GRANNSÄMJAN 2015

GRANNSÄMJAN 2015
Plac
Namn
Klubb
KALMAR GK
2015-04-26
OSKARSHAMN GK
2015-06-14
EMMABODA GK
2015-09-06
GRÖNHÖGEN GK
2015-09-20
116
103
0
0
Antal deltagare ===>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
S:a
Sammanlagd
Poänggivande
platssiffra
Antal 1:a
Exakt
HCP 1:a tävl
plats
poäng
Johan Lerbacka
Nybro Golfklubb
9
9
12
3
1
7,5
Kalmar Golfklubb
2
2
1
Gert Nyström
1
12
3
1
16,6
Chyrell Nyström
Kalmar Golfklubb
2
9
1
12
3
1
24,0
Lena Nilsson
Saxnäs Golfklubb
12
7
1
17,0
Möre Golfklubb
5
12
1
Joakim Olsson
6
1
6
5
7
1
18,9
Linda Folkesson
Möre Golfklubb
1
12
6
5
7
1
33,4
Stig Wolfgang
Nybro Golfklubb
2
9
4
7
6
Bengt-Olov Hansson
Saxnäs Golfklubb
1
12
9
2
10
1
14,9
Jan Lundin
Möre Golfklubb
1
12
15
1
1
21,2
Thommy Berglund
Emmaboda Golfklubb
3
8
7
4
10
8,1
Bengt Haraldsson
Möre Golfklubb
6
5
5
6
11
12,6
Sören Andersson
Saxnäs Golfklubb
3
8
8
3
11
34,6
Jonas Pile
Saxnäs Golfklubb
4
7
8
3
12
11,7
Mattias Dunberg
Mönsterås Golfklubb
2
9
2
5,2
Niclas Petersson
Nybro Golfklubb
2
9
2
9,4
Patrik Lindh
Nybro Golfklubb
2
9
2
Tore Eriksson
Nybro Golfklubb
2
9
2
Bo Gottfridson
Kalmar Golfklubb
19
3
17,9
18,4
8
10
1
13
18,2
Ann Gottfridson
Kalmar Golfklubb
3
8
10
1
13
28,2
Michael Lindahl
Emmaboda Golfklubb
3
8
3
Egon Stenberg
Kalmar Golfklubb
18
3
8
3
7,5
13,7
Ulla Petersson
Saxnäs Golfklubb
8
3
19,3
Kalmar Golfklubb
12
18
3
Solveig Johansson
3
8
3
24,6
Jörgen Järnesjö
Möre Golfklubb
4
7
4
3,6
Jesper Kraft
Nybro Golfklubb
11
4
Martin Lindén
Nybro Golfklubb
Ingrid Karlsson
Nybro Golfklubb
Bo Molinder
Kalmar Golfklubb
Marita Andersson
Nybro Golfklubb
Marcus Myllenberg
Mönsterås Golfklubb
5
6
Erik Renér
Mönsterås Golfklubb
5
6
Mikael Myllenberg
Mönsterås Golfklubb
5
6
30
Lars Svedberg
Nybro Golfklubb
Lotta Myllenberg
Mönsterås Golfklubb
5
5
6
6
30
Åke Sjöberg
Saxnäs Golfklubb
Bo Rooth
Emmaboda Golfklubb
Tommy Renér
Mönsterås Golfklubb
Mats Pennsäter
Nybro Golfklubb
Lennart Fried
Saxnäs Golfklubb
Kerstin Bjuringer-Pennsäter
4
4
7
7
7
15
25,2
4
7,8
4
7
4
13,0
4
7
4
4
16,6
19,1
4
24,4
5
5,2
5
5
8,8
11,6
5
15,0
5
23,9
5
26,2
27,3
18
15
5
6
5
6
6
5
Nybro Golfklubb
6
5
6
Kent Lindström
Kalmar Golfklubb
7
4
7
8,3
Stefan Granqvist
Kalmar Golfklubb
7
4
7
12,0
GS 2015 Totalresultat_2015-06-14.xlsx
5
6
5
6
6
6
5
1(5)
6
219
4,2
18,1
20,0
27,5
2015-06-14
21
21
21
17
17
17
16
14
