Viktigt att komma ihåg när Ni inte är hemma!! Våra kontaktombud för

Viktigt att komma ihåg när Ni inte är hemma!!
Meddela Dina grannar och/eller kontaktombud när Du reser bort.
Se till att huset ser ”bebott” ut även när Du är borta.
Använd timer och fasadbelysning, be grannarna tömma brevlådan, sopa bort snön
på trappan/ingången alt. klippa gräset osv.
Våra kontaktombud för Grannsamverkan
Tipsa någon av oss eller ring till polisens tipstelefon vid onormala händelser i vårt
närområde. Var med att skapa en tryggare vardag för oss alla!
Leif Beronius (polisens kontakt, Bjgr 7
Tel. 08-378120 el.
Anita Forslin, Bjgr 39
Tel. 38 36 38 eller 070-733 35 74
Central tipstelefon: 08-401 33 33
Ingrid Hernow, Bjgr 42
Tel. 89 76 88 eller 070-743 66 10
Maud Hydén, Bjgr 34
Tel. 89 64 03
Märkbox
Föreningens märkbox kan lånas för märkning av inventarier.
Boxen innehåller El-gravyrpenna, UV-penna, diamantstiftpenna och 200 rättvända
dekaler.
Märkboxen finns hos Anita Forslin, Björnidegränd 39. Se kontaktombud ovan.
*********
Hässelby/Vällingby närpolisområde
Pajalagatan 46, 162 65
VÄLLINGBY Tel. 114 14
Napo-hasselby.vallingby.stockhoö[email protected]
Receptionens öppettider: månd--fred 12-15 samt
torsd även 15-18
Ansvarig för Grannsamverkan/Grannstöd:
Kjell Eriksson och Bengt Olsson,
Tel 114 14 (inget riktnr. används)
Fax. 08-401 32 59
Läs mera om Grannsamverkan:
www.samverkanmotbrott.nu
Minimikrav för Grannsamverkan:
Det finns vissa minimikrav för att få vara med i Grannsamverkan.
1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden.
(Dessa förvaras sedan på annan plats.)
2. Märka stöldbegärlig egendom på ett lämpligt sätt (gravering, märkpenna, osynlig
bläck).
3. Meddela Dina grannar och/eller kontaktombud när Du reser bort mer än
några dagar.
4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
5. Vara vaksam och kontakta polisen om Du ser något som ”är fel”. Informera
också kontaktombudet. Anteckna signalement på personer: kön, ålder, längd,
hårfärg, kroppsbyggnad, kläder, ev. andra kännetecken. På bilar: märke, färg,
regnr. osv.
Bra länkar:
Svenska stöldskyddsföreningen
Villaägarna - Grannsamverkan
Polisen
Försäkringsbolagen
Bo Tryggt 05
www.ssf.nu
www.abc.villariks.se
www.samverkanmotbrott.nu
www.botryggt.se
Har Du lite tid och kraft ”över” tveka inte att kontakta Grannstödsgruppen .
Tel. Berit Arkéus 08-38 33 77 eller Toni Beck 08-564 42 008.
http://smallpdf.com/word-to-pdf