Detaljerade kartor över aktuellt utredningsområde vintern 2013/2014

Långås
Varpeberget
AnkarSågebron Fiskare- berget
Lilla
Örnäs
Sågen
torpet
torp Brumans-
Hedetorpet
Öregårdsön
Pilevrån
Lommervattnet
Boberget
Ulveberget
Liftingen
Smedstaken
Gåseskäret
Korpeholmen Hästen
Lilla Hästeskäret
Hästen
Sjö-
lunden
Gatan
Metholmen
Metholmen
Lilla Stora
Furön Furön
Lille Store Korvholmen
Vita Korvholmen
märren
Stora
Vesteviken
Longåsön
Mörtekällan
Näset
Fagerstrand
Ekebergs-
Ängen
Hästhagen
Maden
Hagarna
Ladkasen
dalen Liden
Friskogskasen
mosse Ljungkulle0
Brandsbo
Boskogen
Bodalshagen
Kleven
Furukullen
Askeröd
Fridhem
Ranneberget
Borgen
Söckekärren
Enerkullen
Lundebacken
Intagan
MalgöGullön bron
Bråteberget
0,5
1
i
Talbo
Toppön
Oskarsbron
Hälltorp Arvidstorp
Ödegården
Aspekullen
Spikö-
StrömsStröms- bron
lund
berg
Kanalön
Kopparklinten
Skogsvreten
Skogssäter Olidan
- Stenkullen
km
Västergärdet
Fridelund
Ny 400 kV växelströmsledning
Skälsbo
vass
Poxen
Åkersberg
Åkers
Åker
2
1
Åkers
byn SkofteTeckenförklaring
sjö
Rysskajen
Utredningsområde
3 Holmen
Eriksro
Nyckelberget
Utkiken
Nysätra
Lunden
Slätteberget
Befintligt kraftnät
4
Sandgärdet
Stamnät 400 kV luftledning
5
Udden
Stamnät, transformatorstation
Olofsdal Bäckevik Gröndal Ryrparken
!
(
kopplingsstation
6
Regionnät 130 kV luftledning
7
Myrtuveparken
Ryr
Passopp Stubbered
8
Sylte
Marieström
Nabben
Torsred
Svenäcker
Boberget
Karteboda
Munkebo
Hökebergshagen
Steröd
vatten
Laggen
Berget
Ljungbacken
Öresjö
Jätteberget
Rytterkullen
Sjöbonäbban
Vabacken
Galtarna
Hultet
Lundstaken
Sjösala
Nordnäbban
Stennäset
Kvarnkasen
Garnviken
Sörnäbban
Källstorp
Tittekullen
Solliden
Öresjö
Store
Karlsholmen
Lille
Karlsholmen
Skogshagen
Kniphagen
Edsvid
Kisteberget
Havde
sjö
udde Brände
Björnkullen
Munkön Lillön
Hasselbacken
nabbarna Ängskärs-
Käften
Flaten
Jätteberget
Rörmaden
Björkö
Stubbehagsskäret
Stubbehagen
Björndalen
Edsäter
Näsnabben
Näsholmen
Porstången
Björndalen
Jonstorp
Skogssäter
Skogssäterssjön
Fredskogen
Stenbacken
Koön
Trollholmsön
Skogssäter
Stighem
Rönneborg
Kidkullen
Öresbo
Furukasen
Lärktorpet
Busketorpet
Björkskogen
Kvarnemaden
Munkebokassen
holmen SundsSundsSkären näbban
Kullinge- Pettersborg
Långa- holmen
näs
nabben Hällberganäbban Långanäs-
Läresbo
5
viken GräsBrevik
Gräsvikön
Arnstorp
Marbomossen
Lillevattnet
Gräsviken
CL
3
Sopmaden
Anered
CL1 S 5
Svalön
Bockön
mosse Kullinge
Styrås
Bäckebol
1
Backen
Bäckebol
Dyhagen
holmen LommerhalsMåsöarna Viksängen
Sågefallet
Lunnebergsmaden
Skogstorpet
Södra
Hedetorpet
CL26 S
7
Stommen
Svartemad
FL5 S 7
-8
Stora
Örnäs
9
Slätthult
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Brunnaliden
Brokullen
Torvan Brobacken
Lindjärn
Brännemaden
Duldevattnet
Gungsåsen
Hästemaden
Hjälmhagen
Stänget
Banken Gropsjön
Torphagen
Hälgån
Bystadvattnet
Lille
sjö
Sjöhagen
Stora
Galten
Nötebron
Tomtekasen
