En utbildning i byggnadsplåtslageri för tak och fasad MANUAL

MANUAL
En utbildning i byggnadsplåtslageri
för tak och fasad
1 MANUALENS DISPOSITION
1.  Genomgång av utbildningsverktyget 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Navigering på startsidan Övergripande uppbyggnad Moduler Kapitel AvsniA Kapiteltest 1. 
2. 
3. 
4. 
Generellt om adminverktyget Visa avklarade moment för enskilda elever Hur många gånger har eleven gjort testet? BetygsäAning och diplom 2.  Genomgång av adminverktyget 2 1. GENOMGÅNG AV UTBILDNINGSVERKTYGET
Börja med aA logga in via www.pvfutbildning.se För aA få login-­‐uppgiPer, kontakta Annika Kymling [email protected] 3 1.1 Navigering och startsidan
När du har loggat in kommer du Sll följande sida. För aA starta utbildningen tryck på bilden Op$mala Skal. 4 1.1 Navigering och startsidan forts.
Nu är du inne i själva utbildningen – nedan ser du startsidan. Här kan du få följande informaSon: 6
1
2
5
3
4
5 1.1 Navigering och startsidan forts.
1. Genväg $ll navigering mellan de olika modulerna. Du kan också navigera mellan dessa genom punkt 2: vänster menyn samt punkt 5: genom aA trycka på startsida högst upp Sll vänster i vänstermenyn. 2. De övergripande ämnena (moduler) som utbildningsmaterialet innehåller: Allmänt, Förkunskap, ProdukSon, Underhåll, Miljö 3. Referenslista över de som bidragit $ll produk$onen av Op$mala Skal 4. Hur många procent av utbildningen du avklarat samt ”Visa Översikt” Här kan du läAöverskådligt se vilka avsniA du avklarat (se bild på nästa sida). 5. Håll musen över de olika modulsymbolerna och få kort informa$on om dessa. 6. För aO avsluta klickar du på ”Återgå $ll huvudsidan” längst upp i högra hörnet. Då sparas allt det du gjort i utbildningen automaSskt. 6 1.1 Navigering och startsidan forts.
Nedan visas hur översiktssidan ser ut som du kommer Sll genom aA klicka på Visa översikt (punkt 3 på startsidan). Här kan du se vilka avsniA i respekSve kapitel som är avklarade. 7 1.2 Övergripande uppbyggnad av Frisk Luft
• 
• 
• 
• 
Moduler Kapitel AvsniA Kapiteltest 8 1.3 Moduler
OpSmala Skal är uppdelat i fem moduler som du friA kan navigera i och mellan. 9 1.3 Moduler forts.
Klicka på önskad modul i vänstermenyn för aA få upp en översikt över vilka kapitel som ingår i modulen samt vad dessa innehåller. 10 1.4 Kapitel
Varje modul innehåller olika kapitel. Varje kapitel innehåller i sin tur olika avsniO. Sy#e, innehåll och mål finns redovisat för respekSve kapitel. Klicka på önskat kapitel i vänstermenyn för aA läsa dessa. 11 1.5 Avsnitt
I vänstermenyn kan du enkelt se om du avklarat eA avsniA eller inte. Vid avklarat avsniA visas en bock i rutan. Om du påbörjat men ej avklarat eA avsniA visas en tom ruta. Om du inte har påbörjat eA avsniA visas deAa genom en punkt framför avsniAet. Vid avsniA som innehåller flera sidor klickar du på Nästa för aA komma Sll nästa sida. 12 1.5 Avsnitt forts.
För aA eA avsniA ska bli avklarat krävs det aA du har läst och klickat på allt i respekSve avsniA. I vissa avsniA behöver du klicka på förstoringsglassymboler eller SAa på filmer för aA avsniAet ska bli avklarat. 13 1.5 Avsnitt forts.
I vänstermenyn bredvid varje avsniA visas symbolerna nedan som beskriver vad för typ av akSvitet som krävs av användaren. InterakSvt avsniA. du klickar sig igenom för aA läsa informaSon. AvsniAet innehåller extra läsning. OPast finns en länk som öppnas i eA nyA fönster. I avsniAet visas en film. 14 1.6 Kapiteltest
När du gåA igenom samtliga avsniA i eA kapitel gör du eA kapiteltest. Här testas de kunskaper du fåA i aktuellt kapitel. 15 1.6 Kapiteltest forts.