12
12
11
11
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
GRANNSÄMJAN 2015
Plac
Namn
Klubb
KALMAR GK
2015-04-26
OSKARSHAMN GK
2015-06-14
EMMABODA GK
2015-09-06
GRÖNHÖGEN GK
2015-09-20
116
103
0
0
Antal deltagare ===>
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Plats
Platspoäng
Platspoäng
Plats
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
Sammanlagd
Poänggivande
platssiffra
S:a
Antal 1:a
Exakt
HCP 1:a tävl
plats
poäng
Christer Anemyr
Saxnäs Golfklubb
7
4
7
13,2
Eje Johansson
Nybro Golfklubb
7
4
7
20,6
Kjell Karlsson
Saxnäs Golfklubb
4
7
26,5
Emmaboda Golfklubb
20
23
7
Roland Granberg
7
4
7
26,5
Margita Granberg
Emmaboda Golfklubb
23
7
4
7
28,8
Bengt Carlsson
Saxnäs Golfklubb
8
3
10
1
18
23,6
Jarno Honkonen
Nybro Golfklubb
Kenneth Högstedt
Kalmar Golfklubb
8
8
3
3
23
Bengt Fransson
Emmaboda Golfklubb
12
Yvonne Högstedt
Kalmar Golfklubb
8
3
23
Per Landberg
Saxnäs Golfklubb
12
Jonas Andersson
Saxnäs Golfklubb
9
Gun-Marie Helledal
Oskarshamns Golfklubb
Björn Johansson
Mönsterås Golfklubb
9
2
Magnus Ellström
Mönsterås Golfklubb
9
2
Tommie Rudolfsson
Nybro Golfklubb
Peter Wiss
Saxnäs Golfklubb
Peter Bertilsson
Mönsterås Golfklubb
9
Jonas Brundin
Kalmar Golfklubb
10
Lennart Engström
Kalmar Golfklubb
10
1
Bo Fyhr
Kalmar Golfklubb
10
Ola Wasteson
Kalmar Golfklubb
Kerstin Andersson
Kalmar Golfklubb
10
10
Jonas Thuvesson
Nybro Golfklubb
12
3,8
Oscar Davidsson
Emmaboda Golfklubb
4,0
Martin Persson
Kalmar Golfklubb
13
15
Kent Hagberg
Oskarshamns Golfklubb
21
Anders Wittberg
Saxnäs Golfklubb
Erik Broette
Mönsterås Golfklubb
36
8,8
9,9
Mats Johansson
Mönsterås Golfklubb
34
10,2
Andreas Svensson
Oskarshamns Golfklubb
Billy Bofeldt
Kalmar Golfklubb
25
10,4
10,5
Mikael Grahn
Mönsterås Golfklubb
31
Hans Petersson
Oskarshamns Golfklubb
Magnus Algotsson
Emmaboda Golfklubb
17
10,9
10,9
Peter Albinsson
Emmaboda Golfklubb
24
10,9
Magnus Andersson
Emmaboda Golfklubb
11,0
Christer Engdahl
Nybro Golfklubb
14
16
Annika Persson
Kalmar Golfklubb
15
11,6
Kennert Dahmberg
Oskarshamns Golfklubb
21
Jan Fernvall
Kalmar Golfklubb
Magnus Fagerström
Nybro Golfklubb
GS 2015 Totalresultat_2015-06-14.xlsx
8
6,1
8
10,6
8
15,4
8
17,0
8
17,7
9
4,2
9
9
8,1
15,8
9
17,2
9
9
17,8
26,6
2
9
30,9
1
10
10
6,9
10,9
1
10
13,2
1
1
10
19,4
10
23,5
8
3
8
3
2
9
2
9
9
2
2
19
16
16
4,2
7,4
13
10,7
14
11,5