Stuvvike-
Lille holmen
holmen Store
Hjorteshölj
Svärtemaden
Häggebergen
Valdalen
vattnet Långe-
StockelidStora
vattnet
Stora
Klädes-
Svarte- Kvarnevattnet
vattnet
Fiskelöse
vatten
Stora
Valekärrsvattnet
Lilla Valekärrsvattnet
Rösebergen
Fåglebergssjön
Starskogen
Sollid
Smådala
Stenarsröd
Masthugget
Sandsiken
Alebotten
Nytorp
Backen
Nol
Linhagen
Brattås
Kvarnbacken
Vesten
Kullen
Kvartsberget
Kullhagen
Lyckeberg
Ödsmål
Heden
Hällorna
Åseliden
Ljungliden
Sofieberg
Nordängen
Hallhagen
Långeberget
Rösefjäll
Sjövik
sjöarna
LångsbergsUtby
Lång
Sjötorpet
Dånhallen Fridhem
Rörmaden
Hästhagen
Nybygget
Getlycke Kvarnevatten
Lilla-Bränna
Stora
2
Ekebacken
Ilsjön
Högebergstorpet
Hjortekullen
Lilla KvarneStora
Kvarnevattnet
Kvarnevattnet
tjärnen
Tranevattnet
Lilla
Lilla
Örstad
vattnet
Smedtorpet
Hålleröd Kasen
Stora
Strandviken
Gädde
strand
Nybyggesjön
Valdalssjön
Öre sjö
Rånäs
Stuvvik
Kasen
Stora
Mörtevattnet
Lilla
Vargefjället Lerdalen Mörtevattnet
Brasmerviken
Svederna Friskestommen
Våtkärr
Gatan
Kalvhålan
Okebergshagen
Blackevattnet
Fåglebergen
Nordbergen
Håleresjön Stockelidvattnet
LjungStora
SkansMad-dyn backen
Sanna
Småsjöarna
Svartevattnet
Lilla
berget
Högelidtorpet
Blackevattnet
Smygen
Bråten
Dalen
VinterValeklintsvattnet vattnet HolmeKorshällevattnet Vredesjön
Vallen
Ålleberg
Kasetorpet dalen
Mossen
Kringlevattnet
Humlekärr
Svartevattnet
Hagens
Lille
Utby
Lille
Smedjegård
småvatten
Store Valeklinten
Flågvattnet
Bergsgärde
sjön BråteNorra Lång
Tomta
Valeklinten
Majoregården
Gustavsberg
småvatten
Köpingen
Solberget
Kasen
Flågvattnet Södra
Kohagen
Tången
Myren
Stora
Träsbron
Berga
Rannebergen
Madvattnet
Valeklintsvattnet
Orreberget
Torpa
strand
Hästehagen
Grönlid
Älevattnet
Småvattnen
Östra
BrokaSollums
Torp
Nerängen
Kulleberget
Tomten
bukten
Lång
Jordfallet
Hagaberg
Bremseviken
Flundervalla
Kringvattnet
Högsbo
Oxögat
0
0,5
1
Galteberget Lilla Dirdammen
Lilla
Blankeberget
Dalängen
Skogssäter
- Stenkullen
Trehörningen
km
Stora
Bockön
Bråteliden
Kringvattensbacken
Källsringen
Bockön
Grankullen
Hagarna
Ny 400 kV växelströmsledning
Källsringen Stora
CL26 S 7
Örevattnet
Store-Väktor
Långa
näsan
Lilla Näset
Gipenäs
Delsbo
Hjärtums
Lyseberg
Trollevattnen
Iglevattnet
Brunnevattnet
Kohagen
Lysevattnet Stora
Bårevattnet
Taleberget Hansgården
Torpsbanken
Björketorpet
Lille-Väktor
Hästevattnet
Sjöbacken
Stenlid
Ördalsbergen
Trångkleven
Änghagen Kvarntorpet
Höga lid Validen
Kålhagen
Sollum
Höjen
2
7
Ängarna
Utredningsområde
Åsbräcka
6
Långeberget
Mossen Backen
Arvidsgården
8
Snareklev
Rudet
Johannes-
Röd
Borgåsen
Daskebacken
Fornängen Bjälleberget
Teckenförklaring
Tornhallsberget
Ballsered
Kroken
Skaddebacken
Sunås
1
3
4
5
Fråstad
Ängen Eriksberg
Lilla
Bårevattnet
Nedra
Torp
Sörängen
berg
Kullhagen
9
Brattås
FL5 S7-8
i
Befintligt kraftnät
Stamnät 400 kV luftledning
Stamnät, transformatorstation
!
