Preliminärt program användarmöte, Allmän klinisk kemi 2015

Sid 1(3)
Preliminärt program
användarmöte, Allmän klinisk kemi 2015
Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Stockholm
Torsdag 12 november
09.30 - 10.15
Registrering
10.15 - 10.30
Välkommen
Gunnar Nordin
Moderator: Peter Ridefelt
10.30 - 12.00
Blodgaser
Preanalys – venösa blodgaser
Användning av venösa blodgaser på
akutmottagningen
Genomgång av blodgasvariablerna
12.00 - 13.00
Helena Lindberg
Gerold Kretschmar
Carolina Backman
Johansson
Lunch
Moderator: Elisabeth Gustafsson
13.00 - 13.45
Vad mäter egentligen de allmänkemiska metoderna?
13.45 - 15.00
Landet runt
Carl-Eric Jacobson
Test av PNA-instrument för ammoniumjon
Finn Thormark Fröst
Validering av metrotrexat på Östra sjukhuset
Carina Gustafsson
pH-justering av urat i urinsamling
Ulf Ekström
Zink – har vi rätt referensintervall?
Erfarenheter från införandet av nya
automationslösningar i Falun och Stockholm
Peter Ridefelt
Fredrik Bökman och
Elisabeth Gustafsson
15.00 - 15.30
Kaffe
15.30 - 16.15
16.15 - 17.00
Moderator: Fredrik Bökman
Kreatinin och eGFR, aktuella problem och
utmaningar
Minnen från 40 år på labb
19.00
Mingel och middag
Gunnar Nordin
Carl-Eric Jacobson
2015-11-03
Sid 2(3)
Fredag 13 november
Moderator: Carl-Eric Jacobson
08.30 - 09.15
Equalis – resultat, aktuella iakttagelser och saker på
gång
Equalis
09.15 - 10.00
Förgiftning med paracetamol
Rolf Gedeborg
10.00 - 10.30
Paracetamol – resultat av specialutskicket,
interferenser och detektionsnivå
Anders Elmgren
10.30 - 11.00
Kaffe
Moderator: Peter Ridefelt
11.00 - 11.45
Diabetes ur en klinikers perspektiv
Jan Eriksson
11.45 - 12.30
Kontinuerlig glukosmätning (CGM) för vuxna med
diabetes
Ingela Bredenberg
12.30 - 12.45
Kvalitetskrav på glukosmätningar
Elisabet Eriksson Boija
12.45 - 13.00
Avslutning
13.00
Lunch
2015-11-03
Sid 3(3)
Expertgruppen för Allmän klinisk kemi
Peter Ridefelt (ordförande)
Klinisk kemi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bo Sandhagen
Klinisk kemi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Carolina Backman Johansson
Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Carl-Eric Jacobson
Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Elisabeth Gustafsson
Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Fredrik Bökman
Klinisk kemi, Falu lasarett, Falun
Susanne From
Klinisk kemi, Lycksele lasarett, Lycksele
Inbjudna föreläsare
Helena Lindberg
Laboratoriemedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gerold Kretschmar
Akutmottagningen, Södertälje sjukhus, Södertälje
Rolf Gedeborg
Enheten för Vetenskapligt stöd, Läkemedelsverket,
Uppsala
Anders Elmgren
Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jan Eriksson
Diabetesmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ingela Bredenberg
Endokrinologiska kliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
Föreläsare Landet runt
Finn Thormark Fröst
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Carina Gustafsson
Östra sjukhuset, Göteborg
Ulf Ekström
Skånes Universitetssjukhus, Lund
2015-11-03