANDS LANDS
LANDS LANDS
MED INGRID
MED
MEDINGRID
INGRID
MED INGRID
KÖTT- KÖTTKÖTT- KÖTTLÄN
LÄN
LÄN
LÄN
RÅKOST
RÅKOST
RÅKOST RÅKOST
GICK
KUNGA- KUNGAKUNGAGICK TI- KUNGAGICKTITI- GICK TIBITEN? BITEN?
BITEN?
PÅ KROGPÅ
PÅKROG
KROGPÅ KROG
VRÅNG VRÅNG
VRÅNG VRÅNG
NAMN
NAMN BITEN?
TANIC
NAMNPÅTANIC
TANIC
NAMNPÅ
PÅTANIC PÅ
INDIAN- INDIANINDIAN- INDIANPUCKEL- PUCKELPUCKEL- PUCKELFOLK
FOLK
FOLK
FOLK
OXE
OXE
OXE
OXE
KAN
KAN
KAN
DANSAS DANSAS
DANSAS DANSAS
KAN
TRÖTTA TRÖTTA
TRÖTTA TRÖTTA
SAMBA I SAMBA
SAMBAI I SAMBA I
ANTECK- ANTECKANTECK- ANTECKSCHENK SCHENK
SCHENK SCHENK
NING
NING
NING
NING
KULSKÖNT! SKÖNT!
SKÖNT! SKÖNT!
TING?
SATSADESATSADE
SATSADESATSADE
SMÖRA SMÖRA
SMÖRA SMÖRA
EN PENGEN
ENPENG
PENGEN PENG
GÖR MANGÖR
GÖRMAN
MANGÖR MAN
SPÄRRARSPÄRRAR
SPÄRRARSPÄRRAR
KASSAVAKASSAVA
KASSAVAKASSAVA
FORMEN FORMEN
FORMEN FORMEN
PASSET? PASSET?
JUPITER- JUPITERJUPITER- JUPITER- PASSET? PASSET?
VRED VRED
VRED VRED
MÅNE MÅNE
MÅNE MÅNE
PIRATEN-PIRATENKRING- KRINGKRING- KRINGPIRATEN-PIRATENSKED SKED
SKED SKED
FIGUR FIGUR
GÄRDA GÄRDA
GÄRDA GÄRDA
FIGUR FIGUR
MÅLMÅLMÅLMÅLTROGEN TROGEN
TROGEN TROGEN
START? START?
START? START?
SÅDAN SÅDAN
SÅDAN SÅDAN
HADE HADE
HADE HADE
UTOM- UTOMUTOM- UTOMINGRID INGRID
INGRID INGRID
JORDINGJORDING
JORDINGJORDING
LUKTAR LUKTAR
LUKTAR LUKTAR
HÄR
HÄR
HÄR
HÄR
FRÄNT FRÄNT
FRÄNT FRÄNT
KAL- KALKAL- KALSTÅR
STÅR
STÅR
STÅR
TUNNA TUNNA
TUNNA TUNNA
FJÄLLA FJÄLLA
FJÄLLA FJÄLLA
ILLUSIO- ILLUSIOILLUSIO- ILLUSIOMED AN- MED
MEDANAN- MED ANNIST
NIST
NIST
NIST
TINGEN TINGEN
TINGEN TINGEN
BLOT
NEDBRYTNING
NEDBRYTNING
I VISSA
KÖK
GJORT GJORT
GJORT GJORT
EN
EN
EN
EN
TAVLA? TAVLA?
TAVLA? TAVLA?
LA
LA
LA
LA
DOUCE DOUCE
DOUCE DOUCE
NÄRA NÄRA
NÄRA NÄRA
ÖGAT? ÖGAT?
ÖGAT? ÖGAT?
