Bona Abrasives

Oslagbar Prestanda
Bona Abrasives – Slitstarkt och effektivt speciellt för trägolv
Oslagbar slipprestanda
Med mer än 90 års erfarenhet av att ta fram skönheten hos trägolv, erbjuder Bona ett unikt
sortiment slippapper, utvecklade baserade på de särskilda kraven som ställs vid slipning av
• Unikt tillpassat – Räcker längre
trägolv. Våra slippapper håller längre, arbetar snabbare och levererar bättre resultat.
• Snabbhet – Snabbare slipning
Beprövade, testade och använda av hantverkare och golvproffs världen över, våra
• Resultat – Sliter mindre i fibrerna, slätare yta
slippappers enastående egenskaper har nu också verifierats i ett omfattande test, vi kallar
det Stuttgart-testet.
Speciellt avsett för trägolv
Trägolv är ytor med speciella egenskaper. Det är anledningen till att, när det kommer till
trägolvslipning, det krävs särskilda slippapper för att uppnå det perfekta resultatet. Bona
kombinerar 90 års erfarenhet och state-of-the-art-teknik för att utveckla slippapper som
skapas med optimala material speciellt anpassade för slipning av trägolv.
Unikt tillpassat – Räcker längre
Den speciella blandningen av slipmedel skapar det perfekta skäret mot träytan samtidigt
som slippappret håller sig vasst över tiden. Oavsett sliputmaning har Bona den ideala
sliplösningen i sortimentet.
Snabbhet – Snabbare slipning
Den optimerade variationen hos Bonas slippapper levererar en enastående sliphastighet
jämfört med andra slipmedel av samma material med upp till imponerande 65 %. Dessutom
ger de antistatiska egenskaperna mindre damm och minimerar rengöringen av slipmaskinen,
vilket gör slipjobbet mycket snabbare.
Resultat – Slätare yta
Bona Abrasives är en perfekt balans mellan aggresiv slipning och mjukhet mot trägolvet.
Istället för att riva loss träfibrerna och skada golvet, slipar våra slippapper ytan homogent,
vilket resulterar i ett synbart jämnare resultat.
Testad och betrodd – nu tekniskt verifierat
Använda och betrodda hos skickliga golvhantverkare världen över, nu har den enastående
Den oslagbara prestandan har nu vetenskapligt bevisats med häpnadsväckande resultat. I
prestandan hos Bona Abrasives även tekniskt verifierats med fantastiska resultat.
det omfattande testet testades zirkonium- och keramikbaserade slipmedel individuellt och
i tur och ordning för att utvärdera och bestämma skillnaden i prestanda mellan relevanta
Sommaren 2014 beställde Bona ett omfattande och detaljerat test som utfördes i Suttgart,
Tyskland. Testet gick ut på att jämföra slipprestandan hos Bona Abrasives med de vanligaste
produkterna från stora varumärken i branschen.
konkurrenter.
Stuttgart-testet
Fantastiska resultat
Testet utfördes på ett stort testobjekt, en 800 m2 stor ekparkettyta i en sporthall
Bona Abrasives – I en klass för sig
tidigare behandlad med en gammal 2-komponentslack. Egenskaperna som testades
var varaktighet (slippapprets livslängd), snabbhet (tid spenderad på att slipa ytan) och
prestandan (kvaliteten på ytan).
Bona Abrasives överträffar konkurrenterna inom alla testområden i varje kategori. I vissa
tester utförde våra slippapper slipningen lika bra eller till och med bättre än ett slippapper av
bättre kvalitet hos konkurrenternas produkter, tack vare de unika egenskaperna.
Ett stort urval av de vanligaste produkterna från ledande varumärken testades tillsammans
med Bona Abrasives – med stor variation på kornstorlek och kategori, från standard-, mediumoch premiumkvaliteter med olika blandningar som zirkonium, keramik och kiselkarbid.
• Upp till 60 % snabbare än konkurrenterna
• Färre övergångar för att uppnå jämnare yta
• Räcker upp till 3 gånger längre
Mätparametrar:
• Snabbhet – Tid spenderad på att slipa ytan
• Avverkning – % avverkning av gammal lack
• Ytkvalitet – Hur jämn och len ytan blev
• Varaktighet – Antal slipband som behövdes
• Sliter mindre i ytans fibrer
Oslagbar prestanda sparar tid & pengar
Under Stuttgart-testet ställdes de vanligaste sliptyperna på marknaden mot varandra.
uppenbara. Bona 8300 räcker upp till 3 gånger längre än konkurrenterna. Konkurrerande
Dessa inkluderar ledande konkurrerande varumärken som Hermes, Mirka, Norton och
slippapper behövde minst ett slipband mer för att avsluta slipjobbet jämfört med Bona
Starcke.
8300 och 8700. Detta är tack vare den unika kornstrukturen som självslipas och behåller
sin aggresivitet över tiden.
