Inbjudan - "Hela skolan skramlar"

vecka 43 2015
H E LA S KOLAN
S KRA ML AR
I
n
b
j
u
d
a
n
Bild från www.sverigeforunhcr.se
Härmed inbjuds Ni till skolan torsdagen den
22 oktober för en helkväll till förmån för
UNHCR och den pågående flyktingkrisen!
Lördagen 24 oktober är det FN-dagen. Förra året uppmärksammade vi
barnkonventionen och i år har vi fokusområde vatten i världen. Detta
gör vi genom att samla skolans elever där de får visa upp arbeten de
jobbat med under terminen. Undervisningen har genomsyrats av
vattentemat som vi utforskat från olika perspektiv. I de olika klasserna
har eleverna bl.a. arbetat med vatten som motiv i litteratur, Östersjön,
vattenrening och vatten kopplat till orättvisor i världen.
Med tanke på flyktingkrisen vill vi, lärare och elever, ta
tillfället i akt att tillsammans skramla för att stödja
UNHCR:s viktiga arbete i världen. Som ni tidigare
blivit informerade om har Futuraskolan lovat att
dubbla summan respektive skola samlar in. Här på
Hertig Karl har vi valt UNHCR eftersom att de är en
FN-organisation som arbetar med just flyktingar i hela
världen. Insamling kommer att ske genom försäljning, aktiviteter och
övrig insamling. Lägg väl märke till att vår insamling är kontant.
Under FN-samlingen i matsalen på fredag den 23 oktober kommer en
representant från UNHCR hit för att ta emot insamlingen!
Varmt välkomna!
SCHEMA FÖR KVÄLLEN
18.00 - 19.00: ÖPPET HUS:
★ Bakverk och smörgåsar
till försäljning
★ Åk 9 auktionerar ut
fotokonst
★ F-5 säljer egentillverkade armband
★ Fiskdamm och
nagelmålning m.m.
19.00 - 20.00: SHOW:
★ Sång av körerna
åk 3-5 & åk 7-8
★ Åk 1-2 sjunger
★ Åk 7 undervisar om
sårbara platser och
klimatflyktingar
★ Uppträdanden från
åk 8 & 9
Futuraskolan Hertig karl • Ebba Brahes väg 1• Sollentuna