KUNDE KUNDE
KUNDE KUNDE
POPOPOPO"STEN- "STEN"STENDAGERDAGERDAGERLIE- "STENLIELIE- DAGERLIEKAKOR" KAKOR"
KAKOR"
PLATSEN
PLATSENPLATSEN
SKAFT KAKOR"
SKAFT
SKAFT PLATSEN
SKAFT
SKÄRPA SKÄRPA
SKÄRPA SKÄRPA
GOJA GOJA
GOJA GOJA
DAMM DAMM
DAMM DAMM
SLAPP SLAPP
SLAPP SLAPP
STYV? STYV?
STYV? STYV?
SIKTSUTSLAGEN
BITER I
GRÄSET
SÅS
SOM
DANS
KVIDANKVIDAN- KVIDANSLÅ
SLÅ
IN SLÅ
IN KVIDANFILM
FILM
FILMIN SLÅ
FILMIN
DET
DET
DET
DET
KRIGSKRIGSKRIGSFÅGEL- KRIGSFÅGELFÅGEL- FÅGELFRÅN -56FRÅN
FRÅN-56
-56FRÅN -56
SIMMARMED SIMMARMED
MED SIMMARMED SIMMARGUD GUD
GUD HUND
GUD
RUSAR
RUSAR RUSAR
RUSAR
HUND
HUND HUND
ART1536-049-064.indd
54
FLICKOR
FLICKOR FLICKOR
INGRID INGRID
INGRID FLICKOR
INGRID
IVRIG
IVRIG
IVRIG
IVRIG
A A
N
A
J
H H
A
D
P P
E
R
VECKOTIDNING
AN-
ATMOSFÄR
HADE
STOR
MAKT
I ÖST
ART1536-049-064.indd 54
ACCELERERA
9I
ROM
I VISSA
KÖK
LANDSKRIKA
RYGG
VIRA
S
S
T
T
R
R
U
U
N
N
T
T
S
S
A
A
K
K
LEASADE
NÖT
9I
ROM
TYG
HELT
OBRUKADE
HELT
OBRUKADE
EN HEL
HOP
ACCELENÄS
RERA
TYG
I
I
F
F
SKRIKA
VILT
LÄTE
EN HEL
NÖT
HOP
NÄS
E
E
N
N
E
E
KLIPPIG
FÅNGÖ
BRUKAR
EN
BILJARDBRUKAR
SPELARE
EN
BILJARDSPELARE
A S
A S
I O N
I O N
L Y
L Y
A B A
A B A
K A
K A
U D D
U D D
T A R
T A R
R Ö
R Ö
S
S
S
S
GANSKA
KNIVIG
VIRKE
I RÖK
V
V
SKYDDAD
PLATS
SKYDKRITISK
DAD
PLATS
KRITISK
HELIG
PLATS
GANSKA
HELIG
KNIVIG
PLATS
TALAR
A
A
N
N
G
G
Å
Å
HAMRA DATORIN
INTELLINUBB
GENS
HAMRA DATORIN
INTELLINUBB
GENS
S
S
P
P
I
I
K
K
O M A
O M A
A
A
P R A
P R A
I X
I X
G A
G A
SLÄPAS
DEL AV
SKÅNE
©Bulls
A
A L S
S AA
L Y T T A
F LB
L A R
A DLE
A
Ö
S A R E R
L A
T S
Ingrid Bergman 100 år
SÅS
SOM
DANS
C
C
A
A
S
S
H
H
KONTANTER
Y O P D U P R E D A T O R B E R
B A V K O MM A A N A K O N D A
VECKOTIDNING
E
E
FÖRSIGGÅ
LÄGGS
EN
PRIS
LÄGGS
AVSE
EN
PRIS
AVSE
SOPP
DE GÅR
RUNT
PÅ UR
DE GÅR
RUNT
PÅ UR
A
A
VIRKE
I RÖK
ART1536-SomHundOchKatt.indd 1
A V E L N E T
D I R R E V I
A L L B L O D
T T Y K S P Y