(Stillingen
kopplingsstation
Regionnät 130 kV luftledning
Härklättan
Tränget
Haberget
Hulteberg
©Lantmäteriet,
SvK-Geodatasamverkan
Lunden
Bastebacka
Skogen
Åsen
Backamo
Kolbengtseröd
Liderna
Backa
Backamo
Ekehålan
Rinnan
Sjölyckan
Granhem
Nytorp
Rådaneberg
Rosenbacka
Stavekullen
Ängen
Stenkullen
Dunnebacken
Intaget Grinden
Svarta
Hålan
Dammsjön
Grunnevattnet
Skillnarevattnet
Hasteröd
damm
Buabråten
Solvik
Klåvan
Lilla
Mörtevatten
Småvattnen
Hasselbacken
Maderna
Örevattnet
Björkhem
Muleröd
Tolles
Aspeliden Kungsbron
Äshagen
Abrahamsberg
Kalvhagen
Sjöhallen
Oskarshem
Hultet
Huveröd
Kleven
Norra
Huveröd
Gökotteberget
mossen Skrymte-
Bokullen
Ulveberget
Kesås
gärde
Amdalsmaden
Stora
Siors
Mörtevatten
Grantorp
Kohagen
backe
Gärdet
Nyborg
Ängen
Henrikshagen
Rishageröd
Krösebacken
Amdal
Arsjön
Näshagen
Bråten
Näset
Furuhed
Liden
Mossen
Maden
Rishageröd
vatten
Heden
0
Lunnetorpet
Törresröd
Varpeviken
Gunnarsvattnet
Stora
Gräsåsevattnet
Mörkevattnet
Vinterdalarna
Lilla
Gunnarsvattnet
Tuvevattnen
4
5
7
Gasås
1
Bottnarna
Paradiset
Kohagen
i
Lekvall
Kasen
Björnhallen
Uxåse
klint
1
Uxås
km
0,5
Lerdalen
Lönnekullen
Banken
Vetteberget Löddestorp
Hareberget
Kasen
2
Graveröd
Jären
Steröd
3
Kasen
Botten
Kullen
Långeröd
Kasesjön
Marieholm
Brattorp
Krokstorp
Skogen
Hallerna
SvensSkogstorp
Lysevattnet Långevattnet
Maden
Börsåsen
platsen
Småvattnen
Stubberöd
Lundekullen
Sanderslund
Lindhem
Nyhagen
Nordängen
Önneröd
Myrtuvan
Hättan
Ängen
Hasteröd
Res
Lindekullen
Granhem
Högen
Måbergen
Bränna
Banken
Getekullen
Hasteröd
Långa
bergen
Skräddaregården
Klockarelunden
Jordfallsslätten
Dammhagen
Rannebergen
Blackevattnet
Hjärtum
Gärdhem
Hultet
Husedalen
berget Stuss-
Lugnet
3
Daskebacken
Varghult
Hultet
Gäddevattnet
Sunås
Kärrsbacken
Sandliden
Mannevattnet
Abborrevattnet
Eriksberg
Röd
Fridhem
Sand
Börkekasen
Flågvattnet
Sollum
Kålhagen
KroksHundegäddevattnet
vattnet
Maen
Barkesbo
Barkesbovattnet
Stora
Borgekullen
Lilla
Måröd
Flogarna
Nya
Ålmyren
Björnåsen
Tångarna
Sågen
Gamla
Björnåsen
Borgen
DammKullen
hagen
Lilla
Bårevattnet
Bårevattnet Stora
Kollesjön
Torvvattnet
Stora
Lilla
Kerstivattnet
Kerstivattnet
Svartevattnet
Ängen
Kvarntorpet
Änghagen
Validen
Höga lid
Lysevattnet
Svartevattnet
Måröd
Hedås
Trångkleven
Hjärtums
Lyseberg
Källevattnet
Maderna
Bäckaskog
Måröd
Lyseberg
Berget
Skogssäter - Stenkullen
Strömkullen
Ny 400 kV växelströmsledning
Torna
Fridhem
dal
Änghagen
Teckenförklaring
Brodalen
Ström
SöderUtredningsområde
gården
Befintligt kraftnät
Slottet
Nedre
Stamnät
400 kV luftledning
6
!
