Regler för årets agilityhund - Solna Sundbyberg Brukshundklubb

Solna 2015-01-24
STATUTER FÖR ÅRETS AGILITYHUNDAR, SOLNA SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB
Årets agilityhund utses i storleksklasserna Small, Medium och Large respektive i klass I (ett pris där
alla tävlar mot alla, oavsett storleksklass). Alla ekipage som tävlar för Solna-Sundbybergs BK kan
delta.
Priset delas ut till den hund, i respektive kategori, som under året haft störst andel felfria lopp.
Kriterier per pris nedan. OBS! Skicka in dina resultat oavsett om du uppfyller samtliga kriterier eller
inte. Om ingen uppfyller kriterierna i den aktuella gruppen så kommer den som är närmast att koras
till årets hund.
I din resultatredovisning skall ingå: namn på dig och din hund, storlekskalss, antal felfria lopp ni gjort
under året, antal lopp ni totalt gjort under året, samt till vilken grad ni uppfyller nedanstående
kriterier.
Small, medium respektive large


Alla lopp från officiell klass II och/eller III under året räknas.
Minst tio agilitylopp och tio hopplopp ska ingå i de lopp ekipaget utfört under året.
Klass I



Alla lopp från officiell klass I under året räknas.
Minst tio lopp ska ha utförts under året.
Bonus till nybörjare! Om både du och din hund tävlat agility för första gången i era liv under
året, så får ni 10 % i bonustillägg på den andel felfria lopp ni gjort under året.