O G D P O G N
H N U A S S R
S N E Ä V F K
E LRN R
E T IT A
A VLR S
A
G
R R E V I V Å T A N
N
E DDI GS ASG GL
L BGL O
YI KHS P
K MEN R
R
Y YTR G
D P O G N I D O U E
N ASS SA RNS S
U
S EMS N
P
E
T VEN G
P
T ÄEV FI KJÄ E
R I A L S O H O A S
O
N
A
L
P
A
R
E D S S L E G L B B
Y
L U IB G
E
R TGG EI RFU T
A N S M N I M T H N
T
N O O P A N
I J E E G O Z I E Ä
A
A REK D
D OAT G
U LPP R
T
I F T I G N T N O E
O
MM A A N A
O O P A N T E R I N
A
S
F
A
L
T
HAR
FOTFÄSTE
HAR
FOTFÄSTE
TILL
FLERA
Huller om buller
TÄCKER
VÄGAR
PÅMINHUNDNER
OM
FÄRG
PÅMINNER OM
ÅDRA
2015-08-04 11:50
Lilla lången
O
O
T
T
T
T
A
A
HUNDFÄRG
ÅDRA
ART1536-049-064.indd 59
K E D N
A F R E
M R T K
O E S E
U T U N
F K G R
L E N U
K
A E SD NA A JV
A F R E D I
G
M RNT M
K ADL
O
E E IS EJ T TT
U T U N O G
M
R HEN
F KU
G R
L
R E RN UÅ SBN
A S A J G R
N A T I
G N M D N G
EE I M
J TT I SH
M U R E N S
T R A A
R R Å B T E
N
I OD
N
Y AOT P
E M T S R G
B A V K
T R A A T N
VINDVINST
VÄSEN
PÅ
SMÄLLEN
KVICKT
NEJ
VÄMJELSE
TA FÖR
GIVET
AVVIKANDE
© Bulls
D
Y
R
A
ULLVÄVNAD
TALLINNBON
JÄTTE I
PARKEN
ETUIERNA
KOSTSAMMA
VINDVÄSEN
LEKTE
VINST
SNÅLANDE
JÄSER
OKEJ
KORT
LEKTE
E
E
G
G
O
O
A
A
R
R
R
R
A
A
K
K
FUTTIG SÄTTER
BAGA- SMAK PÅ
TELL
PUNSCH
FUTTIG SÄTTER
BAGA- SMAK PÅ
TELL
PUNSCH
©Bulls
KOMMERSEN
SADE
INGET
ÅTER I
BÖRJAN
HUNDRAS
E
E
D
D
HANDLED
I TIDIG
HANDTIMME
LED
I TIDIG
TIMME
KLIPPIG
FÅNGÖ
© Bulls
MATRIXFIGUR
A H
N A T
R E
P
G
U M
D E G
E L N
L L E
A T
N N
O L U
D A T
N Å
I D T
N A
S T A
A
V
T I E
T I C
ARLA
OKEJ
KORT
SOPP
© Bulls
PRATMUSIK
KLYVS
EN DEL I
GROTTA
ARLA
2015-08-04 11:49
S
S
V
V
T A
T A
M
M
P
P
PÅ
SMÄLLEN
© Bulls
Bulls
©
RYKT
O
K
I R
O
A S
S
B
A
R
L I
Å
S A
R
R G
E O
A N
K
T E
O S
R T
E
O N
R
K A
T
O L
L E
E T
FÖRSTÅTT
ÄDELGAS
BARA
NÅGRA
INSATS- KRAFTSTYRKA UTTRYCK
P
P
I
I
K
K
E
E
L A T
L A T
V
V
T A L
T A L
N I
N I
S K
S K
SKÄRA
KAN MAN
VANKA
AV OCH
G
G
R
R