(
Röstorp
8
9
Övre
Grinden
Grinden Nedre
Åby
Östra Röd
Ryktransformatorstation
Stamnät,
kopplingsstation
Regionnät 130 kV luftledning
Bergsåsen
Östra
Berg
Strandbacken
Lilla ©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Stommen
Åby
Kleven
vatten
Huveröd
Gräsåsevattnet
Norra
Huveröd
Mörkevattnet
Småvattnen
Stubberöd
Djupevatten
Åsarna
Mossen
Rågården
Banken
Heden
Änghagen
Övergård
Tönneröd
Mosshagen
Sköllunga
Västergård
Mellangård
Östergård
Rävås
Grinden
Bråten Dammen
Skintesberget
Högen
Orrberget
Lilla
Stora
Örevatten
Örevatten
Svartevatten
Källtorp
Nordhagen
Västergård
Mörtevatten
Kvarndammen
Hanses
kulle
Möllan
Mobergskullen
Norra
Borgås
Västra Röd Rödsbergen
Bredvattensåsarna
Kroppesjön
Röd
Lillesjön
Röd
Kvarnsjön
Talsvatten
Långås
Hinnekullen
Backarna
Dammen
Stora
Komperöd
Oxögat
Bistockedalen
Västersjön
Broan
Hällsvatten
Sävholmen
stenarna
Backer
SödParadiset
Sannersby
Kullarna
Hästebacken Holmen
Sörgård
Stora
Borg
Gärdet
Mosskärren
Bäcken
Västersjön
L.
Hästemossen
Mjösund
Långåsevatten
Lommersjön
Oxögat
Lunden
Lilla
Lysevatten
Rödvatten
Lysevatten
Ellbo
Kasen
Hassledalen
Lommervatten
Borgen
Lilla Tjärnevatten
Stora Görjevatten
Lilla
Ängen
Igelvatten
Tjärnevatten Stora
Byrevatten Stora
Stora
Orremaden
Kvarnen
Byrevatten Lilla
Hällbovatten
Holmevatten
Västerlanda Övergård
Östervatten
Norgård
Hällebolund
Sörgård
Frövatten
Mörtevatten
Normandie
Västra
Korsvägen
Röd
Norgård
Svartsjön
Lilla
Komperöd
Bergsåsen
Smörkullen
Långevatten
0
Bodasjön
Asgräs
Oxulevatten
Bredvatten
Svartevatten
0,5
1
Stora
Stora
Bränna
Åsen
Abborresjön
Banken
Parken
Bredvatten
Tingskullen
Holmen
Västersjön
Svalsjön
Prästgärde
Predikstolen
Fägran
Stora
Holmevatten
Svarttjärnen
Lunnelycka
Stommen LunnareStrandbacken kyrka berget
Högstorp
Hästevatten
Stutevatten
Ljustersjön
Lysterfjäll
Tåsteröd
Östergård
Småvattnen
Brurevatten
Långevatten
Berg
Lilla
Åby
Åby
Örevattnet
Lilla
Silevatten
Stora
Rågårdskullen
Silevatten
Örevatten
Stora
Svalevatten
Hjortesund
Lilla
Stora
Grandalsvatten
Lilla Svalevatten
Lilla
Grandalsvatten
Igelvatten
Sköllungesjön
Vasen
Skogstorp
Mosseberget
Östra
Röd
Lilla
Edet
Östra
Stena
Medjolingen
Kvarnsjön
Nedre
Grinden
Grankärrsvattnet
Kistevatten
Dammeberget
Hästhagen
Tuvevattnen
Tjärnsjön
Hallen
Bergsåsen
Björnhallen
Övre
Grinden
4
Röstorp
Gasås
Lilla
Röstorpssjön
Gunnarsvattnet
Lysevattnet
Långevattnet
Maden
Södra
Grössbyn
Kasen
Vinterdalarna
Småvattnen
1
km
Västerlanda Kyrkeby
kyrkaSkogssäter
i
Sörgård
4
5
7
6
Teckenförklaring
Granås
Stamnät 400 kV luftledning
Hagen Grinden
Hagen
Lunnehagen
9
Idan
Ivarslund
Utredningsområde
Befintligt kraftnät
Timmerås
!
