Tre studiecirklar i Historiska smycken har körts under året med vår

Verksamhetsberättelse 2014 SV Västernorrland
Sida 44 av 59
Kramfors:
Tre studiecirklar i Historiska smycken har körts under året med vår ledare Malin
Lannerhed, där hon lär ut tekniker för att göra smycken av aluminiumringar, enkelt
och lätt utan lödning.
Hamnmagasinets vänner har även denna
sommar ordnat med ett digert musikutbud från hela länet. Publiken valfärdar
från hela länet till detta magasin vid Ångermanälvens kant. Det är alltid fullsatt.
Hamnmagasinet i Nyland
Emil Källström presenterar sin bok Håll Gränsen i Kramfors
Bokhandel. En bok där 18 skribenter markerar var vi måste
hålla vakt, i ämnen som spänner från miljö och jordbruk till
utbildning och marknadsekonomi.
Emil Källström
Två innovatörer presenterade sina uppfinningar som både rönt stor uppmärksamhet
i media, som världsnyheter. Marika Ördell en av förra årets vinnare i AB Västernorrland presenterar ett koncept för läkemedelshantering och Mattias Tjärnström presenterar en ny sorts knäskydd.
Tre stycken Club Coop har genomförts under året, där
LRF:s kommungrupp och SV samarbetat om att hitta
intressanta föreläsare i samband med en lunchträff.
Conny Eriksson, Näringslivschef, Kramfors kommun
Kramfors Demensförening anordnade i samarbete med SV
en föreläsning med Yngve Gustavsson (från TV och pro-
Verksamhetsberättelse 2014 SV Västernorrland
Sida 45 av 59
grammet “Sveriges bästa äldreboende”) med temat Människor med demenssjukdom
är vården svårast utmaning.
En föreläsning om vad som gör oss lyckliga, och vad som får oss att må bra med Göran Hådén från Global Happiness Organization.
Även i år så anordnade Storsjöbygdens jaktklubb och SV äventyrsdagar för ungdomar
mellan 10-15 år. Under Östanölägret fick ungdomarna lära sig om skytte, fiske och
hur man klarar sig i naturen.
Ungdomarna på Östanölägret 2014
Verksamhetsberättelse 2014 SV Västernorrland
Sida 46 av 59
Sollefteå:
Under året har vi etablerat ett gott samarbete med Bygdegården i Gideåberg och
ungdomarna i byn. De har genomfört flera musikcirklar och såväl språkkurser i
spanska och Lulesamiska. Även cirklar i olika sticktekniker har pågått under vår och
höst.
I slutet av april invigde vi våra nya replokaler i gamla
järnvägsmagasinet, Musikhuset Magasinet. Lokalerna
har helrenoverats för oss och det har gett oss nya
band och bra publicitet. Lokalen innehåller ett fullt
utrustat rum där man bokar tid. Det finns också två
rum som banden hyr och utrustar själva. Ett allmänutrymme med sittgrupper och pentry är också inhyst
och bidrar till trivseln i lokalen.
SV har medverkat vid och upprättat samarbete med en
ny musikförening, EQ200 i Sollefteå. De har haft studiecirkel i arrangörskap och det ledde fram till att vi
tillsammans genomförde en konsert med två band i
mitten av Juni som blev framgångsrik. Fler konserter
kommer att arrangeras under 2015.
EQ200
Bygdegården i Långsele/Graninge som vi haft ett långt och omfattande samarbete
med blev detta år utsedd till årets mötesplats på Guldgalan i Örnsköldsvik. Mycket
roligt och välförtjänt då de år efter år levererat hög kvalitet i sin omfattande verksamhet.
Innan Valet i september genomfördes En SV Arena
på temat Mitt val tillsammans med Omsorgen i Sollefteå. 7 partier närvarade samt personal och funktionshindrade som fick ställa frågor och delta i diskussioner med de folkvalda som berörde deras vardag och de frågor de hade. Mycket givande dag enligt
alla inblandade.
Under året har cirkelverksamheten för jägarexamen ökat i kommunen. Vi bedriver du
cirklar på allmänmarknaden i Sollefteå. Junsele och Ramsele. På flera av dessa orter
håller vi dessutom flera cirklar varje år.