A
A
V
V
I
I
D
D
IBLAND
MED
ALTER
IBLAND
MED
ALTER
© Bulls
FRODOWOOD
T
J
A
T
A
R
ÄLTAR
B
B
R
R
I
I
L
L
L
L
J
J
A
A
N
N
T
T
INSATS- KRAFTSTYRKA UTTRYCK
©Bulls
HINDRAR
INTRÅNG
©Bulls
B
E
F
O
G
B E
N
H
E
Y T
AUKTORISATION
T
T
O
O
T
T
O
O
©Bulls©Bulls
Läsarbilden
SPEL
PÅ
HÄSTAR
SPEL
PÅ
HÄSTAR
SKÄRA
SA
KAN
EN HO
KALLAS
©Bulls
Som hund & katt
ART1536-049-064.indd 56
2015-08-04 11:48
D
U
S
Ä C
H
T
V
Å
G L
L A T
A M E
V A
L P
I G A
N A R
S M Å
E
K
R O N
N I
L O N
A R G
R M
V A N
L Y
S T A
E
N
A T S
N I E
S A R
ART1536-049-064.indd 60
ART1536-049-064.indd 50
GER
LÖDDER
UNDER
STRIL
GÖRS
OFTA
FRÅN
PÅSE
©Bulls
8
16
16
10
HAR 16
DEN
SOM
TÖRS
BÖR MAN 7
NOG INTE
KÖPA
NÅGOT
EN
12
GELLER
FÅR
GALEN
11
FLUGA
4
LEDSEN
© Bulls
ELDRESTEN
7
O
M
8
TRÄD I 8
BLIR
KALMAR
LAG
MED
TRÄKRONOR GOLV
LER
3
FRUKT- 11
DRYCKEN
9
E
R
I
N
R
A
R
E
E
O3N
O N
E
E
B
B
L S
L 5S
A K
A K
D 18A
D A
I D
I D
G3 A
G A
T
T
SNIDBART
SNIDVIRKE
BART
VIRKE
LEDSEN
2N
©Bulls
BE9
HÖVER
MYCKET
VATTEN
FRANSK
VÄN
S
M
I
L
A
R
11
8
PJÄSEN
FÖR
PJÄSEN
SALUT
FÖR
SALUT
MED
STENAR
MED
I SKÅNE
STENAR
I SKÅNE
ÖVER- ÖVERÖVER- ÖVERSATTE SATTE
SATTE SATTE
VÄXER VÄXER
VÄXER VÄXER
PÅVEN
VEN PÅ VEN
PÅ VEN PÅ
2015-08-04 11:51
FILM MED
FILMMED
MED
FILM
FILM MED
CHER CHER
CHER CHER
FIGUR I FIGUR
FIGURI I FIGUR I
SKOGENSKOGEN
SKOGENSKOGEN
DEL AV DEL
DELAV
AV DEL AV
VARU- VARUVARU- VARUBIBELN BIBELN
BIBELN BIBELN
PÅSAR PÅSAR
PÅSAR PÅSAR
GÖR
GÖR
JÄRN- JÄRNGÖR
GÖR
JÄRN- JÄRNORON ORON
ORON ORON
VÄGAR VÄGAR
VÄGAR VÄGAR
SÄGER SÄGER
SÄGER SÄGER
BAKVERKBAKVERK
BAKVERKBAKVERK
ARTIG ARTIG
ARTIG ARTIG
TRÖTT- TRÖTTTRÖTT- TRÖTTLEDDE LEDDE
LEDDE LEDDE
MUSA MUSA
MUSA MUSA
NADE NADE
NADE NADE
JUGO- JUGOJUGO- JUGOSKÄR SKÄR
SKÄR SKÄR
SLAVER SLAVER
SLAVER SLAVER
GRÖN I GRÖN
GRÖNI I GRÖN I
SKIDA SKIDA
SKIDA SKIDA
AKTIE- AKTIEAKTIE- AKTIEGÖR GÖR
GÖR GÖR
HUS HUS
HUS HUS
BOLAG BOLAG
BOLAG BOLAG
PIKAR PIKAR
PIKAR PIKAR
