Första patienten behandlad i CLS studie på Karolinska Sjukhuset

 Pressrelease Lund 2015-­‐10-­‐26 Första patienten behandlad i CLS studie på Karolinska Sjukhuset avseende metastaserande hudcancer Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsför immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer, meddelar att första patienten behandlats i den kliniska studie, avseende metastaserande hudcancer (malignt melanom), som bolaget genomför vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. – Behandlingen genomfördes enligt studieprotokollet och enligt den plan som vi arbetat fram tillsammans med teamet på KS. Det var en perkutan behandling, det vill säga stick genom huden, som gjordes under lokalbedövning. Inga komplikationer förekom och patienten kunde lämna sjukhuset cirka en timme efter att behandlingen avslutats, säger Lars-­‐Erik Eriksson, VD i CLS. CLS meddelade i mars i år att ett samarbete inletts med Karolinska Sjukhuset med avsikten att genomföra en klinisk studie. Studien fick etiknämndens godkännande i juni och första patienten i studien har nu behandlats. Syftet med studien är att utvärdera imILTCLS när det gäller säkerhet, behandlingseffekt samt immunologisk påverkan. Studien omfattar fem patienter och beräknas pågå ca 12 månader. Information om studien kommer att finnas på www.clinicaltrails.gov. Kontakt: Lars-­‐Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00. E-­‐mail: [email protected] Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se