Rörsjöparkens utegym

V ä l komm e n ti l l
Rörsjöparkens utegym
tr äna i parken
Med funktionell träning rör
kroppen sig på det vis den
är utformad för och kommer
därmed stärkas för att du ska
kunna må bättre i din vardag.
Skyltat finner du tre unika
träningspass för nybörjare
till avancerad nivå. Tänk på
I parken finns möjlighet
till varierad motion för att
kropp och sinne ständigt
ska stimuleras. Kombinera
gärna din träning i gymmet
med löpning eller en rask
promenad längs någon av de
tre motionsslingorna i parken
och runt om i området!
ÖSTERGATAN
STORTORGET
DJÄKNEGATAN
Gymmet har utrustning för
allsidig och funktionell träning
där du effektivt kan bygga
upp din styrka, kondition och
rörlighet.
DROTTNINGTORGET
att tekniken är viktig för att
undvika skador!
ÅRET OM
Ö FÖ
RST
ADS
GA
TAN
LU
RÖRSJÖPARKEN
SKOLA
T
OT
R
D
GUSTAV ADOLFS
TORG
RAOUL
WALLENBERGS
PARK
SKOLA
N
TA
A
GG
N
I
N
KOLONIOMRÅDE
ST
IG
R
FÖ
NIN
E
R
U
IND
SKOLA
N
TA
A
G
GS
ATA
N
TEN
K AP
KYRKOGÅRD
NOB
ELV
ÄGE
N
GS
N
KU
hit ta r ät t i omr ådet
SAL
LER
UP
SKOLA
N
TA
A
G
LUGNET
IR A
AM
Motionsslinga 400 m
TAN
SGA
Rörsjöparkens utegym
N
TA
GA
LS
Motionsslinga 2 km
Lekplats
KYRKOGÅRD
Hundrastplats
ST KNUTS
TORG
SKOLA
G ATAN
TRIANGELN
BERG
S
Bollplan (fotboll, basket,
bandy, boule mm)
N
SKOLA
SKOLA
Här är du:
GE
Ä
AV
D
N
VÄRNHEMSTORGET
RUNDELN
Observera att slingorna kan
korsa trafikerade vägar. Var
rädd om dig!
Fler tips och mer info om
utomhusträning hittar du på
www.malmo.se/tränaiparken
TRÄNA I PARKEN
SLUSSPLAN
ATAN
CISG
EXER
Välkommen till Rörsjöparken
med möjlighet till rolig och
utmanande motion på just
din nivå!
ATAN
G
L
L
A
V
A
NORR
MALMÖ C
SKOLA
IDROTTSPLATS
FOLEKTS
PARK
www.malmo.se
SVÄ
GEN