Reglemente Sponsorcupen Rallycross 2015

Reglemente för Sponsorcupens RC-serie 2015
Sponsorcupens Rallycrosserie 2015 anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets regler samt
dessa tilläggsregler
Serien genomförs i samband med Sponsorcupens ordinarie tävlingar i Folkrace 2015.
Ingående tävlingar och arrangörer enligt nedan
Datum
Arrangör
2015-05-16 Offerdals MK
2015-06-06 Krokoms MK
2015-06-27 MK Nordjämten
2015-08-16 Jämtlands MK
2015-08-29 Föllinge MK
Deltagare
Tävlingarna är öppna för förare som innehar giltig rallycrosslicens
(nationell eller internationell ) samt förare från EU-land (och Norge)
med motsvarande licens och starttillstånd från sitt lands ”Bilsportförbund”
Tillåtna bilar
Klass 4 2150cc
Klass 6 Juniorer 2150cc from. året man fyller 16 år tom. året man
fyller 20 år
Enligt SBF´s tekniska reglemente samt det tekniska reglementet för
Sponsorcupens RC-serie 2015
Däck
Regummerade klassade rallydäck enligt däcklista Ver.2015/1
Max. pris 1000:- kr inkl. moms
Klassade däck får EJ skäras
INGEN form av däckvärmning eller däckrensning är tillåten
Anmälan
Enligt tävlingsinbjudan. Avgifter: Senior 700:- Junior 300:Efteranmälan/telefonanmälan 300:- extra.
Anmälan på www.sponsorcupen.se
Återbud
Avanmälan senare än 24 timmar före första start 400:- Utebliven
avanmälan 700:- för Senior och 300:- för Junior
Återbud till telefonnummer som anges i inbjudan
Startnummer
Fasta startnummer kommer att gälla hela serien. Bokas genom
kontakt med Kenneth Andersson E-post: [email protected]
Svarta siffror med en min.höjd av 20 cm på en vit yta med måtten
50 x 52 cm på bilens båda framdörrar
Förarens namn
Förarens efternamn på båda bakre sidorutorna i vit text
Versaler med höjden 100 mm och gemener 70 mm höga.
Förarmöte
Genomförs i samband med förarmöte för FR-tävlingen. Tider enligt
Inbjudan och ev. PM
Reviderad 2015-03-25
Träning
Varje deltävling inleds med 15 minuters fri träning utan tidtagning
Träningen utformas och organiseras av arrangör utifrån antalet startande i
deltävlingen Hur detta ska ske meddelas förarna på förarmötet. (Alt. PM)
Genomförande
Kval
Kvalomgång 1 körs förlottad och startspår lottas vid uppkörning till start.
Kvalomgångarna kör i tre (3) varv med tid och placeringssiffra. Sluttiden tas
efter 3 varv. Snabbaste tid erhåller platssiffra 1, näst snabbaste platssiffra 2
osv. Kvalomgång 2 körs efter placeringssiffra i kvalomgång 1 med förare som
har högsta jämna placeringssiffra i första heatet av kvalomgången och kvalomgången avslutas med lägst udda placeringssiffror i sista heatet.
( Ex. 1-3-5-7 osv.)
Kvalomgång 3 körs lika som omg. 2 med de sammanlagda placeringssiffrorna
från omg. 1 & 2 sammanräknade.
Förare med lägst placeringssiffra efter omg.1 väljer startspår först i sitt heat i
kvalomg.2.
Förare med lägst placeringssiffra sammanlagt efter omg.1 & 2 väljer startspår
först i sitt heat i kvalomg.3
Vid lika platssiffra i kvalomgångarna räknas snabbaste tiden i föregående
omgång därefter omgången innan.
När segraren i heatet blir avflaggad skall alla förare som kommer efter segraren
avflaggas oavsett antal varv. Endast de förare som kört fastställt antal varv får
tid noterad. Övriga räknas som brutna.
Deltagare som inte fullföljt heat i kvalomgång får platssiffra efter antalet
startande i klassen ( ex. vid 13 startande erhålles platssiffra 13 )
Deltagare som inte startat i ett heat får platssiffra efter antal startande i klassen
+ 3 och deltagare som utesluts får platssiffra antal startande + 5.
Samtliga kvalomgångar räknas till finalerna.
Tjuvstart
Tjuvstart meddelas föraren som tjuvstartat via observationsflagg. Därefter visas
observationsflaggan för samtliga förare för att påvisa att samtliga står under
observationsflagg för en andra tjuvstart. Nästa förare som tjuvstartat utesluts ur
heatet / finalen
Tvåminutersregeln
Regeln kommer att tillämpas i både kval och final
Alternativspår
Alternativspåret ska köras endast en gång per tävlande och heat / final
Missat alternativspår i kvalomgångarna = 30 sekunders tidstillägg
( I Finalerna se nedan.)
Finaler
C-final vid minst 20 st startande B-final vid minst 15 st startande
(Gäller antal startande och INTE antalet anmälda )
Vid C-final kvalificerar sig de 16 förare med lägst sammanlagda placeringssiffror efter de tre (3) kvalomgångarna till finalerna.
Särskiljning vid lika placeringssiffra efter kvalet räknas snabbaste tid i omg.3
därefter omg.2 osv.
De fem (5) bästa placeras i A-final de fem (5) därefter placerade kör i Bfinalen. Placeringarna 11-16 kör C-final.
Runner Up kommer att användas i Finalerna.
Finaler körs i 5 varv.
Reviderad 2015-03-25
Deltagare som inte kört alternativspåret placeras sist, dock före den
som utesluts eller inte har startat.
Förare som utesluts genom tjuvstart placeras sist i finalen, dock före den som
inte startat men efter den som utesluts under tävlingskörning i finalen
Priser
Pokaler med placeringsgravyr till samtliga A-finalister
Poängställning
Placeringspoäng enligt en fallande skala 20-18-16-15-14-13-12-11-109-8-7-6-5-4-3 sammanställs i en poängtabell. Särskiljning vid lika
poäng gäller högsta poäng i deltävling 1 (Ett) därefter 2 (Två) osv.
Samtliga 5 (fem) deltävlingars poäng kommer att räknas i den totala serien.
Bonuspoäng
Efter sista deltävlingen 29/8 kommer de förare som deltagit i samtliga
tävlingar att få 10 extra bonuspoäng
Resultat
Resultatlistor och poängställning kommer att publiceras på seriens
officiella hemsida
Reklam
Om avtal finns med Sponsor/Sponsorer för serien skall dennes/deras
reklam anbringas synligt på tävlingsbilen enligt skiss som ska finnas
på seriens officiella hemsida.
Teknik
Tekniskt ansvarig för serien är Bengt Emilsson 070-175 30 10
E-post [email protected]
Administration
Administrationsansvarig är Kenneth Andersson 070-653 58 68
E-post [email protected]
Hemsida
Reviderad 2015-03-25
Seriens officiella hemsida är www.sponsorcupen.se