(
8
Ballabo
- Stenkullen
Ny 400 kV växelströmsledning
Nyborg
Spängsås
2
Lilla Äspeskogen
Dallyckan
3
Bränna
Långås
Älvhem
Stamnät, transformatorstation
kopplingsstation
Hamnebacken
Regionnät 130 kV luftledning
Skörsbo
Ödegärdet
Holmabergen
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Hinnekullen
Lysevatten
Lilla
Komperöd
Rödvatten
Lillesjön
Valås
Abborrevatten
Lysevatten
Korpeflåget
Gårdsjön
Hällesdalen
vatten
Mörte-
Stora
Mörka
Snarsjön
Måkevatten
Lilla
Angersjön
Bjurevatten
Djupevatten
Brattåsbergen
Koltjärnen
Hässjebacken
Killingeflåget
Hålt
Håltesjön
Arreln
Härsvattensdal
Härsvatten
Rannesniporna
Lilla
Blandevatten
Blandevatten
Stora
Lilla
Äggdalssjön
Oxögat
Halleberg
Kullen
Sågen
Assleröd
bränna
Ekbacken
Sandbäcken
Södra
Högeberg
Hålt
Groröd
Göransgården
Västergård
Torrgårdsvatten
Vajlegården
Skattegården
Frågot
Stora
Äggdalssjön
Grunneröd
Dalarna
Svarvareåsen
Gryssås
Stendammen
Stendammen
Slätten
Kringelsjöarna
0
Skogshyddan
Stora
Holmevatten
Södra
Gräsås Lindesjön
Svartevatten
Kvarnsjön
Lilla
Stora Grötevatten
Grötevatten
1
Råkärr
Lilla
Nornäbban
Dala Hästås
Ålekullen
2
1
Ödegärdet
5
Källseröd
3
Halleröd
4
7
km
Tuvan
Torskog
i
Skogssäter - Stenkullen
Forsakullen
Teckenförklaring
Svängen
Skalleröd
Utredningsområde
Befintligt
kraftnät
Bäck
Stamnät
400 kV luftledning
Ängsholmen
6
Mälleröd
8 Långeröd
9
Nygård
Platsen
Spikdammen
Prästeröd Ny 400 kV växelströmsledning
kyrka
Enern
Tån
Kroksjön
Färjehagen
Heden
0,5
Odenslund
Amneröd
Grunneröd
Tollesjöarna
Huvudet
Mittevättnorna
Högås
Svenseröd
Helgesjön
Björnsjön
Adolfs Garn
kulle
Fiskeberget
Assleröd
Mellersta
Hålt
Nornäbban
Skardsjön
Ryggebräckan
Norra
Hålt
Frövatten
Holmevatten
Kalvhuvudet
Rörkärr
Otterkulan
Stenbacken
Färleken
Backarna
Ivarslund
Hjärtat
Hjälmhagarna
Intaget
Arboskog
Stora Svarvaresjön
Lilla
Durjevatten Svarvaresjön
Frökärr
Svedjan
Gustavs
kulle
Björnvatten
Nordanlä
Lusseröd
Sågetorpet
Långevatten Durdesjöarna
Blackvatten Kroksjön
Svartsjön
Stora
ÖreLilla
vatten
Örevatten
Göransgården
Källerås
Lysevatten
Furåsekullen
Grästjärnen
Lilla
Måkevattnet
Måkevattnet Stora
Gummerin Tranviken
Arbovatten
Stora
Hästevatten
Mörtevatten
Svarttjärnen Stora
Rödvatten Bjurevatten
Sandvadsåsen
Rödvatten
Flågtorvan
Sandkärr Hästevatten Lilla
Gröbbelyckan
Oxögat
kulle Ladbacke Lommersjön
Hagen
Gaffeln Yttre
Kroksjön
Kvarnsjön
Stora
Åsen
Holmevatten
Örevatten
Kvarnekullen
Lilla
Holmevatten
Lagsjön
Kovatten
Stutsjö
kulle Stutevatten
Bjurhålt
Svartsjön
Sandborrevatten
Högevatten
Rödvatten
Bastelen
Lilla
Nolgärdet
Holmabergen
Ficksjön
Slåkemaden
5
Ödegärdet
Skörsbo
Långevatten
Lysevatten
Lillesjömossen
Dammen
Lunnehagen
Hagen
Svartevatten
!
