Ladda ner PDF

Svenska kapitalförvaltare som uppfyller Global Investment Performance Standards (GIPS®)
Kapitalförvaltare
Uppfyller GIPS1
Verifierad1
fr o m år
Kontaktperson och e-postadress
Telefon
Valérie Frohly, [email protected]
08-56 23 48 50
t o m år
Alfred Berg
Ja
DNB Asset Management
Ja
1998
2011
Charles Granquist, [email protected]
+47 916 193 14
Danske Capital
Ja
1995
2013
Sofia Isaksson, [email protected]
Nordea Investment Management
Ja
Henrik Byfors
075248 19 68
0733-577 224
SEB Wealth Management
Ja
1997
2012
Micael Halldelius, [email protected]
08-763 71 62
Swedbank Robur
Ja
1996
2013
Fredrik Lundström, [email protected]
070-389 18 08
1
Genom att uppfylla samtliga krav i GIPS äger förvaltare rätt att i sin marknadsföring säga att de uppfyller GIPS. Genom att låta en oberoende tredje part
verifiera att förvaltaren uppfyller GIPS, och utfärda ett verifikationsintyg, stärks förvaltarens påstående att de uppfyller GIPS. Enligt GIPS är det frivilligt
för kapitalförvaltare att låta verifiera sig.