LÄGGA LÄGGA
LÄGGA LÄGGA
TILL
TILL
TILL
TILL
KÄRKÄRKÄRKÄRSKEDE SKEDE
SKEDE SKEDE
LEKENS LEKENS
LEKENS LEKENS
ERÖV- ERÖVERÖV- ERÖVGÖRA GÖRA
GÖRA GÖRA
ELLER ELLER
ELLER ELLER
GUD
GUD
GUD
GUD
SNED SNED
SNED SNED
RADE RADE
RADE RADE
ONT ONT
ONT ONT
KANT KANT
KANT KANT
SÄKER SÄKER
SÄKER SÄKER
ÅSKAS LÅNG
ÅSKAS ÅSKAS
ÅSKAS
"HELG- "HELG"HELG- "HELGSTEN- STENSTEN- VATTEN
STENDE
DE
DE
DE
STÅR VATTEN
STÅR STÅR
LÅNG LÅNG
LÅNG
STÅR
SIKT SIKT
SIKT SIKT
VATTEN
VATTEN
BLIR
BLIR
BLIR
BLIR
DAGS- DAGSDAGS- DAGSOCH
OCH I ANNAN
SITTER SITTER
SITTER SITTER
GICK TIDSGICK
GICK
GICK
IOCH
ANNAN
IOCH
ANNAN
UPPUPPUPPUPPBOSS BOSS
BOSS BOSS
FY!
FY!
FY!
FY!
FÖR I ANNAN
FÖR FÖR
TIDS- TIDSTIDSFÖR
KVÄLL KVÄLL
KVÄLL KVÄLL
BRONS- BRONSBRONSBRONSPÅ
PÅ
PÅ
PÅ
VÄNTAN-VÄNTANVÄNTAN-VÄNTANELLER ELLER
ELLER ELLER
FORM ÅLDERN
FORM HELIG
FORM
FORM
DRAGET DRAGET
DRAGET DRAGET
HELIG
HELIG HELIG
RYMD RYMD
RYMD
I ..."
I ..."
I ..."
I ..."
ÅLDERN ÅLDERN
ÅLDERN
SPARKEN
SPARKEN
SPARKEN
SPARKEN
DE
DE
DE
DE
SMALL RYMD
SMALL SMALL
SMALL
SJÖ- SJÖSJÖ- SJÖULKAR ULKAR
ULKAR ULKAR
TRÄNGER
TRÄNGER
TRÄNGER
TRÄNGER
FÅGEL FÅGEL
FÅGEL FÅGEL
IN
ININ
IN
MAT- MATMAT- MATGER GER
GER GER
IOWA IOWA
IOWA IOWA
ELLER ELLER
ELLER ELLER
TRAVETSTRAVETS
TRAVETSTRAVETS
RANSO- RANSORANSO- RANSOMJUK,
MJUK,
MJUK,
MJUK,
UT
UT
UT
UT
SCOT SCOT
SCOT SCOT
NERING NERING
NERING NERING
GLÄN- GLÄNGLÄN- GLÄNFALLAN-FALLANFALLAN-FALLANLEGI- LEGILEGI- LEGISANDE
SANDE
SANDE
SANDE
DE VITT DE
DEVITT
VITT DE VITT
HÅLLERHÅLLER
HÅLLERHÅLLER
KNYCKA KNYCKA
KNYCKA
TIMA- KNYCKA
TIMA- TIMATIMATRÅD TRÅD
TRÅD TRÅD
IGÅNG IGÅNG
IGÅNG IGÅNG
I
I
II
TION TION
TION TION
MUGGENMUGGEN
MUGGENMUGGEN
MISS- MISSMISS- MISSSKJUTA SKJUTA
SKJUTA SKJUTA
KON- KONKON- KONSEGTATT
ATT
SEGT ATT
SEGT ATT
SEGT
SÖDER- SÖDERSÖDER- SÖDERFORM FORM
FORM
TÄNKT FORM
TÄNKT
TÄNKT TÄNKT
BREDVIDBREDVID
BREDVIDBREDVID
KURRENT
KURRENTKURRENT
SNIDAI I SNIDA I