(
Nylandsö
Stamnät, transformatorstation
Passagården
kopplingsstation
Regionnät 130 kV luftledning
holmen Bäcks-
Hamnen
Spetalen
Kullängen
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Södra
Gräsås Lindesjön
Lilla
Nornäbban
Svartevatten
Kvarnsjön Lilla
Grötevatten
Stora
Grötevatten Tången
holmen
Ålekullen
Livelycke
Rannebergen
Damsås
Björkekärr
Hålan
Hålt
Bäcka
lider
Dammen
Hungersvatten
Abborrvatten Lilla
Abborrvatten
Stora
Stensås
Norrmannebo
kapell
Bua
Mariedal
Bihammar
Karlsro
Rugge
sten
Iglekärr
Backa
Bratteberg
Holmaberget
Hällesberget
Ramstorp
Ramstorp
Ljung
Signehögsholmen
Grötås
Västergård
Kungsgården
Frövet
Kristineberg
Fröveberget
Signeberg
Lurås
Båstorp
Skatteklint
Paulsgården
Högeberg
Båstorpsbergen
Örnäsberget
Ranneberget
Skattegården
Strömmalyckan
Skepplanda
Grönnäs Ledet
Kattleberg
Paulsgården
Kattleberg
Hamnaberget
Ekhagen Bruket
Hamnen
0
0,5
1
km
i
Storgården
Sörgården
Uppegården
Svenstorp
Starrkärr
Paradiset
3
Västergården
4
Högstorp
Stallbratt
Högaliden
5
Skogshyddan
6
7
8
Bratteberget
Haråsen
Ny 400 kV växelströmsledning
Kroka
Utredningsområde
Tokatorpsbergen
Befintligt kraftnät
Stamnät 400 kV luftledning
Tokatorp
Djurås
Ormaberget
Paradiset
Skogssäter - Stenkullen
Teckenförklaring
Storgården Gate2gården
Skönningared
Grönebo
Vadbacka
Fors
1
Almelund
Tjurholmen
Frövehed
Ängen
Lunden
Hamnen
Hede
Kockegården
Öster- gård
Solberg
Övergård
Stadskullen
Västra
Valler
Stora
Gullringen
Sjövik
Solhem
Norrmannebo
Örevattenåsen
Långemossen
Höjden
Plommeröd
Örevatten Nedre
Oxögat
Fridhem
Lilla
Alvhem
Jätteberget
Hajs sjö
Säven
Hökhålt
Alvhem
Östra
Norrmannebo
Sävas
kulle
Stinneröd
Bratteström
Mellan
Örevatten
Näseberget
Äspholmen
Myras
mosse
Rödkroken
Jätteberget
Nyhemsberg Signehög
Nyhem
Braseröd Björkhagen
Österås
Gateskärssjön
Stensåsesjön
Ingelsvatten
Oxögat
Burås
Örevatten Övre
Rolkedalen
Hålan
Grågåssjön
Hästhagen
Granås Högås
Sjöås
Abborrvatten
Storsjön
Kroppkärr
Hästhageberget
Nedre
Bäck
Källerås
Åsebacken
Stenstugan
Kållen
Marieberg
Västergården
Kroken
Hajs
gård
Herradammen
Hedsåsen
Torpa
kulle
Vallered
Haj
Skårs
Bratteberg
Bäck
Videkärr
Spetalen
Kullängen
Skår
Grankärr
Lysevatten
Mjösund
Nygård
Platsen
6
Bäcks-
Hamnen
9
Björkhagen
!
(
Stamnät, transformatorstation
kopplingsstation
Regionnät 130 kV luftledning
Grosjön
Krokarna
Grolanda ©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Stora
Bratteberg
Tjurholmen
Högstorp
Svenstorp
Starrkärr
Hällesberget
Kallareberget
Brännet
LunnaKnaptorp
dammen
Älvängen
Maden
Tollered
Tjurholmen
Östra
Valler
Jutakärr
Nedergård
Valås
Utby
Äskekärr Älgås
Högeknalt
RättareBrännås gården
Furorna
Alevillan
Osbacken
Alafors
Brandsbo
Älebräcke
Lunden
Rished
Högås
Hältorpssjön
Brandsbobergen
Räves
mad
Dammen
Åsen
Ljungåsen Hallen
Stampa
Uspastorp
Gödås
Krokasmedens
Råkärra
0
0,5
1
Röbacka km
Ullefors
3
4
5
Tån
Smedjebacken
Hult
Enekullen
Bockaberget
Rösbacka
2
1
Björbäck
7
Gunndal
Bräcke
i
Skogssäter - Stenkullen
Ny 400 kV växelströmsledning
Valberg
Teckenförklaring
Torp
Alefjäll
Bissdala
Utredningsområde
Befintligt kraftnät
6
Rosenlund
Broängen
Tuvorna
Alhem
Kilanda
kyrka
Prästavadet
Solliden
