Läs mer här! - Infektion.net

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER
Uppsala 2016
Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort
lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande
samarbete mellan infektions- och ortopedkliniker. Samtidigt finns ett stort behov av
fördjupad utbildning inom området, både för ortopeder och infektionsläkare. Många
öppna frågor kring lämplig infektionsprofylax, en- eller två-seansbyte av infekterade
proteser, bevarande av osteosyntesmaterial vid djup infektion etc diskuteras.
Uppsala Universitet och Ortopedkliniken Akademiska Sjukhuset arrangerar under
våren 2016 en kurs om ortopediska infektioner med målgruppen ”seniora” ST-läkare
och yngre specialister, verksamma inom ortopedi eller infektionsmedicin.
Kursen täcker en stor del av panoramat kring ortopediska infektioner:
Biofilm & grundläggande principer
Prevention av ortopediska infektioner
Protesinfektioner
Infektion efter traumakirurgi
Hud and mjukdelsinfektioner – septisk artrit
Diabetesfot
Skelett- och ledinfektioner hos barn
Plats:
Krusenbergs Herrgård (nära Arlanda)
(http://www.krusenbergherrgard.se/)
Datum:
16-18 Mars 2016
Kursspråk:
Svenska (internationella föreläsare: Engelska)
Deltagaravgift
7000 SEK
Logi:
Krusenbergs Herrgård rekommenderas
(http://www.krusenbergherrgard.se/)
(enkelrumpris/natt: 1185 SEK exkl moms)
Workshops
”Knärevisioner och infektion”
DePuy Synthes
”Benpackning i samband med infektion” LINK Sweden
"A new tool to diagnose Periprosthetic Joint Infections:
Synovasure PJI"
ZIMMER BIOMET
Kursledare:
Nils Hailer, docent, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Stergios Lazarinis, med dr, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Fakultet:
Jan Apelqvist, docent, öl, Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus,
Lund
Per Berg, MD, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Jan Kristian Damås, professor, Infektionskliniken, St. Olav`s universitetssjukhus,
Trondheim, Norge
Stefan Luck, Dr. med., sektionschef, HELIOS ENDO Klinik, Hamburg, Tyskland
Yasmin Hailer, med dr, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Josef Järhult, med dr, öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Johan Kärrholm, professor, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg
Maria Mani, med dr, öl, Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Parham Sendi, med dr, Department of infectious diseases, Universitetssjukhuset,
Bern, Schweiz
Anna Stefansdottir, med dr, öl, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Bo Söderquist, professor, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Kontaktperson:
Anneli Johansson
e-post: [email protected]
tfn: 018-6114467
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.