SNIDA I SNIDA
VÄGER VÄGER
VÄGER KURRENT
VÄGER
MAN- MANMAN- MANAV
AV
AV
AV
LANDS LANDS
LANDS LANDS
LÄTT LÄTT
LÄTT BAKOM
LÄTT
BLODS- BLODSUR
BLODS- BLODSBAKOM BAKOM
UR
BAKOM
UR
UR
VACKER
VACKERVACKER
VARA VARA
VARA VACKER
VARA
LÄN
LÄN
LÄN
LÄN
FAKTOR FAKTOR
FAKTOR FAKTOR
KAPSEL KAPSEL
ETNA ETNA
KAPSEL KAPSEL
ETNA ETNA
I MJUKAI MJUKA
MOT
MOT
MOT
MOT
I MJUKAI MJUKA
HELA HELA
HELA HELA
FJÄLLFJÄLL- FJÄLLVASS FJÄLLVASS VASS
VASS
TÄCKET TÄCKET
LOVART LOVART
LOVART LOVART
TÄCKET TÄCKET
DEGÅR
GÅRDE GÅR
DE GÅRDE
BALET- BALETBALET- BALETVANDVANDVANDPÅ VANDPÅ
PÅ
PÅ
VIDFARA
FARA
VID FARA
VID
VID FARA
BLEV BLEV
BLEV BLEV
SUDDA SUDDA
SUDDA SUDDA
TEN TEN
TEN TEN
RARE TAKET
RARE RARE
RARE
TAKET
TAKET TAKET
SINGLARSINGLAR
SINGLARSINGLAR
SÖTT
I
SÖTT
SÖTT
I
I
SÖTT
I
GÖRS
PÅ
GÖRS
PÅ
GÖRS
PÅ
GÖRS
PÅ
DESIN- DESINDESIN- DESINIVRIG IVRIG
IVRIG IVRIG
LIMPAN LIMPAN
LIMPAN LIMPAN
LÅTAR LÅTAR
LÅTAR LÅTAR
UTHÅL-UTHÅLUTHÅL-UTHÅLFICE- FICEFICE- FICELIGHET LIGHET
LIGHET LIGHET
DEN
DEN
TAUT
UT TA UT
DEN
DEN
TA UT TA
HÖLL HÖLL
HÖLL HÖLL
RAR RAR
RAR RAR
ÄLDRE ÄLDRE
ÄLDRE ÄLDRE
KURSENKURSEN
KURSENKURSEN
LÅDA LÅDA
LÅDA LÅDA
DEN HARDEN
DENHAR
HARDEN HAR
MÅL I MÅL
MÅLI I MÅL I
ÄGA
ÄGA
ÄGA
ÄGA
LÖNEN LÖNEN
LÖNEN LÖNEN
TRÄNGER
TRÄNGER
TRÄNGER
TRÄNGER
PENNORFÖRUTPENNORPENNOR
PENNOR
ÖKEN ÖKEN
ÖKEN ÖKEN
FÖRSTAFÖRSTA
FÖRSTAFÖRSTA
FÖRUT-FÖRUTFÖRUTFÖR
FÖR
FÖR
FÖR BE-ÖVRE
ÖVRE
ÖVREBEBE-ÖVRE BEGENOM GENOM
GENOM GENOM
AMATÖ- AMATÖAMATÖ- AMATÖTONEN TONEN
TONEN TONEN
SPÅ SPÅ
SPÅ
CIA I
CIAI I
CIA I SPÅ
CIA
GRÄNS- GRÄNSGRÄNS- GRÄNSHUDEN HUDEN
HUDEN HUDEN
TRÄD TRÄD
TRÄD TRÄD
REN
REN
REN
REN
SOVJET SOVJET
SOVJET SOVJET
NING NING
NING NING
DEN
DEN
DEN
DEN
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
PASCALNORSKT
PASCALPASCAL
PASCAL
NORSKT NORSKT
NORSKT
DOM- DOMDOM- KALLAS
DOMKALLAS
KALLAS KALLAS
MANS- MANSMANS- MANSKREERAKREERA
KREERAKREERA
DEN DEN
DEN DEN
IBLAND
