Mer utförligt om sponsorpaketen innehåll

Sponsorpaketens innehåll
(vissa delar av layuoten är från säsongen 2014/2015)
1.
Reklamfilm på AIK:s mediakub i Arenan
2.
Informationstavla i Arenan
Storlek 1000 x 700 mm
(www.framtidsvagen.net/hockeybussen)
3.
Fönsterskylt på hockeybussarna
Storlek 1500 x 900 mm
SPONSRA HOCKEYBUSSEN!
För att hålla bussarna rullande behövs sponsring från företag, lokal
uppbackning, tillgänglig buss och chaufför.
Bussarna kör till och från varje hemmamatch och bidrar med bättre
miljö, trafiksituation och säkrare vägar.
Med fler sponsorer kan vi köra fler bussar!
www.framtidsvagen.net/hockeybussen
Selins Byggservice
4. Olika annonser, ex från hockeybilagan:
4.
Flyers dubbelsidig
Storlek 240 x 105 mm
HOCKEYBUSSEN
Åk buss, slipp köa!
HOCKEYBUSSEN
Var klimatsmart,
- ta Hockeybussen till och från
matchen
Tidtabell, visar avgångstid före matchstart
6.
Turlista för hockeybuss på busshållplats
Buss märkt TUR 1
Bureå, 40 kr (busstation, 75 min)
Örviken, 40 kr (korsning Örviken/Stackgrönnan, 70 min)
Stackgrönnan, 40 kr (vid skolan, 65 min)
Södra Bergsbyn/Bergsbydammen, 20 kr (63 min)
Bergsbyn, 20 kr (57 min)
Morö Backe, 20 kr (Svedjevägen/Höjdgatan 47 min
Stärk er miljöprofil, var med i klimatarbetet
Hjälp oss att hålla
HOCKEYBUSSARNA rullande!
Genom att sponsra hockeybussarna bidrar du till en minskad
klimatpåverkan, mindre trafik och ökad säkerhet.
För att det ska vara möjligt med hockeybussar behövs:
•
•
•
stöd från företag eller privatpersoner med sponsring
lojala resenärer, det vill säga att det är många som väljer
att åka med bussen.
att det är praktiskt möjligt för Skelleftebuss med ledig
buss och chaufför.
Tack till våra sponsorer
Skelleftedalen hockeybuss
2015/2016
Buss märkt TUR 2
Skelleftehamn, 40 kr (hpl ICA, sedan ord hockeybussväg, 75 min)
Ursviken, 40 kr (68 min)
Bergsbyn, 20 kr (62 min)
Morö Backe, 20 kr (Svedjevägen/Höjdgatan 52 min)
TIDTABELL
Buss märkt TUR 3
Anderstorp, 20 kr (hpl Fäbodg, sedan ord. hockeybussväg, 60 min)
Sörböle, 20 kr (hpl Skråmträskleden, 55 min)
Sörböle, 20 kr (hpl Krukmakargatan, 55 min)
Stadshotellet, 20 kr (50 min)
Tidtabell, visar avgångstid före matchstart
Hållplats Forskargatan/Bockholmsvägen trafikeras EJ i år (2014/2015)
Buss märkt TUR 4
Buss märkt TUR 1
Expolaris Center, 20 kr (55 min)
Busstationen, 20 kr (52 min)
Degerbyn, 20 kr (45 min)
Sjungande Dalen, 20 kr (Klockarhöjden, 42 min)
Bureå, 40 kr (busstation, 75 min)
Örviken, 40 kr (korsning Örviken/Stackgrönnan, 70 min)
Stackgrönnan, 40 kr (vid skolan, 65 min)
Södra Bergsbyn/Bergsbydammen, 20 kr (63 min)
Bergsbyn, 20 kr (57 min)
Morö Backe, 20 kr (Svedjevägen/Höjdgatan 47 min
Sponsorer guldpaketet 2015/2016
För ytterligare information, kontakta:
Helena Stefansson Nilsson, tekniska kontoret, tel 0910-73 77 82
E-post: [email protected]
Sponsorer silverpaketet 2015/2016
Sponsorer bronspaketet 2015/2016
Hockeybussarna plockar upp resenärer som står på utsatt hållplats efter färdvägen. Du
betalar din tur & returresa vid påstigning. 10 minuter efter matchens slutsignal väntar
Hockeybussarna vid El & Diesels parkering för att ta dig hem. Hockeybussarna får fri
passage för att undvika tidsödande köer.
Läs mer på: www.framtidsvagen.net/hockeybussen, www.skelleftebuss.se och
www.skellefteaaik.se
HOCKEYBUSSEN I SAMARBETE MELLAN
Övriga sponsorer:
Skelleftebuss, Skellefteå AIK, Skellefteå kommun/Framtidsvägen
5. Skylt i stadstrafikens bussar Storlek A3
Tur 1 sponsras av:
Hjälp oss att hålla
HOCKEYBUSSARNA rullande!
Dessutom finns ett antal sponsorer som har valt att inte synas
Syftet med hockeybussar är av mijöskäl för att minska biltrafiken till och från AIK:s hemmamatcher. Genom sponsring till hockeybussarna bidrar det till en minskad klimatpåverkan,
mindre trafik och ökad trafiksäkerhet. För att det ska vara möjligt med hockeybussar behövs:
-
-
-
stöd från företag eller privatpersoner med sponsring
lojala resenärer, det vill säga att det är många som väljer att åka med bussen.
att det är praktiskt möjligt för Skelleftebuss med ledig buss och chaufför.
TACK till sponsorer för hockeybussar, tur 1-4,
runt Skelleftedalen:
7.
Sponsorskylt till butik/kontor
(Dessutom finns sponsorer som valt att inte synas i tryck.)
Sponsorer guldpaket:
Sponsorer silverpaket:
Sponsorer bronspaket:
Övriga sponsorer:
Hockeybussarna drivs som ett samarbete mellan
Skelleftebuss, Skellefteå AIK och Skellefteå kommun/Framtidsvägen.
8. Hockeybussens hemsida, logga länkas till företagets hemsida
(www.framtidsvagen.net/sponsra-hockeybussen)