Hästhagen
Hult
Hinndalen
Bur
Brattås
Sannum
Runnet
Slättaåsen
Kilanda
Gurentorp
Åsen
Rydet
Södra
Slätten
Sör-Ölanda
Kattleberget
Hältorp
Norra
Slätten
Ölanda
Plåten
Ängarna
Rannberget
Dalaskogen
Västergården
Skalltorp
Gömtarås
Hultås
Grolund Dalån
Alsbo
Karlsberg
Lövås
Askimstorpet
Krokarna
Hult
Brattås
Baseviken
Oxeberget
Hagen
Sandliden
Gamles
hög
Höjden
Nolbergen
Starrkärrs
kyrka
Prästalund
Alafors
Nedre
Målje
Prästgården Nybygget
Stockahögen
Östergården
Krokstorp
Vakullen
Skrevet
Torp
Mossen
Svenstorp
Hundskullen
Starrkärr
Grolanda
Svenstorp
Svenstorpssjön
Sjöbergen
Ollebergen
Björkhagen
Hagklevbergen Rapet
Pölebergen
Nordmarken
Häljered
Romehögen
Grosjön
Haråsen
Bratteberget
Ranneberget
Sörgården
Västergård
Djurås
Ormaberget
Paradiset
Gunntorp
Tokatorp
Skogshyddan
Paradiset
Hede
Kockegården
Östergård
Solberg
Övergård
Stadskullen
Högaliden
Stallbratt
7
Gullberg
Tokatorpsbergen
Västergården
CL26 S7
Backa
Hamnen
Grönebo
8
9 Heden
Stamnät 400 kV luftledning
!
(
Stamnät, transformatorstation
kopplingsstation
Rågtvet Regionnät 130 kV luftledning
2
CL
9
©Lantmäteriet,
SvK-Geodatasamverkan
Långekärr
Röbacka
Gurentorp
Sannum
Torp
Rosenlund
Bockaberget
Gödås
Rösbacka
Björbäck
Adolfsro
Dalhem
Prästtjärnen
Högås
Vasebacken
Skottåsen Alefjäll
Högsjön
Käringeliden
Vårekullen
Dalen
Djupedal
Alefjäll
Kroktjärnen
Djupevik
Mollsjönäs
Älmhult
Stora
Sandsjön
Stensjön
Kvarnedalen
Björsjödal
Stensjöbergen
Björsjöflugen
Björsjön
Gräskärrsberget
Stora
Gettjärnet
Lilla
Gettjärnet
Lommetjärnen
Mollsjön
Mollsjökulle
Mollsjönäs
Ebbetjärnen Lilla
Kotjärnet
Risbytjärnen
Osjön
Blacken
Sirsjön
Långesjön
Skyrsjönäs
Madsjön
Tåsjön
Lommatjärnen
Blackås
Lommatjärnen
Vättlefjäll
Gatesjön
Tolsjöhult
Getakullen
Grönedal
Burhult
Lillesjön
Burhultsnäs
Pussasjön Gräsås
0
0,5
1
Kroksjön
Göksjön
Risbyfluget
Sandsjötjärnen
Pussen
Slättebacken
Fjärhult
Risbysjön
Sandsjöberg
Holmetången
Fjällskogen
Aspetången
Stora
Lövsjön
Skepparedstången
Gärdsjön
Kroksjöås
Lövsjötjärnen
km
Skogssäter - Stenkullen
Ny 400 kV växelströmsledning
Ljungslätt
Långsjön
Utredningsområde
2
3
Vreåsen
4
5
Inre
6
Aspetången
7
Yttre
Fiskebergen
Grankullen
Lilla
Lövsjön
Teckenförklaring
Fåletjärnen
Fredagsåsen
1
Hagasjön
Gräskärr
i
Burhultssjön
FL5 S5-6
-3
CL32 S 1
Sandsjöhult
Ekås
Klämmedalen
Ingelkärr
Rävaberget
Valåsen
Sundasjön
Stora ö
Lilla ö
Ringgrens
Gräshuvdingen
Tjäregrytan
Ekåsarna
Dammliderna
Sandsjödal
Trolltjärnen
Baskanäs
Igletjärnen Björkås
Djupsjön
Anfastebo
Kroken
Lilla
Dalabäcken Sandsjön
Sundet
Järnbo
Långeberget
Rävberget
Stridskärr
Kolasiken Storåsen
Kullen
Långekärr
9
CL2
Dammarna
Lillåsen
Fluget
Långekärr
Buaråsen
Skinnbo
Hålan
Böljesjön
Rågtvet
Sverkesjön
Sverket
Kullalyckan
Heden
Alhem
Sandsjövägsåsen
S7
Enekullen
Tuvorna
Floga
Moarna Långesten
CL26
Broängen
Råkärra
Storekärr
Bissdala
Tån
Hult
Åsen
Alefjäll
Valberg
Hästhagen
8
Kollanda mo
FL5 S7-8
Ängarna
Åsen
Ullefors
Brattås
Säggen
Kålltorp
Närås
Långsjökam
Befintligt kraftnät
8
Hjälltjärnen
Stamnät 400 kV Fläskekärr
luftledning
Stamnät, transformatorstation
kopplingsstation
Trytjärnen
Håkansjööga
Håkansjön Regionnät 130 kV luftledning
9
!