IBLAND IBLAND
STOL STOL
STOL IBLAND
STOL
BORT- NAMN
BORT- BORTBORTNAMN NAMN
NAMN
TIDEN TIDEN
TIDEN TIDEN
SLOM SLOM
SLOM SLOM
KOMMENKOMMEN
KOMMENKOMMEN
UNDER- UNDERUNDER- UNDERNÖD- NÖDNÖD- NÖDAVAN- AVANAVAN- AVANGÅ AV HASSE
GÅ
GÅAV
AV GÅ AV
HASSE HASSE
HASSE
FEMTIO FEMTIO
FEMTIO FEMTIO
HÖLL HÖLL
HÖLL HÖLL
BEDD BEDD
BEDD BEDD
NONSENNONSEN
NONSENNONSEN
STAPELN
SOM STAPELN
SOM
SOM STAPELN
SOM STAPELN
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
EFTER- EFTEREFTEREFTERFÖRDE FÖRDE
LUFT- LUFTFÖRDE FÖRDE
LUFT- LUFTFÅR
MANFÅR
FÅRMAN
MANFÅR MAN
CAESAR CAESAR
CAESAR CAESAR
LYSSNAR
LYSSNAR
LYSSNAR
LYSSNAR
LYSTE LYSTE
LYSTE
SAMMAN
SAMMAN
SPJÄLL SPJÄLL
SAMMAN
SPJÄLL SPJÄLL
SAMMAN
ALE PÅ LYSTE
ALEPÅ
PÅ ALE PÅ
ALE
SCOUT- SCOUTSCOUT- SCOUTI SKOL- I SKOLI SKOL- I SKOLHAR
HAR
HAR
HAR
DUKTIGADUKTIGA
DUKTIGADUKTIGA
VAND- JORDVAND- VANDVANDBOK
BOK
FAN
BOK
BOK
FAN
FAN
FAN
JORD- JORDJORDART1536-049-064.indd 61
RING KLOT
RING RING
RING
KLOT KLOT
KLOT
TOPP- TOPPLIVS- LIVSTOPP- TOPPLIVS- LIVSFÖRSTÅFÖRSTÅ
FÖRSTÅFÖRSTÅ
ÅTER ÅTER
ÅTER ÅTER
FORM FORM
LOTTER LOTTER
FORM FORM
LOTTER LOTTER
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
PUH-VÄNPUH-VÄN
PUH-VÄNPUH-VÄN
SÄGS
SÄGS
SÄGS
SÄGS
RIS- LADDAS
RISRIS- RISKÖPTE KÖPTE
KÖPTE KÖPTE
LADDAS LADDAS
LADDAS
KARTEN KARTEN
KARTEN KARTEN
PAPE- PAPEPAPE- PAPETILL
TILL
TILL
TILL
PANNA PANNA
PANNA PANNA
NED TILLNED
NED
TILLNED
TILL
TILL SAMSAMSAMSAMENGELS-ENGELSENGELS-ENGELSGOJA GOJA
GOJA GOJA
GÖR RÖDGÖR
GÖRRÖD
RÖDGÖR RÖD
I KINA- I KINAI KINA- I KINAMOBILENMOBILEN
MOBILEN
KÄLKE KÄLKE
KÄLKE KÄLKE
LING MOBILEN
LING
LING LING
MAN
MAN
MAN
MAN
RÖDARE RÖDARE
RÖDARE RÖDARE
KÖK
KÖK
KÖK
KÖK
PEKKA PEKKA
PEKKA PEKKA
STAD STAD
STAD STAD
SALONEN
SALONEN
SALONEN
SALONEN
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
I
II
I
SIFFRA SIFFRA
SIFFRA SIFFRA
DÖRR DÖRR
DÖRR DÖRR
UKRAINAUKRAINA
UKRAINAUKRAINA
HURSA!
