Mjukvarutestare

Mjukvarutestare
– Vill du få Sveriges mest eftersökta kompetens?
Flera prognoser visar att just mjukvarutestare är det största bristyrket för tillfället. Företag letar med
ljus och lykta efter testare som har
det specifika kunnandet som behövs.
Testning blir alltmer avgörande för ett företags framgång då en produkt måste vara så gott som ”buggfri”
för att bli erkänd på marknaden. Företagen måste
samtidigt snabbt lansera nya produkter och modeller.
Att nå både snabbhet och kvalitet kräver en bra testprocess och framförallt kompetenta medarbetare.
Genom denna utbildning får du praktisk erfarenhet
kring testarbete, där du får arbeta med marknadsledande verktyg. Kort sagt – du och din kompetens
kommer att vara högt eftertraktade när du är klar
med utbildningen.
Vem är du som söker denna
utbildning?
Du har ett intresse av att arbeta inom IT-branschen
men kanske känner att programmering inte är för
dig. Som testare är du mjukvarubranschens detektiv –
tålamod, noggrannhet, analytisk förmåga är viktiga
egenskaper för dig som mjukvarutestare. Du måste
samtidigt vara lösningsorienterad och kreativ.
EFTER EXAMEN:
Testare, testledare, testdesigner, Quality
Assurance, kvalitetssäkrare, QA Lead är några
exempel på möjliga yrkesroller för dig när du är
färdig med utbildningen.
”De flesta kurser är mycket bra och nödvändiga
för att du ska bli en fullfjädrad testare. Allting
hänger ihop och upplägget är bra med en bra
sammansättning av kurserna. Utbildningen har
en röd tråd där alla kurser knyts ihop i slutet av
utbildningen.”
Jon Carlstedt, Testledare, Doro
Fd studerande
Kurs
Buggrapportering
15
Introduktion till Test
20
Lärande i arbete (LIA), Mjukvarutest
40
Programmering i Ruby
25
Projektkontexter
15
Tänk som en Testare
30
Testdesign och Tekniker för test
60
Testmetoder och paradigm
20
Testrapportering
15
Teststrategi
30
Testverktyg
30
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Läs mer & ansök på:
www.ecutbildning.se
YH-poäng
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Malmö, Göteborg och Örebro
Utbildningens längd:
300 YH p, 60 veckor varav 8 veckor är
Lärande i arbete (LIA).
Utbildningsstart:
September 2015
”Målet när jag och andra företagsrepresentanter
utvecklade utbildningen var att vi skulle få fram
skickliga testare som verkligen kan sitt yrke och
som därmed är attraktiva på arbetsmarknaden.
En modern utbildning där du som studerande
ligger i framkanten när det gäller testning.”
Henrik Andersson, VD, House of Test
Ledningsgruppsmedlem och initiativtagare
till utbildningen
VÅRA SAMARBETSPARTNERS:
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med
närings­livsrepresentanter från branschen. De
ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att
utbildningens innehåll överensstämmer med de
behov och krav som arbetslivet ställer.
I ledningsgruppen ingår:
» Bombardier
Transportation
» Knowit
» Quality Services AB
» House of Test
» AxisQlik
» Verisure Innovation
» Human results AB
» Pergas
» Örebro Universitet
» IT-hantverkarna
» Clearness Consulting
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
IT-mästaren
CGI
Sigma
Patricia Consult
Bouvet
Ivory Consulting
Nethouse
Örebro Kommun
Ricoh
Sogeti
B3IT
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till
dig som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill
byta karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete
är mycket stor eftersom en YH-utbildning bara
får drivas så länge det finns ett behov och en
stark uttalad efterfrågan på arbetsmarknaden
av den kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och minst betyget E (godkänt) i följande
kurser:
• Matematik 2 (Matematik B)
• Engelska 5 (Engelska A)
• Svenska 1 (Svenska A)
• Programmering 1 (Programmering A)
eller motsvarande.
Saknar du behörighet?
Vi erbjuder preparandkurser inom Programmering 1 och Matematik 2 som ger dig chansen
att få den särskilda behörigheten som krävs.
Du anmäler dig via vårt antagningssystem
yhnet.se.