Testerna består av både singel-­‐ och flervalsfrågor. 16 1.6 Kapiteltest forts.
För aA bli godkänd krävs 100 % räA. Testet går aA göra om hur många gånger som helst. När du är godkänd på testet kan du välja aA fortsäAa Sll nästa kapitel. 17 2. GENOMGÅNG AV ADMINVERKTYGET
Börja med aA logga in via www.pvfutbildning.se För aA få login-­‐uppgiPer, kontakta Annika Kymling [email protected] 18 2.1 Generellt om adminverktyget
När du loggat in kommer du Sll följande sida. För aA gå in bakom kulisserna Sll adminverktyget klickar du på Admin högst upp i högra hörnet. 19 2.1 Generellt om adminverktyget forts.
Nedan visas hur sidan ser ut när du gåA in i adminverktyget. För aA se vilken klass/grupp du är administratör för klicka på Organisa$on i menyn. 20 2.1 Generellt om adminverktyget forts.
Klicka på klassen för aA få en överblick över antal medlemmar/elever samt se övergripande staSsSk över klassens avklarade procent av utbildningen OpSmala Skal. Skolans namn är i deAa fall ”OS skolan” och klassens namn ”OS klassen”. 21 2.2 Visa avklarade moment för enskilda elever
För aA se hur det går för enskilda elever klickar du på Op$mala Skal under Utbildningar. 22 2.2 Visa avklarade moment för enskilda elever forts.
Här kan du även se hur det gåA för eleven i varje kapitel och avsniA. Klicka då på Visa Sll höger om elevens procent, eA nyA fönster kommer aA öppnas. I deAa dokument, som kan sparas ned som en PDF-­‐fil, kan du i detalj se hur det går för eleven. I slutet av dokumentet kan du se hur lång Sd eleven lagt ner på varje avsniA. I exempelbilden Sll höger har eleven spenderat 13 sekunder på Kapitel 1, AvsniA 2, vilket kan ge en indikaSon på aA eleven inte läst informaSonen Sllräckligt ingående. 23 2.3 Hur många gånger har eleven gjort testet? Du kan kontrollera hur många gånger en elev har gjort eA kapiteltest. DeAa kan vara eA användbart verktyg om du saA en gräns på antal försök per test. 1. Klicka på Op$mala Skal under Utbildningar 2. Klicka på elevens namn 24 2.3 Hur många gånger har eleven gjort testet? Forts. 3. Klicka på Visa detaljer 4. Du får då upp de datum eleven gjort kapiteltestet, samt hur många procent hen klarade av vid det Sllfället. USfrån denna lista kan du räkna hur många gånger eleven gjort testet. 25 2.4 Betygsättning och diplom När eleven sluiört hela utbildningen kan du som lärare betygsäAa eleven och skriva ut eA diplom. 1. Gå in på Utbildning i huvudmenyn 26 2.4 Betygsättning och diplom forts. 1. Klicka på Op$mala Skal OS klassen OS skolan – OS klassen 2. Klicka på din klass/grupp 3. Klicka på Sta$s$k i vänstermenyn 27 2.4 Betygsättning och diplom forts. 4. Klicka på SluVörd Användare i undermenyn 5. För aA betygsäAa eleven klickar du på Signera Sll höger. Om du vill ändra saA betyg klickar du på Redigera. EA fönster öppnas. 28 2.4 Betygsättning och diplom forts. 6. Här kan du välja Status (Sluiörd, Underkänd, Godkänd) och Resultat (olika betygssystem: G-­‐MVG, 1-­‐5, A-­‐F), samt skriva en Kommentar som kommer aA vara synlig för eleven. När du angeA önskad status, resultat och ev. kommentar klickar du på OK. 29 2.4 Betygsättning och diplom forts. 7. För aA skriva ut diplom klickar du på Diplom Sll höger om betyget. 8. Diplomet öppnas i eA nyA fönster och kan sparas ned som en PDF-­‐fil för utskriP. Persson Per Optimala Skal
30 HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Annika Kymling:
08 – 55 60 62 86/076 – 677 54 49
[email protected]
31