SA!HUR SA!
HUR SA!HUR
TVÅA TVÅA
TVÅA TVÅA
O F
Y
Ö R
MITT I MITT
MITTI I MITT I
KVÄVE KVÄVE
KVÄVE
ZOOM KVÄVE
ZOOM ZOOM
ZOOM
ART1536-049-064.indd
52-53
ART1536-049-064.indd
52-53
2015-08-04
2015-08-04
11:51
11:51
SLING- SLINGSLING- SLINGHÖRSEL-HÖRSELHÖRSEL-HÖRSEL-
RAR SIGRAR
RARSIG
SIGRARFÖRFÖRSIG
FÖRFÖRVIKARE VIKARE
VIKARE
I VATT- VIKARE
I VATT- I VATTNIMMEL-NIMMELI VATTNIMMEL-NIMMEL-
ÅRORNA
NET
NET
NET
TRÅG
HEKTAR
ÄR
INTE
TVÄTTAD
H
O
NETSE
SE
SE
I
II
I
EDEN EDEN
EDEN EDEN
SE
FASO- FASOFASO- FASONERNA NERNA
NERNA NERNA
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
DIVORNADIVORNA
DIVORNADIVORNA
H
DE BÄRDE
DEBÄR
BÄRDE BÄR
BLÅ BLÅ
BLÅ BLÅ
BÄR BÄR
BÄR BÄR
SOM
ETT
I
J
K
K Ö R A
D O
O R
Ö R I N G
S
S I
A L A N D
R A T
I
S T Å L
O K A D E
G E
E T
I N E R T
N
A N A
A R R
N
E L I T
G
H
FÖRSIG-FÖRSIGFÖRSIG-FÖRSIGGÅR I GÅR
GÅRI I GÅR I
HEMSÖKHEMSÖKHEMSÖKHEMSÖKTA HUS TA
TAHUS
HUS TA HUS
SKIVA SKIVA
SKIVA SKIVA
SÄGA
NEJ
G
© Bulls
KRAMAR 11
MAN
NÅGON
FRYSTE
L I N
A T E
U R
F T E
N A
A R R
T
O
T R A
O S
N S
O T S
R A P
R
A
U S K
T T A
O R
A R
N K I
D
D
E G E
4
© Bulls
© Bulls
11
S
T
A
D
A S
K
Ä
R
I N
O
R
N
A
CENTRUMEN
1
KATOLSK 2
PRÄST
6
© Bulls
15
7
3
K
K
K
1 A
K
A
A L
A
L
13 O
T
T O
A P
A
3 P
S S
S S
T
1
T
R I
R I
O
1 D
O
D
F E
F E
STOR KÖTTOLYCKA GRYTA
STOR KÖTTOLYCKA GRYTA
ÄR
PLAPÅNEDCERADE LURAR I SLAGEN
MINNER
5
©Bulls
7
I P
O
S I
S
R A
O D
S E
E
T O
T T
T
B A
R N
I
C H
K A
A L
K
L A
L
K
E
P
S
A
R
©Bulls
INGET
FLYT
ALLS
DE
13
PLÖJS
PÅ
VÅREN
4
© Bulls
© Bulls
HÄL- 5
SINGEDJUR
2
©Bulls
P
L
O
C
Å K
M
O
A
G
T P L A N
R A M
A
E R A D
K R A B
T E
T Ä
O T T E R
A T O R
R
M A S
U N T
P
L I E R A
L T
A N
E A T R A
RÖRLEDNING
3
1
HUVUDSAKER
GREKÖ
2
©Bulls
Lätt till svårt
Kära besväret
2015-08-04
11:49
2015-08-04
11:49
2015-08-04 11:59
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
K
2015-08-0