Bona Abrasives är 22 % snabbare än konkurrenternas genomsnittsresultat. Kombinerat
med att färre slipband användes, är kostnadsbesparingarna när du använder Bona
Ytkvalitet
Avlägsna fibrerna
Med Bona 8300 blev slutresultatet en synbart slätare yta, med färre avslitna fibrer och
Finheten hos slipdammet är bevis på om slippappret slipar golvet jämnt, eller river loss fibrer
mindre repor.
från träet och skadar det. Slipdammet när Bona 8300 och 8700 används visar tydligt inga
tecken på att fibrerna slits sönder.
Bona
Konkurrent
Bonas slipdamm är ett fint pulver.
Konkurrentens slipdamm visar tydliga tecken på att
fibrerna slitits sönder.
Jämn slipning
Kornfördelning
En jämnare kornstruktur på slippappret gör det lättare att åstadkomma en slätare yta.
Med en jämn kornfördelning blir slipresultatet slätare och jämnare. Både Bona 8300 och
Bona 8300 visar en betydligt jämnare kornstruktur.
8700 visar en betydligt jämnare kornfördelning.
Bona
Bona
Konkurrent
Konkurrent
Slipning i toppfart
Lång varaktighet
Extremt slät yta
Kornstorlekar för alla steg i slipningen
Premium
Bona 8300 – Toppfart till en premiumyta
Premiumslippapper gjort av en optimal blandning av zirkonium och kiselkarbid för en
perfekt balans mellan aggresivitet och ytfinish. Bona 8300 har mycket lång varaktighet
och har en antistatisk beläggning som hindrar pappret från att sätta igen och ger svalare
och längre drifttid och bättre dammupptagning.
Kornmaterialets karaktär är sådan att nya vassa spetsar skapas under användning, vilket
försäkrar bibehållen aggresivitet under hela livslängden. De fantastiska egenskaperna
hos Bona 8300 sattes på prov mot sina närmaste konkurrenter i Stuttgart, Tyskland
2014. Slippappret visade sig vara snabbare, räcka längre och leverera en slätare och
jämnare yta än konkurrerande zirkoniumslippapper.
Process i toppfart – sparar tid & pengar
Lång varaktighet och slätare yta
Jämfört med andra slippapper av zirkonium, arbetar Bona 8300 betydligt snabbare.
Bona 8300 räcker upp till 3 gånger längre än relevanta konkurrenter, vilket innebär att
Utöver dess utmärkta hastighet, bidrar den långa räckvidden hos den unika zikonium­
betydligt färre slipband används för att slutföra ett slipjobb.
blandningen till den totala premiumprestandan hos Bona 8300 – färre slipband krävs,
Den unika zirkoniummixen och jämna kornfördelningen gör så att Bona 8300 slipar golvet
högre hastighet och jämnare slutresultat.
jämnt utan att slita sönder fibrerna, och levererar en anmärkningsvärt jämnare yta.
Tidsåtgång – Grov- & medelfin slipning
Bona 8300 (36) + Bona 8300 (60)
Genomsnitt konkurrenter
Index 0
20
40 60
80
100
Bona 8300 räcker upp till 3 gånger längre jämfört med konkurrenterna. Bona 8300
uppvisar en 22 % kortare sliptid jämfört med det genomsnittliga resultatet hos
konkurrenternas zirkoniumbaserade slippapper.
Bonas slipdamm är ett fint pulver.
Konkurrentens slipdamm visar tydliga tecken på att
fibrerna slitits sönder.
Antistatiska egenskaper för bibehållen aggresivitet
Unikt effektiv avverkning
Bona 8300 har antistatiska egenskaper, vilket stöter bort damm från slippapprets yta.
Det här förhindrar att pappret sätter igen och gör det möjligt för slippappret att bibehålla
Bona 8300 avlägsnar effektivt gammal lack och linje­
markeringsfärg
Konkurrenten tar inte helt bort gammal lack och linje­
markeringsfärg.
aggresiviteten över tiden, vilket är särskilt viktigt för de finare kornstorlekarna.
Extremt stark och varaktig
Snabbare slipprocess
Perfekt för grovslipning
Minimerar repor
Superior
Bona 8700 – Hållbar styrka för en snabbare process
Slippapper i superiorkvalitet tillverkat av keramiska slipkorn för enkel borttagning av
hårda lacker, mattrester och för att jämna till väldigt ojämna golv. Tillsammans med Bona
8300 bildar de ett optimalt system för hög slipprestanda i kombination med utmärkt
ytfinish.
De keramiska slipkornen i slippappret ligger nära hårdheten hos diamanter vilket
säkerställer extremt hållbara slippapper med bibehållen aggresivitet. Det gör det
också möjligt att börja grovslipningen med en finare kornstorlek, 50 korn. Det innebär
att ett led i processen kan hoppas över vilket i sin tur sparar tid och pengar. Det
är det enda slippappret på marknaden som gör det möjligt att slipa till trärent med
Bona Power Drive.
