KONRAD FÁR VARA SIG SJÄLV

BILD: Caroline Röstlund
Bild: Hanna Strömbom
ETC GOTEBORG
#40 • Fredag den 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se • Lösnummerpris: 25 kr inkl moms
Inför
Solceller
Framtidsär allt
veckan och
populärare
Feministiskt
forum
Göteborgaren
från barjobb
till obduktion
KONRAD
får vara
sig själv
Posttidning A • Returadress: ETC, BOX 4403, 102 68 Stockholm
ETCT-1002-A-001-G.indd 1
15-09-29 11.34.38
2 LEDARE
D
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
Landets beredskap
är bristfällig
e senaste veckorna har vi fått
se och känna vad solidaritet
är. Överallt har människor
engagerat sig och lagt ner både
tid och kraft
för att hjälpa alla de människor
som tvingats fly sina hemländer
och söka skydd i vårt land. På
Centralstationen har ideella
krafter gjort sitt yttersta för
att under dygnets alla timmar
hjälpa människor med tillfälligt
boende, mat, resor vidare och juridisk vägledning. Flera nätverk,
däribland Rätt till Asyl Göteborg har bland annat sett till att
flera hundra personer får något i
magen och tak över huvudet.
Under det gångna halvåret
har den flyktingvänliga opinionen stärkts kraftigt, visar
en undersökning gjord av DN/
Ipsos. (DN 27 september).
44 procent av de tillfrågade anser att Sverige
ska ta emot fler flyktingar – en ökning med 18
procentenheter sedan februari i år. Äntligen
vänder det.
Solidaritet är vacker. Den är fantastisk och
samtidigt helt självklar. Vid en så allvarlig kris
som den vi nu upplever i världen är det vår
förbannade plikt att ställa upp och möta de som
riskerat sina liv för den lagliga
rätten att söka asyl.
Men de frivilliga krafterna
räcker inte hur länge som helst.
Det är många som håller på att
ta slut.
Enligt prognoserna är minst
60 000 flyktingar på väg genom
vår del av Europa under de
kommande veckorna. Några tusen av dem kommer resa genom
Sverige, många kommer stanna.
Vi ska ge precis alla ett värdigt
mottagande.
De frivilliga
­krafterna räcker
inte hur länge
som helst. Det är
många som håller
på att ta slut.
ETCT-1002-A-002-003-G.indd 4
Det är dags att vår regering tar
sitt ansvar och agerar. Skjut
till pengar till kommunerna
så att de kan ta sitt ansvar och
skaffa fram boenden som motsvarar antalet
nyanlända.
Ideellt engagemang är något av det finaste
som finns. Men det är helt orimligt att regering
och kommun förlitar sig på att civilsamhället ska
lösa den här krisen också. Vi räcker inte till, vi
behöver ert stöd och er styrka nu.
Kravet på bättre samordning och långsiktighet
för att kunna möta alla människor som flyr har
hörts från flera håll. De senaste veckorna har
flera tusen människor engagerat sig och bland annat samlat in pengar, kläder och mat. När många
människor är i omlopp är det självklart lätt att
det uppstår både oklarheter och felaktigheter.
Vårt lands beredskap att hantera den krissituation som uppstått är uppenbart bristfällig. Frivilligkrafterna kan inte längre lämnas ensamma
med ansvaret för alla människor som söker
skydd. Det minsta vi kan begära av vår regering
är att de visar hur ansvarsfördelningen och samordningen av insatserna ska se ut.
Sverige bör också visa vägen
för resten av Europa och börja
utfärda humanitära visum så att
människor som tvingas fly kan
söka visum på ambassaderna
istället för att ta den livsfarliga
vägen över Medelhavet.
Sanna Schiller
15-09-29 11.34.06
ETC G
etc.se
3
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
”Enligt prognoserna är minst 60 000 flyktingar på väg genom vår del av Europa under
de kommande veckorna. Några tusen av
dem kommer resa genom Sverige, många
kommer stanna. Vi ska ge precis alla ett
värdigt mottagande”, skriver Sanna Schiller.
ETC GÖTEBORG
Redaktör
Bild: Marko Drobnjakovic/AP/TT
Hanna Strömbom
hanna.strombom
@etc.se
0723-24 32 59
KONTAKT
[email protected]
Förlagshuset
Heurlins plats 1
413 01 Göteborg
INTERNET
goteborg.etc.se
Ansvarig utgivare
Nina Koivisto
ANNONS & MARKNAD
Jim Berg
[email protected]
0705-95 27 87
PRENUMERATION
Helår: 570 kr
Halvår: 290 kr
INSÄNT MATERIAL
Medverkande förutsätts
acceptera publicering/
lagring på webb.
FRÅGOR OM DIN
prenumeration
[email protected]
08-410 359 00
ETC, Box 4403,
102 68 Stockholm
ska
et
r
TRYCK V-tab
annga
t
.
ETC GÖTEBORGs
ledarREDAKTION
Mejla ledarskribenterna:
[email protected]
uavilSanna
Schiller
ng
m-
Sven-Eric
Liedman
Arefeh
Behbakht
Thomas
MARTINSSON
ETCT-1002-A-002-003-G.indd 5
15-09-29 11.34.16
4 DEBATT
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
”I dagsläget har
Malmös och Göteborgs
­fri­villigorganisationer
satt in närmare en miljon till bolag som profiterar på flyktingarna”,
skriver debattörerna.
Bild: Jonas Ekströmer/TT
Politiker – sluta hyckla och ta
ansvar i flyktingmottagandet
Precis som våra kamrater i Malmö
och Stockholm så har vi, tillsammans med många andra hjältar,
under de senaste två veckorna gjort
vad vi har kunnat för att hjälpa de
flyktingar som kommer till Sverige.
Behoven har varit nära inpå överväldigande och har täckts av i stort
sett enbart ideella krafter. Dygnet
runt och över hela Göteborg har
människor och organisationer med
minimala resurser fixat mat, dricka,
sovplatser, juridisk hjälp, bilskjuts,
tåg- och bussbiljetter åt tusentals
människor i behov av vår solidaritet.
Sedan krisen bröt ut har företag
och etablerade politiska röster
tävlat om att spela på den folkliga
opinionen, den 9:e september stod
flera riksdagsrepresentanter på
Götaplatsen under budskapet ”Refugees Welcome”.
Tyvärr har det visat sig vara
ETCT-1002-A-004-G.indd 4
tomma ord. Det är inte Miljöpartiet och Folkpartiet som vakat
på centralen dag som natt, det är
inte Socialdemokraterna som har
öppnat Folkets hus som sovplats för
flyktingar. Istället har grupper med
betydligt sämre resurser fått förvandla ett fåtal lokaler till drägliga
platser för nödvändig vila. Birgitta
Olssons (FP) utspel på Götaplatsen,
då hon kallade dem som kritiserade
henne för ”extremister”, framstår
så här några veckor senare som än
mer genant. Den politiska makten
i Sverige och EU har med överenskommelser och lagar varit med och
skapat den humanitära katastrof vi i
Sverige ser en liten bit av, det totala
hyckleriet verkar inte avta.
Stena Line och SJ har lyckats med
konststycket att framstå som hjältar
för att de inte kollar legitimation
på människor som betalar för att
åka med deras båtar och tåg. Den
allra största posten för de insamlade
pengar göteborgare ställt upp med
har gått till biljetter märkta SJ. I
dagsläget har Malmös och Göteborgs
frivilligorganisationer satt in närmare
en miljon till bolag som profiterar på
flyktingarna, lägg därefter till Stockholm och mindre orters utlägg.
Göteborgs stad och Migrationsverket har helt saknat beredskap för
situationen och i stället har vanligt
folk, med hälsan som insats, fått slita
för att göra situationen mänskligare
för de som tvingats på flykt.
Ideellt engagemang är vackert
men det är på alla sätt orimligt att
partier, regeringar och myndigheter
har mage att förlita sig på detta när
utsatta människor använder sin rätt
att söka asyl. Förutom det uppenbara behovet av säkra och lagliga
flyktvägar in i EU skriver vi därför
dessutom under på de absoluta
minimikrav som formulerats av Allt
åt alla Malmö och kräver att:
1. Kommunen tar sitt ansvar och
ordnar boenden som motsvarar antalet nyanlända. Och att flyktingar
får uppehålla sig där utan krav på
registrering.
2. Hjälpen till flyktingar avkriminaliseras. Att med ideella krafter
syfta till att bringa människor i
säkerhet, och utan ersättningar
hjälpa en person genom Sverige,
till eller över landsgränsen, ska inte
vara ett brott.
3. Dublinförordningen hävs.
4. Sverige utfärdar humanitära
visum.
För en framtid värd att kämpa
för!
Rätt till asyl Göteborg
Allt åt Alla Göteborg
Texten har tidigare publicerats på
Allt åt allas facebooksida.
15-09-29 11.33.43
Vårt manifest
VÄGRA BEKÄMPNINGSMEDEL
i maten och miljön
VÄLJ NATURLIG MAT
utan konstiga tillsatser
KRÄV SCHYSTA VILLKOR
för bönder världen över
BEHANDLA DJUR MED VÄRDIGHET
låt dem böka och beta
SPRID KOSKIT & FÅGELKVITTER
varje gång du handlar mat
Receptet på godare mat
På www.krav.se kan du läsa mer om vad du får när du väljer KRAV-märkt. Vi ses där, på Facebook eller Twitter!
KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.
ETCT-1002-A-005-G.indd 1
KRAV_Manifest_ETC_252X372mm.indd 1
15-09-25 10.46.32
24/06/2014 5:18 pm
6 NYHETER
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETC G
ALLT FLER vill sätta s
På ett av Gullrisgatans tak blänker
80 sprillans nya solceller. Intresset
för solenergi har ökat och framtiden
ser ljus ut för flerbostadshus som
vill göra egen el.
En stor del av taket täcks av solcellerna som skruvas upp på bostadsrättsföreningen Berget.
– Jag trodde inte att det skulle bli
färdigt så här snabbt, säger Maria
Stellas som står på en balkong och
tittar på tillsammans med sin sambo
Björn Boring och Rolf Gullbert.
Det var Björn Boring som
började titta på möjligheten för bostadsrättsföreningen att producera
egen el. På årsmötet i maj röstade
18 av 19 för investeringen.
– Det blir ingen hyreshöjning,
tvärtom tror vi att det kommer gå
med vinst. Men jag tror att folk
verkligen är medvetna och vill
kunna göra en insats för miljön, säger Björn Boring som är ordförande
i föreningen.
Klimatvänliga investeringar har
också lönat sig förut.
– Vi har också fjärrvärme – det
har vi också tjänat på, säger föreningens kassör Rolf Gullbert.
Kraftig ökning av solcellsstödet
Att få bygglov för solpanelerna tog
nästan två månader, men det berodde också på att det vara sommar
och semestrar. När ETC Göteborg
besöker huset har Björn Boring och
Rolf Gullbert just varit på banken
och skrivit på pappren för lånet.
Panelerna och installationen kostar
400 000 kronor och föreningen kan
få 120 000 kronor av staten som subventionerar 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag.
– Resten har vi betalt av på max
tio år. Sedan har vi gratis el, säger
Björn Boring.
I regeringens budgetförslag för
nästa år föreslås en kraftig ökning
av solcellsstödet. I år har energimyndigheten fördelat ungefär 50
miljoner till landets länsstyrelser.
Om förslaget går igenom blir den
siffran 225 miljoner nästa år och 390
miljoner årligen under tre år.
På länsstyrelsen i Västra Götaland väntar man också på att
ETCT-1002-A-006-008-G.indd 6
uppdraget att fördela pengarna
förlängs efter 2016, vilket krävs om
regeringens förslag går igenom.
Solcellshandläggare Tilda Persson
välkomnar att regeringen också vill
avsätta pengar ända till 2019.
– De här veckorna sedan regeringen pratade om ”klimatklivet”
så har folk varit väldigt nyfikna
och hört av sig. Det är ett konstant
intresse och kommer hela tiden
nya ansökningar men de senaste
veckorna har det varit mer både från
privatpersoner och till exempel jordbruksföretag, säger Tilda Persson.
”Ett krångligt system i Sverige”
Företag får inte påbörja installation
innan medel söks, privatpersoner
måste söka senast sex månader
efter byggstart.
Väntetiden på besked kan bli lång
då kön betas av i den takt som det
finns pengar.
Bostadsrättsföreningen Berget
kommer att få 20 000 kilowattimmar per år från sina 80 celler. Det
kommer att täcka strömförbrukningen i gemensamma utrymmen
som tvättstuga och trappuppgångar.
– Det räcker tyvärr inte till hushållselen. Vi kanske kan fråga om vi
får ta grannens tak, de använder det
ju ändå inte till något, säger Maria
Stellas och skrattar.
Den el som blir över sommartid skickas ut på elnätet och säljs
medan de måste köpa el vintertid.
– Det är ett krångligt system i
Sverige. Det borde vara så att vi
hade det till godo som vi producerat
för mycket och sedan kvittade med
det vi behöver köpa. Så gör man i
andra länder, säger Björn Boring
som ändå väldigt nöjd med investeringen och hoppas att andra hus i
området ska ta efter deras exempel.
Maria Stellas konstaterar att
föreningen inte haft någon miljöinriktad profil, men att nästan alla
ändå varit positiva.
– Vi är bara en vanlig spretig förening, det är inte ett homogent gäng
med en gemensam idé här. Det kan
vara inspirerande för andra föreningar – att det inte behövde något
speciellt tänk för att vilja göra det
här, säger hon. Hanna Strömbom
•V
sök
147
jats
”Det är ju inte vi som gör de
stora förändringarna, vi kan
kanske skapa en rörelse så att
många små gör det, men det
är de stora – om till exempel
Coop gör på hela sitt tak –
som gör skillnad ” säger Maria
Stellas om solcellsinvesteringen på taket, här tillsammans
med Björn Boring och Rolf
Gullbert. BILDer: Hanna Strömbom
Det är ett konstant intresse och kommer hela
tiden nya ansökningar
15-09-29 11.44.28
etc.se
7
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
tta solceller på taket
• Västra Götalands län har flest antal ansökningar om solcellsubventioner i landet,
1471 stycken, och 585 av dem har beviljats. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i
år 5,5 miljoner att fördela och sedan
starten 2009 har de beviljat
ansökningar på sammanlagt 73,6 miljoner kronor.
la
r
Positiva
beslut
för flerfamiljshus i
Göteborg
Fabian Norman kontrollerar att det
blir rakt.
ETCT-1002-A-006-008-G.indd 7
Hyreshus
Bostadsrättsföreningar
2009
1
-
2010
2
2
2012
1
-
2013
6
2
2014
2
1
2015
2
1
Väntar på besked
8
5
Den el som blir över sommartid skickas ut på elnätet och säljs medan de måste köpa el vintertid.
15-09-29 11.44.37
8 NYHETER
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
På Slakthusområdet kan man lära sig om aquaponics i veckan.
Bild: Niklas Wennberg
Framtidsveckan i Göteborg
För den som inte kan sätta upp
solpaneler, eller redan har det
avklarat, finns det mycket annat
att hugga tag i. På måndag börjar
Framtidsveckan och stan fylls av
aktiviteter för ett hållbarare samhälle. Vi har plockat ut några av de
hundratals programpunkterna.
Invigning
• Den som är nyfiken på ny teknik
ska inte missa invigningen som
börjar klockan 16.00 på operan
på måndag. Lokala aktörer som
jobbar med hållbar teknik finns
på plats och man kan kika på
tillgänglighetsanpassade elfordon,
teståka eldrivna tuktuk-taxis och
möta ett mobilt musteri på cykel.
Klockan 18 invigningstalar Johan
Ehrenberg om hur du kan lösa
klimathotet.
ETCT-1002-A-006-008-G.indd 8
Mat och odlingsprogram
• Stadsjord står bakom programmet
för tema mat och odling som sker på
Slakthusområdet. Området är inrett
med grönsaksodlingar, aquaponics
– alltså växter och fiskar som odlas
tillsammans, insektsodlingar och
bikupor. Området planeras bli ett
centrum för lokal mat och det blir
mjölksyrning av grönsaker, insektsprovsmakning och mustning för den
som har äpplen över.
Ung i omställning
• På tisdag är den yngre generationen i fokus tur och aktiviteterna är
på Frilagret från klockan 16.00. Man
kan spela klimatomställningsspelet
Future happiness challenge tillsammans med lokala politiker och
diskutera ett hållbarare Göteborg.
Fossil Free anordnar workshop om
hur man får tunga aktörer att avinvestera i fossila källor och Jordens
vänner pratar om unga klimatambassadörer i förorten. Klockan 19.00
börjar Jord - en filmfestival för planeten ett stenkast bort på Draken.
En annan ekonomi
• På onsdagen är temat på Stadsbiblioteket ekonomi. Filmvisningar
börjar redan klockan 14 och från
klockan 17.00 är det en rad föreläsningar och panelsamtal om bland
annat kollaborativ ekonomi, grönt
entreprenörskap, finansieringsmodeller för omställning med mera.
Först ut är Stellan Tengroth och
föreläsningen ”Tillväxt till döds”.
Regional omställningskonferens
• Under lördag och söndag presenteras regionala omställnings-
projekt och sätt att jobba lokalt. På
Falkgatan 7 blir det handledning för
aktivister, organisationsbildning,
foodsharing, food rescue party,
poesi, musik och mycket annat.
Omställningsinitiativ i regionen
arrangerar och allt är öppet för
allmänheten.
Social hållbarhet
• Aktivitetshuset Gyllenkroken
är en mötesplats för människor
med psykisk ohälsa och under
veckan visar de upp sin egen
verksamhet och bjuder in andra
föreläsare. Programmet i huset är
brett och innefattar föreläsningar
om Rosenlundstödet, social ekonomi, social hållbarhet, konst och
haikudikter.
Hela programmet finns på
goteborg.framtidsveckan.net
15-09-29 11.44.46
NU HAR ÖVER
3710 ETC LÄSARE
3000
VALT ETC EL
Det här kanske låter lite för dig som inte
jobbar med el men just nu är faktiskt ETC el
det elbolag som växer mest i Sverige. Och
det tycker vi är roligt eftersom det betyder
att vi tillsammans gör nytta.
3000 kunder betyder att vi varje månad kan
sätta upp ytterligare ett 18 m långt rack med
solceller för det är så ETC el fungerar.
Varje månad går 19 kr till nya solceller
av din räkning och all vinst på årsbasis
går samma väg. Varje kWh el du använder
betyder att du är med och löser världens stora
klimat och energiproblem, bit för bit.
Att vi sen bara har rörligt pris och bara
levererar Bra Miljövals märkt el är kanske
ingen nackdel det heller.
BYT TILL ETC EL – om du vill göra
dubbel nytta.
Genom att välja el märkt med Bra
Miljöval gör du en stor insats för miljön
på ett enkelt och billigt sätt. Du får
bara el från förnybara källor som
vindkraft, vattenkraft och solkraft.
Ja jag vill teckna ett avtal med ETC El!
ETC
BETALAR
PORTOT
Fast avgift 49 kr/månad inkl moms. Rörligt pris*.
Ja, jag vill göra lite extra nytta och vill betala 10 kr/månad i solcellstillägg. En
summa som oavkortat går till att sätta upp fler solceller i våra parker.
FÖR- EFTERNAMN
PERSONNUMMER
GATUADRESS
POSTADRESS
E-POSTADRESS
TELEFONNUMMER
Jag lämnar härmed fullmakt till ETC EL, eller den ETC EL
förordnar i sitt ställe att:
• Inhämta uppgifter om mitt nätabonnemang, samt vilken
min befintliga och eventuellt kommande elleverantör är,
från min nätleverantör.
• Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör.
• Säga upp mitt befintliga elavtal.
SIGNATUR
Box 4403
102 68 Stockholm
ORT OCH DATUM
*Rörligt pris på el per kWh. Det är vårt inköpspris plus 4 öre/kWh i påslag + skatt och elcertifikat. Nätavgift tillkommer.
ETCT-1002-A-009-G.indd
9
1505
- ETC EL 3000 Kunder-HELSIDA.indd
1
15-09-25
10.49.30
2015-09-24
10:27
10 GÖTEBORGAREN
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETC G
Från barjobb till att
ta hand om de döda
”I början trodde mina kompisar
att jag ljög. Jag hade jobbat med
att servera dem öl och jag tror de
tyckte att det var ett dåligt byte”.
Christoffer Anderson lämnade
bartenderlivet för att bli obduktionstekniker.
Christoffer Anderson hade jobbat
som bartender på Kings Head,
men var trött på att jobba kväll och
helger. Hans mamma jobbar som
obduktionstekniker och 2011 tipsade hon om att det fanns en ledig
tjänst på Sahlgrenska. Christoffer
sökte via Arbetsförmedlingen och
fick jobbet.
– Jag var ju lite rädd för vad jag
gett mig in på när jag sökte det. När
jag var ny var det jobbigt att stå
själv inne i salen. Då kände jag mig
konstig och utlämnad. Men när man
går till lunchrummet och pratar med
sina kollegor som är helt normala
människor med normala liv och
som kommer sent för att de lämnat
på dagis och sådant – då känns det
bättre, säger han.
Tycker inte om att prata jobb
Kompisarna börjar ofta skratta om
någon på krogen frågar Christoffer
vad han gör. Han tycker inte om
att få frågan, många har barnsliga
följdfrågor. Generellt finns det två
kategorier, de som tycker att det är
otäckt och lämnar samtalsämnet och
så de som blir jätteintresserade.
Som barn fick han göra operation
ETCT-1002-A-010-011-G.indd 6
dagsverke på pappas arbetsplats
inom musikbranschen, aldrig hos
mamma.
– Jag hade inte ens sett en
avliden person innan jag satte min
fot på arbetsintervjun, så det var
lite läskigt. Men så fort man inser
att det inte är farligt och att man
gör något väldigt bra så är det bra.
Innan trodde jag
att man blev kall
och blek, man har
alla bilderna från
tv och vet inte hur
allt funkar. Men
det ser ut exakt
som en vanlig människa som ligger
och sover och döden blev plötsligt
väldigt verklig.
Jag blev rädd att
jag skulle bli rädd
för att dö, men så
har det inte blivit,
snarare tvärtom,
säger Christoffer
som i högre grad
är lycklig över att
vara frisk idag.
Att inte bli
ledsen är inte
alltid lätt, men Christoffer menar
att skillnaden på dem som stannar
i yrket och dem som inte gör det är
förmågan att lämna jobbet på jobbet.
– Det är klart att man alltid
skänker tankar åt de avlidna, det
måste man göra. Man kan bli rädd
över vad som komma skall och man
reflekterar mycket. Men man måste
hålla en distans för om man ska
sörja varje patient går man under på
två veckor.
Ingen brottsmisstanke
Christoffer förbereder kroppar för
klinisk obduktion, vilket innebär
att det aldrig finns
misstanke om brott.
Ofta har patienterna dött av hjärt- och
kärlrelaterade orsaker och cancer. Han
öppnar upp och organ plockas ut i ordningen torax, buk,
bäcken och hjärnan.
Därefter kommer
en ST-läkare och
en specialistläkare och obducerar.
Ibland tas också
vävnadsprover för
att säkerställa vissa
diagnoser. Därefter
stänger Christoffer
kroppen och syr
ihop den.
Emellanåt ringer
anhöriga om obduktionssvar och behöver hjälp med
vart de ska vända sig.
– Det är något av det bästa med
jobbet och kanske en anledning
till varför folk stannar kvar, att det
känns som att man gör något gott för
andra. Det känns lite som att man
Folk säger alltid
att ’någon måste
göra det’ och det
känns bra att ta
sig an det här
uppdraget när folk
är tacksamma för
att vi finns.
offrar sig. Folk säger alltid att ”någon
måste göra det” och det känns bra
att ta sig an det här uppdraget när
folk är tacksamma för att vi finns.
När Christoffer sökte jobbet
fanns det ingen utbildning så han har
utbildats på plats av sina kollegor.
– Många som börjar jobbar med
det slutar inte, det är som att du
antingen jobbar med det i ett eller
trettiofem år. Så länge man kommer
över det första året och inser att det
inte är hemskt så är det en väldigt
bra och lugn arbetsplats, säger han.
Inget han planerade att arbeta med
Hans medicinska intresse har ökat
och han blir ibland imponerad av
hur kirurger sytt in konstgjorda
hjärtklaffar och liknande. Men den
långa läkarutbildningen lockar inte.
Och det blir nog inte 31 år till på
obduktion.
– Nej. Jag halkade in på ett
bananskal, det är inget kall och det
är ingenting jag planerade att bli. Jag
vill bli heltidsmusiker, popstjärna.
Hanna Strömblom
[email protected]
CHRISTOFFER ANDERSSON
Ålder: 25 år
Familj: Mamma, pappa, två storasystrar
och sambo
Bor: Johanneberg
Gör: obduktionstekniker
Hobby: fotboll och musik, trummis
i bandet Boys of terror.
Favoritplats i Göteborg: Hemma
15-09-29 11.43.52
”I
lut
lig
ka
lev
ma
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
11
BILD: Hanna Strömbom
etc.se
t
gon
a
r
har
.
ed
r
mer
det
t
n.
at
en
te.
et
Jag
.
blom
tc.se
ar
”I dag ser jag på döden som något väldigt absolut. Och även om man tror att man är oövervinnerlig så är man inte det, alla kommer att dö och det
kan gå väldigt snabbt. Yolo. Man får se till att man
lever sitt liv och inte ta det för givet – sådan blir
man lite” säger Christoffer Anderson.
ETCT-1002-A-010-011-G.indd 7
15-09-29 11.43.59
12 INRIKES
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
INRIKESBILDEN
Första mellanölen för 50 år sedan
• Den första oktober 1965 kunde en herre premiärdricka mellanöl på
ett ölcafé i Stockholm. Mellanölet lanserades i Sverige i syfte att stävja
starkspritsdrickandet i landet. Ölet blev en succé, inte minst hos den
yngre generationen, som under flera år kunde köpa mellanöl i livsmedelsbutikerna utan att behöva visa legitimation. Men mellanölet blev för
tillgängligt och 1977 avskaffades ölet i hopp om att få bukt med påstådd
ungdomsfylla och en hotfull, radikal ungdomskultur. bild: Jan Collsiöö/TT
ETCT-1002-A-012-013-G.indd 6
15-09-29 14.25.17
ETC G
etc.se
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETCT-1002-A-012-013-G.indd 7
13
15-09-29 14.25.33
14 INRIKES
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
”Det viktigaste är att
utrota fattigdomen”
I veckan presenterade FN de 17
nya utvecklingsmålen för att säkra
världens framtid, både humnitärt
och klimatmässigt. Professor Hans
Rosling ser ett av målen som det
allra mest centrala: att bekämpa
fattigdomen.
– Men man kan inte förändra
världen med en punkt, säger han.
Under helgen klubbades utvecklingsmålen, men världens ledare
fortsatte att mötas veckan ut för att
diskutera världspolitiska händelser.
Det är första gången som så många
ledare samlas på en och samma
gång i USA och på gästlistan trängs
namn som Putin, Obama, Netanyahu och Raúl Castro.
Världen går sakta men säkert
framåt på de flesta punkter som
FN har valt att rikta fokus på. För
Hans Rosling, professor i internationell hälsa som varit rådgivare åt
exempelvis WHO, står det klart vad
som är viktigast att komma till rätta
med, och det är punkt nummer ett
på listan.
– Det finns en miljard människor
som lever i extrem fattigdom och
vart 20:e år fördubblas de, men man
kan inte fokusera bara på fattigdomen, människor behöver fortfarande käk och rent vatten, till exempel,
säger han.
Rosling förklarar också att det
viktigaste arbetet
kommer äga rum
från och med nu till
våren 2016. Då ska
världssamfundet
komma överens
om hur processerna ska mätas.
– Säg frågan om
mödravården, ska
den mätas genom
dödligheten? Eller
hur många som har
tillgång till kejsarsnitt eller sjukhus?
på listan. Sedan är det vissa som
inte är aktuella för Sverige medan
andra är oerhört viktiga. Ta fattigdomen som exempel, i Sverige
har vi inte någon extrem fattigdom,
här har alla mat för
dagen och skor på
fötterna och rent
vatten, däremot
är miljömålen
viktiga, säger Hans
Rosling.
Kommer världen
uppnå alla mål till
2030?
– FN:s mål är
väldigt ambitiösa.
Vi ser ingen tillbakagång i trender
förutom när det
gäller krig och våld,
men flera positiva
trender har slutat
förbättras.
Är du optimistisk?
– Jag är så jävla
orolig över världens framtid. Jag
känner inte alls igen mig i att folk
kallar mig optimist.
Jag är så jävla
orolig över
­världens framtid.
Jag känner inte
alls igen mig i att
folk kallar mig
optimist.
”Ambitiösa mål”
När milleniemålen
sattes vid millennieskiftet var de
åtta till antalet. Dagens lista med mål som ska uppnås
till 2030 är alltså mer en dubbelt så
lång, och innefattar dessutom hela
världen.
– Alla 17 mål försvarar sin plats
Dag Ankersen
[email protected]
FN:S 17 NYA UTVECKLINGSMÅL
1. Utrota all form av
­fattigdom överallt.
2. Utrota hungern och
förespråka ett hållbart
jordbruk.
3. Ett hälsosamt liv och
välmående.
4. Utbildning av god
kvalitet för alla.
5. Jämställdhet och självbestämmanderätt för kvinnor och flickor.
6. Tillgång till rent vatten och
sanitet.
7. Prisvärd, pålitlig och
hållbar energi för alla,
8. Hållbar ekonomisk tillväxt
och anständiga jobb.
9. Hållbar infrastruktur
och industrialisering och
innovation.
ETCT-1002-A-014-015-G.indd 6
10. Ökad jämlikhet inom och
mellan länder.
11. Säkra och hållbara
städer och mänskliga
bosättningar.
12. Garantera hållbara
konsumtions- och produktionsmönster.
13. Åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna. och dess konsekvenser.
14. Bevara och nyttja haven och
marina resurser på ett hållbart sätt.
Bilder: TT
15. Skydda, återställa och
främja hållbar användning
av ekosystemen på land.
16. Fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling.
17. Förnya globalt partnerskap för hållbar utveckling.
15-09-29 11.14.23
ETC G
etc.se
15
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
Professor Hans Rosling
kommenterar FN:s nya
utvecklingsmål: ”Alla 17
mål försvarar sin plats
på listan. Sedan är det
vissa som inte är aktuella för Sverige medan
andra är oerhört viktiga.”
Bild: Henrik Montgomery/TT
Sverige lånar ut
­pengar för vapenköp
n Svensk exportkredit ger lån till
Brasilien för köp av vapen till 36
Jas-plan. Lånet är på nästan två
miljarder och Brasilien vill köpa
vapnen från Tyskland, Sydafrika och
Israel. Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) är kritisk
och säger att han har svårt att se hur
affären gynnar svenska intressen.
Näringsminister Mikael Damberg
(S) försvarar dock lånet.
– Utifrån kan man konstatera att
det är en väldigt viktig affär för Sverige. Nummer två är att Sverige inte
tillverkar all den utrustning som Jas
kan bära och det är ytterst köparen
som måste definiera vilka system
som Jas ska bära, säger Mikael
Damberg till Ekot.
40
… procent. Så många av Malmöbarnen
som kriminologer följer i en långtidsstudie
hade begått brott innan de var 16 år gamla,
skriver Sydsvenskan. Det handlade om allt
från snatterier till grova våldsbrott. Studien
genomförs av forskare på Malmö högskola
och målet är att ta reda på varför vissa
­ungdomar hamnar i kriminalitet men inte
andra.
Bohuslänska kusten
­skräpigast i Europa
n Den bohuslänska kusten är den
skräpigaste i hela Europa. Omkring 8 000 kubikmeter marint
skräp flyter i land här varje år.
Det beror dels på att den Baltiska
strömmen från Östersjön möter
den Jutska strömmen här, vilket
innebär att skräp från hela Nordostatlanten förs hit.
Av den totala mängden skräp
så är omkring 80 procent plast, och
hela 75 procent av skräpet består av
engångsprodukter, enligt stiftelsen
Håll Sverige Rent.
Plastskräpet bryts med tiden
sönder till mikroplast och mätningar vid Göteborgs universitet har
visat att halterna av mikroplast vid
Bohuskusten är lika stora som till
exempel Sargassohavet. Nu pågår
forskning om vad som händer när
plasten hamnar i fiskar och tar sig
vidare upp i näringskedjan.
ETCT-1002-A-014-015-G.indd 7
15-09-29 11.14.30
Arlina, kaffeodlare, Indonesien
ö
F
Hej då
fattigdom!
ALLT FLER VÄLJER DET KAFFE SOM FÖRBÄTTRAR
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt kaffe bidrar du till att odlaren
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte
med allt kaffe. Och ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar,
desto fortare kan kaffeodlaren lämna fattigdomen bakom sig.
Läs mer på fairtrade.se
ETCT-1002-A-016-017-G.indd 4
15-09-25 10.58.04
ANNONS FRÅN VARUHUSET.ETC.SE
FÖRRA VECKANS KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret:
ETC
39 och AKTNINGSBJUDANDE
HADE I ALLA FALL TUR
MEDNo
VÄDRET
EXEMPEL PÅ
RESNING
VAR
VÄL
EVA
BRAUN
R
C
H Ä R S K A R T E K N I K
Bild:www.sxc.hu
www.svenskafreds.se
E D O
K U R I A N
B A D
bad-luck-1312541
www.svenskafreds.se
V E D
D E L I R I S K A
T S A R
K
P S
D L
B A
E MB A L L A G E T
Ö V E R
V U
I
B R O R
F A L L E R A
I D I O T
U
Pluggannonser
E M
A N O D
E R T
S U T R A
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
T
T
A
D E
O
L
S E R I E N R O ME
Geblod.nu_plugg_fyrkantig.eps
T U N N
S T R U L
A H
U T
S O R T I
L A T T J A R
S A Geblod.nu_plugg_staende.eps
K
O M N I N A
U T
D O
S V T
E K G T
V E
S U
L A G D A
Klipp ut och dela!
O
V
D D
H A R E
K A L L E
Old-school!
Klipp
ut och dela!
R
M
I
A
ME
L O R C A
B O
Old-school!
MU N V Ä D R E T
B A A L
P A
P A I G E
B
E S S O
V I C K E
K
A
A K T N I N G S B J U D A
SJUNGANDE TIKBAND
N
N
A
T
E
O
S
S
B
R
upplevdes i kraft av sin
D L
skallkoloratur som
S I
B O K
H O
rent omstuvning
E
L I S K
P S Y K E D
SÖNDRING
GJORDE
SNODDAS
STOR
KAN VÄL INGET
DÖDSSTRAFF
RÄTTVISA
GÅR
RUNT I
CIRKEL
SÄMRE
SOPOR?
CHUMSKA
CALVADOSGRUND
SES MED
SKÄGG
STORA OCH LILLA
I RYSSLAND
BANKOMATSKYDD
ANHÖLL
DEN KÖR
MED RÖKSIGNAL
BLEV
TOKYO
BRÄNSLE
GÖR
PLANKANDE BAND?
ÄR MÅNGA SKÄRA
ELEFANTER
SES I
BREV
MÅTT
FÖR
VÅTT
KEJSARE
ÄR
GNAGET
I SOLNA
MÖGELTÅRTOR
VAR EN
SEMIT
SKIT
EXAMEN
I VÄST
DET
HÖLJER
SPELAR
FÖR
DÖVA
ÖRON
SES
MED
KAMA
BARNBOKSDOKTOR
LÄGE
UTSKOTT
FÖRBI
TURSPEL
MISSLYCKAS
I TRUDELUTT
PUCKO
ATT ÄTA
ÄPPLE I
EDEN?
1 Margareta Björnson, Nynäshamn, 2 Helena Sunvisson, Örebro , 3 Acke Nilsson, Partille
AMERICA
....ZAVALA
DUKTIG
SES MED
MADRID
FÖLJER
CAESAR
OCH
PULLO
KAMP
BATTERIPOL
PRONOMEN
DE KÖR
MED ÄLDRE
VOLYMER
ÄR VI
LYCKLIGT
SUNKUTLÅTANDE
GÅR
IDIOTEN
SÄLLAN
SUPUTLÅTANDE
MÄLDE
ROMLEKER
CONTORTA
HETER EN
BOKMAN
SIMONE
DET GER
KOLL PÅ
PUMPEN
PUBLICERADES
LIGGER
KORT
DUPLIKAT
BOLLKILLE
SANK
ACKORD
HJÄRTPLATS
UNIONSFÅGEL
FABELDJUR
I CALVADOS
HAN ÄR
ETT
GRYT
DYRKADES I
KANAAN
VIKT
JOBBAR
BÖDELN
ODDSLIR
BÄR
KIKBÄR
DET KOMER UR
DITOLÄDER
POET
SOM
STAD
ETT ÄR
PERSSONS
DRIVER
RINGHALS
OCH
BARSEBÄCK
KAN SLÅ
MYNT
AV GULD
UTGÅNG
VERKAR
BAKOM
SÖDERPROFIL
STYR EN
STJÄRNE
SKIR
SKIFSRULLE
DASS
BERGSBRUD
HÖR
TILL
EGYPTENS
DOMÄNER
SLUTORD
SNITSARE
MAINE
WÄGNER
LYNCHARE
TRE
LIKA
ELAINE
ÄR AGNETA
BROBERG
EXXONS
MACKAR
PLACERAR
VIRE PÅ
KROPPEN
DEN HAR
SINA
SATSER
BÄRHJÄLP
KORT
BOSKAP
FLOCK
BROTT
OCH
STRAFF
ORT
I PANNKAKSRECEPT
INTAS
OFTA
RÖKT
VAR
MYCKET
60-TALSROCK
DELA MED DIG
Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen
Kronhuset, Kronhusgatan 1D, torsdagen den 8 oktober 2015
kl. 16.00.
Mellan klockan 16.00 och 16.30 presenteras Side by Side – El Sistema. Mellan
klockan 16.30 och 17.15 behandlas bordlagda interpellationer. Med början
klockan 17.15 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsätter behandlingen av
interpellationer, sedan beslutsärendena färdigbehandlats.
Beslutsärenden
• Utdelning från Charles Felix Lindbergs donationsfond
• Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomsikt
utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av
Göteborgsregionens kommuner
Motioner
• Motion av Marianne Bergman (KD) om att bredda planprocessen för ett ökat
byggande
• Motion av Staffan Levinsson (SD) om utredning av trafiksituationen i
Munkebäcksrondellen
Interpellationer
• Interpellation av Maria Rydén (M) om vallöftet om ett seniorhotell till göteborgarna
• Interpellation av Kristina Palmgren (FP) angående platsbrist på särskilda
ungdomshem och LVM-hem
• Interpellation av Helene Odenjung (FP) om sjukfrånvaron bland stadens förskollärare
och barnskötare
• Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (FP) angående planering och byggande av
äldreboenden
• Interpellation av Anders Källström (M) om kommunens underhållsskuld
• Interpellation av Kalle Bäck (KD) till om stadsdelsnämndernas användning av extra
resurser
• Interpellation av Maria Rydén (M) ordföranden i SDN Östra Göteborg om brister i
hemtjänsten i SDN Östra Göteborg
• Interpellation av Maria Rydén (M) om åtgärder för att säkra en likvärdig kvalitet i
hemtjänsten
Geblod.nu_plugg_fyrkantig_sv.eps
Här redovisas ett urval av de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan och samtliga
handlingar finns på Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 1 samt på kommunens hemsida
www.goteborg.se fr.o.m. tisdagen den 6 oktober 2015.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Vid entrén lämnas ut biljetter så länge det
finns lediga platser på åhörarläktarna. Sammanträdet direktsänds i Närradion på 94,9 MHz
och via webb-tv på www.goteborg.se
ETCT-1002-A-016-017-G.indd 5
Det behövs fler månadsgivare. Fixa stående
överföring till Ingen Människa Är Illegal Stockholm.
Plusgirokonto: 9960 2604 725438
Plusgiro: 47 25 43-8
Alla bidrag går oavkortat till papperslösa i form av
till exempel hyror och SL-kort.
Nätverket Ingen Människa Är Illegal arbetar
praktiskt med att stödja de människor som fått
avslag på sina asylansökningar och tvingats gå
under jorden.
Geblod.nu_plugg_staende_sv.eps
För en värld utan gränser!
[email protected] www.ingenillegal.org
15-09-29 13.57.36
18 UTRIKES
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETC G
DE satsar miljoner för
att mörka klimathotet
Forskare: ”Oljebolag avlönade klimatförnekare och drev de
Chefer och beslutsfattare i amerikanska och europeiska oljebolag
har under flera årtionden satsat
miljoner på desinformationskampanjer och sponsrat forskare som
förnekar klimathotet. Det visar en
ny rapport från Union och Concerned Scientists.
Redan 1981, mer än ett decennium
innan det första mötet inom ramen
för FN:s klimatkonvention, erkände
chefer på oljejätten Exxon sambandet mellan fossila bränslen och
klimatförändringar. Det visas nu av
Union of Concerned Scientists som
i en rapport har undersökt metoder som oljebolagen Exxon Mobil,
Shell, Peabody Energy, Chevron
ETCT-1002-A-018-019-G.indd 6
och Conoco- Phillips använt i syfte
att försvaga klimatforskningen.
Rapporten visar hur Exxon och
andra stora företag finansierat omfattande desinformationskampanjer
där klimatförnekare och PR-byråer
varit involverade. Även i år har det
presenterats uppgifter kring detta.
– Deras syfte har varit att så
tvivel, inte att motbevisa klimatförändringarnas existens. De har
velat få folk att tro att det inte finns
någon enighet i frågan, säger Nancy
Cole, en av författarna till den nya
rapporten.
Klimatförnekare fick miljonlön
En av de forskare som förnekat
klimathotet är Wei-Hock ”Willie”
• En rapport från 2013 visar att endast
90 företag, 50 av dem börsnoterade,
står bakom nära två tredjedelar av
mänsklighetens utsläpp av växthusgaser
sedan industrialiseringens början.
om att solaktivitet och inte växthusgaser är orsaken till klimatförändringar. Han har kritiserats av andra
forskare, vetenskapliga tidskrifter
och FN:s klimatpanel IPCC medan
konservativa politiker och stora oljebolag hänvisat till hans forskning.
Soon som är kopplad till HarvardSmithsonian Center for Astrophysics i USA. Han har mottagit 1,2
miljoner dollar mellan 2001 och
2012 från stiftelser och organisationer kontrollerade av oljebolag och
oljemiljardärer i USA. Hans lön har
uteslutande bestått av dessa bidrag,
enligt Union of Concerned Scientists. Wei-Hock ”Willie” Soon har
publicerat rapporter med slutsatser
Baseras på interna dokument
Rapporten från Union of Concerned Scientists innehåller 85 interna
dokument från företag och branschorganisationer och spänner över 27
år. Bland annat har det framkommit
att den amerikanska kolindustrins
lobbyorganisation ACCCE anlitade
en pr-firma som förfalskade brev
från olika organisationer för att påverka kongressledamöter att rösta
FAKTA
15-09-29 11.17.50
mot
kold
I
den
stra
fors
allm
kare
rikta
hela
sökt
Oljeb
På s
olje
förä
BG
öpp
om
19
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
r
t
”Deras syfte har varit att så tvivel,
inte att motbevisa klimatförändringarnas existens. De har velat få folk
att tro att det inte finns någon enighet i frågan”, säger Nancy Cole, en
av författarna till en ny rapport som
visar på kopplingar mellan oljebolag,
pr-firmor och klimatförnekare.
Bild: Jessica Gow/TT
Shell avbryter
borrningar
Oljejätten Shell upphör med provborrningarna utanför Alaskas nordvästkust under överskådlig framtid.
Det meddelades i veckan.
– Det här är en stor seger för de
miljontals människor som har stått
upp mot Shell, säger Annika Jacobson, Greenpeace chef i Sverige.
Orsaken till att provborrningarna
avslutas uppges vara att oljejätten inte hittat tillräckligt med olja
i Burger J-källan i Tjukterhavet
utanför Alaskas kust. Men även de
höga kostnaderna och de federala
reglerna för oljeborrning i området
har inverkat på beslutet att lägga
verksamheten på is.
2,1
• Så många miljoner bilar,
utrustade med samma mjukvara
som VW ­använde för att fuska
med utsläppsmätningar i USA,
har biltillverkaren Audi sålt runt
om i världen. Skandalen med de
manipulerade utsläppsmätningarna växer och en förundersökning
har inletts mot VW:s tidigare vd
Martin Winterkorn.
Miljörörelsen
har varit starkt
kritisk mot borrningarna
som befaras leda till ökade klimatutsläpp och skador på den känsliga
arktiska miljön. Greenpeace, som i
flera uppmärksammade kampanjer
försökt stoppa verksamheten, jublar
nu över Shells besked.
– Detta är en avgörande dag för
Arktis, en stor seger för de miljontals människor som har stått upp
mot Shell, och ett enormt bakslag
för Shell och andra oljebolag med
intressen i regionen, kommenterar
Annika Jacobson, Greenpeace chef
i Sverige.
Maria Holm
Bild: Anders Wiklund/TT
etc.se
ev desinformationskampanjer”
husddra
er
an
olng.
rrna
sch27
mmit
ns
ade
v
påta
mot ett nytt lagförslag om minskade
koldioxidutsläpp 2009.
Interna dokument från 1998 visar
den amerikanska oljelobbyn API:s
strategier för att bemöta ny klimatforskning och förvirra och vilseleda
allmänheten genom att sponsra forskare som förnekar klimathotet och
rikta sig till lärare och elever över
hela USA. IPS har utan framgång
sökt API för en kommentar.
Oljebolag skickade öppet brev
På senare tid har dock ett antal
oljebolag uttryckt vilja att bidra till
förändring. Shell, BP, Total, Statoil,
BG Group och Eni har sänt ett
öppet brev till FN:s konvention
om klimatförändringar och den
ETCT-1002-A-018-019-G.indd 7
franska regeringen om att de kan
vidta snabbare klimatåtgärder
om regeringar skapar ett globalt
sammanlänkat system för koldioxidprissättning. Katherine Sawyer
från organisationen Corporate Accountability International påpekar
dock att världens största förorenare
under 20 år hindrat framsteg inom
ramen för FN:s klimatkonvention
genom otillbörlig påverkan som
direkta påtryckningar eller genom
att sponsra möten.
– Årets klimatmöte i Paris kommer att sponsras av företag som
EDF och Engie vars verksamhet
bidrar till motsvarande hälften av
Frankrikes koldioxidutsläpp.
Diego Arguedas Ortiz/IPS
1
• Så många år har det nu gått sedan 43 lärarstudenter spårlöst försvann
i Mexico. En oberoende utredning gjord av en expertgrupp som tillsatts av
Interamerikanska människorättskommissionen visar att både militären
och den lokala polisen var inblandade i försvinnandet. Kvarlevorna av
en av de försvunna har hittats. Efter de andra finns det fortfarande inga
spår. Tidningen El Universal publicerade nyligen uppgifter om att fler än
5 000 personer blev anmälda som spårlöst försvunna under förra året. Det
motsvarar 14 personer om dagen. Det handlar framför allt om personer som engagerat sig
för mänskliga rättigheter och i sociala organisationer.
15-09-29 11.17.58
20 UTRIKES
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
UTRIKESBILDEN
Hundar mot tjuvjakt
• Spårhunden Duco, 3 år, leder sin hundförare Japhet Nshimiyimana över savannen när han följer doftspåret av gömda parkskötare som låtsas vara tjuvskyttar. Duco och andra hundar tränas i
Akagera national Park i östra Rwanda för att sättas in i jakten på
tjuvskyttar. Hundarna har tidigare använts för att spåra gerillasoldater i Lords Resistance Army (LRA) i Centralafrikanska republiken.
Bild:Ben Curtis/AP/TT
ETCT-1002-A-020-021-G.indd 6
15-09-29 11.42.36
ETC G
etc.se
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETCT-1002-A-020-021-G.indd 7
21
15-09-29 11.42.44
VI ÄLSKAR EKO
EKOLOGI � INREDNING � BYGGNADSVÅRD � INSPIRATION
Pris ��,�� kr inklusive moms
NOK �� • EUR �,��
Nr � • ����
3
HALM
BARNRUMMET
MÅLA OCH INRED
GIFTFRITT
KÖK – HYPERMODERN
BLICK MOT STENÅLDERN
SPÄNNANDE
EKOHEM
Bygga i
– VISST GÅR DET!
Nytt
nummer
ute nu!
Skånehus
badar i ljus
Träullit – formbart
och energisnålt!
HÖSTENS VACKRASTE
LAMPOR I GLAS OCH TRÄ
INTERPRESS 9022-05
7 388902 206458
RETURVECKA
v 49
GUIDE
Ledlampan
– fördelar och nackdelar
(som också är fördelar)
VILL DU MINSKA PÅ KÖTTET – VÄLJ BÖNAN!
PRENUMERERA!
Gå in på www.klokahem.com
� klicka
på Prenumerera
Skicka ”Pren � nr ��� kr!
� SMS:
+ namn + adress” till ���-��� �� ��
[email protected]
� MEJL:
– ange namn och adress
ETCT-1002-A-022-G.indd 4
15-09-25 10.58.23
KULTUR/NÖJE 23
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
FAKTA
Juristen Erik Mägi
föreläser om stjärn­
familjsjuridik.
Feministiskt forum
• Pågår 3–4 oktober på Frilagret
i Göteborg. Det anordnas av
Göteborgs feministiska nätverk
och bland de andra programpunkterna finns Lis Svensson
och Aase Högfeldt från DorisFilm
som talar som sitt arbete och
om normer i filmbranschen och
kulturvärlden. Det blir panelsamtal om feminism på arbetsplatsen och flera programpunkter
om den pågående flyktingkrisen
till följd av kriget i Syrien.
Paulina De Los Reyes
ger en föreläsning om
gränsernas politik och
feministiska utmaningar.
Jonna Kallaste Håkans­
son föreläser om djur­
rätt och feminism.
Signe Bremer föreläser
om transerfarenheter
i feministiska rum.
HELGFRÅGOR
Hallå där...
... Johanna Andersson från Unga
rörelsehindrade.
Vad händer i helgen?
– Jag kommer att föreläsa på
Feministiskt Forum den 3:e. Då
kommer det att handla om funko­
fobi och normer, hbtq och feminism
i stort.
Det står att du ska tala om inter­
sektionalitet också, vad betyder det
för dig?
– Det innebär för mig att för­
tryck hör ihop. Jag som funktions­
varierad kan inte bara kämpa mot
förtrycket funkofobi utan jag måste
kämpa mot förtryck i stort. Det är
intersektionalitet för mig.
Hur kommer man tillrätta med
funkofobi?
– När man utsätts för funkofobi
ETCT-1002-A-023-G.indd 23
Bild: Caroline Bräutigam
etc.se
så måste man uppmärksamma det
förtryck man utsätts för – genom
demonstrationer, kampanjer eller
aktioner och det också något jag
kommer att prata om.
Hur upplever du funkofobi i vardagen?
– Genom otillgänglighet. Att det
är en trappa till ett café är funko­
fobi. Men också fördomar om mig
på grund av min funktionsvariation.
Folk jag inte känner kommer fram
till mig och säger ”vad kul att du är
ute”. Jag brukar bara backa och åka
därifrån för jag pallar inte. Det är så
jag reagerar. Hade jag tänkt lite mer
på det personen sa hade jag kanske
sagt ”kul att du är ute som är lite
tungsint” så att de får en motfråga,
men jag åker oftast därifrån.
Hur kom det sig att du blev aktiv i
Unga rörelsehindrade?
– Jag skriver ganska mycket på
mitt twitterkonto @cpglittret om
vad jag ofta får uppleva i min var­
dag. För ett par år sedan kontaktade
en tjej från Unga rörelsehindrade
mig och frågade om jag ville sitta i
styrelsen i Göteborg. Nu sitter jag
både där och i förbundets styrelse.
Och jag kandiderar som förbunds­
ordförande.
Vad gör ni?
– Vi kämpar mot funkofobi
generellt. Det är ett ganska brett
begrepp och vi kämpar mot otrygg­
het, fördomar och funkofobi i stort.
Och det gör vi genom aktioner,
vi har till exempel ockuperat en
spårvagn för att visa att Västtrafik
är otillgängligt. Vi gör också kam­
panjer och tillgänglighetskollar då
vi försöker få dem som äger caféer
och sådant att förstå att de kanske
ska bli mer tillgängliga för de
tjänar mer pengar då också – det är
win-win.
Hur slappar du en söndag?
– Det kan se väldigt olika ut.
Ibland ligger jag bara i soffan och
ser på tv eller så dricker jag en kaffe
på stan.
Hanna Strömbom
[email protected]
15-09-29 13.58.53
24 KULTUR/NÖJE
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
ETC G
Caroline Röstlund är aktuell som illus­
tratör av nya barnboken ”Konrad och
karamellerna”. Caroline arbetar med­
vetet med miljö, genus och mångfald
i sina bilder.
Bild: Christian Egefur
Caroline Röstlund illustrerar b
Illustratören och tecknaren Caroline
Röstlund fyller sina barnbilder med
en medvetenhet om miljö, genus
och mångfald. I senaste boken
om Konrad, pojken som inte är så
­traditionellt ”pojkig”, uppstår en
konflikt med storasyster Hedvig.
ofta ritade av Emma och Totte i
Gunilla Woldes böcker. Sen fick
jag liksom bekräftelse på mina
teckningar under hela skoltiden
vilket motiverade mig att fortsätta,
berättar Carolina under en fikapaus
på årets bokmässa.
Caroline Röstlund kommer från
början ifrån Varberg, men har sedan
mitten av 90-talet bott i Göteborg.
Via konstskolor och HDK-utbildningar landade hon i illustrationer
och bilderböcker för barn.
– Jag började teckna redan som
femåring. Jag kommer ihåg att jag
Inget självklart yrkesval
Ändå var det inte helt självklart att
intresset skulle bli detsamma som
ett yrkesval.
– Nej, grejen är att jag kommer
från en arbetarfamilj, så jag förstod
faktiskt inte att man kunde ”bli”
konstnär eller jobba med att teckna
ETCT-1002-A-024-025-G.indd 6
och måla. Men en kompis till mig
sökte till Falkenbergs konstskola,
och då sökte jag också.
I böckerna om Konrad och hans
syster Hedvig samarbetar hon med
författaren Åsa Mendel-Hartvig.
– Jag och Åsa har samarbetat
mycket och fungerar väldigt bra
ihop. Förutom böckerna om Konrad
så har vi gjort två böcker om Tessla
och en bok som heter Orättvist. I
Konradböckerna ville vi göra böcker
om en pojke som inte är så traditionellt ”pojkig”. Hans syster Hedvig är
bara ett år äldre och när de är så nära
så hamnar de i många konflikter.
Caroline exemplifierar med första boken; Konrads klänning. I den
får Hedvig en fin glittrig klänning
som gör Konrad avundsjuk. Men via
vissa intriger och en snäll mormor
så får till slut Konrad en alldeles
egen klänning. Kring plagget i fråga
görs annars ingen stor sak. Precis
som att Tessla är könsneutral i de
böckerna, eller barnen i Orättvist
råkar vara adopterade så skrivs det
aldrig ut.
– Det är medvetet för att det
bara ska vara en naturlig del, precis
som det är i samhället. Oftast är
det Åsa som författare som kom-
15-09-29 13.47.09
mer
skis
att s
är v
en h
att f
Car
Uppd
Föru
Kon
Car
nyu
erna
–
upp
etc.se
25
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
”I Konradböckerna ville vi göra
böcker om en pojke som inte
är så traditionellt ’pojkig’. Hans
syster Hedvig är bara ett år
äldre och när de är så nära så
hamnar de i många konflikter.”
Bild: Caroline Röstlund
CAROLINE RÖSTLUND
Gör: Illustratör och tecknare. Verksam
som barnboksillustratör sedan 2010.
Ålder: 42 år.
Familj: Har en make och fyra barn mellan 10 och 18 år.
Aktuell: Med ”Konrad och karamellerna”
Bästa barnbok: ”Pija Lindenbaum har
ett så fint barnperspektiv. Hon släppte
senast boken ’Doris drar’. Men det finns
så mycket bra.”
Favoritillustratör: ”Samma där, att det
finns så många bra så det är svårt att
säga någon enskild. Men jag tittar jättemycket på vad andra gör och inspireras.”
r barnböcker med eftertanke
ören
g
n via
or
åga
s
e
t
det
ecis
-
mer med idéerna och sen får jag
skissa på karaktärer och idéer för
att se hur det blir i bild. Men hon
är väldigt produktiv och skickar
en hel del manus, så jag har lyxen
att få välja en del bland allt, säger
Caroline.
Uppdaterar Äppel-päppel
Förutom senaste Konradboken,
Konrad och karamellerna så är
Caroline Röstlund aktuell med en
nyutgivning av läsförståelseböckerna Äppel-päppel.
– Liber bestämde sig för att
uppdatera dem med modernare
ETCT-1002-A-024-025-G.indd 7
teckningar. Det är verkligen ett
prestigeuppdrag att få göra då så
många känner igen och har haft de
här böckerna. Och det är så klart
kul att få göra så olika saker.
Det är medvetet för att det
bara ska vara
en ­naturlig del,
­precis som det
är i samhället.
Många samarbeten
Caroline samarbetar även med
ett flertal andra författare som
Sofia Nordin och Kajsa Gordan i
böckerna om Harry och Gunnar
eller Jessika Berglund i Ina och
trädandarna. I sistnämnda har de
gjort både text och bild tillsammans, vilket var en ny erfarenhet för
Caroline.
Böckerna om Konrad ges ut på
förlaget Olika, vars värderingar är
som klippt och skurna för Caroline
själv.
– De arbetar från ett normkritiskt perspektiv och tittar mycket
på mångfald, jämställdhet, genus
och miljö. Det var därför både jag
och Åsa sökte oss till dem från
början. Det märks i hela processen
att de har ett bra tänk. De kasserar
inga böcker, gör ett stort arbete
med föreläsningar och mycket
annat.
Christian Egefur
[email protected]
15-09-29 13.47.21
De
sk
26 KULTUR/NÖJE
ETC Göteborg • Fredag 25 september 2015 • goteborg.etc.se
”Katarina Taikon
säger så mycket
om vår samtid”
De första åren växte Katarina Taikon upp i ett kringresande romskt
läger och började sent i skolan. Det
var fattigt och hårt men livet som
kom senare blev på många sätt
storartat. Engagemanget för romers
rättigheter under 60- och 70-talet
och senare bokserien om Katitzi
gjorde Katarina Taikon folkkär
men hennes historia var paradoxalt
nog nästan helt okänd. För Lawen
Mohtadi började fascinationen för
Katatrina Taikon växa fram för tio
år sedan i byn Flor i Härjedalen,
där hon mötte Rosa Taikon, äldsta
syskonet i familjen Taikon.
– Wow, jag tänkte att det här är
en helt enastående historia som är
helt oberättad. Många känner till
den lilla romska flickan som växte
upp på 30-talet. Men det som är
intressant med Katarina Taikon är
att hon under 60-talet startade en
politisk rörelse i Sverige för romer
som kämpade för sina medborgerliga rättigheter, säger Lawen
Mohtadi.
Minoriteter sågs som främmande
I början av 60-talet hade alla stora
välfärdsreformer genomförts. Den
socialdemokratiska välfärdsmodellen gick på högvarv. Men i världens
mest jämlika land fanns också en
förljugen självbild, menar Lawen
Mohtadi. Då, precis som nu, påstods
att Sverige var homogent och fritt
från rasism.
– Men det var inte sant. De
judiska och romska minoriteterna
sågs som främmande och utsattes
för rasism och de släpptes inte in.
ETCT-1002-A-026-G.indd 6
Den motsättningen attackerade
Katarina Taikon.
Katarina Taikons första bok
Zigenerskan kom ut 1963. Då bodde
romer i husvagnar och tält och barnen gick inte i skolan. Det förtryck
som romer utsattes för då har på
många sätt återupprepats i vår tid.
2013 avslöjade Dagens Nyheter att
Skånepolisen upprättat ett olagligt
register över drygt 4 000 romer i
Sverige.
Talande anonymitet
– Det är ett kapitel i svensk
historia som vi inte gjort
upp med. Det faktum är att
vi inte vet vem Katarina
Taikon är säger ganska mycket. I andra
länder håller man fram
personer som gjort
viktiga insatser för
mänskliga rättigheter.
Min slutsats är att
pratar vi om henne
som aktivist måste
vi också diskutera
vad det var hon
kämpade mot.
Det fanns behov
av ett arbete för
romers rättigheter som krockar
med bilden av
framgångssagan
Sverige.
Är du färdig med
Katarina Taikon nu?
– Jag tror inte
det. Förlaget jag
jobbar på vill åter ge
ut hela Katitziserien
och vi ska även ge
ut Katarina Taikons
debutbok Zigenerska.
Det är en del av svensk
litteraturhistoria som jag tycker
är så häftig.
Bild: Sofia Runarsdotter
Tio år har författaren och journalisten Lawen Mohtadi ägnat åt att
gräva i och berätta om Katarina Taikons livsöde. Det har resulterat i en
bok och i veckan har filmen Taikon
– som hon regisserat tillsammans
med Gellert Tamas – premiär.
LAWEN MOHTADI
Född: 1978
Gör: Journalist, författare
och sedan januari förläggare på Natur och kultur.
Utkom år 2012 med boken
”Den dag jag blir fri – en
bok om Katarina Taikon”.
Är nu aktuell med filmen
Taikon, som hon regisserat
tillsammans med Gellert
Tamas.
Eigil Söderin
15-09-29 11.09.52
En andra soluppgång
reste sig över horisonten.
”Där,” sade ambassadören. ”Nu.”
/ KARIN TIDBECK – LYSSNA
BOEL BERMANN
JOHAN EHRENBERG
ANDERS FAGER
JOHAN FRICK
KRISTINA HÅRD
KRISTOFFER LEANDOER
ANDREA LUNDGREN
JEFF NOON
JESSICA SCHIEFAUER
KARIN TIDBECK
TIO NYA UTOPIER
I den här novellsamlingen presenterar tio
framåtblickande författare nya världar, visioner och
samhällen som utmanar det du alltid tagit för givet.
Beställ boken på varuhuset.etc.se
ETCT-1002-A-027-G.indd 1
15-09-25 10.58.47
Det finns mycket kvar att kämpa för.
Tillsammans kan vi se till så att det fortfarande går
att bada i en fin insjö. Att du kan ta en promenad i
skogen. Eller kanske bara plocka några goda blåbär.
Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av farliga
bekämpningsmedel. Vi kan se till att det finns fisk
kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen.
Och vi kan se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar.
Och ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra.
Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en
förändring. Vi kan säga ifrån och visa på konkreta
lösningar. Vi kan sätta press på företag. Och vi kan
göra det lättare för dig att välja varor i butiken som är
bra både för dig och naturen.
Vill du vara med?
Sms:a medlem till 72 900 eller gå in på
naturskyddsföreningen.se/medlem
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.
Bilden är tagen i Padjelanta som hotades av vattenkraftsutbyggnad men som blev
nationalpark 1962, ett förslag som Naturskyddsföreningen la fram 1957.
ETCT-1002-A-028-G.indd 4
15-09-25 10.56.13
KULTUR/NÖJE 29
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
KALENDARIUM
Bengt Erik Olssons
absolutely sista konsert
Atari teenage riot
n Måhända är det tyska digitala hardcore-
n Sjöfartsmuseets utställning Amerika­
n David Sperling Bolander är bekant från
bandet ATR inte så mycket tonåringar
längre. Comeback gör de oavsett och
mellanlandar på Sticky Fingers för en
spelning. Sedan gruppen bildades i
90-talets Berlin, som en motreaktion på
den nynazism som influerade tyska
techno-scenen då, har de väckt många
reaktioner och sålt över en miljon album.
Nu som då så hörs mörkbruna åsikter runt
om i Europa och Sverige så en återkomst
av ATR:s antifascistiska budskap är
kanske ett tecken i tiden.
NÄR: 3 oktober
VAR: Sticky Fingers
feber handlar om berättelser och livsöden
från tiden då Svenska Amerika Linien
utgick från Göteborg. ”Möt de som reste
över Atlanten som emigranter, lyxresenärer och besättning. Se aldrig tidigare visat
material och hör människorna bakom
drömmen om Amerika”.
NÄR: till och med april 2017
VAR: Sjöfartsmuseet
musikgruppen Quarttango och uppsättningar av bland annat Don Quijote på
Göteborgs stadsteater. Han har också
gjort flera enmansföreställningar i egen
produktion och i nästa vecka ges ett exklusivt tillfälle att åter uppleva föreställningen om pianisten Bengt Erik Olsson.
Föreställningen gavs även 2005 och fick
då strålande kritik.
NÄR: 7 oktober klockan 19.00
VAR: Stora Teatern
Klubb Kontra - Gothenburg
International Spoken Word
n Oskar Hanska och Olivia Bergdahl, två
Emil Nolde på konstmuseet
av Sveriges mest meriterade scenpoeter,
är tillbaka med Klubb Kontra – en
internationell Spoken Word-afton. De två
första kvällar på Göteborgs Stadsteater
blev en succé. Nu är det dags för klubb
nummer tre med Deanna Rodger
(Storbritannien), Sergio Garau (Italien) och
Kata Nilsson (Sverige) på scenen.
NÄR: 7 oktober
VAR: Göteborgs stadsteater
n Ett nittiotal målningar av den tyske
expressionisten och koloristen Emil Nolde
ställs nu ut på konstmuseet. Några av dem
hör till hans så kallade ”Ungemalte Bilder”,
alltså omålade bilder – att Nolde själv hade
nazistsympatier hjälpte inte det faktum att
han under andra världskriget var förbjuden
att ställa ut och sälja sin konst.
NÄR: 3 oktober–17 januari 2016
VAR: Göteborgs konstmuseum
Amerikafeber
Franska trion & Cabaret El Perro
n The White Rabbit presenterar både
Franska Trion och Cabaret El Perro på
Cajsa Warg. De förstnämnda är vanligtvis
något av en vattendelare. Många älskar
deras egensinniga sväng. Däribland herr
Hellström som lyfte fram bandet som
favoriter i programmet ”Dom kallar oss
artister”. Andra har desto svårare, enligt
evenemangets egen text där någon tyckte
sångaren lät som Björne i Björnes
magasin. Hur som helst så delar de scen
med Cabaret El Perro som är en show med
bohemiska rytmer från världens alla hörn.
NÄR: 3 oktober
VAR: Cajsa Warg
(O)mänskligt på Stadsmuseet
n Stadsmuseets utställning (O)mänskligt
handlar om skelettsamlare, rasbiologi och
normer i en tid då människor kategoriserades och rasbiologiska idéer var allmänt
accepterade. Vad var det i samhället som
gjorde skallmätningar, tvångssteriliseringar och gravskändningar accepterade?
Utställningen är producerad av Forum för
levande historia, Etnografiska museet och
Riksutställningar. Utställningen riktar sig
särskilt till gymnasiet och årskurs 9.
NÄR: 16 september 2015–11
september 2016
VAR: Göteborgs stadsmuseum
Kvällsföreställning på Jaguar
n Teater Jaguars första kvällsföreställ-
ning heter Dödsängel och är en
monolog i tre akter av och med Torben
Sigelius Kulin. Föreställningen handlar
om lägervakten Axel i Auschwitz 1944,
Carlos som jagar gamla SS-officerare i
Buenos Aires 1979 och Angelo i
Göteborg som lämnar sin fars
begravning med en blodig kniv 2015.
NÄR: 26 september–23 oktober.
VAR: Teater Jaguar
Bild: Christian Strömqvist
etc.se
ETCT-1002-A-029-G.indd 1
15-09-29 13.46.41
Annons
Korsord
Vinn det senaste från Varuhuset!
ETC No 40
Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till [email protected]
eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm. Vinnarna presenteras i nästa vecka,
tillsammans med lösningen. Skicka in ditt svar senast måndag 5 oktober.
från varuhuset.etc.se
NILS FERLINVERK
Bild:www.sxc.hu
GJORDE
ETTA PÅ
SVENSKTOPPEN
street-musicians-1547613
SLAVINNOR
FICK EN KRYPER
HAR GOD FILMBEOCH
TAJMING RÄTTELSE SIMMAR
SOM EN
P1REPRIS
BLODTÖRSTIG
KEJSARE
ÄR EN
VESEN
YNK
STORMAKT
BRA SÅ
GRÅ
GAMMALDAGS
ARTIGHET
GALLGLÖD
LITER
SVALKAR
I BERLIN
DEN FÅR
ALADÅBEN ATT
DALLRA
VÄXER I VATTEN
I TRAFIKEN ÄR
SÅDAN
INTE
BLIR STACKARS SATAR
DET ÄR
GENISJÄLVA
ÄMNE
FAN
STOCKROS OCH
STAD
AUSSIEDAME
BLIR FOLK SÄNDER UT
PÅ PLAYAN SPANARNA
IDOLIDOL
KAN
SKEN
FINSNICKRAR
SNÄLLARE
IDIOT
YXMAN ?
KAP
BERNVATTEN
KAN
HARVAS
BLODSTILLARE
PÅ DET
VISET
VAR EN STOR POET
JAZZADEL
ANGÅR
OCH
LEDER
STYR STÄMBAND
KENYA
KELTISK
SVÄNGOM
ÖDESGUDINNA
KLICKFENOMEN
KAN
REPAS
HÄLSADE
LEDIGT
KANSKE
KRISTER
TA I
BESLAG
KAN
HÖSTENS
FÄRGER ?
LUFTANDE
BECK
KARL
JOHAN
DET ÄR SJÄLVA FAN
PIK
KJUSA
BACKUP
DAM I
UKRAINA
BENDEL
NYHETSCENTRAL
DEGPLATS
TERMER
MAXGRÄNS
GILLAR
SKÄMT
HÄNRYCKNING
ÄR ETT
KROPPSLÖST
PLAN
BEATRICE
SKA SKYDDA FOLKGRUPPER
MER ÄN
ANKOMMEN
HERR
ÄR DRÅPAREN
ATT
DRÄPA
SÅDANA
VARELSER
GER PROV
PÅ RIKTIG
SÅDAN
V
R
E
D
A
HAR FUNGERANDE BIBLIOTEK
FÅGEL
SPIKLJUD
MÖRK
OCH
TUNG
TASKIG
LÄMNAR
TIPPARE
STEVENSON
BENDEL
SOM
NORTRE
DAME
TAKTKOMPLEMENT
OMEGATAL
BRUKAR
SIG DELAKTIG
TVÄR
HAR BLÅ
ÖGON?
SVENTONMÅSTE
BAISSE
MAJOR
ÄR EN
VIT
LÖGN
ROMTAL
VARAFORM
RYGGRÖDA
DIVIDERA
HUVUDSTAD
DEN VANDRAR VIDARE
VILDSINT HET REGGAEDIET
gjorde omstuvningen till
en rastafarisk upplevelse
för jamaicanskan
GRUS
MYLLRA
DEGAT
GÄLLDJUR
KAN
KÖPAS
GRÖN
GORE
VOKALER
DEN SÅGS
EN WEISSMULLER I
RADIOSTJÄRNOR !
1:a pris: Andra vägar: Tio nya utopier (Novellsamling) 2:a pris: ETC:s strömbackup 3:e pris: Halvårsprenumeration på ETC Helg
ETCT-1002-A-030-G.indd 4
15-09-29 13.50.58
etc.se
ETC Göteborg • Fredag 2 oktober 2015 • goteborg.etc.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
PYSSEL 31
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
KNep & KNÅP
Melodikrysset v.40 - 3 oktober
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 24 07:13:56 2015 GMT.
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)
Sudoku Supersvår
4
5
7
7
5
6
1
8
4
2
1
6
5
1
7
3
2
3
9
4
6
2
4
3
2
7
2
4
7
6
Lösningen hittar du här under.
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 24 07:13:56 2015 GMT. Enjoy!
2
1
9
3
6
7
4
2
5
8
8
5
6
3
7
1
8
5
7
3
1
9
6
2
4
5
9
6
2
3
4
8
1
7
7
1
2
9
6
8
4
3
5
4
3
8
5
7
1
2
6
9
6
8
4
1
2
5
7
9
3
3
2
5
4
9
7
1
8
6
9
7
1
6
8
3
5
4
2
Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)
Lösning sudoku
ETCT-1002-A-031-G.indd 23
Klipp ut och klistra upp
för att sprida vidare!
9
4
Så här spelar du
• Fyll i de tomma rutorna
med siffrorna 1 till 9.
•Varje siffra mellan 1 och
9 måste finnas i alla nio
rader, alla nio kolumner
och alla nio 3x3-rutor.
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.se
15-09-29 13.46.17
BILD: HANNA STRÖMBOM
ETC GOTEBORG
FCPSHFUDTF…-zTOVNNFSQSJTLSJOL
SOLCELLER
ÄR ALLT
POPULÄRARE
GÖTEBORGAREN
KONRAD
FÅR VARA
SIG SJÄLV
*"-// ÊÊUÊ,/1,,--\Ê/
]Ê"
8Ê{{äÎ]Ê£äÓÊÈnÊ-/"
"Ê
ETCT-1002-A-001-G.indd 1
Helår för 570 kronor (papper plus digitalt)
Helår för 470 kronor (digitalt)
Halvår för 300 kronor (papper plus digitalt)
Halvår för 250 kronor (digitalt)
Autogiro för 48 kronor (papper plus digitalt)
Autogiro för 40 kronor (digitalt)
NAMN (DEN SOM BETALAR)
15-09-29 11.34.38
NAMN (DEN SOM SKA FÅ TIDNINGEN)
ADRESS
TELEFON & MEJL
TELEFON & MEJL
ETC
BETALAR
PORTOT
ETC GÖTEBORG
ADRESS
ETCT-1002-A-032-G.indd 4
(MExQ
%[email protected]
[email protected]
%DLHMHRSHRJS
ENQTL
från barjobb
till obduktion
NU SOM MAGASIN – MED
DUBBELT SÅ MÅNGA SIDOR
ETC Göteborg är en tidning för lokala avslöjanden och för lokal debatt. Plus
att den har kultur, nöje, krönikor, korsord. Ja, en tidning för alla som bryr sig
om politik och demokrati.
I stad efter stad försvinner annars de lokala tidningarna, särskilt de med
ledarsidor som inte är borgerliga. Det är en väldigt farlig utveckling. Konsekvensen blir en enkelspårig, ännu mer borgerligt dominerad debatt.
ETC ger ut lokala tidningar som ETC Göteborg just för ­att det verkligen behövs ett politiskt alternativ och en levande lokaljournalistik.
Demokratin ska växa, inte krympa.
MNPNT
BILD: CAROLINE RÖSTLUND
GE BORT ETC
GÖTEBORG
TILL EN VÄN!
…'SFEBHEFOPLUPCFS…HPU
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm
15-09-29 11.34.57