11,8
33
12,0
12,3
24
2(5)
219
2015-06-14
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
GRANNSÄMJAN 2015
Plac
Namn
Klubb
KALMAR GK
2015-04-26
OSKARSHAMN GK
2015-06-14
EMMABODA GK
2015-09-06
GRÖNHÖGEN GK
2015-09-20
116
103
0
0
Antal deltagare ===>
Plats
Platspoäng
Plats
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
S:a
Antal 1:a
Exakt
HCP 1:a tävl
Mönsterås Golfklubb
12
12,6
Johny Erlandsson
Saxnäs Golfklubb
20
13,2
Lennart Björklund
Kalmar Golfklubb
25
13,3
Bernt Jonsson
Oskarshamns Golfklubb
21
Göran Svensson
Nybro Golfklubb
16
13,8
13,8
Claes Wickman
Kalmar Golfklubb
15
Lars Hellsten
Oskarshamns Golfklubb
Tommy Karlsson
Saxnäs Golfklubb
14
29
14,0
14,1
Michael Lindén
Nybro Golfklubb
26
32
14,4
Nicklas Elmerstig
Kalmar Golfklubb
Solveig Bofeldt
Kalmar Golfklubb
25
Kåre Höijer
Kalmar Golfklubb
30
Per Gunnar Karlsson
Oskarshamns Golfklubb
Morgan Sund
Ekerum Golfklubb
Ronnie Johansson
Arne Gustafsson
Eva Forsberg
Peter Brodelius
Mari-Helen Lindén
Nybro Golfklubb
Thomas Hagström
Oskarshamns Golfklubb
Fredrik Blomberg
Oskarshamns Golfklubb
Agneta Karlsson
Saxnäs Golfklubb
28
Magnus Forsberg
Kalmar Golfklubb
33
Tommy Herrloff
Kalmar Golfklubb
Billy Jonsson
Saxnäs Golfklubb
Nils Erik Nilsson
Ekerum Golfklubb
21
Peter Aspenhed
Saxnäs Golfklubb
16
Tage Rudestig
Saxnäs Golfklubb
36
18,6
Anders Molin
Oskarshamns Golfklubb
37
Per-Ola Nilsson
Emmaboda Golfklubb
18,7
19,5
Sven-Olof Gustafsson
Oskarshamns Golfklubb
Göte Karlsson
Saxnäs Golfklubb
Sven Elfverson
Kalmar Golfklubb
Robert Svensson
Mönsterås Golfklubb
Peter Durdel
Kalmar Golfklubb
23
35
Gunvor Nilsson
Möre Golfklubb
39
20,6
Pia Järnesjö
Möre Golfklubb
20,6
Christel Algotsson
Emmaboda Golfklubb
24
17
Anders Henriksson
Nässjö Golfklubb
22
31
21,0
Curt Andersson
Emmaboda Golfklubb
11
11
21,2
Hans Pettersson
Kalmar Golfklubb
19
22
21,3
Stefan Filipsson
Kalmar Golfklubb
32
13,9
22
14,6
14,8
34
15,0
12
37
15,6
15,9
Emmaboda Golfklubb
13
15,9
Kalmar Golfklubb
Kalmar Golfklubb
Kalmar Golfklubb
29
33
15
26
11
26
16,1
16,2
16,4
32
16,5
35
16,5
19
16,7
17,6
26
17,8
25
17,9
36
18,5
18,6
18,6
11
12
19,6
19,7
24
19,9
20,4
28
20,5
28
20,8
21,5
3(5)
219
plats
poäng
Niclas Andersson
GS 2015 Totalresultat_2015-06-14.xlsx
31
Platspoäng
Sammanlagd
Poänggivande
platssiffra
2015-06-14
GRANNSÄMJAN 2015
Plac
Namn
Klubb
KALMAR GK
2015-04-26
OSKARSHAMN GK
2015-06-14
EMMABODA GK
2015-09-06
GRÖNHÖGEN GK
2015-09-20
116
103
0
0
Antal deltagare ===>
Plats
Platspoäng
Platspoäng
Plats
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
Sammanlagd
Poänggivande
platssiffra
S:a
Antal 1:a
Exakt
HCP 1:a tävl
plats
poäng
Lars Hjärtstrand
Kalmar Golfklubb
27
21,7
Stefan Berg
Kalmar Golfklubb
14
Ann-Marie Pettersson
Kalmar Golfklubb
19
21,7
21,9
Ulla Henriksson
Grönhögen Golf Links
22
31
22,1
Glenn Olsson
Saxnäs Golfklubb
38
Anders Andersson
Saxnäs Golfklubb
13
Torbjörn Dahl
Mönsterås Golfklubb
Kjell Aldorsson
Mönsterås Golfklubb
34
Christer Brandt
Möre Golfklubb
Gunn Wiberg
Möre Golfklubb
Mikael Vestlund
Möre Golfklubb
13
Nils Jildestad
Saxnäs Golfklubb
22
Ann-Christine Hjärtstrand
Kalmar Golfklubb
Elisabeth Durdel
Kalmar Golfklubb
Marianne Elfverson
Kalmar Golfklubb
Peter Rehn
Kalmar Golfklubb
27
23,7
24,0
Mattias Karlsson
Mönsterås Golfklubb
36
24,1
Dan Erixon
Kalmar Golfklubb
14
Elsa Wiss
Saxnäs Golfklubb
11
Ulf Grönqvist
Saxnäs Golfklubb
Kerstin Sund
Ekerum Golfklubb
37
Matti Tebrell
Möre Golfklubb
17
Albin Bredmar
Oskarshamns Golfklubb
Birgitta Alm
Möre Golfklubb
Stephan Nykvist
Lissan Fernvall
Elisabeth Erlandsson
Saxnäs Golfklubb
Ronny Andersson
Saxnäs Golfklubb
Ulla Molin
Oskarshamns Golfklubb
Ylva Eriksson
Saxnäs Golfklubb
38
Niclas Andersson
Saxnäs Golfklubb
18
Ann-Greth Jonsson
Oskarshamns Golfklubb
Gunvor Gustafsson
Kalmar Golfklubb
29
Catarina Höijer
Kalmar Golfklubb
30
Barbro Karlsson
Saxnäs Golfklubb
14
Johan Hjulström
Ekerum
9,7
Per Lindqvist
Landeryd
13,6
Jue Wang
Ekerum
16,4
Mathias Elmerstig
Vetlanda
25,8
Lena Lindqvist
Landeryd
36,0
GS 2015 Totalresultat_2015-06-14.xlsx
22,2
11
22,7
17
17
22,7
22,9
20
18
23,0
20
18
23,0
35
23,0
13
23,5
27
23,6
23,6
28
24
24,2
17
24,3
16
24,3
24,5
24,9
19
25,2
25,4
Oskarshamns Golfklubb
35
25,4
Kalmar Golfklubb
33
25,8
20
26,5
27,0
37
13
27,1
28,1
14
30,1
21
32,4
33,9
34
29
35,2
39
32
35,6
4(5)
219
2015-06-14
GRANNSÄMJAN 2015
Plac
Namn
Klubb
KALMAR GK
2015-04-26
OSKARSHAMN GK
2015-06-14
EMMABODA GK
2015-09-06
GRÖNHÖGEN GK
2015-09-20
116
103
0
0
Antal deltagare ===>
Plats
GS 2015 Totalresultat_2015-06-14.xlsx
Platspoäng
Platspoäng
Plats
5(5)
Plats
Platspoäng
Plats
Platspoäng
Sammanlagd
Poänggivande
platssiffra
S:a
Antal 1:a
Exakt
HCP 1:a tävl
219
plats
poäng
2015-06-14