Snabbare process – sparar tid & pengar
Balanserad slipning med överlägsen varaktighet
Välj Bona 8700 för den snabbaste slipprocessen på marknaden. Den unika keramiska
Den unika keramiska blandningen hos Bona 8700 levererar extrem aggressivitet perfekt
mixen gör att du kan börja grovslipningen på en finare kornstorlek, korn 50 istället för
balanserad med mildhet mot trägolvet. De tar effektivt bort tuff lack utan att orsaka djupa
den vanliga korn 36. Detta kan sedan följas av en slipning med slippapper korn 80,
repor eller slita sönder fibrerna på golvytan. Bona 8700 självslipas vid användning, vilket
vilket reducerar antalet slipsteg och sparar värdefull tid och pengar. Den snabbare,
innebär att slippappret behåller sin aggressivitet över tiden och färre slipband behövs
kortare processen levererar också en slätare, jämnare yta med färre repor.
för att slutföra ett slipjobb, vilket sparar tid då du slipper byta slipband.
Tidsåtgång – grovslipning
Bona 8700 (50)
Genomsnitt konkurrenter
Index 0
20
40 60
80
100
Bona 8700 (korn 50) slipar betydligt snabbare än genomsnittet hos konkurrenterna.
Bona 8300 avlägsnar effektivt gammal lack och linje­
markeringsfärg
Konkurrenten tar inte helt bort gammal lack och linje­
markeringsfärg.
Unik slipning till trärent
Bona 8700 gör det möjligt att slipa till trärent genom att använda det tillsammans med
Möjliggör en process med färre steg
Bona Power Drive och Bona FlexiSand 1.5. Effektiviteten hos Bona 8700, drivet av Bona
Power Drive, levererar kraftfull slipning som resulterar i en slät och jämn yta.
50
80
Slutlig
yta
Slippapper för olika situationer
Översikt – Bonas slippaper
Typ:
Namn:
Dimension mm:
Kornstorlekar:
Material:
Situation
Standard
8500/8100
Premium
Superior
Special
8700
Band: 200 x 750, 250 x 750
Rondeller: 125, 150, 178
Diamond
Band: 200 x 480
Rondeller: 175
8300
Band: 200 x 551, 200 x 750, 250 x 750
Rondeller: 150, 150 med hål, 178
Band: K 36 - K 120
Aluminiumoxid / Kiselkarbid
Effektiv slipning där
ingen extra slipprestanda
är nödvändig
K 24 - K 120
Zirkonium
Aggressiv men ändå jämn,
antistatisk slipning på de
flesta typer av trägolv
K 36, K 50
Keramisk
Väldigt aggressiv slipning och
lång räckvidd på pappret, perfekt
för att avlägsna gamla, hårda lacker
K 80 - K 240
Rondeller: 125, 150
Diamant
Slipning före överlackering
eller extra fin golvslipning
Med prestanda i åtanke
Antistatiskt för
att inte sätta igen
Bona
Abrasives
inkluderar
“Two-way belt” för
längre livslängd
produkter
med
Tack vare en unik fingerskarv räcker slipbandet
antistatiska egenskaper, som stöter bort damm
upp till 3 gånger längre än konkurrenterna. Till
från slippappret. Dammet samlas då enklare upp
skillnad från dem kan Bonas slipband köras åt två
av Bona DCS (Dust Containment System) eller
håll så att båda sidor av de slipande partiklarna
liknande, vilket försäkrar en bättre arbetsmiljö.
används.
Enkelt att byta papper
Värmetålig stabilitet
För att minska tidsåtgången vid byte av sliprondell
Friktionen vid golvslipning skapar alltid värme. Alla
erbjuder Bona rondeller med baksida i kardborre.
slippapper i Bonas sortiment är utvecklade för att
Rondellen sätts på plats med en enkel rörelse,
vara värmebeständiga. I praktiken försäkrar det en
och maskinen är redo att slipa igen på bara några
bibehållen längd på slipbandet när temperaturen
sekunder. Kardborren är designad för att klara de
stiger. Detta förhindrar att bandet rör sig längs
starka krafterna från den roterande slipmaskinen.
med valsen, och fortsätter leverera ett perfekt och
jämnt slipresultat.
Slitstark baksida
Kevlarförstärkt skarv
Ett slitstarkt slippapper beror på mer än bara
När bandslipmaskiner används innebär det
aggresiviteten
Bonas
att slippappret utsätts för starka krafter.
slippapper har noga utvalda material i baksidan,
Av den anledningen är alla Bonas slipband
som avser att uppfylla kraven på varje specifik
kevlarförstärkta i skarven. Vi ser till att ditt
applikation.
slippapper räcker så länge som förväntat.
hos
slippartiklarna.
©Bona AB, Sweden All rights reserved
Sedan grundandet 1919 har Bona blivit världsledande med ett unikt system för installation,
ytbehandling och renovering av trägolv. Tack vare våra dotterbolag och distributörer i mer än
90 länder världen över har vi möjlighet till en nära kontakt med återförsäljare och hantverkare.
Genom vårt stora engagemang och vår passion för trägolv kan vi erbjuda hållbara resultat
för hantverkaren och golvägaren, oavsett vad trägolvet behöver.