(
Trehörningen
Kroksjödal
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Blötakärr
vattnet SvarteHulsjön
Kroksjön
Grönhult
Fröstebohage
Granåsdamm
Röberget
Skrapeberget
Hyltesjön
Hyltensjöslätt
Granås
Hästaberget
Bössakullen
Köakullen
Mon
Mjörnstugan
Oljeberget
Fröstebo
Rävhult
Ramberget
Kvarndammarna
Rambergshav
Horsaklätten
Aggetorp
Svinadamm
Skepplaskog
9
Skattegården
Olof-Hansgården
Tån
Ögat
Benelyckan
Oskarshöjd
Grönhult
Furuberg
Olstorp
Biskopssiken
Moljetjärn
Långevattnet
Torsås
Bisteråsen
Bisskärr
Småtjärnen
Örnakulan
Brattetjärn
Hultet
Häcksjön
Häcksjöås
Horsakullen
0
Kullgården
Låddebolycka
Björkakullen
Svinastenen
Ljungåsen
Riskullen
0,5
Tomtebacka
Oryddal
Oryd
Sörgården
Stillestorps
kulle
Våthultshed
Åkerslätt
Stenkullen
S
FL17
Åsen
1- 4
1
Knabbarna
Buråsdal
Stillestorp
Råkullen Låddebo
Långared
Kärret
Sandängen
5
FL
S
3-
4
Drängsered
i
Skogssäter - Stenkullen
Trulsedamm
Stakeberg
Tollestorp
Linneklinten
Brännemossen
Uddared
3
4
5
2
km
1
7
Oskarshöjd
Ny 400 kV växelströmsledning
Hyltorna
Teckenförklaring
Floda
Utredningsområde
Kusebacka
-6
S4
32 1- 2
CL 8 S
1
FL
Brännekullen
Fjällhult
Marken
Våthult
Elisedal
Fjället
Dammen
Ulvsås
Pålstorp
Hjortås
Rönneberg
Lottabacken
Tången
Lomön Fiskön
Fårahallen
Hultön Tösjön
Ulvshuvud
Björkhagen
Huketorp
Fjällestorp
Olstorp Kullen
Mellangården
Södergården
Gåsadalen
Munsjön
Brattås
Hörnmosseslätt
Killingen
Storkärr
Sika
Blåbärsås
Masthugget
Västerängen
Räven
Bäckalund
Dammen
6
Smala
sjön
Kvarnkullen
Lillebo
Lilla
Hägnaden Målöga
Skattegården
Gråbo
5-
Jönsagården
5S
FL
3
1-
Mårtensgården
Skattegården
Stora
Lundby
kyrka
Kronoberg
2S
Haberget
Grönemad
Grönasik
Kråkebacken
Lillesjön
Vilhelmsberg
Brännet
3
CL
Stannum
Johanneberg
Nilsås
Gråbo
Bäckamaden
Grohögen
Skåre
nabb
Backgården
Hällingsbo
Nordgården
Öjared
Vikholmen
Hunsered
Fjällared
Torgestorp
Ljungvik
Bergsgården
Nordgården
Ramberg
Dreven
Hjällsnäs Skattegården
Olof-Persgården Gategården
Andberget
Ytterstadfors
Hundöjan
Näset
Per-Jonsgården
Lekstorp
Ingabo
Ingabolunden
Olof-Hansgården
Erik-Jonsgården
8
Skallsjö
Stamnät 400 kV luftledning
Floda
Brobacken
6
9
Ängarsgården
Drösebacke
Befintligt kraftnät
!
(
Ljunghögen
Stamnät, transformatorstation
kopplingsstation
Regionnät 130 kV luftledning
Kulla-
dal
Hästtjärnen
Hagåsakullen
Björkbacken
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan