Add Men to Change 2016

www.addgender.se/addmentochange
Affärsstrategiskt ledarskapsprogram för jämställdhet
exklusivt för män
Utveckling startar med att du står upp för förändring. Att du går utanför dina
egna cirklar och är fenomenalt modig. Det vet du redan. Men hur? Nu gör
vi en unik satsning för män som vill verka inkluderande i sitt ledarskap och
medarbetarskap. Vi tror att du vill vara med.
De som deltar i programmet har insikten om vikten av jämställdhet i arbetslivet. De har också liksom du behov av fler verktyg för att ta medvetna,
inkluderande och affärsinriktade beslut. Vi erbjuder dig därmed ett nätverk
med andra lösningsfokuserade män från en variation av arbetsplatser och
positioner. Välkommen till Sveriges enda ledarskapsprogram exklusivt för män
som vill arbeta för jämställdhet i näringslivet.
Programmets schema
Träff 1: De nio maktteknikerna - om hur du kan ge och ta handlingsutrymme på ett inkluderande sätt. Du får nycklarna till beslutspunkterna som
gör skillnad.
Träff 2: Innovation och normkreativitet - om hur du kan bli mer innovativ
och idérik tack vare nya perspektiv på både föräldraskap, ledarskap, medarbetare och dina arbetsuppgifter. Du får annorlunda perspektiv på ditt företags
affärer och era kunder.
Träff 3: Vad betyder egentligen genus? – en begreppsutredning utan
pekpinnar. Du får ramverket till frågor som mångfald, jämställdhet och genus
så att du kan bättre se och analysera möjligheter. På vilket sätt ger genusperspektiv dig mervärde vid beslutsfattande.
Träff 4: Affärsmodellen och mångfald – om kopplingar mellan mångfald,
kreativitet, jämställdhet och lönsamhet – du får svart på vitt för på vilket sätt
likabehandlingsarbete är en god investering.
Träff 5: Att praktiskt arbeta för förändring på arbetsplatsen - vad säger
Diskrimineringslagen, hur skriver du en jämställdhetsplan och hur arbetar du
mot trakasserier i arbetslivet? Du får konkreta verktyg att direkt applicera på
din verksamhet i relation till arbetsmiljö och personal.
Utöver de fem träffarna erbjuds du under 2016:
Tre inspirationsträffar – ta med en vän eller kollega kostnadsfritt. Du
får inspireras och ställa frågor till normbrytande förebilder och tid för
nätverksbyggande och utvecklande diskussioner.
www.addgender.se/addmentochange
Mer information:
Träffarna är fördelade under ett år med start under mars 2016 i Stockholm
respektive Malmö. Datum aviseras i god tid innan och vi träffas på spännande
platser runt om i städerna. Träffarna varieras mellan frukost, dagtid och kväll
så att du har möjlighet att delta på så många träffar som möjligt. Varje träff
kommer att ha en gästföreläsare och vi bjuder på mat eller fika i relation till
träffen. Målgrupp för programmet är både chefer med uttalat ledaransvar och
medarbetare med ansvar för verksamheten eller personal.
Kostnad:
25 000 kr ex 25 % moms*
Anmäl dig senast december 2015 och betala 10 000 kr ex moms
*1000 kronor av alla som betalar ordinarie pris går oavkortat till en pott för förskolepersonal att
ansöka om kompetensutveckling inom. Förskolan kommer att kunna välja mellan besök av OLIKA
förlag eller Jämställt. Två av våra branschkollegor som specifikt är inriktade på förskola och skola.
För det är ju där allting börjar, med våra barn. Du som deltagare kommer att få följa arbetet med
förskolans personal och inspireras av deras resa parallellt med din egen utveckling som ledare.
Ytterligare information och anmälan: addgender.se/addmentochange
Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares
formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och
rekonstruerar dem med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment
och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten.
På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och
hållbara affärsmodeller.